De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 DECAAN R. Walgemoet F. Bouwhuis. 2 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 DECAAN R. Walgemoet F. Bouwhuis. 2 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl."— Transcript van de presentatie:

1 1 DECAAN R. Walgemoet F. Bouwhuis

2 2 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl

3 3 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests  Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz  Via internet: www.123test.nlwww.123test.nl www.testheaven.nl www.qompas.nl www.loopbaanadviseurs.nl www.testheaven.nlwww.qompas.nl www.loopbaanadviseurs.nl www.123test.nlwww.testheaven.nlwww.qompas.nl www.loopbaanadviseurs.nl (de tests zijn niet allemaal gratis!)  Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nlstudiekeuze123

4 4 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA C&M E&M N&G N&T Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: It’s learning > Infoplein H5/V6 > VWO 6 > WO vervolgopleidingen & doorstroomeisen

5 5 C&M European Studies (Kunst)Geschiedenis Theater- Film- en Televisiewetenschap Gezondheidswetenschappen Rechtsgeleerdheid Psychologie

6 6 E&M Bedrijfskunde Bestuurskunde International Economics & Business Sociale Geografie en Planologie Politicologie Recht en Management

7 7 N&G (Dier)Geneeskunde (+NA) Tandheelkunde (+NA) Bewegingswetenschappen (+NA) Farmacie (+NA) Moleculaire Wetenschappen (+NA) Biomedische Technologie (+NA +WB)

8 8 N&T Bouwkunde Sterrenkunde Technische Natuurkunde Lucht- en Ruimtevaarttechniek Wiskunde Civiele Techniek

9 9 Vanaf 2014 moeten studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op studiekeuzeactiviteiten zoals proefstuderen of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook verplicht aan zulke activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt. Lotingsprocedure afschaffen De centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen zoals geneeskunde verdwijnt. Deze opleidingen gaan zelf studenten selecteren. Dit zorgt voor een betere match tussen student en opleiding. Het is nog niet bekend wanneer de lotingsprocedure precies verdwijnt.

10 10 Populaire opleidingen (numerus fixus) Zijn opleidingen zo populair dat te veel studenten zich aanmelden? Dan worden studenten geselecteerd, aan de poort of via loting. Kleinschalige en intensieve opleidingen Sommige opleidingen hebben zulke bijzondere eigenschappen, dat selectie nodig is. Zoals de university colleges. Opleidingen met aanvullende eisen Voor sommige opleidingen zijn specifieke vaardigheden, kennis of aanleg nodig, zoals de kunstopleidingen. Daarvoor gelden aanvullende eisen.

11 11 INSCHRIJVEN BIJ DE UNIVERSITEIT VIA STUDIELINK.NL Voor 1 mei aanmelden vanaf 2014 verplicht. Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via www.studielink.nl (eerst een DigiD aanvragen). www.studielink.nl Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO (voorheen de IB-Groep) studiefinanciering aanvragenstudiefinanciering aanvragenhttp://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studeren/gaan-studeren.asp

12 12 Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1 december bij Studielink Toelating tot het HO Diploma VWO Aanvullende eisen Voor sommige HBO-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld. De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Bij aanvullende eisen moet je je voor 15 januari aanmelden bij de hogeschool. bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs Loten: sluitingsdatum 15 mei Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten http://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/weten-hoe-de-loting-werkt.asp

13 13 LOTING WELKE STUDIES Opleidingsfixus (te veel studenten voor een bepaalde studie) Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)

14 14 Lotingsstudies van vorig jaar O.a.: Bedrijfskunde (Groningen, VU, Nijmegen) Rechtsgeleerdheid Geneeskunde Tandheelkunde Bouwkunde (Delft) http://www.ib-groep.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/meedoen-aan-de-loting/aanmelden-voor-een-lotingstudie.asp Je kunt je per studiejaar voor 1 lotingstudie aanmelden. Je meldt je eerst aan via Studielink. Daarna moet je bewijsstukken opsturen. Deze bewijsstukken stuur je naar DUO. Meld je op tijd aan. Bij al deze studies gaat het om een instellingsfixus of een opleidingsfixus

