De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opgepast bij zwoel en drukkend weer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opgepast bij zwoel en drukkend weer"— Transcript van de presentatie:

1 Opgepast bij zwoel en drukkend weer
(Vis)vijverkrijt in poedervorm - 100% natuurlijk waterbehandelingsproduct coccolithenkrijt Waterkwaliteit is zeer complex Gele wateriris (gele lis) is zeer goed om algen tegen te gaan en wordt vooral in de hoeken uitgezet. 50 tot 75 % van de omtrek van de visput met oeverbegroeiing is nodig. Met een omtrek van bijvoorbeeld 400 meter is dus minstens 200 m tot 300 m geen luxe. Dit willen we niet!!! Te gebruiken oeverplanten: gele lis, lisdodde, biezen, riet, kattestaart en wildgroei. De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. Coccolietenkrijt is een poreus krijt (calciumcarbonaat), afkomstig van fossiele skeletten van afgestorven algen die zich miljoenen jaren lang ophoopten op de zeebodems. Door zijn complexe structuur bezit één gram coccolietenkrijt een oppervlak van maar liefst 2,5 m². Doordat het krijt zich intens verbindt met zuurstof, kunnen er zich grote hoeveelheden bacteriën op de slibmassa vestigen. Die bacteriën breken het slib af op een actieve, aërobe en dus niet-giftige wijze. Het krijt zakt tot 15 cm in de bodemlaag door en pakt dus ook van binnenuit de slibmassa aan. (400 à 800 kg/hectare is een mogelijkheid). Coccolietenkrijt dient goed met het water vermengd te worden en wordt best verspreid in het voorjaar wanneer het water fris en zuurstofrijk is. Omdat Coccolietenkrijt gedurende verschillende maanden werkzaam is, zal het gunstige effect lang na de toepassingsperiode zichtbaar zijn. Door deze behandeling kan men jaarlijks de slibvorming met enkele centimeters terugdringen. Coccolietenkrijt neutraliseert de verzuring en zorgt ervoor dat de pH van de bodem hersteld wordt zodat de aërobe bacteriën (die zuurstof nodig hebben) de kans krijgen om zich te ontwikkelen en de modderlaag, d.i. het organische slib, af te breken. Op een zuurstofloze bodem kunnen zich immers geen wormen of andere ongewervelde dieren ontwikkelen, waardoor de bodemwoelende vissoorten zoals brasem en karper geen voedsel vinden. De bodem is dan een soort ‘onderwaterwoestijn’ geworden. Des te dikker de sliblaag, des te meer giftige gassen worden aangemaakt door gisting in het slib. Maak het de vissers zo duidelijk mogelijk 4. GEBRUIK VAN HET AAS Alles is toegelaten, behalve echte vers-de-vase. Controle d.m.v. lottrekking, van 1 bestuurslid en 1 lid op het gebruikte aas en of voeder zal door de visser toegestaan worden.(Caster aan de haak mag niet). 5. VISSEN MET VOEDER GEEN GEKAPTE PIEREN TOEGESTAAN 1 kg droog voeder + 1 liter witte maden + 350gr maïs (caster aan de haak mag niet). Tijdens de wedstrijd mag maïs geworpen worden. Zwaar voederen 5 min. voor het begin van de wedstrijd en 5 min. voor het einde van de eerste reeks en 5 min. voor aanvang tweede reeks . Alle voeder moet op de visplaats aanwezig zijn voor de aanvang van de wedstrijd. Maden mogen altijd geworpen worden. 6. VISSEN ENKEL MADEN 1 liter witte maden geen casters (caster aan de haak mag niet). 350 gr maïs (maïs mag gans de wedstrijd geworpen worden). 7. VISSEN MET VASTE LIJN ZONDER ELASTIEK maximum hengellengte = 9,5 meter maximum slaglengte : altijd 2 meter 8 WEGING VAN DE VIS Iedere visser mag bij het wegen van zijn vis aanwezig zijn, behalve onder de pauze. 9. NYLON LEEFNET VERPLICHT minstens 1,50 meter in het water, max. 20 kg in een leefnet. Gebruik tijdig een 2de leefnet. Gelieve 2 leefnetten te voorzien onthaken in emmer a.u.b. 10. SNOEKBAARS Bij het vangen van snoekbaars wordt deze onmiddellijk teruggezet en word er geen gewicht toegekend. 