De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 6 oktober 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 6 oktober 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 6 oktober 2012
Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Fred Bouwhuis Decaan

2 Leerlingbegeleiding VWO 6
Fred Bouwhuis mentor Wouter Olbertz mentor VWO docententeam Fred Bouwhuis decaan Joanne Duijvestijn teamleider

3 Examenjaar Lang naar toegewerkt Stress? F--training?

4 Contact met wie? Ouders: neem contact op als u problemen signaleert!! Mentor Vakdocent Decaan Teamleider

5 Profielwerkstuk Eigen onderzoek / ontwerp 80 slu
Begeleiding door vakdocent PWS bijeenkomsten Voor Kerst verslag inleveren Deadline definitieve verslag begin februari

6 Profielwerkstuk Beoordeling met cijfer Plagiaat => beoordeling 1,0
Lager dan 3,5? Geen diploma!!! Daarom reparatiemogelijkheid: Iedere dag tot 5 uur op school tot beoordeling 3,5 is

7 Presentatieavond dinsdag 12 maart
Mondelinge presentatie PWS H5 en V6 Alle belangstellenden van harte welkom!!

8 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3: Afgesloten met toetsweek Blok 4:
Examentraining Oefenexamenweek Centraal Schriftelijk Examen

9 Ziekte in toetsweek Telefonisch melden voor aanvang van de toets
Schriftelijk bevestigen bij teamleider Naam leerling Reden afwezigheid Welke toets(en) gemist Beide door ouder / verzorger

10 Herkansingen SET Na ieder blok: 1 herkansing Inhalen gemiste SET
Alleen bij geldige reden Briefje ouders noodzakelijk Gelijktijdig met de herkansingen Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

11 Examendossier Alle toetsen en opdrachten Alle cijferlijsten Alle PTA’s
De leerling bewaart zelf: Alle toetsen en opdrachten Alle cijferlijsten De school bewaart: Alle PTA’s Het examenreglement Behaalde cijfers Gemaakt werk CE Tot een half jaar na het examen

12 Berekening en afronding SE
Mee naar V6: gemiddeld blokcijfer V5 en PO–cijfers van V4 en V5 In V6: (3 blok V6 + 1 blok V5)/4 = gem. blokcijfer (PO V4 + PO V5 + PO V6)/3 = gem. PO cijfer GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal Weging meestal 80% : 20 % Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5)

13 Berekening Eindcijfers
Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal met tussenstap (5,45 wordt 5,5 wordt 6!) Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal zonder tussenstap (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)

14 Examenvakken zonder CE
VWO 4/5: VWO 6: ANW* LO (v of g) Maatschappijleer* Informatica CKV (v of g) Wiskunde D KCV* BSM PWS* * combinatiecijfer

15 Combinatiecijfer Alle kleine vakken samen:
ANW Maatschappijleer KCV (alleen gymnasiumleerlingen) Profielwerkstuk Ieder onderdeel moet 4 ( 3,5) of hoger zijn Cijfers worden gemiddeld en tellen mee als 1 vak

16 Slaag/zakregeling Geslaagd, indien voldaan is aan:
LO en CKV voldoende of goed Beoordeling alle onderdelen combinatiecijfer 4 of hoger Gemiddelde beoordeling CE 5,5 of hoger En één van de onderstaande situaties: Alle vakken voldoende 1x5 en rest voldoende 2x5 of 1x4 en 2 compensatiepunten 1x4 en 1x5 en 3 compensatiepunten

17 Centraal Examen Blok 4: voorbereiding CE Week 17: oefenexamenweek
Week 18 en 19: Meivakantie + Hemelvaart CE: maandag 13 mei t/m woensdag 29 mei In de sporthal 3 uur zonder pauze Eten en drinken toegestaan Examenstress Hulp ouders bij surveilleren Meer informatie volgt t.z.t.

