De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 DECAAN R. Walgemoet F. Bouwhuis. 2 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 DECAAN R. Walgemoet F. Bouwhuis. 2 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl."— Transcript van de presentatie:

1 1 DECAAN R. Walgemoet F. Bouwhuis

2 2 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl

3 3 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests  Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz of ikkieseenstudiediebijmijpast.nl  Via internet: www.123test.nlwww.123test.nl www.studiekeuze.qompas.nl www.studiekeuze.qompas.nl www.123test.nlwww.studiekeuze.qompas.nl (de tests zijn niet allemaal gratis!)  Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nlstudiekeuze123

4 4 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA C&M E&M N&G N&T Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: Magister > ELO > Bronnen - \Gedeelde documenten\Infoplein klas 5H en 6V\Opleidignseisen VWO- WO

5 5 C&M European Studies (Kunst)Geschiedenis Theater- Film- en Televisiewetenschap Gezondheidswetenschappen Rechtsgeleerdheid Psychologie

6 6 E&M Bedrijfskunde Bestuurskunde International Economics & Business Sociale Geografie en Planologie Politicologie Recht en Management

7 7 N&G (Dier)Geneeskunde (+NA) Tandheelkunde (+NA) Bewegingswetenschappen (+NA) Farmacie (+NA) Moleculaire Wetenschappen (+NA) Biomedische Technologie (+NA +WB)

8 8 N&T Bouwkunde Sterrenkunde Technische Natuurkunde Lucht- en Ruimtevaarttechniek Wiskunde Civiele Techniek

9 9 Studenten moeten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op studiekeuzeactiviteiten zoals proefstuderen of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook verplicht aan zulke activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt. Lotingsprocedure afschaffen De centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen zoals geneeskunde verdwijnt. Deze opleidingen gaan zelf studenten selecteren. Dit zorgt voor een betere match tussen student en opleiding. De lotingsprocedure verdwijnt waarschijnlijk in 2017.

10 10 Populaire opleidingen (numerus fixus) Zijn opleidingen zo populair dat te veel studenten zich aanmelden? Dan worden studenten geselecteerd, aan de poort of via loting. Kleinschalige en intensieve opleidingen Sommige opleidingen hebben zulke bijzondere eigenschappen, dat selectie nodig is. Zoals de university colleges. Opleidingen met aanvullende eisen Voor sommige opleidingen zijn specifieke vaardigheden, kennis of aanleg nodig, zoals de kunstopleidingen. Daarvoor gelden aanvullende eisen.

11 11 INSCHRIJVEN BIJ DE UNIVERSITEIT VIA STUDIELINK.NL Voor 1 mei aanmelden Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via www.studielink.nl (eerst een DigiD aanvragen). www.studielink.nl Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO (voorheen de IB-Groep) studiefinanciering aanvragenstudiefinanciering aanvragenhttp://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studeren/gaan-studeren.asp

12 12 Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1 december bij Studielink Toelating tot het HO Diploma VWO Aanvullende eisen Voor sommige HBO-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld. De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Bij aanvullende eisen geldt soms een andere aanmelddatum dan 1 mei! Bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs – Docent Lichamelijke Opvoeding Loten: sluitingsdatum 15 mei Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten http://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/weten-hoe-de-loting-werkt.asp

13 13 LOTING WELKE STUDIES Opleidingsloting (te veel studenten voor een bepaalde studie) Instellingsloting (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)

14 14 Lotingsstudies van vorig jaar O.a.: Bedrijfskunde (Groningen, VU, Nijmegen) Rechtsgeleerdheid (Leiden) Geneeskunde Tandheelkunde https://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/weten-hoe-de-loting-werkt.asp https://duo.nl/Images/4002-15-003_tcm7-50670.pdfhttps://duo.nl/Images/4002-15-003_tcm7-50670.pdf (Alles over opleidingen met een loting) Je kunt je per studiejaar voor 1 lotingstudie aanmelden. Je meldt je eerst aan via Studielink. Daarna moet je bewijsstukken opsturen. Deze bewijsstukken stuur je naar DUO. Meld je op tijd aan. Bij al deze studies gaat het om een instellingsloting of een opleidingsloting

15 15 Gemiddeld eindexamencijfer DUO berekent het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers die vermeld staan op de cijferlijst die bij het diploma hoort. De verschillende lotingsklassen zijn: A hoger dan of gelijk aan 8,00; B lager dan 8,00 maar hoger dan of gelijk aan 7,50; C lager dan 7,50 maar hoger dan of gelijk aan 7,00; D lager dan 7,00 maar hoger dan of gelijk aan 6,50; E lager dan 6,50. Bij het eindexamen havo en vwo wordt het gemiddelde eindexamencijfer berekend door alle eindexamencijfers van het gemeenschappelijk deel (inclusief het combinatiecijfer), alle eindexamencijfers van het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar op te tellen en te delen door dit aantal examencijfers

16 16 Decentrale selectie Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden: De school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen. Je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding. Je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie. Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen. De sluitingsdatum van de inschrijving is afhankelijk van de studie. Bijvoorbeeld:Geneeskunde: Aanmelden bij DUO vóór 15 januari Psychologie Leiden: Aanmelden bij DUO vóór 15 februari http://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/weten-hoe-de-loting-werkt.asp