11. ALGEMEEN Alle dames, veteranen en juniors mogen geholpen worden tijdens de wedstrijd. Nascheppen is toegelaten, alle gehaakte vis telt. Door deelname aan de wedstrijden aanvaardt men dit reglement en het huishoudelijk reglement van de club mv: 1kg droog voeder+ 1L witte maden zp: zonder gekapte pieren m: 350gr maïs em: enkel 1L witte maden, 350 gr maïs k: korrel (enkel op club te verkrijgen) zp: zonder gekapte pieren Een inspectierapport geeft de toestand van het ogenblik weer. Hoe gaat men te werk? Een score kan men geven van elk onderdeel van 0 tot 10 punten, zo bijvoorbeeld bij "Er wordt veel vis gevangen", 20 kg/jaar geeft men 7,5 punten, is dit meer geeft men 10 punten, is dit minder geeft men tussen 0 en 5 punten. Voor "En voldoende financiële middelen" geeft men 5 à 7 als het bestuur alleen op de hoogte is, als alle leden op de hoogte zijn geeft men 10, als het niet bekend is geeft men 0. Men hoeft in elk gekleurd vakje maar een cijfer in te vullen van 0 tot 10. Alles wordt automatisch opgeteld en men krijgt een totaal score waaruit een verslag of rapport kan gemaakt worden. De deelnemers en datum worden op het verslag vermeld Inspectierapport Hengelvereniging: Te verbeteren: □ Er wordt veel vis gevangen: □ Met voldoende vis: □ En voldoende financiële middelen: □ Verwijdering dode vis: □ Controle milieu en leden: □ Vers water ontgassing: Volgens vissterfte. □ Aantal of kg/jaar: □ Volgens advies: Kantine. □ Bestellingen: □ Onderhoud: □ Lokaal: □ Eten: □ Afval: □ Herstelling: Leden niet leden. □ Lidkaarten: □ Prijzen: Wedstrijden. □ Interne inkomsten: □ Andere inkomsten: □ Kalender opstellen: □ Afspraken maken: □ Internet: Onderhoud domein. □Gras, parking, andere: Onderhoud plaatsen. □ Netten: □ Wegen: □ Uitslagen: Materiaal beheer. □ Algemene werken: Reglementen. □ Controle: □ Verslagen, brieven: □ Computerwerk: □ Aankoop, onderzoek: □ Secretariaatwerk: Opmerkingen: Handtekeningen: Deelnemers Bestuur: Leden: Score: ..\Website\files\Inspectie.xlsx - Blad1!O1 Besluiten 1. Een goed bestuur is een eerste vereiste om de score uitstekend te maken. Het is niet evident om een bestuur samen te stellen, de voorzitter heeft hier een belangrijke taak voor het vinden van leden die het ten eerste willen en ten tweede kunnen. In de meeste verenigingen neemt de voorzitter met enkele personen bijna alle taken op zich en hebben de bestuursleden zeer weinig of “bijna niets in de pap te brokken”. Dit is niet democratisch. MET ALLE GEVOLGEN VANDIEN. Men moet roeien met de riemen die men heeft en vele leden hebben de wil niet om een verantwoordelijke functie te bekleden. Hoe hieraan verhelpen? Ook moeten in de club leden worden voorzien die ingeval van afwezigheid van de voorzitter en bepaalde bestuursleden kunnen inspringen. De volgende taken dringen zich op. Voorbereiding en uitvoering van: Kantine Trekking en uitslagen Wegen Financiën Score van punt 1: 2. Richtlijnen van de inkomsten. Voorbeeld. Zonder inkomsten gaat het niet, deze komen vooral van de kantine, laat ons even een visclub veronderstellen met 40 à 50 leden en een aantal wedstrijden of evenementen van 60 per jaar. Inkomsten netto: 200 € per evenement x 60 = €/jaar + lidgelden 45 leden x 50 € = €. Inkomsten netto: per evenement x = €/jaar + lidgelden leden x € = €. Het totaal bedrag is € (± BF). Voor uw club: € Uitgaven: 2/3 of 3/4 van de inkomsten (huur, viszetting, producten, werkingskosten) € of € Credit van € – € = € (± BF) of € – € = €, overdracht naar volgend jaar, dit is een reserve voor onvoorziene gebeurtenissen. DE FINANCIEN DIENEN TRANSPARANT TE ZIJN EN IEDER OGENBLIK TER INZAGE. Uw cijfers: Score van punt 