15 15 Gemiddeld eindexamencijfer DUO berekent het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers die vermeld staan op de cijferlijst die bij het diploma hoort. De verschillende lotingsklassen zijn: A hoger dan of gelijk aan 8,00; B lager dan 8,00 maar hoger dan of gelijk aan 7,50; C lager dan 7,50 maar hoger dan of gelijk aan 7,00; D lager dan 7,00 maar hoger dan of gelijk aan 6,50; E lager dan 6,50. Bij het eindexamen havo en vwo wordt het gemiddelde eindexamencijfer berekend door alle eindexamencijfers van het gemeenschappelijk deel (inclusief het combinatiecijfer), alle eindexamencijfers van het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar op te tellen en te delen door dit aantal examencijfers

16 16 Decentrale selectie Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden: De school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen. Je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding. Je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie. Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen. De sluitingsdatum van de inschrijving is afhankelijk van de studie. Bijvoorbeeld:Geneeskunde: Aanmelden bij DUO vóór 15 januari Rechtsgeleerdheid (VU Amsterdam): Aanmelden bij DUO vóór 15 maart http://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/weten-hoe-de-loting-werkt.asp

17 17 Selectie aan de poort Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’:Studielink Bijvoorbeeld: International Business Administration in Rotterdam Nadere informatie over 'selectie aan de poort' is te vinden op de website van de onderwijsinstelling

18 18 Een gemiddeld eindcijfer van een 7.0 of hoger, EN Een 7.0 of hoger voor Wiskunde, EN Een 7.0 of hoger voor Engels, AND Bij voorkeur een “business”-gerelateerd 'profielwerkstuk'. A motivation letter. This letter must include four items: 1.Your details, including nationality, place of birth or residence, previous education, international experience 2.Why you want to enrol in the English-language Bachelor of Science in International Business Administration 3.Why you chose RSM (Rotterdam School of Management) 4.Your career aspirations (een toelatingsexamen voor leerlingen met Wiskunde A1 of C) International Business Administration in Rotterdam

19 19 Pas jij bij de studie? Verplichte ‘matching’ voordat je komt studeren De Universiteit Utrecht voert als eerste universiteit een verplicht matchingstraject in voor nieuwe bachelorstudenten. WAT IS MATCHING? Matching betekent dat je via matchingsactiviteiten voor de start van je studie uitgebreid kennis maakt met de opleiding van je keuze. Je vult een matchingstraject in en we praten over je motivatie. Je krijgt hierdoor een realistisch beeld van je studie. Maar vooral krijg je de gelegenheid de studie van je keuze goed te onderzoeken. Zo kun jij nagaan of je bij de studie past. WAAROM MATCHING? Het matchingstraject is een onderdeel van je inschrijving. Je weet immers pas echt of je de goede studie gekozen hebt als je er aan begint. De ervaring die je anders in het begin van je studie zou opdoen, doe je eerder op. In twee dagdelen bootsen we de studie voor je na. Is het dan niet wat je ervan verwacht had, dan beslis je op dat moment zelf om te switchen. Kies je dan een andere opleiding van de Universiteit Utrecht, dan doe je daarvoor ook weer mee aan matching.

20 20 Aanvullende eisen hbo Voor sommige hbo-opleidingen moet je specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘aanvullende eisen’ die door de opleiding zelf worden gesteld. Voor zo'n opleiding moet je je daarom eerst aanmelden bij de hogeschool en dan pas bij Studielink. De hogeschool test je op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Bijvoorbeeld voor het Hoger Hotelonderwijs Aanmelden bij de hogeschool Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 januari.

21 21 STUDIEFINANCIERING Plannen stelsel studiefinanciering Het kabinet is van plan om de volgende zaken te veranderen op het gebied van studiefinanciering: invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelorfase met ingang van het studiejaar 2015-2016; vereenvoudigingen in de studiefinanciering per 1 januari 2015; invoering van een alternatief vervoersarrangement per 1 januari 2016. De plannen worden uitgewerkt in wetsvoorstellen. Op 28 juni 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase en voor de vereenvoudigingen bij het parlement ingediend. Het parlement heeft nog geen besluit over het wetsvoorstel genomen. Dit wetsvoorstel biedt ook een doorkijkje naar een sociaal leenstelsel voor de bachelorfase. Daarvoor wordt een apart wetsvoorstel uitgewerkt. Dat wordt naar verwachting begin 2014 ingediend. Over het alternatief vervoersarrangement zijn nog geen nadere details bekend. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering

