De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 5 2015 - 2016 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5 en 6 Mark Bakker Coördinator buitenlandse reizen Elvira Beernink, Ben Overbeek &

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 5 2015 - 2016 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5 en 6 Mark Bakker Coördinator buitenlandse reizen Elvira Beernink, Ben Overbeek &"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 5 2015 - 2016 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5 en 6 Mark Bakker Coördinator buitenlandse reizen Elvira Beernink, Ben Overbeek & Bert van Zwieten Mentoren VWO 5

2 Leerlingbegeleiding VWO 5 Fred BouwhuisDecaan Richard WalgemoetDecaan Elvira BeerninkMentor Ben OverbeekMentor Bert van ZwietenMentor Francisca de VriesCoördinatrice leerlingzaken (tot 28/9) Joanne DuijvestijnTeamleider VWO 4, 5 en 6 Chris de RuyterLeerlingbegeleider Samantha de la ParraDyslexiecoördinator (José Laarhuis) Mark BakkerDyslexiecoach Roy Huiskes /Tineke de BoerCounselors VWO docententeam Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

3 Gemeenschappelijke doelen: Diploma halen en Volwassen worden Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

4 Zelfstandigheid Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

5 Zelfstandigheid  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen  Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

6 Vinger aan de pols  Startgesprekken met mentor  Spijbelen & te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig contact. Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

7 Ouders en huiswerk: Lekker puh… Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

8 Vakkenpakket  Algemeen deel  Profieldeel  C&M  E&M  N&G  N&T  Vrij deel  1 of 2 examenvakken Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

9 Wisselingen vakkenpakket  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders  Wisselen van profiel  Binnen dezelfde stroom  Tot einde blok 1  Schriftelijke toestemming ouders Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

10 Toetsing  4 blokken  Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek  Gedurende het blok: KT’s en PO’s  Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

11 Herkansingen  Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2  Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4  Inhalen gemiste SET: ZSM, in overleg met docent. Na blok 4 op inhaaldag.  Ingehaalde SET kan niet herkanst worden Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

12 Berekening overgangscijfer V5  Mee naar V5: gem. Blokcijfer (GB) V4 en PO–cijfer van V4  V5: (4 x blok V5 + 1 x V4)/5 = GB (PO V4 + PO V5)/2 = gem. PO cijfer (GPO)  GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal  Weging meestal 80% : 20 % in voortgangscijfer (VC, dit is ook het rapportcijfer)  Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5) Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

13 Combinatiecijfer  Enkele kleine vakken worden in het examenjaar gecombineerd tot één eindcijfer.  Daardoor betere balans grote en kleine vakken  Combinatiecijfer bevat:  Maatschappijleer (afgesloten in V4)  ANW (afgesloten in V4)  Profielwerkstuk (VWO 6) Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

14 Bevorderingsregels Bevorderd naar V6:  LO en CKV voldoende of goed (  5,5)  Maximaal 1x 5 (4,5 – 5,4) voor de vakken Ne, En, Wi  Daarnaast is voldaan aan:  Bij berekenen compensatie: afronden op heel cijfer + kleine vakken samen gevoegd (combinatiecijfer)  In bespreking: bij één voorwaarde tekort OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4)3 of meer

15 3F Rekentoets  Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger  Telt mee in examenjaar, hoe exact nog niet helemaal duidelijk  Momenteel: Minimaal 4,5 nodig voor rekentoets. Mogelijk extra: minimaal 5,5 nodig, meetellen in kernvakregeling  Drie toetsmomenten in V5 en nog drie in V6  Module rekenvaardigheid  Huidige V6: Iedereen rekentoets minimaal 5 in V5 Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

16 Toets(en) gemist  Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent (KT) en coördinator (SET).  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist  Afwezigheid zonder reden: 1,0!  Informatie ouders: brief, code AT in Magister Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

17 Oriëntatie vervolgstudie  Op school: gesprekken in mentorlessen  Gebruik methode Qompas  Voorlichting door oud-leerlingen (november)  Voorlichting op UT over studeren en studiekeuze  Voorlichting over beroepen op een school in Hengelo  Bezoek open dagen Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

18 Oriëntatie vervolgstudie http://www.youtube.com/watch?v=eK1V3qXF9iA&utm_source=WageningenU niversiteit&utm_medium=email&utm_campaign=WRV+Nieuwsbrief+Docent+j an2014&utm_term=902.256312.1329.0.256312&utm_content=all+customer s  Aanmelden studies soms al in december van het examenjaar!  7 oktober workshop studiekeuze bibliotheek Hengelo 20.00 uur (gratis) Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

19 Studiekeuze  Studeren is duurder geworden  Goede studiekeuze is belangrijk  Meedenken van ouders wordt (in ieder geval achteraf) gewaardeerd!  Oriënteer eerst breed (ook als keuze al gemaakt is)  Wat vind je leuk?  Deelname open dagen + meeloopdagen  Wat kun je later met deze opleiding doen?  Vergelijk zelfde soort studies  Keuzestress: Goed is goed genoeg! Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

20 Oriëntatie vervolgstudie  Op school: gesprekken in mentorlessen  Gebruik methode Qompas  Voorlichting door oud-leerlingen (november)  Voorlichting op UT over studeren en studiekeuze  Voorlichting over beroepen op een school in Hengelo  Bezoek open dagen / meeloopdagen / proefstuderen / … Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

21 Bezoek Open Dagen  Verplicht  Bij voorkeur niet onder lestijd  Indien dit niet mogelijk is: verlof van school  Formulier in te vullen door leerling (i.o.m. mentor) en ouders  Leerling brengt na afloop (ook) verslag uit aan mentor Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

22 Als kiezen moeilijk is…  verschillende websites:  www.studiekeuze123.nl www.studiekeuze123.nl  www.universitairebachelors.nl www.universitairebachelors.nl  www.qompas.nl www.qompas.nl  Gesprek met mentor  Bezoek open dagen/meeloopdagen  Gesprek met decaan  Begeleiding extern Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

23 Bijzonder verlof  Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: vestigingsdirecteur Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

24 Impressie reizen

25 Buitenlandse reizen  Bestemmingen: Rome (7-daagse vliegreis), Londen, Parijs & Berlijn (5- daagse busreis)  Voorbereiding: stukje in reisgids en presentatie ter plaatse  Aanmelding / kosten (indicatie): - binnenkort: brief met alle info - Rome: 750 euro, Londen, Parijs & Berlijn: 425 euro  Thuisblijvers: vervangend programma Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

26 18 jaar en dan?  Leerling wordt 18 jaar:  Kinderbijslag vervalt  Tegemoetkoming scholieren aanvragen via www.duo.nl 3 maand van tevorenwww.duo.nl  Zorgtoeslag  www.zorgtoeslag.nlwww.zorgtoeslag.nl  Nuttige sites  www.18ennu.nl www.18ennu.nl  http://www.ouders.nl/artikelen/help-mijn-kind-wordt-18 http://www.ouders.nl/artikelen/help-mijn-kind-wordt-18 Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

27 Mentoren Elvira Beerninklokaal 1.24 Ben Overbeeklokaal 0.15 Bert van Zwietenlokaal 1.21


Download ppt "Voorlichting VWO 5 2015 - 2016 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5 en 6 Mark Bakker Coördinator buitenlandse reizen Elvira Beernink, Ben Overbeek &"

Verwante presentaties


Ads door Google