De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 5 VWO Donderdag 3 september 2015 Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 5 VWO Donderdag 3 september 2015 Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 5 VWO Donderdag 3 september 2015 Welkom

2 Voorstellen Mevrouw Poort, mentor v5a Mevrouw Klinkenberg, mentor v5b en leerlingcoördinator Mevrouw Ter Velde, conrector

3 Nieuw dit schooljaar Roosterprogramma: Zermelo ELO: Magister Beeldschermen in de school Zo doen we dat @Oscar! Leerlingcoördinatoren

4 - Voorstellen - Taak toelichten - Leerlingbegeleiding - Klankbordgroep leerlingen - Coördinatie activiteiten - Communicatie - Eerste ervaringen Leerlingcoördinator 2 t/m 6 vwo

5 - Visie: vanuit de driehoek leerling; ouders; school - Mentor is de spil in de begeleiding; - In samenwerking met: Leerlingcoördinatoren Zorgfunctionaris Verzuimteam Decaan Leerlingcoördinator 2 t/m 6 vwo

6 Agenda Het voorexamenjaar Taal en rekenen Loopbaanoriëntatie

7 Het voorexamenjaar Vier toetsweken Magister: cijfers, absentie, studiewijzers, exameninformatie Website: roosters, publicaties, nieuws Nieuwsbrief voor ouders

8 Indeling van het schooljaar Eerste rapportvergadering: eind november/begin december 2015 Ouderavond: 8 december 2015 Tweede rapportvergaderingen: half februari 2016 Ouderavond: 25 februari 2016 Vaststelling bevordering: juli 2016 Eindrapport: juli 2015

9 Taal en rekenen Taal is onderdeel van het vak Nederlands Rekenen is een apart vak Vanaf 2015-2016 telt rekenen mee in de slaag-/zakregeling. Minimaal 4,5 voor rekentoets nodig om te slagen. Eindcijfer Rekenen komt op diploma en kan een rol spelen bij selectie voor opleidingen. Leerlingen worden getest op rekenen en taal Leerlingen die uitvallen, krijgen extra ondersteuning voor rekenen en taal

10 Taal en rekenen Leerlingen worden getest op rekenen en taal Leerlingen die uitvallen, krijgen extra ondersteuning voor rekenen en taal Contactpersonen: taal: Petra Massee: pj.massee@tabor.nlpj.massee@tabor.nl rekenen: Karoline van den Reek: r.vanden.reek@tabor.nl

11 Loopbaanoriëntatie

12 Na het vwo... H.B.O. V.W.O WERKEN STUDEREN W.O. BUITENLAND

13 Hoe verloopt het keuzeproces? Stappenplan : Oriënteren Verkennen Verdiepen Klas 4 en 5 Klas 5 en 6 Knoop doorhakkenKlas 6

14 LOB-activiteiten in 5 vwo Informeren via http://oscarromero.dedecaan.net/ énhttp://oscarromero.dedecaan.net/ Qompas Studiekeuze Testen (in Qompas en bijvoorbeeld de Identitest) WO-middag 26 november OSG (verplicht) HBO-middag 3 december Oscar Romero (vrijwillig) Bezoek en verslagen open dagen Proefstuderen Meeloopdagen, masterclass / webclass Verslagen maken en bijhouden van activiteiten via Keuzeweb

15 Qompas Studiekeuze Overzicht en verslagen van ondernomen activiteiten Een houvast in de begeleiding Onderdeel van het schoolexamenprogramma (vrije deel PTA) Belangrijk om steeds een stapje verder te komen in het keuzeproces richting selectie of matching/studiekeuzecheck aan Universiteit/Hogeschool Wordt zichtbaar bijgehouden in Qompas Studiekeuze 5 vwo: 30 studielasturen (portfolio)

16 Begeleiding LOB Decaan in 5 vwo richt Oscarromero.dedecaan.web en Qompas Studiekeuze in bereidt voor op open dagen, proefstuderen, meelopen, selectie en matching bespreekt testresultaten en stimuleert zoekgedrag leerling volgt, stimuleert en beoordeelt het keuzeproces geeft toestemming bezoek open dagen, meeloopdagen e.d. in schooltijd verschaft informatie en informatiemateriaal voert gesprekken met leerlingen over studiekeuze

17 Begeleiding LOB Mentor voert gesprekken volgt en stimuleert het keuzeproces via Qompas Studiekeuze verwijst indien nodig naar de decaan

18 Begeleiding LOB Rol van de ouder/verzorger stimulator, ga mee naar open dagen, toon belangstelling gesprekspartner, bespreek opgedane ervaringen, zet de zaken op een rijtje zetten en bespreek de mogelijk volgende stap volger, meld uzelf aan bij oscarromero.dedecaan.net en Qompas Studiekeuzeoscarromero.dedecaan.net

19 ?

20

21

22

23

24

25


Download ppt "Voorlichtingsavond 5 VWO Donderdag 3 september 2015 Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google