2: In dien de score van de vereniging minder dan 3 bedraagt is een onderzoek naar de inkomsten en uitgaven een noodzaak. Wat kan er verbeterd worden: De bedoeling van deze evaluatie is van de hengelvereniging zo goed mogelijk te beheren en te organiseren zodat misverstanden (roddels vloeien daaruit voort) en fouten meestal op mis- tevredenheid en onduidelijkheid wijzen. Wij kunnen dit verhelpen doch hier is moed voor nodig. Lokvoer Voeder aan te passen aan seizoenen. Koud en in de herfst, voeder donkerder Verhoging van temperatuur, voeder lichter maken 12 à 15°C lente, zomer, voeder is van minder belang, wel geurstoffen De meeste wedstrijdvissers houden ervan om hun geheimen voor zich zelf te houden. Dat is jammer, is zeker niet sportief en mag eigenlijk niet gebeuren. Trappen wij daar niet in en het is dank zij hun lokvoer dat zij meestal alleen kennen om de vis op hun plaats te krijgen. Lokvoer heeft de volgende functies en is zeer belangrijk bij het maken. 1. transportmiddel van voerdeeltjes (maden, wormen, maïs) 2. lokplek voor de vis 3. het moet de vis op de stek houden 4. het moet de vis aan het azen brengen 5. het mag de vis niet verzadigen Onnoemelijk veel soorten, Voorbeeld voor het maken van lokvoer 1. Een uitgezochte droge samenstelling, deze moet nog klaar gemaakt worden om te kunnen gebruiken. 2. Zeef het droge lokaas door een fijnmazige zeef en gooi de stukken die op de zeef achterblijven weg. 3. Het bevochtigen is erg belangrijk. Er mogen geen droge delen in het uiteindelijke lokaas voorkomen. Meng het droge lokaas in een ruime bak en bevochtig de bovenste laag. 4. Opnieuw goed mengen, weer de bovenste laag bevochtigen en zo doorgaan tot de juiste stevigheid bereikt is. 5. Het lokaas een half uurtje laten rusten eventueel nog wat bevochtigen en nogmaals door een zeef drukken. Dit geeft een luchtig veerkrachtig mengsel. 6. Meng eventueel wat van uw aas zoals maden of maïs door uw lokaas. 7. Men kan vaste voerballen maken, die toch makkelijk uit elkaar vallen en waarvan de werking optimaal is. 8. De eerste ballen die men op de voerplek gooit knijpt men vast samen, de volgende iets minder en de laatste nog iets minder. De voerballen zullen in het water met verschillende snelheid uit elkaar vallen en de werking van het lokaas verlengen Voor het vissen worden de netten op een bepaalde bereikbare plaats gezet. Na het vissen worden de netten indien mogelijk nagezien en gedroogd. Als het visseizoen ten einde is worden de leefnetten gereinigd (soms met hogedrukreiniger) en volledig nagezien op openingen en onregel-matigheden, de gebreken worden indien mogelijk nog hersteld. Daarna worden deze op een veilige droge plaats geborgen. In de meeste hengelverenigingen worden de leefnetten ter beschikking gesteld van de vissers, men kan in eerste instantie de vraag stellen: Hoeveel netten heeft men nodig? Alles hangt af van het aantal visplaatsen, de hoogste bezettingsgraad en het goed bijten van de vis. Veronderstel dat men tussen de 50 en de 60 plaatsen heeft, het aantal vissers is 55 dat maximum is komen vissen en er 30 kg gemiddeld per visser gevangen wordt, er wordt 2 x 2u gevist en er zal gewogen worden tijdens de pauze: 55 vissers x 2 leefnetten = 110 leefnetten, nemen we 1/3 reserve dan bekomt men ± 150 leefnetten. Wat kosten die leefnetten? Meestal is het zo dat wanneer een club komt vissen dat men 0,5 € aanrekent per visser en per wedstrijd van die club, veronderstellen we dat er in totaal dat jaar 500 niet leden hebben komen vissen, dit geeft een bedrag van 250 €, op 5 jaar zijn de netten afgeschreven en kunnen er elk jaar nieuwe aangevuld worden voor ± 30 à 40 leefnetten. Alles zal afhangen van het