De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de voorlichtingsavond klas 4TOPmavo. Aula 19.00 uur - 19.55 uur INLEIDING en voorlichting: Gerben de Haan, afdelingsleider 2-3-4 TOPmavo Arnout.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de voorlichtingsavond klas 4TOPmavo. Aula 19.00 uur - 19.55 uur INLEIDING en voorlichting: Gerben de Haan, afdelingsleider 2-3-4 TOPmavo Arnout."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de voorlichtingsavond klas 4TOPmavo

2 Aula 19.00 uur - 19.55 uur INLEIDING en voorlichting: Gerben de Haan, afdelingsleider 2-3-4 TOPmavo Arnout van Koeveringe, examensecretaris Harry Dolfing, decaan Ronald Snelder, docent ID-College (Mbo) 20.00 uur – 20.20 uur voorlichting reizen Londen Riet Hay lok:E08 Ardennen Ronald Meering lok:B01 20.20 uur – 21.00 uur mentoren in klas 4Ta Riet Hay lok:E04 4tb Marianne Kousenlok:E06 4tc Margo Kamstralok:E08

3 Informatieboekje, PTA, Fronter, Magister, website. Informatiebronnen en mededelingen: Programma van toetsing en afsluiting Fronter voor inleveren van werk en huiswerkagenda Magister voor cijferinzage Website, roosterwijzigingen en mededelingen Decanaat Aanwezigheid Excursies Londen en Ardennen

4 Twee examenjaren Vakken in leerjaar 4: gemeenschappelijk deel (voor iedereen) (Nederlands–Engels–Lichamelijke oefening) twee sectorvakken twee of drie keuzevakken Rekenen

5 Soorten examen Schoolexamen (verspreid over leerjaar 3 en 4) Centraal examen (leerjaar 4)

6 Afsluiting schoolexamen In leerjaar 3: –Maatschappijleer 1 –Kunstvakken 1 –Rekentoets In leerjaar 4: –Alle overige vakken –Sectorwerkstuk –Rekentoets

7 Toetsen in leerjaar 4: Drie testweken met schoolexamens - Testweek 1: 2 t/m 6 november - Testweek 2: 11 t/m 15 januari - Testweek 3: 14 t/m 18 maart Daarnaast: praktische opdrachten en handelingsdelen.

8 Herkansingen schoolexamens Eén herkansing na iedere periode Het recht op herkansing vervalt bij ziekte tijdens een herkansbare toets. Extra herkansing einde schooljaar voor aanvang centraal examen

9 Centraal Examen in mei Alle vakken (behalve lichamelijke oefening 1 en 2, maatschappijleer 1, kunstvakken 1: sluiten af met schoolexamen) Bijzonder: Centraal Praktisch Examen (CPE) voor tekenen (start in maart-april 2016) Uitslag tijdvak 1: 16 juni, iedere leerling heeft recht op 1 herkansing (tijdvak 2) Uitslag tijdvak 2: 1 juli 2016. Diploma-uitreiking: 4 juli 2016, uitnodiging volgt.

10 Uitslagregel 4 TOPmavo Een examenkandidaat is geslaagd als: het gemiddelde van alle centraal examencijfers 5,5 of hoger is, en voor het vak Nederlands tenminste het eindcijfer 5 is behaald, en de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken I ‘goed’ of ‘voldoende’ zijn, en het sectorwerkstuk als ‘goed’ of ‘voldoende’ is beoordeeld, en

11 de eindcijfers aan de volgende eisen voldoen: -alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of -één eindcijfer is 5 en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger, of één eindcijfer is 4 en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is, of -twee eindcijfers zijn 5 en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is, en -geen eindcijfer 3 of lager is. De rekentoets staat los van bovenstaande regels, maar daar moet tenminste een 5 voor gehaald zijn om te kunnen slagen.

12 Rekentoets Is reeds één keer afgelegd in 3 TOPmavo (cijfer staat in Magister). Er zijn in 4 TOPmavo nog drie pogingen; in januari, maart en mei/juni. Zolang uw kind nog géén 6 heeft gescoord moet de eerstvolgende poging gedaan worden. Het hoogste cijfer telt.

13 Berekening eindexamencijfer Cijfer schoolexamen + Cijfer centraal examen 2 Bijvoorbeeld: Cijfer schoolexamenCijfer centraal examen 6,2 + 6,8 = 13 : 2 = 6,5 = 7 Afronding: Cijfer na de komma is 5 of hoger: naar boven afronden. Cijfer na de komma is lager dan 5: naar beneden afronden.

14 Een diploma en dan ??? TOPmavo is geen eindopleiding. De leerling moet nog een beroepsopleiding volgen: - MBO - HAVO

15 Middelbaar beroepsopleiding R.O.C. (Regionale Opleidings Centra) Vier sectoren 1. Techniek 2. Zorg en Welzijn 3. Economie 4. Groen (A.O.C.)

16 Onderwijs binnen het MBO  B.O.L. ( beroeps ondersteunende leerweg) dagonderwijs met stages  B.B.L. ( beroeps begeleidende leerweg) 4 dagen werken, 1 dag naar school

17 HAVO Picasso-lyceum Vier profielen 1. Cultuur en Maatschappij 2. Economie en Maatschappij 3. Natuur en Gezondheid 4. Natuur en Techniek

18 Verplichte vakken voor Havo Nederlands Engels Afhankelijk van gekozen profiel: Wiskunde 2 e moderne vreemde taal

19 Toelatingseisen Havo gemiddeld een 6,8 of hoger slechts 1 x 5 heeft op de eindlijst voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (minimaal dus 1 x 5 en 2 x 6) examen heeft gedaan in wiskunde examen heeft gedaan in een tweede moderne vreemde taal

20 vervolg toelatingseisen Havo een vakkenpakket heeft dat past bij één van de profielen in de bovenbouw van de havo. succesvol heeft deelgenomen aan de overstapmodules wiskunde en scheikunde als de leerling deze vakken in 4 havo in het pakket neemt ingeschreven staat bij een mbo-opleiding een compleet overstapdossier bij de decaan van het havo heeft ingeleverd

21 Is er nog meer? Meeloopdagen op het MBO Snuffelstages op het MBO Proefstuderen op het MBO Kijkdagen op het MBO Meewerkstages op het MBO

22 Toelatingsprocedures Volgorde van aanmelding Vakkenpakket en sector Cijfers Test Motivatiebrief/persoonlijk gesprek Tonen van eigen werk / presenteren AANMELDING: - Niet te lang te wachten - Maak een 2 e keus

23 Hoe komt een leerling aan informatie Open dagen van het MBO Beroepenmarkten Open dagen van bedrijven Internet, krant, t.v., familie Affiches in de school

24 SCHOLENMARKT ZOETERMEER PICASSO LYCEUM 19.00 uur – 21.00 uur 12 november 2015

25 Gelegenheid tot het stellen van vragen.

26 4TaRiet Hay lok:E04 4tbMarianne Kousenlok:E06 4tcMargo Kamstralok:E08

27 Veranderingen MBO Niveau 4. - 3 jarige opleiding i.p.v. 4 jaar - maximale verblijfduur 3 jaar - bij langer verblijf neemt de bekostiging door de overheid af !!! - stapelen van opleidingen kan niet meer - zonder diploma alleen maar instromen in de z.g.n. Entreeopleiding 10 oktober 2015


Download ppt "Welkom op de voorlichtingsavond klas 4TOPmavo. Aula 19.00 uur - 19.55 uur INLEIDING en voorlichting: Gerben de Haan, afdelingsleider 2-3-4 TOPmavo Arnout."

Verwante presentaties


Ads door Google