De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Ouderavond klas 5 – Deel: Studiekeuze en LOB Erik Hegge of

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Ouderavond klas 5 – Deel: Studiekeuze en LOB Erik Hegge of"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Ouderavond klas 5 – Deel: Studiekeuze en LOB Erik Hegge hg@sgdb.nlhg@sgdb.nl of decaan@sgdb.nl

2 Inhoud  Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)  Structuur Hoger Onderwijs  Ontwikkelingen Hoger Onderwijs  Keuze HBO – WO  Stappen naar een goede studiekeuze

3 LOB ► Loopbaanoriëntatie en -begeleiding ► Onderdeel examen ► Naar behoren

4 40 studielasturen ► 23 verplicht ► 17 vrije keuze ► Beoordeling : 40 – 65 uur : voldoende meer dan 65 uur:goed Ondersteunt studiekeuze en helpt bij selectiestudies

5 Verplichte activiteiten ► Keuzebegeleiding - klas 3(5 uur) ► Profielkeuze - klas 4 (5 uur) ► Bezoek aan RUN - klas 4(5 uur) ► Interessetest - klas 5 (3 uur) ► Zelfstandig bezoek aan onderwijsinstelling - klas 5 of 6 (5 uur)

6 Vrije keuze ► Bezoek aan open dagen, meeloopdagen en proefstuderen (verslag) ► Workshadowing (verslag) ► Model European Parliament (MEP) ► Ondersteuning schoolactiviteiten: tutorschap, Feuniks, Medezeggenschapraad, musical, schoolorkest, debattoernooien ► Verdieping van bepaalde vakken: masterclass, online- proefstuderen en Olympiades

7 Het Nederlands onderwijssysteem Filmpje: wat ga jíj doen?

8 BAMA-structuur ► Elke student in hbo of wo leert voor een bachelor (ba) ► Wie wil kan gaan voor een mastertitel (ma) ► Heel getalenteerde studenten kunnen een promotieplaats krijgen (phd) – betaalde studie/baan

9 WO of HBO ► Universiteit ► Onderzoeksgericht ► Bachelor in 3 jaar ► Afhankelijk van keuzevakken master aansluitend in één jaar (soms twee) ► Snelle student: 4 jaar ► Hoger Beroeps Onderwijs ► Praktijk-/beroepsgericht ► Bachelor in 3/4 jaar ► Afhankelijk van keuzevakken via een schakeljaar toegang tot master ► Snelle student: 5/6 jaar

10 WO of HBO? ► Goed oriënteren ► Aansluitingsmodule studievaardigheden (verschil HBO-WO) Aansluitingsmodule studievaardigheden Aansluitingsmodule studievaardigheden

11 Ontwikkelingen Centrale loting afgeschaft De centrale loting voor numerusfixusopleidingen wordt vanaf het studiejaar 2017-2018 afgeschaft. In plaats daarvan gaan de onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerusfixusopleiding willen volgen. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. Bij de nieuwe, decentrale selectie wordt er ook gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de aspirant-student. Bij de centrale loting golden alleen de eindexamencijfers als criterium. Het bindend studieadvies (BSA) De RUG geeft eerstejaarsstudenten een bindend studieadvies. Dat betekent dat een eerstejaarsstudent in het eerste jaar tenminste driekwart van de studiepunten, 45 van de 60, moet halen – anders moet je je studie stopzetten. Ook moet je het eerste jaar binnen twee jaar gehaald hebben. De opleiding houdt je voortgang en je resultaten goed bij. Je wordt, als daar aanleiding voor is, door je studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek. Halverwege je eerste jaar krijg je een voorlopig advies en aan het eind van het studiejaar volgt het bindend advies.

12 Studentenreisproduct (gift)¹ t.w.v. € 98,11 Studentenreisproduct (gift)¹ t.w.v. € 98,11 week- of weekendkaart voor openbaar vervoer week- of weekendkaart voor openbaar vervoer ¹ Gift bij tijdig behaald diploma ¹ Gift bij tijdig behaald diploma Wet Studievoorschot (m.i.v. september 2015) Volg de ontwikkelingen op DUO.nl (het vroegere IB-groep) ► ► Basislening € 475,90 ► ► Aanvullende beurs (max.)¹€ 378,23 ► ► Collegegeldkrediet²€ 162,58* ► ► Totaal€ 1016,71 ¹ Gift bij tijdig behaald diploma ² 1/12 deel van wettelijk collegegeld 2015-2016: € 1.951,00

13 Hoe komen LEERLINGEN bij de juiste studie? ► Stap 1: Ken jezelf  Wie ben ik?  Kwaliteiten  Interesses  Wat wil ik?  Direct studeren?  HBO-WO; waar ben ik geschikt voor? (module studievaardigheden) waar ben ik geschikt voor? waar ben ik geschikt voor?

14 LEERLINGEN ► ► Stap 2: Welke mogelijkheden zijn er?   Informatie verzamelen   Open dagen bezoeken (minstens één week van te voren verlof aanvragen)   (Online) proefstuderen. Bijv.: www.aansluitingsmodulen.leidenuniv.nl of www.uva.nl/webklassen www.aansluitingsmodulen.leidenuniv.nl www.uva.nl/webklassen   vergeet niet de verslagen in te leverenverslagen

15 OUDERS ► Stimuleer ► Toon interesse ► Help bij reflecteren

16 DECAAN ► Informatie ► (Afsluiting) dossiers ► Gesprekken (op verzoek van de leerling)

17 18 jaar dit schooljaar? ► Kinderbijslag valt weg ► Je hebt recht op Tegemoetkoming Scholieren ► Zelf aanvragen, ruim van te voren ► Bij DUO.nl DUO.nl ► DigiD nodig

18 Goede startsite: www.studiekeuze123.nlwww.studiekeuze123.nl Op schoolcomputer: www.keuzegids.org/olwww.keuzegids.org/ol Veel succes!


Download ppt "Welkom! Ouderavond klas 5 – Deel: Studiekeuze en LOB Erik Hegge of"

Verwante presentaties


Ads door Google