aantal vreemde vissers en de inkomsten hiervan, men kan ook de eigen leden 0,5 € aanrekenen indien er een vreemde club komt vissen, de inschrijvingsgelden zijn dan voor elke visser gelijk. Enig cijferwerk kan nuttig zijn. Men moet in elk geval zorgen dat de uitgaven van de leefnetten in evenwicht houden door de bijdragen van de vissers. Wat is het voordeel voor de vissers? Het spreekt vanzelf als men geen netten hoeft mee te brengen dat de last, de geurhinder (in de wagen) en de eigen aankoop en verzorging zeker deze bijkomende kost verantwoorden. Leefnetten Vis met plezier In de zomer is het goed vertoeven gezeten op het terras met een fris drankje en misschien genieten van een thuiswedstrijd. (Klik op de figuur voor te bewerken) Verzorgde vis, - visput en - visomgeving en in de natuur Meestal kan men op de volgende pagina’s op de figuren of kaders Klikken om naar de website of naar Het bestand te gaan, men kan dan de bestanden opslaan en verder bewerken zo kan men interactief meewerken. Humor van “In de leefnet” (Klik hierop) Brochure over vissen, enkele beschouwingen Meestal voorgesteld op humoristische wijze Historiek tot nu Wedstriiden Reglementeringen Kalender En nu in deleefnet Voor en na het vissen, in de pauze De trekking van viswedstrijden kunnen we best vergelijken met de trekking van de lotto of van euro millions. Trekt men nu met de hand of met de computer, de resultaten blijven dezelfde alhoewel met de trekking door de computer de meest veilige en veel snellere manier is. Hoe werkt de lotto- en de euro millions trekking? In een Excel bestand zijn aan Trekking Lotto, Trekking Euro millions en Trekking Sterren Macro’s toegevoegd. In het onderste gedeelte vindt men de namen in de werkbladen, Lotto is het werkingsblad. Volledige lijst zijn de nummers van de lotto van 1 tot 45, Volledige lijst 1 zijn de nummers van de Euro millions van 1 tot 50 en de Volledige Lijst 2 zijn de nummers van de sterren van 1 tot 11. Trekking 1. Boomke wisthe.. Is een eenvoudig kaartspel, waaraan iedereen kan deelnemen. Ieder voor zich. Onder het meeste slagen. Inleg: 2.50 € € voor klassement. Prijzen: 2x kippen per tafel. Aanvang: 13u30 Inschrijven: voor de wedstrijd of telefonisch. 3 van de 5 wedstrijden tellen voor het eindklassement. Wie niet zo van kaarten houdt, maar toch een gezellige namiddag wil doorbrengen, is ook altijd welkom voor een frisse pint en een babbel. 2. Voorjaarsvergadering. Meestal in maart, begin van het visseizoen, op een avond en begint om 19u. Met een gebak. Vooruitzichten voor het jaar. Tombola 3. Barbecue. In de loop van het jaar, meestal met de marathons.l 4. Mosseldag. In de loop van september is er ook een mosseldag met brood voorzien, ook koude schotel, dit alles aan economische prijzen. 5. Najaarsvergadering. Meestal na het visseizoen, op een avond en begint om 19u. Bespreking van het afgelopen jaar en vooruitzichten. Tombola. 6. Jaarlijks feestmaal. Zaterdag, meestal begin november. Uitreiking van de prijzen die in de loop van het jaar nog niet gebeurd zijn. De leden en niet leden (meestal de dames van de leden) betalen een zeer economisch prijsje). Grote tombola met prachtige visprijzen. Nevenactiviteiten Brasem Een minimum kennis, op eenvoudige manier uitgelegd, met geen ellenlange teksten. Met klikken op bepaalde teksten en figuren gaat men naar een website. Allerlei Het zo juist mogelijk wegen van de vis zeer belangrijk Het is een intensieve bezigheid door meestal dezelfde personen Onderhoud plaatsen Afgewerkte oevers, kleine plaatsen en goed te onderhouden. Als eerste en vooraleer men aan enige plaats begint is het nodig de oever te bewerken en wel zodanig dat de plaatsen, meestal betonnen