De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond leerjaar 3 Donderdag 10 september SINT VITUSMAVO Aandacht voor ieder1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond leerjaar 3 Donderdag 10 september SINT VITUSMAVO Aandacht voor ieder1."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond leerjaar 3 Donderdag 10 september 2015 @vitusmavo SINT VITUSMAVO Aandacht voor ieder1

2 WELKOM Mevr. JansenMentor M3A Dhr. PeetersMentor M3B Dhr. van ZijtveldMentor M3C Dhr. van Zijtveld decaan Dhr. Helmes afdelingsleider Aandacht voor ieder1

3 Programma Welkom Inleiding en examen: dhr. Helmes Decanaat: dhr. van Zijtveld Pauze met koffie en aansluitend met de mentor naar het lokaal Aandacht voor ieder1

4 Examen in leerjaar 3? Maatschappijleer is een verplicht vak. Er is een officieel programma voor het vak L.O. Elke leerling moet zich georiënteerd hebben op opleiding en beroep. Er is een verplichting dat een leerling de kunstvakken voldoende moet hebben afgesloten. Afsluitende rekentoets. Nederlands moet minimaal een 5 zijn op het overgangsrapport. Aandacht voor ieder1

5 Schoolkeuze voor leerjaar 3 LOB week ( arbeidsoriëntatie). Onderdeel oriëntatie op beroep bij maatschappijleer (telt mee bij maatschappijleer) LO en de kunstvakken zijn opgenomen in de overgangsregels (moet voldoende zijn) De rekentoets (ook opgenomen in de overgangsregels) Voor de vakken natuurkunde, wiskunde en economie tellen enkele onderdelen mee voor het examen Aandacht voor ieder1

6 De rekentoets De rekentoets moet worden afgenomen Het cijfer telt mee in de overgangsnorm van leerjaar 3 naar leerjaar 4 Het cijfer komt op het diploma, en telt mee in de zak/slaagregeling Herkansen mag, drie keer Herkansen doet de leerling in leerjaar 3 en 4 De leerling is geslaagd voor rekenen als hij een 5 haalt Aandacht voor ieder1

7 Conclusie leerjaar 3 Vooral een normaal leerjaar Wel examen; namelijk: De rekentoets moet worden gedaan en telt mee Minimaal een 5 voor Nederlands op het rapport LOB ( arbeidsoriëntatie) Voldoende voor LO (aftekening in PTA) Voldoende bij kunstvak (overgangsnorm) Maatschappijleer leerjaar 3 gaat mee naar leerjaar 4 Voor natuurkunde, wiskunde en economie gaat een cijfer mee naar leerjaar 4 Aandacht voor ieder1

8 Programma van Toetsing en Afsluiting Staat op de ELO en is besproken in de klas Bevat voor leerjaar 3 alleen de genoemde examenonderdelen: Rekenen(herkansing in leerjaar 4) LOB Kunstvakken: tekenen en CKV LO Maatschappijleer (rapportcijfer gaat mee naar leerjaar 4) Aandacht voor ieder1

9 Overgangsnorm van 3 naar 4 Is nu nog niet vastgesteld maar staat uiterlijk 1 oktober op de website en is dan besproken met de leerlingen. Nederlands telt mee als examenvak, hiervoor moet minimaal een 5 op het rapport staan. Rekenen telt mee als examenvak. Het rapport cijfer = het examencijfer. Aandacht voor ieder1

10 Inzicht en overzicht Webportaal: www.vitusmavo.nlwww.vitusmavo.nl Magister: Cijfers Absentie Te laat komen Verwijderingen uit lessen Boeken en huiswerk ELO met studiewijzers en lesinformatie Aandacht voor ieder1

11 Keuzebegeleiding klas 3 Ranny van Zijtveld Decaan L.O.B. (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Aandacht voor ieder1

12

13 Presentatie-inhoud Leren kiezen is belangrijkste! Keuzemogelijkheden? Help mijn kind moet kiezen! Programma dit jaar! Aandacht voor ieder1

14 Verken de mogelijk- heden Stappenplan Verken jezelf Wat kán ik? *Capaciteiten *Profiel *Mbo/havo Wie ben ik? *Eigenschappen *Kwaliteiten *Belemmeringen Wat wíl ik? *Interesse *Motivatie *Ambitie Plannen en erop uit! Hoe/waar/wanneer/met wie? Ervaar de mogelijkheden *Open dagenbezoek *Meeloopdagen *Voorlichtingsdagen *Gesprekken (oud-leerlingen) Verzamel informatie *Internet *Brochures *Boeken *Vacatures *bekijken

15 De naam van de school !. Aandacht voor ieder1

16 Mavo Havo VMBO-TL MBO Keuzemogelijkheden Aandacht voor ieder1

17 Kiezen is belangrijk Kiezen is belangrijk,maar…. Leren kiezen is nóg belangrijker!. Aandacht voor ieder1

18 Help! Mijn kind moet kiezen! Rol van ouders bij studiekeuzeproces 44% Probleem:* Eigen opvatting * Ouders<>kind Aandacht voor ieder1

19 Tips en trucs Vraag naar verwachtingen bij een keuze! Houdt diverse opties open. Vertrouw je eerste gevoel. Vraag door op waar hij/zij trots op is. Willen is één, kunnen is twee. Vraag wat de grootse ramp zou kunnen zijn bij een keuze! Aandacht voor ieder1

