De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2015-2016

2 Programma deze avond §Voorstellen mentoren §Voorstellen examencommissie §Ontwikkelingsperspectief plan (OPP) §Bespreken examen §Speciale voorzieningen examen Pauze §Sectorwerkstuk §LOB §Londenreis §Ouderavond maart 2016

3 Wie is wie? §Mentoren 4Adhr. Geurts 4Bmevr. van Rens §Examencommissie: Dhr. Galesloot, dhr. Hofstra, dhr. Molenhuis, mw. van Rens, dhr. Geurts en dhr. Smeets

4 OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) §Met de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs zijn er nieuwe procedures en nieuwe formulieren ingevoerd. §Het OPP vervangt het handelingsplan (HP). §Het gaat uit van wat de leerling al kan en nog nodig heeft aan ondersteuning. §Het wordt opgesteld door mentor en ondertekend door ouders. §Het wordt elk schooljaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

5 Toestemming ouders Het OPP wordt ook gebruikt om financiering te kunnen aanvragen voor extra ondersteuning en kleine klassen. U dient als ouders toestemming te geven voor het versturen van de aanvraag en het OPP. Hiervoor heeft u een toestemmingsformulier ontvangen.

6 BELANGRIJK §U ontvangt het OPP per post in tweevoud na de herfstvakantie. Graag voor 1 november een getekend exemplaar retour. §Denk a.u.b. aan het correct invullen en retourneren van het toestemmingsformulier Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevr. Van Heeswijk, r.vheeswijk@stjorisschool.nl

7 Bespreken examen §S.E., C.(S).P.E. en C.E. §PTA-4, examenreglement en zak/slaagregeling

8 Het examen bestaat uit 2 onderdelen: 1. Het schoolexamen (s.e.) 2. Het centraal examen (c.e.) De kandidaten met handvaardigheid in hun vakkenpakket hebben ook een centraal praktisch examen (c.(s).p.e.)

9 Het schoolexamen PTA-4 is de leidraad voor het schoolexamen. Daarin staat:  wat wanneer wordt getoetst.  wanneer welke onderdelen dienen te worden ingeleverd/ afgerond.  hoe zwaar het onderdeel meetelt.  of het onderdeel herkanst mag worden.

10 Een groot aantal onderdelen van PTA-4 wordt getoetst in de 3 schoolexamenweken. PTA-4 dient uiterlijk op 22 april 2016 volledig te zijn afgerond. Herkansingen van PTA-4 / SE onderdelen vinden plaats op 25 en 26 april 2016.

11 PTA-4 vormt het schoolexamen samen met: §het sectorwerkstuk, §de praktische opdrachten (lees/fictie dossiers, portfolio’s, practicumverslagen, e.d.) §de opdrachten voor Loopbaan Oriëntatie en Beroep (LOB), §de waarderingen voor de vakken ckv (klas 3) en lichamelijke opvoeding §het cijfer voor het vak maatschappijleer

12 Voor kandidaten VMBO T-niveau geldt: §Het cijfer dat per vak voor het SE wordt gehaald vormt de helft van het eindcijfer. §De andere helft wordt gevormd door het cijfer van het CE. §Beide cijfers worden opgeteld, door 2 gedeeld en afgerond op een heel cijfer. Dat is het eindcijfer van het totale examen.

13 Rekentoets De landelijk verplichte rekentoets maakt m.i.v. dit schooljaar onderdeel uit van de slaag/zak regeling. Elke leerling dient voor deze toets minimaal een 4,5 te halen.

14 Examendossier De leerling bewaart zelf alle handelingsgedeelten die in zijn/ haar examendossier horen:  verslagen  lees- en fictiedossiers  praktische opdrachten  sectorwerkstuk, e.d.

15 Centraal Praktisch Examen Handvaardigheid Dit onderdeel van het examen omvat zes bijeenkomsten in de periode maart/ april. Voorbereiding en uitvoering gebeuren onder toezicht van de eigen docent(en) handvaardigheid. Hiervoor gelden landelijke richtlijnen (onderwerp, planning, normering, enz.).

16 Het Centraal Examen §Vindt plaats op school van dinsdag 17 t/m vrijdag 27 mei 2016. §1e corrector is de eigen docent. §2e corrector is een docent van een andere school. §Slagen, herexamen, zakken. §Diploma-uitreiking donderdag 7 juli 2016.

17 Speciale voorzieningen De voorzieningen worden door ons aangevraagd op basis van reeds eerder toegekende voorzieningen (in overleg met zorg- coördinator).

18 We wensen alle kandidaten dit schooljaar veel succes met leren en wijsheid met het kiezen!

19 Pauze

20 Sectorwerkstuk

21 LOB (loopbaan, oriëntatie en begeleiding): voorbereiding en begeleiding ThuisMentor DecaanVoorlichting Keuze van de leerling

22 Voorbereiding en begeleiding op school: §De leerlingen werken zelfstandig de opdrachten van Keuzeweb (Dedecaan.net) door. §De decaan geeft voorlichting en aanvullende lessen. §Dedecaan.net bevat een interessetest voor alle leerlingen. §In het Keuzeweb zitten verplichte onderdelen (zie PTA-klas 4) Dedecaan.net

23 Aanmelden vervolgopleidingen §Vuistregel = aanmelden op de vervolg-opleiding van uw keuze vóór 1 april 2016. §Er zijn echter ook opleidingen die eerder of later zijn met hun aanmeldingsdatum. §Informatie inwinnen kan bij de decaan (mw. van Rens) of bij de betreffende opleiding. §Ouders/verzorgers en leerling zijn zelf verantwoordelijk voor aanmelding. School begeleidt en ondersteunt.

24 Londenreis

25 Ouderavond maart §Datum:woensdag 16 maart 2016 §Betreft:examenzaken

26 Kennismaking mentor § 4Adhr. Geurts lokaal 04 §4Bmevr. van Rens lokaal 01


Download ppt "Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google