De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Op de informatieavond over Beroeps- en vervolgkeuze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Op de informatieavond over Beroeps- en vervolgkeuze."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Op de informatieavond over Beroeps- en vervolgkeuze

2 Vooraf: Muiswerk voor leerjaar 2? Ouderavond dinsdag 17 maart
Overgangsnormen Magister 6 (en de ELO)

3 Vooraf:

4 Programma: Voorstellen en uitleg rol decaan en loopbaanadviseur.
Loopbaanleren in vogelvlucht. Vakkenpakket kiezen (bbl en kbl), wat kan en wat mag? Profielen TL. Gelegenheid tot het stellen van vragen. Contactgegevens aanbieden.

5 Decaan en loopbaanadviseur
Wie ben ik en wat doe ik? Michel Zijffers Begeleiden van leerlingen (en hun ouders) in het keuzetraject naar: Profielkeuze (OB BB) Vervolgopleiding (BB) Adviseren van school(leiding) over actualiteiten binnen loopbaanleren.

6 Loopbaanleren in vogelvlucht

7 Wat valt er te kiezen? Sectoren: Economie & Zorg en Welzijn – SDV
Economie – H&A Intersectoraal (Economie & Zorg en Welzijn)- ISDC

8 Het VMBO Verplichte vakken Nederlands Engels KV1 / ckv
Maatschappijleer 1 Sport

9 Sport, Dienstverlening en Veiligheid
SDV Sport, Dienstverlening en Veiligheid Contact maken met mensen staat centraal Dienstverlenend opstellen Zorg dragen voor veiligheid Vakkenpakket – 1 vak uit de economische sector (wiskunde of economie) en 1 vak uit de Z&W sector (biologie of maatschappijleer2) !LET OP! Wil je na het behalen van je vmbo-diploma verder met een sportopleiding? Dan is biologie verplicht!

10 Handel en Administratie
Werken op kantoor of in een winkel Nauwkeurig werken Klantgericht Vakkenpakket – wiskunde en economie verplicht

11 ISDC Intersectoraal, Dienstverlening en Commercie
Van alle markten thuis Organisatie en dienstverlening Vakkenpakket – 1 vak uit de economische sector (wiskunde of economie) en 1 vak uit de Z&W sector (biologie of maatschappijleer2)

12 TL - Theoretische leerweg
Keuze-1 Natuur, techniek, gezondheid-(NTG) Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde (uit de sector techniek), Biologie (uit de sector zorg & welzijn), Kunstvakken-1, Maatschappijleer-1, Sport, InterSectoraalProgramma. 2 vakken kiezen uit: Natuur- en scheikunde-1* of Duits* of economie* Aansluiting op 4Havo als leerling het vak Scheikunde inhaalt. *Kiest een leerling in het 4e leerjaar ( ) voor een Gemengde Leerweg-route, dan mag of Natuur- en scheikunde-1 of Duits of economie vervallen. Sportklas leerlingen GL/TL kiezen voor NTG vanwege het doorstroomrelevante vak biologie.

13 Keuze-2 Economie, Cultuur en Maatschappij-(ECM) Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Economie (uit de sector economie), maatschappijleer-2 (uit de sector zorg & welzijn), Kunstvakken-1, Maatschappijleer-1, Sport, InterSectoraalProgramma, Wiskunde* en Duits*. Aansluiting op 4Havo als leerling het vak Geschiedenis inhaalt. *Kiest een leerling in het 4e leerjaar ( ) voor een Gemengde Leerweg-route, dan mag of wiskunde of Duits vervallen.

14 Hoe kies ik dan? Advies op basis van: Rapport – resultaten Wat wil ik
Gesprekken Portfolio Slaagbaarheid

15 Geloof in mogelijkheden in plaats van obstakels
Wat kunt u doen? Praat met uw kind(eren) over hun kwaliteiten en vraag naar hun toekomstbeeld. Geef advies en bied ruimte voor gesprekken. Geloof in mogelijkheden in plaats van obstakels

16 Wanneer? deze week – mentorlessen over kiezen
na de voorjaarsvakantie – voorlichting over maatschappijleer 2 3 maart – voorlopige keuze bij je mentor 12 maart – definitief niveau, dwingend advies vakken (brief mee naar huis) 17 maart – vastleggen keuze met ouders tijdens ouderavond.

17 Informatie www.vianovacollege.nl mzijffers@vianovacollege.nl
Presentatie en informatie over pakketten op onze website Decaan nodig? Maak een afspraak via mail:

18 Tot slot Vragen?


Download ppt "Welkom Op de informatieavond over Beroeps- en vervolgkeuze."

Verwante presentaties


Ads door Google