De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedeelte: Studiekeuze en LOB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedeelte: Studiekeuze en LOB"— Transcript van de presentatie:

1 Gedeelte: Studiekeuze en LOB
Ouderavond klas 5 – Gedeelte: Studiekeuze en LOB Welkom! Erik Hegge of

2 Inhoud Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
Structuur Hoger Onderwijs Ontwikkelingen Hoger Onderwijs Keuze HBO – WO Stappen naar een goede studiekeuze

3 LOB Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Onderdeel examen Naar behoren

4 40 studielasturen 23 verplicht 17 vrije keuze Beoordeling :
40 – 65 uur : voldoende meer dan 65 uur: goed

5 Verplichte SLU Keuzebegeleiding klas 3 (5 uur)
Profielkeuze klas 4 (5 uur) Bezoek aan RUN klas 4 (5 uur) Interessetest klas 5 (3 uur) (Zelfstandig) bezoek aan onderwijsinstelling (5 uur)

6 Facultatief (beloning afhankelijk van activiteit)
Bezoek aan open dagen, meeloopdagen en proefstuderen Model European Parliament (MEP) Workshadowing Ondersteuning schoolactiviteiten: tutorschap, Feuniks, Medezeggenschapraad, Grote Avond, schoolorkest Verdieping van bepaalde vakken: masterclass en Olympiade

7 Het Nederlands onderwijssysteem

8 BAMA-structuur Elke student in hbo of wo haalt bachelor (ba)
Wie wil kan gaan voor een mastertitel (ma) Heel getalenteerde leerlingen kunnen promotieplaats krijgen (phd) – betaalde studie/baan

9 WO of HBO Universiteit Onderzoeksgericht Bachelor in 3 jaar
Afhankelijk van keuzevakken master aansluitend in één jaar Snelle student: 4 jaar Hoger Beroeps Onderwijs Praktijk-/beroepsgericht Bachelor in 4 jaar Afhankelijk van keuzevakken via een schakeljaar toegang tot master Snelle student: 6 jaar

10 Ontwikkelingen Centrale loting afgeschaft
Nieuwsbericht | De centrale loting voor numerusfixusopleidingen wordt vanaf het studiejaar afgeschaft. In plaats daarvan gaan de onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerusfixusopleiding willen volgen. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. Bij de nieuwe, decentrale selectie wordt er ook gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de aspirant-student. Bij de centrale loting golden alleen de eindexamencijfers als criterium. Overschot bètastudenten: hbo stelt numerus fixus in Volkskrant− 23/09/14 Het bindend studieadvies (BSA) De RUG geeft eerstejaarsstudenten een bindend studieadvies. Dat betekent dat een eerstejaarsstudent in het eerste jaar tenminste driekwart van de studiepunten, 45 van de 60, moet halen – anders moet je je studie stopzetten. Ook moet je het eerste jaar binnen twee jaar gehaald hebben. De opleiding houdt je voortgang en je resultaten goed bij. Je wordt, als daar aanleiding voor is, door je studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek. Halverwege je eerste jaar krijg je een voorlopig advies en aan het eind van het studiejaar volgt het bindend advies.

11 Kabinetsplannen en wetsvoorstel
CONCEPT! Kabinetsplannen en wetsvoorstel Toekomstig stelsel (m.i.v. september 2015) Basislening (terugbetalen) Aanvullende beurs (gift)* Collegegeldkrediet (terugbetalen) Studentenreisproduct (gift)* * Bij tijdig behaald diploma Volg de ontwikkelingen op DUO.nl (het vroegere IB-groep)

12 Hoe komen LEERLINGEN bij de juiste studie?
Stap 1: Ken jezelf Wie ben ik? Kwaliteiten Interesses Wat wil ik? Direct studeren Hbo-WO

13 Stap 2: Welke mogelijkheden zijn er?
LEERLINGEN     Stap 2: Welke mogelijkheden zijn er? Informatie verzamelen Open dagen bezoeken (minstens één week van te voren verlof aanvragen) (Online) proefstuderen: of vergeet niet de verslagen in te leveren

14 OUDERS     Stimuleren      Interesse tonen Helpen bij reflecteren

15 DECAAN Informatie (Afsluiting) dossiers
Gesprekken (op verzoek van de leerling)

16 18 jaar dit schooljaar? Kinderbijslag valt weg
Je hebt recht op een tegemoetkoming voor scholieren Zelf aanvragen, ruim van te voren Bij DUO DigiD nodig

17 Goede startsite: www.studiekeuze123.nl (folders bij de ingang)
Enquête studiekeuze klas 5 Veel succes!


Download ppt "Gedeelte: Studiekeuze en LOB"

Verwante presentaties


Ads door Google