De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel: Studiekeuze en LOB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel: Studiekeuze en LOB"— Transcript van de presentatie:

1 Deel: Studiekeuze en LOB
Ouderavond klas 5 – Deel: Studiekeuze en LOB Welkom! Erik Hegge of Welkom In dit gedeelte van de ouderavond wil ik u informeren over het maken van een studiekeuze na het Stedelijk Gymnasium. U had wellicht mw. De Jong hier verwacht, maar zij heeft na een jaar of tien haar taken als decaan neergelegd. Ze is nog wel leerling- en docentbegeleider, samen met nog meer taken, maar ze wilde ook genoeg uren blijven les geven. Ik heb sinds dit jaar het stokje van haar overgenomen.

2 Inhoud Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
Structuur Hoger Onderwijs Ontwikkelingen Hoger Onderwijs Keuze HBO – WO Stappen naar een goede studiekeuze Onderwerpen die aan de orde komen zijn het LOB-dossier, de structuur van het hoger onderwijs, ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs, en over hoe nu verder: wat kunnen leerlingen en ouders, al dan niet met hulp van de decaan doen om tot een verantwoorde keuze te komen.

3 LOB Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Onderdeel examen Naar behoren
Redenen: keuzeproces kan moeilijk zijn en is zeer bepalend voor je verdere leven. Na het eerste studiejaar valt eenderde af, en kiest iets anders. Financieel gezien nadelig, jaar extra lenen. Sociaal gezien nadelig: 2 keer nieuwe mensen, nieuwe gewoonten, nieuwe studie, nieuwe stad. 100% score is een illusie, maar het doel van LOB-activiteiten is om jezelf zo goed te informeren dat je dat de kans steeds kleiner wordt dat je verkeerd kiest.

4 40 studielasturen 23 verplicht 17 vrije keuze Beoordeling :
40 – 65 uur : voldoende meer dan 65 uur: goed Ondersteunt studiekeuze en helpt bij selectiestudies 3 LOB-mentorlessen in klas 3 en 4, RUN-dag, interessetest klas 5, één open dag Vrije keus is breed: open dagen, meeloopdagen, proefstuderen, workshadowing, maar ook activiteiten als de Grote Avond, debattoernooien, turtorschap helpen je om jezelf en je interesses en kwaliteiten te leren kennen. Selectie: steeds meer lotingsstudies die voorheen slechts keken naar eindexamencijfers, kijken nu ook naar motivatie van aankomend studenten, ervaringen en andere activiteiten. Het LOB-dossier, dat de leerlingen aan het eind van klas 6 meekrijgen kan handig zijn om dit soort kwaliteiten aan te tonen.

5 Verplichte activiteiten
Keuzebegeleiding - klas 3 (5 uur) Profielkeuze - klas 4 (5 uur) Bezoek aan RUN - klas 4 (5 uur) Interessetest - klas 5 (3 uur) Zelfstandig bezoek aan onderwijsinstelling - klas 5 of (5 uur)

6 Vrije keuze Bezoek aan open dagen, meeloopdagen en proefstuderen (verslag) Workshadowing (verslag) Model European Parliament (MEP) Ondersteuning schoolactiviteiten: tutorschap, Feuniks, Medezeggenschapraad, musical, schoolorkest, debattoernooien Verdieping van bepaalde vakken: masterclass, online-proefstuderen en Olympiades Vrije keus is breed: open dagen, meeloopdagen, proefstuderen, workshadowing, maar ook activiteiten als de Grote Avond, debattoernooien, turtorschap helpen je om jezelf en je interesses en kwaliteiten te leren kennen. Selectie: steeds meer lotingsstudies die voorheen slechts keken naar eindexamencijfers, kijken nu ook naar motivatie van aankomend studenten, ervaringen en andere activiteiten. Het LOB-dossier, dat de leerlingen aan het eind van klas 6 meekrijgen kan handig zijn om dit soort kwaliteiten aan te tonen.

7 Het Nederlands onderwijssysteem
Filmpje: wat ga jíj doen? Het Nederlands onderwijssysteem Hier worden het Nederlandse educatiesysteem schematisch weergegeven, met na het VWO de mogelijkheid om WO of HBO bachelor opleiding te gaan doen. Daarna volgt normaal gesproken een WO master opleiding. Van HBO bachelor kun je een HBO master volgen of via een schakeljaar doorstromen naar een WO master.

8 BAMA-structuur Elke student in hbo of wo leert voor een bachelor (ba)
Wie wil kan gaan voor een mastertitel (ma) Heel getalenteerde studenten kunnen een promotieplaats krijgen (phd) – betaalde studie/baan

9 WO of HBO Universiteit Onderzoeksgericht Bachelor in 3 jaar
Afhankelijk van keuzevakken master aansluitend in één jaar (soms twee) Snelle student: 4 jaar Hoger Beroeps Onderwijs Praktijk-/beroepsgericht Bachelor in 3/4 jaar Afhankelijk van keuzevakken via een schakeljaar toegang tot master Snelle student: 5/6 jaar 6 Dit zijn de belangrijkste algemene verschillen tussen WO en HBO. Meer specifiek zijn er HBO studies die voor vwo-ers bachelors in 3 jaar aanbieden. Dat kan een overweging zijn om voor een opleiding te kiezen. Masters bij sommige studies duren 2 of soms zelfs 3 jaar.