platen, goed kunnen aangebracht worden. Vooraleer men aan enig werk begint is het van cruciaal belang van de boorden van de oever na te zien en te bewerken, er zijn verenigingen waar men de plaatsen aanduid zonder vaste plaatsen (planken, betonnen plaat), de oever dient dan wel verzorgd te zijn en degelijk afgewerkt, volgens het aantal deelnemers worden de plaatsen op de oever verdeeld, meestal in het gras. Let wel op dat men voldoende ruimte laat voor de aanplantingen (gele lis, enz.). Het is geen kleinigheid om de ganse organisatie te doen draaien, wij moeten het beheer van de club beschouwen als een klein bedrijf waarin ieder zijn taak heeft, zowel de visser als de mensen in de organisatie. Ieder moet aan dezelfde kar trekken, opmerkingen en verbeteringen, moeilijkheden en misnoegdheden, overtredingen, moeten met de leiding besproken worden, zo niet dreigt er mistevredenheid. Er zijn nu eenmaal reglementen waar we ons aan dienen te houden, laat ons die toepassen ondanks dat deze misschien niet in onze zienswijze passen, er zijn nog altijd enkele jaarlijkse vergaderingen waar we onze ideeën te berde kunnen brengen. Negatieve commentaar kan ieder van ons missen als kiespijn, laat ons daar vooral op letten, het gaat per slot van rekening om een beetje plezier en laat ons dat niet verpesten. Let op wat u zegt en denkt tweemaal na, iedere persoon heeft een eigen karakter, wat voor u plezant is kan misschien kwetsend overkomen bij de ander, wees ook verdraagzaam als men iets over u zegt en denkt er het uwe van. Er zijn genoeg mogelijkheden om het verblijf aan de visput zo aangenaam mogelijk te maken, laat ons er gebruik van maken en doe mee. Denk positief, wat vandaag wat minder is kan morgen beter en lig niet te “zagen” over pietlulligheden. Stel uw eigen doelstellingen voor het nieuwe visseizoen en klim niet te hoog op de ladder, begin van de onderste trede dan kan men er moeilijk afvallen. Vissen dient ontspannend te zijn en laat ons dat in acht nemen. Meedoen is belangrijker dan winnen.  Maak duidelijke afspraken en doelstellingen, behoudens hoogdringendheid verander deze niet tijden het visseizoen. Neem zo weinig mogelijk sancties en wees zeer diplomatisch indien er een overtreding wordt vastgesteld, neem direct geen bestraffende maatregelen maar zorg ervoor dat de overtreder de volgende maal terug zonder wrok komt vissen en de reglementen dan zal naleven. Er zijn genoeg mogelijkheden om bij een overtreding deze visser te overtuigen zonder bestraffende sancties. Wees gerust de volgende maal bij milde aanpak zal de visser wel in orde zijnen zal hij de reglementen kennen, men moet als leidinggevende er van uitgaan dat niemand moedwillig een overtreding maakt, dus een eerste maal ziet men door de vingers en tracht mende fout in der minne te regelen. Zoals men zal vastgesteld hebben komt er heel wat bij kijken in een hengelvereniging, organisatie en bekwaamheid van de bestuursleden lossen veel problemen op, leden kunnen als raadgevende adviseurs ook ingeschakeld worden, iedereen in de club is welkom om een handje toe te steken, alleen gaat het toch niet. Men dient te werken in teamverband met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden, eerder vermeld in dit boek. Doe beroep op collega's ingeval van twijfel Enkele bedenkingen Aalscholver met een brasem van de maximale grootte die kan wordt geslikt door deze. Een door aalscholver beschadigde brasem Interessante links Witvisforum De Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden V.V.H.V. vzw 2Link.be Nog een fijne dag En goede visvangsten Wie doet wat? Hengelwedstrijden Beheer en organisatie van Dit didactisch boek is een gids voor het beheer