De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wanneer mag mijn kind naar school?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wanneer mag mijn kind naar school?"— Transcript van de presentatie:

1 Wanneer mag mijn kind naar school?
Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool. Inschrijven kan je al een jaar op voorhand. Nieuwe kleuters gaan voor het eerst naar school op de eerste schooldag na de zomervakantie na de herfstvakantie na de kerstvakantie van februari na de krokusvakantie na de paasvakantie na hemelvaartsdag

2 Hoe schrijf ik mijn kind in?
Neem best een eerste keer contact op met de school wanneer je kind 1 jaar oud is. VOORRANG Broer of zus zit al in de school? Jouw kleuter kan als eerste ingeschreven worden. Hij heeft voorrang op andere kinderen. Elke school voorziet een periode waarin de broers en zussen zich kunnen inschrijven, vóór alle andere kinderen. In Drogenbos loopt de voorrangsperiode voor de broers en zussen van 1 september tot eind februari.

3 Hoe schrijf ik mijn kind in?
GEEN VOORRANG? STAP 1 Informeer je. Bel naar de school of stap er binnen. Vraag wanneer je je kind kan inschrijven. Vraag ook wanneer de school stopt met inschrijven. Voor Drogenbos starten de inschrijvingen voor de niet-broers en zussen op de eerste schooldag van maart. STAP 2 Maak een afspraak met de directie om de school eens te bezoeken. U krijgt zo de nodige informatie en een rondleiding. Dit kan u helpen in uw beslissing bij de schoolkeuze.

4 Hoe schrijf ik mijn kind in?
STAP 3 Neem bij de inschrijving de SIS-kaart (of ISI+ kaart) en de ID-kaart van je kind mee. De school heeft deze documenten nodig voor het rijksregisternummer en als identificatie om schrijffouten in de naam de vermijden. STAP 4 Tijdens de inschrijving stelt de school u enkele vragen. Vertel zelf ook over je kind. Wat kan het goed? Heeft het bijzondere zorgen nodig? Bij de inschrijving noteert de school jouw telefoonnummer. Zo kan de school u verwittigen als bv. je kind ziek is. Je moet nu ook het schoolreglement ondertekenen (= inschrijvingsvoorwaarde)! Opgelet! Als de school of de klas vol is, kan de school je kind weigeren. De school zet op papier waarom je niet kan inschrijven.

5 Hoe bereid ik mijn kind voor?
In september krijgen de ouders een uitnodiging voor de 1ste infoavond in de klas, ook als je kind later op het jaar pas instapt. Laat je kind een paar keer bij familie of vrienden spelen. Zo went het aan spelen zonder mama of papa. Breng je kleuter al regelmatig in contact met de schooltaal. De school stuurt de ouders enkele weken voor de werkelijke instap een herinnering. Neem contact op met de school en ga met je kleuter eens kijken in de kleuterklas. Zo zien ze ook waar ze binnen enkele weken zullen terecht komen.

6 Hoe bereid ik mijn kind voor?
Vertel regelmatig over de kleuterschool. Benadruk dat je kind al groot is. Maak duidelijk wat er de 1ste schooldag zal gebeuren. Oefen samen om de jas aan te doen en de boekentas te sluiten. Zet die boekentas in de woonkamer. Laat je kind eens drinken uit een drinkbus of eten uit een brooddoos. Kies een drinkbus en brooddoos die ze gemakkelijk zelf kunnen openen en sluiten Bekijk samen met je kind de vertelkaart die je straks meekrijgt naar huis.

7 Hoe bereid ik mijn kind voor?
Maak een aftelkalender. Doorstreep de dagen, tot de 1ste schooldag.

8 Wie zorgt op school voor mijn kind?
Er staat een heel team klaar! De juf of meester Hij/zij is de belangrijkste persoon voor jouw kleuter op school. Samen met hem/haar zal jouw kleuter allerlei vaardigheden leren, de taal ontwikkelen, leren samenwerken en samen spelen,… 2) De directeur Hij/zij leidt de school. Hij/zij bespreekt met de leraren hoe ze goed onderwijs kunnen geven aan alle kinderen. De ouders kunnen altijd naar de directeur gaan met vragen en opmerkingen. 3) De kinderverzorgster Zij helpt de juf of mester bij het knutselen, jassen aandoen, toiletbezoek,… Ook bij het eten en drinken. De kinderverzorgster is er niet elke dag, ze is er maar een paar uur per week.

9 Wie zorgt op school voor mijn kind?
4) De turnjuf of turnmeester Hij/zij leert je kleuter bewegen. Bijvoorbeeld springen, huppelen, sluipen,… Twee keer per week is er turnles. 5) De zorgleerkrachten Zij zorgen er samen met de juf of meester voor dat elk kind zo goed mogelijk zal evolueren. De zorgleerkrachten kunnen ook de kinderen begeleiden die extra hulp nodig hebben. Ze bespreken samen met de juf of meester, de directeur, de ouders en het CLB wat de beste hulp is. 6) Het CLB CLB = centrum voor leerlingenbegeleiding. Bij het CLB werken specialisten: psychologen, pedagogen, dokters, verpleegsters en sociaal werkers. Zij volgen de ontwikkeling van de kinderen mee op. Ouders kunnen met allerlei vragen ook bij het CLB terecht. Het CLB werkt gratis. Vanaf de kleuterschool gaat uw kind niet meer naar Kind & Gezin. Het CLB volgt de gezondheid van je kind op tijdens verschillende medische onderzoeken.

10 Wat kost de kleuterschool?
Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. Waar moet je voor betalen? Warme maaltijden, drankjes, naschoolse bewaking. Schooluitstappen of materiaal voor activiteiten. Voor een kleuter van 2,5 of 3 jaar mag er niet meer dan 25 euro per schooljaar gevraagd worden. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast (waarschijnlijk 40 euro in ) De boekentas, brooddoos, drinkbus. De school geeft bij het begin van het schooljaar aan de ouders een inschatting van de kosten.

11 Wat kost de kleuterschool?
Krijg ik een schooltoelage? De schooltoelage bedraagt 92,20 euro voor een kleuter en tussen 103,72 en 155,58 euro voor een kind in de lagere school. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast. Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. O.a. het inkomen en de aanwezigheid van uw kleuter op school spelen een belangrijke rol. U kunt uw schooltoelage aanvragen via of op het gratis telefoonnummer 1700. U kunt ook op school een papieren versie vragen. Zij kunnen u ook helpen bij het invullen van de schooltoelage.


Download ppt "Wanneer mag mijn kind naar school?"

Verwante presentaties


Ads door Google