De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Ouderavond klas 5 – Gedeelte: Studiekeuze en LOB Erik Hegge of

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Ouderavond klas 5 – Gedeelte: Studiekeuze en LOB Erik Hegge of"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Ouderavond klas 5 – Gedeelte: Studiekeuze en LOB Erik Hegge hg@sgdb.nlhg@sgdb.nl of decaan@sgdb.nl

2 Inhoud  Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)  Structuur Hoger Onderwijs  Ontwikkelingen Hoger Onderwijs  Keuze HBO – WO  Stappen naar een goede studiekeuze

3 LOB ► Loopbaanoriëntatie en -begeleiding ► Onderdeel examen ► Naar behoren

4 40 studielasturen ► 23 verplicht ► 17 vrije keuze ► Beoordeling : 40 – 65 uur : voldoende meer dan 65 uur:goed

5 Verplichte SLU ► Keuzebegeleiding klas 3(5 uur) ► Profielkeuze klas 4 (5 uur) ► Bezoek aan RUN klas 4(5 uur) ► Interessetest klas 5 (3 uur) ► (Zelfstandig) bezoek aan onderwijsinstelling (5 uur)

6 Facultatief (beloning afhankelijk van activiteit) ► Bezoek aan open dagen, meeloopdagen en proefstuderen ► Model European Parliament (MEP) ► Workshadowing ► Ondersteuning schoolactiviteiten: tutorschap, Feuniks, Medezeggenschapraad, Grote Avond, schoolorkest ► Verdieping van bepaalde vakken: masterclass en Olympiade

7 Het Nederlands onderwijssysteem

8 BAMA-structuur ► Elke student in hbo of wo haalt bachelor (ba) ► Wie wil kan gaan voor een mastertitel (ma) ► Heel getalenteerde leerlingen kunnen promotieplaats krijgen (phd) – betaalde studie/baan

9 WO of HBO ► Universiteit ► Onderzoeksgericht ► Bachelor in 3 jaar ► Afhankelijk van keuzevakken master aansluitend in één jaar ► Snelle student: 4 jaar ► Hoger Beroeps Onderwijs ► Praktijk- /beroepsgericht ► Bachelor in 4 jaar ► Afhankelijk van keuzevakken via een schakeljaar toegang tot master ► Snelle student: 6 jaar

10 Ontwikkelingen Overschot bètastudenten: hbo stelt numerus fixus in Volkskrant− 23/09/14 Centrale loting afgeschaft Nieuwsbericht | 30-08-2014 De centrale loting voor numerusfixusopleidingen wordt vanaf het studiejaar 2017-2018 afgeschaft. In plaats daarvan gaan de onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerusfixusopleiding willen volgen. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. Bij de nieuwe, decentrale selectie wordt er ook gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de aspirant-student. Bij de centrale loting golden alleen de eindexamencijfers als criterium. Het bindend studieadvies (BSA) De RUG geeft eerstejaarsstudenten een bindend studieadvies. Dat betekent dat een eerstejaarsstudent in het eerste jaar tenminste driekwart van de studiepunten, 45 van de 60, moet halen – anders moet je je studie stopzetten. Ook moet je het eerste jaar binnen twee jaar gehaald hebben. De opleiding houdt je voortgang en je resultaten goed bij. Je wordt, als daar aanleiding voor is, door je studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek. Halverwege je eerste jaar krijg je een voorlopig advies en aan het eind van het studiejaar volgt het bindend advies.

11 - Basislening (terugbetalen) - Aanvullende beurs (gift)* - Collegegeldkrediet (terugbetalen) - Studentenreisproduct (gift)* - * Bij tijdig behaald diploma Toekomstig stelsel (m.i.v. september 2015) Kabinetsplannen en wetsvoorstel CONCEPT! Volg de ontwikkelingen op DUO.nl (het vroegere IB-groep)

12 Hoe komen LEERLINGEN bij de juiste studie? ► Stap 1: Ken jezelf  Wie ben ik?  Kwaliteiten  Interesses  Wat wil ik?  Direct studeren  Hbo-WO www.aansluitingsmodule.nl www.aansluitingsmodule.nl

13 LEERLINGEN ► ► Stap 2: Welke mogelijkheden zijn er?   Informatie verzamelen   Open dagen bezoeken (minstens één week van te voren verlof aanvragen)   (Online) proefstuderen: www.aansluitingsmodulen.leidenuniv.nl of www.uva.nl/webklassen www.aansluitingsmodulen.leidenuniv.nl www.uva.nl/webklassen   vergeet niet de verslagen in te leverenverslagen

14 OUDERS ► Stimuleren ► Interesse tonen ► Helpen bij reflecteren

15 DECAAN ► Informatie ► (Afsluiting) dossiers ► Gesprekken (op verzoek van de leerling)

16 18 jaar dit schooljaar? ► Kinderbijslag valt weg ► Je hebt recht op een tegemoetkoming voor scholieren ► Zelf aanvragen, ruim van te voren ► Bij DUO ► DigiD nodig

17 Goede startsite: www.studiekeuze123.nl (folders bij de ingang)www.studiekeuze123.nl Enquête studiekeuze klas 5 Veel succes!


Download ppt "Welkom! Ouderavond klas 5 – Gedeelte: Studiekeuze en LOB Erik Hegge of"

Verwante presentaties


Ads door Google