De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sint Vitusmavo Ouderavond leerjaar 3 Donderdag 10 september 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sint Vitusmavo Ouderavond leerjaar 3 Donderdag 10 september 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Sint Vitusmavo Ouderavond leerjaar 3 Donderdag 10 september 2015
L.Helmes Sint Vitusmavo Aandacht voor ieder1 @vitusmavo Ouderavond leerjaar 3 Donderdag 10 september 2015

2 WELKOM Mevr. Jansen Mentor M3A Dhr. Peeters Mentor M3B
L.Helmes WELKOM Aandacht voor ieder1 Mevr. Jansen Mentor M3A Dhr. Peeters Mentor M3B Dhr. van Zijtveld Mentor M3C Dhr. van Zijtveld decaan Dhr. Helmes afdelingsleider

3 Programma Welkom Inleiding en examen: dhr. Helmes
Aandacht voor ieder1 Welkom Inleiding en examen: dhr. Helmes Decanaat: dhr. van Zijtveld Pauze met koffie en aansluitend met de mentor naar het lokaal

4 Examen in leerjaar 3? Maatschappijleer is een verplicht vak.
Aandacht voor ieder1 Maatschappijleer is een verplicht vak. Er is een officieel programma voor het vak L.O. Elke leerling moet zich georiënteerd hebben op opleiding en beroep. Er is een verplichting dat een leerling de kunstvakken voldoende moet hebben afgesloten. Afsluitende rekentoets. Nederlands moet minimaal een 5 zijn op het overgangsrapport.

5 Schoolkeuze voor leerjaar 3
Aandacht voor ieder1 LOB week ( arbeidsoriëntatie). Onderdeel oriëntatie op beroep bij maatschappijleer (telt mee bij maatschappijleer) LO en de kunstvakken zijn opgenomen in de overgangsregels (moet voldoende zijn) De rekentoets (ook opgenomen in de overgangsregels) Voor de vakken natuurkunde, wiskunde en economie tellen enkele onderdelen mee voor het examen

6 De rekentoets De rekentoets moet worden afgenomen
Aandacht voor ieder1 De rekentoets moet worden afgenomen Het cijfer telt mee in de overgangsnorm van leerjaar 3 naar leerjaar 4 Het cijfer komt op het diploma, en telt mee in de zak/slaagregeling Herkansen mag, drie keer Herkansen doet de leerling in leerjaar 3 en 4 De leerling is geslaagd voor rekenen als hij een 5 haalt

7 Conclusie leerjaar 3 Vooral een normaal leerjaar Wel examen; namelijk:
Aandacht voor ieder1 Vooral een normaal leerjaar Wel examen; namelijk: De rekentoets moet worden gedaan en telt mee Minimaal een 5 voor Nederlands op het rapport LOB ( arbeidsoriëntatie) Voldoende voor LO (aftekening in PTA) Voldoende bij kunstvak (overgangsnorm) Maatschappijleer leerjaar 3 gaat mee naar leerjaar 4 Voor natuurkunde, wiskunde en economie gaat een cijfer mee naar leerjaar 4

8 Programma van Toetsing en Afsluiting
Aandacht voor ieder1 Staat op de ELO en is besproken in de klas Bevat voor leerjaar 3 alleen de genoemde examenonderdelen: Rekenen (herkansing in leerjaar 4) LOB Kunstvakken: tekenen en CKV LO Maatschappijleer (rapportcijfer gaat mee naar leerjaar 4)

9 Overgangsnorm van 3 naar 4
Aandacht voor ieder1 Is nu nog niet vastgesteld maar staat uiterlijk 1 oktober op de website en is dan besproken met de leerlingen. Nederlands telt mee als examenvak, hiervoor moet minimaal een 5 op het rapport staan. Rekenen telt mee als examenvak. Het rapport cijfer = het examencijfer.