en de organisatie van de sportvisserij in zoet water en voor wedstrijdvissers, eventueel met uitbating van een kantine en visvijver, al dan niet in clubbeheer. Kwaliteit Water Er wordt veel vis gevangen Met voldoende vis En voldoende financiële middelen Klik op een van de tekstvlakken Verwijder dode vis Controle milieu Vers water ontgassing Volgens vissterfte Aantal of kg per jaar Volgens advies Kantine Bestel- lingen Onder- houd Lokaal Eten Afval Herstel- lingen Leden niet leden Wedstrijd- en Onder- houd domein Onder- houd plaatsen Materiaal beheer Reglemt- ten Lidkaart Prijzen Interne inkomsten Andere inkomsten Kalender opstellen Afspraken maken Internet Gras, parking, andere Netten Wegen Uitslagen Algemene werken Controle Verslagen Brieven Cmputer- werk Aankoop, onderzoek Secretariaat werk Wie doet wat? Beheer door wie? Organisatie door wie? Wedstrijd Reglementen 1. INSCHRIJVINGEN Stipt tot 1 uur voor het begin van de wedstrijd. Inschrijvingsgeld voor alle wedstrijden: 2,5 €. Na het fluitsignaal in het chalet mag u zich naar uw visplaats begeven. Tijdens de pauze moeten alle deelnemers zich van de vijver verwijderen tot 15 min. voor het begin van de 2de reeks. 2. VERDELING VAN DE GELDPRIJZEN De helft van de ingeschreven vissers bekomt een prijs. Alle inleggelden worden uitbetaald. 3. PLAATSAANDUIDING 1. Door lottrekking door de visser zelf. Elke visser zal zijn plaats op rechtmatige wijze gebruiken d.w.z. recht vooruit te vissen. 2. Automatische trekking door de computer is ook voorzien maar wordt nog niet toegepast. Klik op middelste afbeelding (blauwe) voor het volledig programma. Fytoplankton is plankton dat voor de energievoorziening afhankelijk is van fotosynthese. Hiertoe behoren zowel algen als bacteriën met chloroplasten, zoals blauwalgen. Fytoplankton is de grootste producent van zuurstof op aarde. Het is de voedselbron van zoöplankton en van hogere dieren. Er zijn erg veel soorten fytoplankton die ieder eigen optimale omstandigheden kennen, factoren die hierin een rol spelen zijn: temperatuur fosfaat en nitraat opgelost zuurstof koolstofdioxide stroming van het water zuurgraad invallend licht Brasem van twee jaar en ouder heeft een voorkeur voor bodemorganismen. Het dieet bestaat dan uit muggenlarven en larven van andere insecten die op relatief ondiepe plaatsen bemachtigd worden. Brasem van drie jaar en ouder zoekt meestal voedsel op diepere plaatsen. Naast muggenlarven bestaat het dieet dan ook uit slakken en mosseltjes. Bij het voedsel zoeken in de bodem kan veel dood organisch materiaal als voedsel opgenomen worden. Het gewicht van resten van een vergane stof of weefsel kan 80-90% van de totale inhoud van het maag-darmkanaal uitmaken. Ook plantaardig materiaal en plankton staan bij volwassen brasems op het menu. Bij een gebrek aan geschikte bodemorganismen kan brasem overschakelen op plankton en plantaardig materiaal, ook bij het voederen van WITTE MADEN VERPOPTE MADE MESTPIERTJE MAÏS Voedsel Iedere sportvisser weet dat er zeer veel "geurstoffen" als sprays en vloeistoffen op de markt zijn, waarvan wordt beweerd dat ze betere visvangsten kunnen leveren. Wanneer de vis door diverse omstandigheden passief is en zich praktisch bewegingloos langs de bodem ophoudt, kunnen in zo'n toestand verandering brengen. Tal van die soorten reukstoffen heeft u waarschijnlijk al eens toegepast en niet altijd zonder merkbaar resultaat. Uw vertrouwen in deze soorten reukstoffen kan daarom wel gedaald zijn tot een nogal laag niveau. Bij geen of weinig aanbeet probeert men toch van alles om toch maar een visje te kunnen vangen en meestal lukt dat met het één of ander geurstofje. Sommige hengelsporters geloven dat de middeltjes wel werken. Het moeilijkste hiervan is dat je niet weet welk middeltje op welk viswater en onder welke omstandigheid het beste werkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat je met middeltjes probeert de vis over te halen toe te happen maar soms wil het gewoon niet. Misschien heb je dan het verkeerde geurtje gebruikt. Wedstrijden Winnaars Wedstrijden: minstens 3/4 van het totaal aantal. 