De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 5: De Reformatie, Calvijn en de contra-reformatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 5: De Reformatie, Calvijn en de contra-reformatie"— Transcript van de presentatie:

1 Les 5: De Reformatie, Calvijn en de contra-reformatie
Een nieuwe tijd begint Les 5: De Reformatie, Calvijn en de contra-reformatie

2 Hervorming a.k.a. Reformatie
Luther en Calvijn Wilden duidelijke en vergaande veranderingen van/in dé Kerk Deze kwamen er niet Hierdoor traden zij en/of stelden zij zich buiten de Kerk (ketters) Maarten Luther ( ) Johannes Calvijn ( )

3 Calvijn Calvijn stichtte in Zwitserland een eigen Kerk
Deze kerk had veel overeenkomsten met de Lutheranen, maar ook verschillen Een Calvinistische gemeenschap bestuurt zichzelf, dus geen vorst boven je Je mag tegen de wereldlijke machthebber in opstand komen, als die een slecht vorst is In Scandinavië volgende men de Duitse weg, in Nederland de Zwitserse. In Engeland brak Hendrik VIII met de Paus In eerste instantie uit eigenbelang (wilde scheiden) Stichtte de Anglicaanse Kerk Lijkt enigszins op het Protestantisme

4 Reactie op de Reformatie - De Contrareformatie
1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1850 1800 1750 1700 1650 1600 Reactie op de Reformatie - De Contrareformatie Concilie van Trente ( ) Met tussenposen overleggen paus, kardinalen en bisschoppen over hoe te reageren op de Reformatie Uitkomst De leer blijft het zelfde Hervormingsbewegingen kwamen op de ketterlijst Wel aanhalen van de kerkelijke discipline Opstellen van Dé Index Oud Latijnse Bijbel is Dé Bijbel Priesters mochten niet bijklussen, en moesten op een vaste plaats wonen/werken Aflatenhandel werd verboden Betere opleidingen priesters, én beter gedragen! Opstellen van dé Catechismus (Hét Leerboek)

5 Concilie van Trente

6 Jezuïeten Nieuwe orde Krijgt de taak
In 1540 erkend Streng (militair) georganiseerd Kritische intellectuelen Krijgt de taak De disciplinaire maatregelen uit te voeren Recht te spreken Rol bij de inquisitie Missie te bedrijven En voerde deze taken zeer succesvol uit Ignatius of Loyola ( )

7 De Rooms-katholieke kerk keert het tij
Door de Contrareformatie weet de Kerk Veel mensen voor de Kerk te behouden Veel mensen terug te laten keren naar de Kerk “De ene prikkel is de andere niet!”

8 Verdere gevolgen Ontstaan godsdienst oorlogen
Toename godsdienstige onverdraagzaamheid In veel landen werd één geloof van bovenaf opgelegd Barok als nieuwe stroming in de kunst (zie dia) De splitsing tussen protestanten en katholieken bestaat vandaag de dag nog altijd

9 Barok Begijnhofkerk te Turnhout (België)
Abdijkerk te Melk (Oostenrijk)

10 Reformatie en Contrareformatie

11 Huiswerk Lees: Verschillen tussen katholicisme en protestantisme (p.22) Opdracht: Beargumenteer je antwoorden: Wat vind je het belangrijkste verschil? Welk verschil vind je verwaarloosbaar? Welk verschil heeft de grootste verandering in het leven van nieuwe protestanten teweeg gebracht?


Download ppt "Les 5: De Reformatie, Calvijn en de contra-reformatie"

Verwante presentaties


Ads door Google