18 Geslaagd! Uitslag: do 13 juni
Bellen tussen en uur Borrel van tot uur in aula Verplicht: voorlopige cijferlijst ophalen + inschrijving herkansingen: vr 14 juni Diploma-uitreiking: do 27 juni

19 Tweede Tijdvak Dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juni Herexamen
Cijferverbetering Inhalen Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak (augustus)

20 Gezakt, en dan . . . VWO 6 doubleren op BL: VAVO (deelcertificaten)
Vrijstelling voor PWS en vakken zonder CE (als vak voldoende is afgesloten) Geen vrijstelling voor LO Extra regel: Rekentoets minimaal 5! VAVO (deelcertificaten) HBO + VAVO (enkele studies in Twente) Meer informatie bij de examenuitslag

21 DECAAN F. Bouwhuis

22 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl

23 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests
Via een gespecialiseerd testbureau bijv. De Twente Gelder Groep Via internet: (de tests zijn niet allemaal gratis!) Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nl

24 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA
C&M E&M N&G N&T Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: It’s learning > Vakken > LOB > vervolgopleidingen HBO & WO

25 C&M Psychologie (Kunst)Geschiedenis Kunstmatige Intelligentie (+ WA)
Theaterwetenschap Gezondheidswetenschappen Rechtsgeleerdheid Bedrijfskunde (+ WA)

26 E&M Bedrijfskunde Bestuurskunde International Economics & Business
Internationale Betrekkingen en Int. Organisatie Politicologie

27 N&G (Dier)Geneeskunde (+ NA) Tandheelkunde (+ NA)
Bewegingswetenschappen (+NA) Life Science Technology (+ WB + NA) Farmacie (+ NA) Gezondheidswetenschappen

28 N&T Bouwkunde Sterrenkunde Technische Informatica
Lucht- en Ruimtevaarttechniek Wiskunde Dier-/Geneeskunde (+ Bi)

29 INSCHRIJVEN BIJ DE UNIVERSITEIT VIA STUDIELINK.NL
Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via www.studielink.nl.(Eerst een DigiD aanvragen) Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO (voorheen de IB-Groep.

30 Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1 december bij Studielink
Toelating tot het HO Diploma VWO Aanvullende eisen Voor sommige HBO-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld.  De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Bij aanvullende eisen moet je je voor 15 januari aanmelden bij de hogeschool. bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs Loten: sluitingsdatum 15 mei Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten Zie ook: ib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_hoe_en_wat.asp

31 LOTING WELKE STUDIES Opleidingsfixus (te veel studenten voor een bepaalde studie) Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)

32 Lotingsstudies van vorig jaar
O.a.: Psychologie (o.a. Nijmegen, Enschede) Bedrijfskunde (Groningen, Nijmegen) Rechten (Rotterdam) (Dier)-Geneeskunde Tandheelkunde Bouwkunde (Delft) Bij al deze studies gaat het om een instellingsfixus of een opleidingsfixus

33 Gemiddelde eindexamencijfer
DUO berekent het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers die vermeld staan op de cijferlijst die bij het diploma hoort. De verschillende lotingsklassen zijn: A hoger dan of gelijk aan 8,00 B lager dan 8,00 maar hoger dan of gelijk aan 7,50 C lager dan 7,50 maar hoger dan of gelijk aan 7,00 D lager dan 7,00 maar hoger dan of gelijk aan 6,50 E lager dan 6,50

34 HAVO en VWO met profiel Bij eindexamen havo en vwo met profiel wordt het gemiddelde eindexamencijfer berekend door alle eindexamencijfers van het gemeenschappelijk deel (inclusief het combinatiecijfer), alle eind-examencijfers van het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar op te tellen en te delen door dit aantal examencijfers