22 22 STUDIEFINANCIERING Plannen stelsel studiefinanciering Kabinetsplannen studiefinanciering: studievoorschot Het kabinet wil per 1 september 2015 de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs veranderen. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs voor nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten. Dit staat in een wetsvoorstel voor het studievoorschot. Studenten in het hoger onderwijs kunnen dan een studievoorschot aanvragen. Dit is een lening, die studenten tegen voordelige voorwaarden kunnen afsluiten bij de overheid. Dit is niet verplicht. De studiefinanciering bestaat verder ook uit de ov-chipkaart en de aanvullende beurs. Voorwaarden studievoorschot Studenten kunnen gebruik blijven maken van een lening. De voorwaarden hiervoor worden soepeler. Een student bepaalt zelf of en hoeveel hij per maand leent. De lening is maximaal € 986 per maand. De voorwaarden waaronder een student het studievoorschot terugbetaalt aan de overheid zijn: De terugbetaaltermijn gaat omhoog naar maximaal 35 jaar. Nu is dat nog 15 jaar. Eerder aflossen kan altijd. Het maximaal percentage van het inkomen dat de student moet inzetten voor aflossing, gaat omlaag van 12% naar 4 %. Als een student het wettelijk minimumloon verdient of minder, hoeft hij niets terug te betalen. Heeft de student na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan, dan wordt die kwijtgescholden. Studenten die hun bachelor onder het oude stelsel hebben gevolgd, en in hun master instromen in het nieuwe stelsel, mogen kiezen of zij gaan terugbetalen onder de voorwaarden van het oude of nieuwe stelsel.

23 Veranderingen per 1 september 2015 Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen voortaan gebruikmaken van het studievoorschot. Dit is een lening van de overheid tegen voordelige voorwaarden. De ov-kaart blijft gewoon bestaan. Dat geldt ook voor de aanvullende beurs en basisbeurs in het MBO. Aanvullende beurs omhoog Studerende kinderen van ouders die samen minder dan €46.000 bruto per jaar verdienen behouden de aanvullende beurs. Het bedrag van de aanvullende beurs gaat bovendien met €100 euro in de maand omhoog, naar €365. De aanvullende beurs wordt een gift als de student zijn diploma haalt. Ov-chipkaart voor studenten blijft bestaan De ov-chipkaart voor studenten blijft bestaan zoals het nu is. Uiterlijk 2017 komen ook mbo-studenten onder de 18 jaar in aanmerking voor de studenten ov-chipkaart. Studievoucher voor studenten in overgangperiode Studenten die als eerste lichting gebruikmaken van het studievoorschot, profiteren nog niet volop van de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat om studenten die tussen 2015-2016 en 2018-2019 beginnen aan een bachelorstudie. Deze studenten krijgen na hun afstuderen een voucher van € 2000. Zij mogen die voucher 5 tot 10 jaar na hun afstuderen gebruiken voor bijscholing. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering

24 24 Prestatiebeurs: Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Basisbeurs Basisbeurs Aanvullende beurs Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) (Lening) (Lening) OV- Studentenkaart OV- Studentenkaart (Collegegeldkrediet) (Collegegeldkrediet) VERVOLG STUDIEFINANCIERING Situatie op dit moment

25 25 (Het collegegeld bedraagt € 1.906,=) Maandbedragen geldig van september 2014 t/m 31 december 2014. Alle genoemde bedragen zijn maximaal. Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov- studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling. http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/bedragen.asp studiefinanciering thuiswonend uitwonend basisbeurs 100,25 279,14 aanvullende beurs 239,30 260,30 Lenen 293,89293,89 Collegegeldkrediet 158,83158,83

26 26 Hoelang krijg je prestatiebeurs? Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. Doe je bijvoorbeeld na je wo-bachelor nog een tweejarige masteropleiding, dan krijg je één jaar extra prestatiebeurs. Ook als je na je hbo- bachelor overstapt naar een tweejarige master, krijg je één jaar extra prestatiebeurs. Bijverdienen De grens voor bijverdienen is in 2014 € 13.729,80. Zolang je met je bijverdiensten onder de bijverdiengrens blijft, is er niets aan de hand. Voor verdere informatie zie: http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of- universiteit/studiefinanciering/studiefinanciering-aanvragen.asp


Download ppt "1 DECAAN R. Walgemoet F. Bouwhuis. 2 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google