10 Inzicht en overzicht Webportaal: www.vitusmavo.nl Magister: Cijfers
Aandacht voor ieder1 Webportaal: Magister: Cijfers Absentie Te laat komen Verwijderingen uit lessen Boeken en huiswerk ELO met studiewijzers en lesinformatie

11 Keuzebegeleiding klas 3
. Keuzebegeleiding klas 3 Aandacht voor ieder1 Ranny van Zijtveld Decaan L.O.B. (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding)

12

13 Presentatie-inhoud Leren kiezen is belangrijkste! Keuzemogelijkheden?
Aandacht voor ieder1 Leren kiezen is belangrijkste! Keuzemogelijkheden? Help mijn kind moet kiezen! Programma dit jaar!

14 Ervaar de mogelijkheden
*Open dagenbezoek *Meeloopdagen *Voorlichtingsdagen *Gesprekken (oud-leerlingen) Verzamel informatie *Internet *Brochures *Boeken *Vacatures *bekijken Wat kán ik? *Capaciteiten *Profiel *Mbo/havo Wie ben ik? *Eigenschappen *Kwaliteiten *Belemmeringen Wat wíl ik? *Interesse *Motivatie *Ambitie Verken de mogelijk- heden Stappenplan Verken jezelf Plannen en erop uit! Hoe/waar/wanneer/met wie?

15 . De naam van de school! Aandacht voor ieder1

16 Keuzemogelijkheden Aandacht voor ieder1 Mavo Havo VMBO-TL MBO

17 Kiezen is belangrijk,maar…. Leren kiezen is nóg belangrijker!
Aandacht voor ieder1 Kiezen is belangrijk,maar…. Leren kiezen is nóg belangrijker!

18 Help! Mijn kind moet kiezen!
Aandacht voor ieder1 Rol van ouders bij studiekeuzeproces 44% Probleem:* Eigen opvatting * Ouders<>kind

19 Tips en trucs Aandacht voor ieder1 Vraag naar verwachtingen bij een keuze! Houdt diverse opties open. Vertrouw je eerste gevoel. Vraag door op waar hij/zij trots op is. Willen is één, kunnen is twee. Vraag wat de grootse ramp zou kunnen zijn bij een keuze!

20 Kiezen aan de keukentafel!
Aandacht voor ieder1 10 minuten 10 vragen: 1 In welke dingen ben je goed, maar vind je niet zo leuk? 2 Welke beroep zou je een dag willen uitoefenen en waarom? 3 Welk beroep lijkt je helemaal niets en waarom? 4 Waar zou jij heel erg goed in willen zijn en waarom? 5 Wat zou je doen als je meer lef had? 6 Wat wil je graag maar durf je niet?

21 Kiezen aan de keukentafel!
Aandacht voor ieder1 10 minuten 10 vragen: 7 Kies je een beroep omdat je het leuk vindt of omdat je er goed in bent? 8 Noem eens een makkelijke keuze die je vandaag hebt gemaakt! 9 Geef een voorbeeld van een keuze waar je niet over nadenkt! 10 Je kunt heel leuk werk doen voor weinig loon of een saaie baan voor een goed salaris! Wat kies je?

22 Volg uw kind in het keuzetraject!
Aandacht voor ieder1 Communicatie van formulieren naar huis. Aanwezigheid bij Opleidingenmarkt Inloggen als ouder op Aanmelden als Keuzekenner Feedback geven na keuzeactiviteiten. Samen vakkenpakket realiseren (maart) Etc.