10 WO of HBO? Goed oriënteren
Aansluitingsmodule studievaardigheden (verschil HBO-WO)

11 Ontwikkelingen Centrale loting afgeschaft
De centrale loting voor numerusfixusopleidingen wordt vanaf het studiejaar afgeschaft. In plaats daarvan gaan de onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerusfixusopleiding willen volgen. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. Bij de nieuwe, decentrale selectie wordt er ook gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de aspirant-student. Bij de centrale loting golden alleen de eindexamencijfers als criterium. Het bindend studieadvies (BSA) De RUG geeft eerstejaarsstudenten een bindend studieadvies. Dat betekent dat een eerstejaarsstudent in het eerste jaar tenminste driekwart van de studiepunten, 45 van de 60, moet halen – anders moet je je studie stopzetten. Ook moet je het eerste jaar binnen twee jaar gehaald hebben. De opleiding houdt je voortgang en je resultaten goed bij. Je wordt, als daar aanleiding voor is, door je studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek. Halverwege je eerste jaar krijg je een voorlopig advies en aan het eind van het studiejaar volgt het bindend advies. Toegang tot de opleiding verandert: meer studies gaan selecteren. Meer studies doen dat niet alleen meer op cijfers, maar ook op vaardigheden, motivatie, persooonlijke eigenschappen, etc. Een compleet LOB-dossier kan helpen om deze aantoonbaar te maken. Bijna alle studies kennen een Bindend Studie Advies. Haal je het vereiste aantal studiepunten niet, dan moet je de opleiding verlaten. Vaak is er een aanwezigheidsplicht bij opleidingen.

12 Wet Studievoorschot (m.i.v. september 2015)
Basislening € 475,90 Aanvullende beurs (max.)¹ € 378,23 Collegegeldkrediet² € 162,58* Totaal € 1016,71 ¹ Gift bij tijdig behaald diploma ² 1/12 deel van wettelijk collegegeld : € 1.951,00 Studentenreisproduct (gift)¹ t.w.v. € 98,11 week- of weekendkaart voor openbaar vervoer ¹ Gift bij tijdig behaald diploma Volg de ontwikkelingen op DUO.nl (het vroegere IB-groep)

13 Hoe komen LEERLINGEN bij de juiste studie?
Stap 1: Ken jezelf Wie ben ik? Kwaliteiten Interesses Wat wil ik? Direct studeren? HBO-WO; waar ben ik geschikt voor? (module studievaardigheden) 7 De aansluitingsmodule is geinitieerd door de Uleiden en TUDelft om studenten te laten zien wat er verwacht wordt op het WO, zodat studenten ook inzicht krijgen in de kwaliteiten die je moet meenemen naar het WO

14 Stap 2: Welke mogelijkheden zijn er?
LEERLINGEN     Stap 2: Welke mogelijkheden zijn er? Informatie verzamelen Open dagen bezoeken (minstens één week van te voren verlof aanvragen) (Online) proefstuderen. Bijv.: of vergeet niet de verslagen in te leveren 12 Wat ga je als leerling dit jaar nu doen om tot een doordachte, doorvoelde en verantwoorde keuze te komen? Open dagen, meeloopdagen, proefstuderen. Schrijf je in en ga er naar toe. Vraag je af, wat kan ik en wat wil ik. Reflectie op jezelf is niet makkelijk, maak ook gebruik van anderen. Doe interessetests als je niet precies weet wat je wil. Je kunt evt. Een gesprek met mij aanvragen als vast loopt in je keuzeproces of als je specifieke vragen hebt.

15 OUDERS Stimuleer Toon interesse Help bij reflecteren
Terwijl leerlingen de keuze moeten maken, kunnen ouders wel een belangrijke rol spelen in het keuzeproces. Jullie kennen jullie kind en weten ook dingen die leerlingen zelf niet zo goed weten, zoals hoe de leerling vroeger was, waarmee hij/zij speelde, welke capaciteiten hij had, of hij/zij zich goed kon concentreren, of hij/zij veel inititatief nam, etc. Zij kunnen helpen om het keuzeproces van dit soort input te voorzien, goede vragen te stellen, en te helpen bij het reflecteren. Vaak zijn jullie een belangrijk ijkpunt.

16 DECAAN Informatie (Afsluiting) dossiers
Gesprekken (op verzoek van de leerling) De decaan zorgt voor deze drie dingen. De boodschap voor leerlingen is dan ook: als je het zelf kunt en je maakt dat ook zichtbaar via je activiteiten, prima. Als je dreigt vast te lopen, blijf er niet mee rond lopen, want soms is de berg niet zo groot als die eruit ziet.

17 18 jaar dit schooljaar? Kinderbijslag valt weg
Je hebt recht op Tegemoetkoming Scholieren Zelf aanvragen, ruim van te voren Bij DUO.nl DigiD nodig

18 Goede startsite: www.studiekeuze123.nl
Op schoolcomputer: Veel succes!


Download ppt "Deel: Studiekeuze en LOB"

Verwante presentaties


Ads door Google