De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Op de informatieavond over Beroeps- en vervolgkeuze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Op de informatieavond over Beroeps- en vervolgkeuze."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Op de informatieavond over Beroeps- en vervolgkeuze

2 Vooraf: -Muiswerk voor leerjaar 2? -Ouderavond dinsdag 17 maart -Overgangsnormen -Magister 6 (en de ELO)

3 Vooraf:

4 Programma: 1.Voorstellen en uitleg rol decaan en loopbaanadviseur. 2.Loopbaanleren in vogelvlucht. 3.Vakkenpakket kiezen (bbl en kbl), wat kan en wat mag? 4.Profielen TL. 5.Gelegenheid tot het stellen van vragen. 6.Contactgegevens aanbieden.

5 Decaan en loopbaanadviseur Wie ben ik en wat doe ik? Michel Zijffers Begeleiden van leerlingen (en hun ouders) in het keuzetraject naar: Profielkeuze (OB BB) Profielkeuze (OB BB) Vervolgopleiding (BB) Vervolgopleiding (BB) Adviseren van school(leiding) over actualiteiten binnen loopbaanleren.

6 Loopbaanleren in vogelvlucht

7 Wat valt er te kiezen? Sectoren: Economie & Zorg en Welzijn – SDV Economie – H&A Intersectoraal (Economie & Zorg en Welzijn)- ISDC

8 Het VMBO Verplichte vakken -Nederlands -Engels -KV1 / ckv -Maatschappijleer 1 -Sport

9 SDV Sport, Dienstverlening en Veiligheid Contact maken met mensen staat centraal Dienstverlenend opstellen Zorg dragen voor veiligheid Vakkenpakket – 1 vak uit de economische sector (wiskunde of economie) en 1 vak uit de Z&W sector (biologie of maatschappijleer2) !LET OP! Wil je na het behalen van je vmbo-diploma verder met een sportopleiding? Dan is biologie verplicht!

10 H&A Handel en Administratie Werken op kantoor of in een winkel Nauwkeurig werken Klantgericht Vakkenpakket – wiskunde en economie verplicht

11 ISDC Intersectoraal, Dienstverlening en Commercie Van alle markten thuis Organisatie en dienstverlening Vakkenpakket – 1 vak uit de economische sector (wiskunde of economie) en 1 vak uit de Z&W sector (biologie of maatschappijleer2)

12 TL - Theoretische leerweg Keuze-1 Natuur, techniek, gezondheid-(NTG) Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde (uit de sector techniek), Biologie (uit de sector zorg & welzijn), Kunstvakken-1, Maatschappijleer-1, Sport, InterSectoraalProgramma. 2 vakken kiezen uit: Natuur- en scheikunde-1* of Duits* of economie* Aansluiting op 4Havo als leerling het vak Scheikunde inhaalt. *Kiest een leerling in het 4e leerjaar (2015-2016) voor een Gemengde Leerweg-route, dan mag of Natuur- en scheikunde-1 of Duits of economie vervallen. Sportklas leerlingen GL/TL kiezen voor NTG vanwege het doorstroomrelevante vak biologie.

13 Keuze-2 Economie, Cultuur en Maatschappij-(ECM) Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Economie (uit de sector economie), maatschappijleer-2 (uit de sector zorg & welzijn), Kunstvakken-1, Maatschappijleer-1, Sport, InterSectoraalProgramma, Wiskunde* en Duits*. Aansluiting op 4Havo als leerling het vak Geschiedenis inhaalt. *Kiest een leerling in het 4e leerjaar (2015-2016) voor een Gemengde Leerweg-route, dan mag of wiskunde of Duits vervallen.

14 Hoe kies ik dan? Advies op basis van: Rapport – resultaten Wat wil ik GesprekkenPortfolioSlaagbaarheid

15 Praat met uw kind(eren) over hun kwaliteiten en vraag naar hun toekomstbeeld. Geef advies en bied ruimte voor gesprekken. Geloof in mogelijkheden in plaats van obstakels Wat kunt u doen?

16 Wanneer? -deze week – mentorlessen over kiezen -na de voorjaarsvakantie – voorlichting over maatschappijleer 2 -3 maart – voorlopige keuze bij je mentor -12 maart – definitief niveau, dwingend advies vakken (brief mee naar huis) -17 maart – vastleggen keuze met ouders tijdens ouderavond.

17 Informatie Presentatie en informatie over pakketten op onze website www.vianovacollege.nl Decaan nodig? Maak een afspraak via mail: mzijffers@vianovacollege.nl

18 Tot slot Vragen?


Download ppt "Welkom Op de informatieavond over Beroeps- en vervolgkeuze."

Verwante presentaties


Ads door Google