20 Kiezen aan de keukentafel! 10 minuten 10 vragen: 1 In welke dingen ben je goed, maar vind je niet zo leuk? 2 Welke beroep zou je een dag willen uitoefenen en waarom? 3 Welk beroep lijkt je helemaal niets en waarom? 4 Waar zou jij heel erg goed in willen zijn en waarom? 5 Wat zou je doen als je meer lef had? 6 Wat wil je graag maar durf je niet? Aandacht voor ieder1

21 Kiezen aan de keukentafel! 10 minuten 10 vragen: 7 Kies je een beroep omdat je het leuk vindt of omdat je er goed in bent? 8 Noem eens een makkelijke keuze die je vandaag hebt gemaakt! 9 Geef een voorbeeld van een keuze waar je niet over nadenkt! 10 Je kunt heel leuk werk doen voor weinig loon of een saaie baan voor een goed salaris! Wat kies je? Aandacht voor ieder1

22 Volg uw kind in het keuzetraject!  Communicatie van formulieren naar huis.  Aanwezigheid bij Opleidingenmarkt  Inloggen als ouder op www.vitusmavo.dedecaan.net www.vitusmavo.dedecaan.net  Aanmelden als Keuzekenner  Feedback geven na keuzeactiviteiten.  Samen vakkenpakket realiseren (maart)  Etc. Aandacht voor ieder1

23

24 Oriënteren door: Bijvoorbeeld:  Mentorlessen en Keuzeweb-opdrachten  Interessewijzer/Geschiktheidswijzer maken  Voorlichtingsdagen MBO college Hilversum  Inleveren enquêteformulier (met u ingevuld)  Havovoorlichting Havo-decaan (begin november) Aandacht voor ieder1

25 Voorlichtingsdagen Voorlichting Opleiding en beroep 18,19,20 november Vooraf Les opbouw onderwijs opbouw MBO U en kind: Boekje doornemen Enquete invullen en inleveren

26 Enqueteformulier Met boekje georiënteerd Max. 12 opleidingen uitzoeken. Handtekening erop! Aandacht voor ieder1

27 Verder oriënteren door Donderdag 12 november Bedrijfsbezoek Bedrijfsbezoeken (Technisch) M-Tech Nask 1 en 2,Techniek Aandacht voor ieder1

28 Oriënteren door: December Open dagenkalender 2 bezoeken afleggen Eind december: Stageadressen Arbeidsoriëntatieweek ingeleverd! Aandacht voor ieder1

29 Oriënteren door Arbeidsoriëntatieweek ( 18 jan. t/m 22 jan.)  Zelf adres zoeken!  Groot bedrijf/veel functies  Doelen: Arbeidsoriëntatie: -Beroepsbeeld. -Beroepsvaardigheden leren kennen. -Oriëntatie op vervolgopleiding. -Leuke week. Aandacht voor ieder1

30 Arbeidsoriëntatieweek Aandacht voor ieder1

31 Arbeidsoriëntatieweek Aandacht voor ieder1

32 Arbeidsoriëntatieweek Aandacht voor ieder1

33 Arbeidsoriëntatieweek Aandacht voor ieder1

34 Opleidingenmarkt 4 februari Oriënteren door: Aandacht voor ieder1

35 Voorlopig pakket invoeren februari Voorlopig pakket invoeren. 10 maart Voorlichtingsavond Keuzetraject Aula St.Vitusmavo Invoeren pakket Aandacht voor ieder1

36 30/31 maart Doedag MBO Ikkiesmbo.nl i.s.m. ROC van Amsterdam Oriënteren door Aandacht voor ieder1

37 Gesprekken vanaf 10 maart Adviezen en cijfers 17 maart Definitief pakket 22 april Vakkenpakket: Aandacht voor ieder1

38 Verken de mogelijk- heden Stappenplan Verken jezelf Wat kán ik? *Capaciteiten *Profiel *Mbo/havo Wie ben ik? *Eigenschappen *Kwaliteiten *Belemmeringen Wat wíl ik? *Interesse *Motivatie *Ambitie Plannen en erop uit! Hoe/waar/wanneer/met wie? Ervaar de mogelijkheden *Open dagenbezoek *Meeloopdagen *Voorlichtingsdagen *Gesprekken (oud-leerlingen) Verzamel informatie *Internet *Brochures *Boeken *Vacatures *bekijken

39 “Het beeld is er al, het moet alleen nog uitgehakt worden!” Michelangelo Aandacht voor ieder1

40 De decaan bereikbaar Voor de kinderen staat altijd de deur open en is de droppot gevuld. Bereikbaar voor ú: Donderdags r.vanzijtveld@vitusmavo.nl www.vitusmavo.dedecaan.net vitusmavodecanaat Aandacht voor ieder1

41 Lokalenindeling klas M3A Mevr. JansenLokaal 21 Klas M3B Dhr. PeetersLokaal 22 Klas M3C Dhr. van ZijtveldLokaal 23 Aandacht voor ieder1


Download ppt "Ouderavond leerjaar 3 Donderdag 10 september SINT VITUSMAVO Aandacht voor ieder1."

Verwante presentaties


Ads door Google