23

24 Oriënteren door: Bijvoorbeeld: Mentorlessen en Keuzeweb-opdrachten
L.Helmes Oriënteren door: Aandacht voor ieder1 Bijvoorbeeld: Mentorlessen en Keuzeweb-opdrachten Interessewijzer/Geschiktheidswijzer maken Voorlichtingsdagen MBO college Hilversum Inleveren enquêteformulier (met u ingevuld) Havovoorlichting Havo-decaan (begin november) 24

25 Voorlichtingsdagen Aandacht voor ieder1 Voorlichting Opleiding en beroep 18,19,20 november Vooraf Les opbouw onderwijs opbouw MBO U en kind: Boekje doornemen Enquete invullen en inleveren

26 Enqueteformulier Met boekje georiënteerd
Aandacht voor ieder1 Met boekje georiënteerd Max. 12 opleidingen uitzoeken. Handtekening erop!

27 Verder oriënteren door
Aandacht voor ieder1 Donderdag 12 november Bedrijfsbezoek Bedrijfsbezoeken (Technisch) M-Tech Nask 1 en 2,Techniek

28 Oriënteren door: December Open dagenkalender 2 bezoeken afleggen
Aandacht voor ieder1 December Open dagenkalender 2 bezoeken afleggen Eind december: Stageadressen Arbeidsoriëntatieweek ingeleverd! Opendagenkalender Vitusmavo

29 Oriënteren door Arbeidsoriëntatieweek (18 jan. t/m 22 jan.)
Aandacht voor ieder1 Arbeidsoriëntatieweek (18 jan. t/m 22 jan.) Zelf adres zoeken! Groot bedrijf/veel functies Doelen: Arbeidsoriëntatie: -Beroepsbeeld. -Beroepsvaardigheden leren kennen. -Oriëntatie op vervolgopleiding. -Leuke week.

30 Arbeidsoriëntatieweek
Aandacht voor ieder1

31 Arbeidsoriëntatieweek
Aandacht voor ieder1

32 Arbeidsoriëntatieweek
Aandacht voor ieder1

33 Arbeidsoriëntatieweek
Aandacht voor ieder1

34 Oriënteren door: Aandacht voor ieder1 Opleidingenmarkt 4 februari

35 Voorlopig pakket invoeren
Aandacht voor ieder1 februari Voorlopig pakket invoeren. 10 maart Voorlichtingsavond Keuzetraject Aula St.Vitusmavo Invoeren pakket

36 Oriënteren door 30/31 maart Doedag MBO Ikkiesmbo.nl i.s.m. ROC van
Aandacht voor ieder1 30/31 maart Doedag MBO Ikkiesmbo.nl i.s.m. ROC van Amsterdam

37 Vakkenpakket: Gesprekken vanaf 10 maart Adviezen en cijfers 17 maart
Aandacht voor ieder1 Gesprekken vanaf maart Adviezen en cijfers maart Definitief pakket april

38 Ervaar de mogelijkheden
*Open dagenbezoek *Meeloopdagen *Voorlichtingsdagen *Gesprekken (oud-leerlingen) Verzamel informatie *Internet *Brochures *Boeken *Vacatures *bekijken Wat kán ik? *Capaciteiten *Profiel *Mbo/havo Wie ben ik? *Eigenschappen *Kwaliteiten *Belemmeringen Wat wíl ik? *Interesse *Motivatie *Ambitie Verken de mogelijk- heden Stappenplan Verken jezelf Plannen en erop uit! Hoe/waar/wanneer/met wie?

39 Aandacht voor ieder1 “Het beeld is er al, het moet alleen nog uitgehakt worden!” Michelangelo

40 De decaan bereikbaar Aandacht voor ieder1 Voor de kinderen staat altijd de deur open en is de droppot gevuld. Bereikbaar voor ú: Donderdags vitusmavodecanaat

41 Lokalenindeling klas M3A Mevr. Jansen Lokaal 21 Klas M3B
L.Helmes Lokalenindeling Aandacht voor ieder1 klas M3A Mevr. Jansen Lokaal 21 Klas M3B Dhr. Peeters Lokaal 22 Klas M3C Dhr. van Zijtveld Lokaal 23


Download ppt "Sint Vitusmavo Ouderavond leerjaar 3 Donderdag 10 september 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google