35 Decentrale selectie Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden: De school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen. Je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding. Je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie. Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen. De sluitingsdatum van de inschrijving is afhankelijk van de studie. Bijvoorbeeld Geneeskunde: Universiteit Amsterdam - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 15 januari   Universiteit Groningen - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 1 maart    o.a: Geneeskunde [RUG, UU, EUR, VU, UvA, RUN, UM, Leiden] International Business [UM] Tandheelkunde [RUG, RUN]

36 Selectie aan de poort Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’: International Business Administration in Rotterdam Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht Nadere informatie over 'selectie aan de poort' is te vinden op de website van de onderwijsinstellingen

37 IBA in Rotterdam Een gemiddeld eindcijfer van een 7.0 of hoger EN
Een 7.0 of hoger voor Wiskunde EN Een 7.0 of hoger voor Engels EN Bij voorkeur een “business”-gerelateerd 'profielwerkstuk‘ EN A motivation letter. This letter must include four items: Your details, including nationality, place of birth or residence, previous education, international experience Why you want to enrol in the English-language Bachelor of Science in International Business Administration Why you chose RSM (Rotterdam School of Management) Your career aspirations (een toelatingsexamen voor voor leerlingen met Wiskunde A1 of Wiskunde C)

38 Pas jij bij de studie?   Verplichte ‘matching’ voordat je komt studeren De Universiteit Utrecht voert als eerste universiteit een verplicht matchingstraject in voor nieuwe bachelorstudenten. Als je per 1 september 2013 aan de Universiteit Utrecht komt studeren, moet je hiervoor een verplichte matchingsprocedure doorlopen. De universiteit wil hiermee de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Daarnaast wil de universiteit een ambitieus studieklimaat stimuleren. Matching betekent dat je via studieactiviteiten voor de start van je studie uitgebreid kennis maakt met de opleiding van je keuze. Meer informatie over de invulling van de matching vind je dit najaar op de site van je opleiding. Je wordt door je opleiding uitgenodigd voor de matchingsactiviteiten. Gevolg van de nieuwe maatregel is ook dat je je al per 1 mei aangemeld moet hebben als je een opleiding aan de Universiteit Utrecht wilt volgen.

39 Aanvullende eisen HBO Voor sommige hbo-opleidingen: specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen (aanvullende eisen) Voor zo'n opleiding (o.a. Hoger Hotelonderwijs) moet je je eerst aanmelden bij de hogeschool en dan pas bij Studielink. De hogeschool test je op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Contact opnemen met hogeschool en vragen naar aanmeldingsprocedure vóór 15 januari

40 STUDIEFINANCIERING Prestatiebeurs: Basisbeurs
Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Basisbeurs Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) (Lening) OV- Studentenkaart (Collegegeldkrediet)

41 studiefinanciering thuiswonend uitwonend basisbeurs 97,85 272,46
aanvullende beurs 231, ,17 Lenen , ,66 Collegegeldkrediet 152, ,92 (Het collegegeld bedraagt € 1.771,=) Maandbedragen september t/m december Alle genoemde bedragen zijn maximaal. Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov-studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling.

42 Hoe lang prestatiebeurs?
Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. Doe je bijvoorbeeld na je wo-bachelor nog een tweejarige masteropleiding, dan krijg je één jaar extra prestatiebeurs. Ook als je na je hbo-bachelor overstapt naar een tweejarige master, krijg je één jaar extra prestatiebeurs.

43 Bijverdienen In 2012 is de bijverdiengrens € ,53. Zolang je met je bijverdiensten onder de bijverdiengrens blijft, is er niets aan de hand. Voor verdere informatie zie: ib-groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.asp

44 Bezoek Open Dagen Verplicht onderdeel LOB Bij voorkeur op zaterdag
Indien dit niet mogelijk is: verlof van school Formulier in te vullen door leerling (i.o.m. mentor) en ouders Leerling brengt na afloop verslag uit

45 Kennismaking met de mentoren
Fred Bouwhuis lokaal 1.28 Wouter Olbertz lokaal 0.12


Download ppt "Voorlichting VWO 6 oktober 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google