80 % van de wedstrijden bij de 5 eerste 70 % van de wedstrijden bij de 5 eerste 60 % van de wedstrijden bij de 5 eerste 50 % van de wedstrijden bij de 5 eerste 40 % van de wedstrijden bij de 5 eerste De geurstoffen Een belangrijk punt om niet te vergeten. Aroma´s hebben een sterke werking. Ze verdelen zich snel in het water en ook door de vis snel opgenomen Het gebruik van aroma´s versterkt de eetlust bij de vis en lokt ze zo vlugger op de visstek. 50 % meer kans als men de juiste heeft Vaststellingen Deze criteria zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers 81,48 %, 77,08 %, 66,07 %, 41;07 % 2. Dezelfde vissers komen steeds aan bod. 3. Wat is hun geheim? Klik een van de figuren. 4. Lokvoer Om vis naar je stek te lokken gebruik je lokvoer. Lokvoer kun je kant-en-klaar kopen maar kun je ook zelf samenstellen uit diverse meelsoorten, zoals broodmeel, koekjesmeel en kokosmeel. Voeg altijd wat aas als maden en/of maïs toe voor extra aantrekkingskracht. U kunt natuurlijk zelf wel wat ingrediënten samenvoegen, maar dan zult u wel moeten weten welke ingrediënten wat doen en hoe deze ingrediënten op elkaar werken. Winnaar wordt u door: Meeste vis wordt gevangen door de juiste integriënten (geurstoffen) 50% Voeder 30% Techniek 20% 1. De winnaars kennen de juiste verhoudingen 2. Meestal weten zij dat van andere visserswinnaars 3. Door eigen ervaring is dit moeilijk en vraagt veel geduld 4. De juiste additieven of integriënten geven de doorslag 5. Het verzorgde en aangepast voeder, de juiste techniek, de weersomstandigheden, temperatuur, voorjaar, zomer en najaar beheersen de winnaars voor 60% Een inspectie of doorlichting van de hengelvereniging is nodig. Voldoen de meeste parameters van de inhoud nog? Van deze inhoud is een inspectieverslag gemaakt en vindt men door hier te klikken. Het is een Excel bestand dat men eveneens kan opslaan en bewerken. Hoe gaat men te werk? Een score kan men geven van elk onderdeel van 0 tot 10 punten, zo bijvoorbeeld bij "Er wordt veel vis gevangen", 20 kg/jaar geeft men 7,5 punten, is dit meer geeft men 10 punten, is dit minder geeft men tussen 0 en 5 punten. Voor "En voldoende financiële middelen" geeft men 5 à 7 als het bestuur alleen op de hoogte is, als alle leden op de hoogte zijn geeft men 10, als het niet bekend is geeft men 0. Men hoeft in elk gekleurd vakje maar een cijfer in te vullen van 0 tot 10. Alles wordt automatisch opgeteld en men krijgt een totaal score waaruit een verslag of rapport kan gemaakt worden. De deelnemers en datum worden op het verslag vermeld. Inspectie Beoordeling Hengelvereniging: Datum: Kalender Jaarlijks wordt in het begin van het seizoen een kalender aan de leden gegeven daar staan de activiteiten per data in. Klik op de kalender. Werkwijze: in Excel Maak de kalender leeg. Sla de kalender op het volgende jaar, in dit geval 2016, open terug de kalender 2015, als men in 2016 zit sla de kalender op voor 2017, ga dan terug naar 2016, enzovoort. Wijzig ook in maandkalender (klik op de kalender van) en in eeuwigdurende het jaar. Dit is reeds gedaan voor Nu zitten we terug in 2015. Volg de verdere werkwijze op en pas ze voor uw vereniging aan. Klik nu in Excel op "De Kalender van" en vervolgens op pijltje en kies het jaar. Bestand opslaan op