De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oprichting en optreden van de VN

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oprichting en optreden van de VN"— Transcript van de presentatie:

1 Oprichting en optreden van de VN
Paragraaf 3.1 Oprichting en optreden van de VN

2 Doel van de VN Opgericht in 1945. Doelstellingen:
Vrede en veiligheid. Samenwerken bij problemen. Staten laten overleggen. Verklaring van de Rechten van de Mens. Belangrijke grondrechten!

3 Grondrechten Ieder is vrij en gelijk voor de wet.
Recht op eerlijke rechtspraak. Recht op asiel. Vrijheid van meningsuiting. Rechten en vrijheden gelden voor iedereen!!

4 Wat is er van terecht gekomen?
Geen grote, wel kleine oorlogen. Ingrijpen bij oorlogen was niet altijd mogelijk. Vetorecht! Vredesmissies. Joegoslavië Centraal Afrika. Opgestelde mensenrechten worden vaak geschonden.

5 Mensenrechten?

6

7 De blokvorming in Oost en West
Paragraaf 3.2 De blokvorming in Oost en West

8 De tijd van de KO Conflict tussen VS, SU en hun bondgenoten.
Waarom de naam Koude Oorlog? Het ijzeren gordijn.  scheiding Oost en West.

9 De tijd van de KO Begint in 1945 Kent twee eindes:
Val van Berlijnse muur in 1989. Uiteenvallen SU in 1991. Gevolgen Koude Oorlog blijven nog lang zichtbaar.

10 Wantrouwen oost en west
Revolutie in Rusland (1917). Opkomst communisme Westen stuurt troepen om revolutie te stoppen (1918). Leidt tot wantrouwen.

11 wantrouwen Komintern (1919)  bevorderen wereldrevolutie.
Westelijke communistische partijen sloten zich hierbij aan. Leidt tot angst communistische revolutie en wantrouwen.

12 Wantrouwen Hitler en Stalin sluiten niet aanvalsverdrag. Inname Polen!
Leidt weer tot wantrouwen. In WO2 worden SU en het Westen noodgedwongen bondgenoten.

13 Groei wantrouwen na WO2 Conferenties tussen de Grote Drie.
Ontstaan invloedssferen. Westen wilt overal een democratie. Oosten wilt communisme beschermen voor invloed van het Westen.

14 Groei wantrouwen SU wilt zwak Duitsland. VS wilt sterk Duitsland.
Politieke verdeling van Duitsland. Bondsrepubliek en DDR

15 Groei wantrouwen Conflict Griekenland. Steun van VS.
Trumanleer (1947). Weerstand tegen elke communistische dreiging! Stalin ziet dit als een vijandige dreiging

16 Groei wantrouwen Marshallplan (1947). Economische steun.
VS wil verspreiding van het communisme voorkomen. Stalin ziet een adder. Hij wijst het plan af.

17

18 in greep van het communisme
‘Volksdemocratieën’. Alleen mogelijk onder leiding van communistische partij. Mensenrechten? Kritiek niet toegestaan. In het westen is dit anders.

19 Su de baas in oosten Twee verdragen: SU heeft hier veel invloed in.
Comecon (1949). Warschaupact (1955). SU heeft hier veel invloed in. Na dood Stalin  Meer vrijheid. Teveel vrijheid  Met harde hand ingrijpen SU.


Download ppt "Oprichting en optreden van de VN"

Verwante presentaties


Ads door Google