De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startcollege B2 Psychologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startcollege B2 Psychologie"— Transcript van de presentatie:

1 Startcollege B2 Psychologie 2015-2016
31 augustus 2015 Laura Holsbeeke – onderwijscoördinator Psychologie Manon te Vaarwerk – studieadviseur Psychologie

2 ONDERWERPEN VOORLICHTING B2
B2 programma (Voorlichting) B3 programma Evaluatie onderwijs en verbeteracties Panelgesprekken Deze presentatie deze week te vinden op  Bachelor studenten  Jaar 2 Gedrag van mensen Op verschillende gebieden, ook wel basisgebieden in de PSY genoemd En dat is dus meer dan alleen ongewenst gedrag beinvloeden. Welke gebieden Psychologen bij ons actief zijn en wat Psychologie in Twente uniek maakt 2 2

3 Start bachelor jaar 2 – algemene punten
3 Start bachelor jaar 2 – algemene punten Bijna alle studenten die door zijn naar jaar 2 hebben 60EC van jaar 1 behaald! De opleiding zal in jaar 2 voor algemene communicatie over bijv. voorlichtingsactiviteiten de Blackboard ‘organization’ van jaar 1 blijven gebruiken. In de naam is inmiddels B1 gewijzigd in B2. Voor (persoonlijke) vragen  studieadviseur Manon te Vaarwerk Heb je opmerkingen over onderwijs?  Laura Holsbeeke Gedrag van mensen Op verschillende gebieden, ook wel basisgebieden in de PSY genoemd En dat is dus meer dan alleen ongewenst gedrag beinvloeden. Welke gebieden Psychologen bij ons actief zijn en wat Psychologie in Twente uniek maakt 3 3

4 Bachelor jaar 2 Jaar 2 Module keuze 1 uit 3 Module keuze 1 uit 2
Onderzoeksmethoden en onderzoeksproject Professionele en psychologische vaardigheden In eerste semester keuzemodules In tweede semester 2 zogenaamde ‘stretch modules’  goede ervaringen Geen ‘overkoepelende/extra’ compensatieregeling zoals in jaar 1!  Andere opbouw jaar 2, minder leerlijnen/onderdelen & niet in elke module dezelfde leerlijnen + meer toepassing/opdrachten

5 Bachelor jaar 2 Semester 2: veel toepassing/vaardigheden
Module onderzoeksmethoden en onderzoeksproject: Groot project  onderzoek in groepen, maar individueel verslag = voorbereiding bachelorthese jaar 3! Contacturen vooral met begeleidende docent + aanvullend colleges/workshops en toets(en) over (nieuwe) onderzoeksmethoden, toepassing statistiek Module professionele en psychologische vaardigheden: Gespreksvoering, adviesvaardigheden, omgang groepen (presenteren/aansturen) & loopbaan & werkveldoriëntatie Vooral werkcolleges en opdrachten, toets(en) (alleen) voor ‘theoretische achtergrond’ + assessment

6 Bachelor jaar 3 Jaar 3 Keuzeruimte 30EC Reflectie – ethiek, geschiedenis en filosofie van psy Bachelorthese/afstuderen

7 Bachelor jaar 3 In keuzeruimte: UT High Tech Human Touch modules
Keuzemodule psychologie ((max) 1 module die je in jaar 2 niet hebt gekozen!) Modules andere opleidingen (zoals CW/OWK) Modules ter voorbereiding op andere master UT (zoals Onderwijskunde) Vakken andere NL universiteit Vakken in het buitenland  let op: wel alles van B1 en B2 behaald Uitgebreide informatie bijeenkomst over keuzeruimte rond december Wil je naar het buitenland? Tijdig actie ondernemen is belangrijk! Start oriënteren mbv ervaringen van andere studenten en info op de website van international office

8 Evaluatie onderwijs en verbeteracties
Sinds afgelopen studiejaar zijn alle resultaten van evaluaties op website te vinden Ga naar  bachelor studenten  module evaluaties en verbeteracties Daar vind je: Uitleg wat er wordt gedaan met resultaten van evaluaties Een link naar de BMS pagina met alle evaluaties (quality care B-PSY) Resultaten + improvement actions te vinden! We verzamelen meningen van studenten (kwantitatief) via de evaluatie vragenlijst die je na afloop van module invult (je krijgt mail) + (kwalitatief) via de panelgesprekken

9 Aanmelden panelgesprekken tweede jaar
Panelgesprekken: bespreken sterke punten module + verbeterpunten  zoals colleges, project, studiemateriaal, toetsen, informatievoorziening enz Waarom voor de opleiding belangrijk? sterke/verbeterpunten onderwijs + problemen vroegtijdig signaleren  en indien nodig actie ondernemen met docent! Waarom voor jou interessant? Je krijgt de kans mee te praten over het verbeteren van de opleiding en ziet resultaten! Wanneer? Ongeveer 2 x per blok vergaderen (in de pauze) Hoe geef je je op? Vul je naam (+ de keuzemodule die je volgt) in op de inschrijflijst, dan nemen we contact op! 9

10 10 VRAGEN?? Wij 200, anderen vaak 400 en 500… 10 10 10

11

12 14e Kandidaat-bestuur

13 Feedback op het onderwijs
Vragen, opmerkingen of klachten Panelgesprekken Laagdrempeligheid Inschrijflijsten panelgesprekken

14 Feedback op het onderwijs
Commissaris Onderwijszaken Bestuurskamer, Rubix Facebook: https://nl-nl.facebook.com/svdimensie Facebookgroep: Psychologie Utwente B1 2014/2015

15 Boekenverkoop Bij Studieboekencentrale via Dimensie
Vragen of opmerkingen over boekverkoop:


Download ppt "Startcollege B2 Psychologie"

Verwante presentaties


Ads door Google