17 17 Selectie aan de poort Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’:Studielink Bijvoorbeeld: International Business Administration in Rotterdam Nadere informatie over 'selectie aan de poort' is te vinden op de website van de onderwijsinstelling

18 18 Een gemiddeld eindcijfer van een 7.0 of hoger, EN Een 7.0 of hoger voor Wiskunde, EN Een 7.0 of hoger voor Engels, AND Bij voorkeur een “business”-gerelateerd 'profielwerkstuk'. A motivation letter. This letter must include four items: 1.Your details, including nationality, place of birth or residence, previous education, international experience 2.Why you want to enrol in the English-language Bachelor of Science in International Business Administration 3.Why you chose RSM (Rotterdam School of Management) 4.Your career aspirations (een toelatingsexamen voor leerlingen met Wiskunde A1 of C) International Business Administration in Rotterdam

19 19 Pas jij bij de studie? Verplichte ‘matching’ voordat je komt studeren Bij o.a. Wageningen University is iedereen die zich via Studielink aanmeldt voor een bacheloropleiding verplicht om een online matching vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst verschilt per opleiding en matcht jouw motivatie met de aard en inhoud van de opleiding. Om aan de online matching deel te kunnen nemen moet je naast de inschrijving via Studielink ook een open dag of meeloopdag hebben bezocht. WAT IS MATCHING? Dat je via matchingsactiviteiten voor de start van je studie uitgebreid kennis maakt met de opleiding van je keuze. Je vult een matchingstraject in en we praten over je motivatie. Je krijgt hierdoor een realistisch beeld van je studie. Maar vooral krijg je de gelegenheid de studie van je keuze goed te onderzoeken. Zo kun jij nagaan of je bij de studie past. WAAROM MATCHING? Het matchingstraject is een onderdeel van je inschrijving. Je weet immers pas echt of je de goede studie gekozen hebt als je er aan begint. De ervaring die je anders in het begin van je studie zou opdoen, doe je eerder op. In twee dagdelen bootsen we de studie voor je na. Is het dan niet wat je ervan verwacht had, dan beslis je op dat moment zelf om te switchen. Kies je dan een andere opleiding van de Universiteit Utrecht, dan doe je daarvoor ook weer mee aan matching.

20 20 Aanvullende eisen hbo Voor sommige hbo-opleidingen moet je specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘aanvullende eisen’ die door de opleiding zelf worden gesteld. Voor zo'n opleiding moet je je daarom eerst aanmelden bij de hogeschool en dan pas bij Studielink. De hogeschool test je op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Bijvoorbeeld voor het Hoger Hotelonderwijs Aanmelden bij de hogeschool Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 januari.

21 21 De nieuwe studiefinanciering Vanaf 1 september 2015 is er het “studievoorschot” Hbo en universiteit: basisbeurs verdwijnt Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs. In plaats hiervan kunnen studenten per maand maximaal € 854,13 lenen. Daarnaast kunnen zij nog € 162,58 per maand lenen voor het collegegeld. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld. Het studentenreisproduct blijft bestaan.studentenreisproduct Ook krijgen studenten met minder draagkrachtige ouders nog steeds een aanvullende beurs.aanvullende beurs De aanvullende beurs is maximaal € 378,-. Het bedrag van € 854,13 is inclusief deze eventuele aanvullende beurs. Haal je binnen 10 jaar je diploma, dan worden de aanvullende beurs en het studentenreisproduct een gift. De verplichte aflosfase is maximaal 35 jaar. https://duo.nl/particulieren/studievoorschot/default.asp

22 22 Studiefinanciering aanvragen Als je jonger bent dan 30 jaar en een voltijdopleiding aan hbo of universiteit volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag 3 maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan. Vraag je pas daarna aan, dan loop je studiefinanciering mis. Wanneer gaat je studiefinanciering in? Je studiefinanciering gaat direct in als je gaat studeren. Ben je nog geen 18, dan krijg je studiefinanciering vanaf de 1e maand van het 1e volledige kwartaal van je studie (meestal oktober). We betalen uit aan het eind van elke maand. Geen studiefinanciering, wel reizen Als je verder geen studiefinanciering wilt, kun je toch gebruikmaken van het studentenreisproduct. Vraag studiefinanciering aan. Tijdens de aanvraag kun je invullen dat je geen geld wilt lenen. Wat moet je doen? Vraag een DigiD met sms-controle aanVraag een DigiD met sms-controle aan. DigiD is je inlogcode voor de hele overheid. Je krijgt na je aanvraag binnen 5 werkdagen een brief met inloggegevens. Regel een persoonlijke OV-chipkaart.Regel een persoonlijke OV-chipkaart. Als je studiefinanciering hebt, krijg je een studentenreisproduct. Je hebt een persoonlijke OV-chipkaart nodig om je studentenreisproduct op te kunnen laden. Log in op Mijn DUO om studiefinanciering aan te vragenLog in op Mijn DUO om studiefinanciering aan te vragen.


Download ppt "1 DECAAN R. Walgemoet F. Bouwhuis. 2 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google