uw PC Indien we het interactief boek bekijken beschouwen we deze als een feitenboom, van onder naar boven dienen de vakjes correct worden ingevuld wil men aan het eindpunt: “ Er wordt veel vis gevangen “ dit ook werkelijk bekomen. Elke schakel in deze feitenboom heeft zijn belang om de organisatie goed te doen draaien. Het is geen kleinigheid om de ganse organisatie te doen draaien, wij moeten het beheer van de club beschouwen als een klein bedrijf waarin ieder zijn taak heeft, zowel de visser als de mensen in de organisatie, ieder moet aan dezelfde kar trekken, opmerkingen en verbeteringen, moeilijkheden en misnoegdheden, overtredingen, moeten met de leiding besproken worden, zo niet dreigt er mistevredenheid en er zijn nu eenmaal reglementen waar we ons aan dienen te houden, laat ons die toepassen ondanks dat deze misschien niet in onze zienswijze passen, er zijn nog altijd jaarlijkse vergaderingen waar we onze ideeën ten berde kunnen brengen. Negatieve commentaar kan ieder van ons missen als kiespijn, laat ons daar vooral op letten, het gaat per slot van rekening om een beetje plezier en laat ons dat niet verpesten. Let op hetgeen u zegt en denkt tweemaal na, iedere persoon heeft een eigen karakter, wat voor u plezant is kan misschien kwetsend overkomen bij de ander, wees ook verdraagzaam als men iets over u zegt en denkt er het uwe van. Er zijn genoeg mogelijkheden om het verblijf aan de visput zo aangenaam mogelijk te maken, laat ons er gebruik van maken en doe mee. Denk positief, wat vandaag wat minder is kan morgen beter en lig niet te “zagen” over pietlulligheden. Stel uw eigen doelstellingen voor het nieuwe visseizoen en klim niet te hoog op de ladder, begin van de onderste trede dan kan men er moeilijk afvallen. Vissen moet ontspannend zijn en laat ons dat in acht nemen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Wij vangen allemaal graag een visje en sommigen zijn nu eenmaal beter en vangen meer vis dan andere, dit is in elke sport zo, er zijn nu eenmaal zeer goede en goede vissers. Elke visser is er van overtuigt dat hij het beste voeder en de beste methode heeft en laat ons niet wrevelig zijn op degene die meer vangen, zij doen misschien beter hun best of zijn nu eenmaal de betere want op brasem vissen is toch zo simpel niet, er zijn vele factoren waar men rekening mee dient te houden. In de natuur Waterkwaliteit en visverzorging Jaarlijks na iedere nieuwe vis uitzetting mag er tijdens een periode van …. dagen niet gevist worden. Dit om de vis zich op een rustige manier te laten aanpassen. Daags voor een thuiswedstrijd mag er ook niet vrij gevist worden. Kwaliteit Water Regelmatige controle is noodzakelijk wanneer, hoe, met wie? Opgepast bij zwoel en drukkend weer Zuurstoftekort meestal in de vroege morgen Veel vis is zeer belastend voor de waterkwaliteit, de uitwerpselen en de dode vis zijn de oorzaak van algenvorming en allerlei ongunstige stoffen zoals nitrieten, ammoniak, enz. Een oplossing biedt waterverversing en waterontgassing, wat verder besproken wordt. Het is daarom van belang 1) van de slijmlaag (natuurlijke bescherming) van de vis te stimuleren door toevoeging van ZOUT in het water. 2) de kwaliteit van het water te verbeteren door toevoeging van KALK. 3) de schadelijke gassen in het water door zuurstof te vervangen door het water te verluchten met een VERLUCHTER - ONTGASSER. Pompen op nachttarief indien mogelijk. 4) de schadelijke stoffen in het water tot een minimum beperken door het WATER regelmatig te VERVERSEN 5) de vissen in goede conditie te houden door deze regelmatig bij te VOEREN


Download ppt "Opgepast bij zwoel en drukkend weer"

Verwante presentaties


Ads door Google