De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 8 september 2015 Welkom op PCC-BERGEN Schoolleiding: Kees Koning en Wilbert Jansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 8 september 2015 Welkom op PCC-BERGEN Schoolleiding: Kees Koning en Wilbert Jansen."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 8 september 2015 Welkom op PCC-BERGEN Schoolleiding: Kees Koning en Wilbert Jansen

2

3

4 PCC - BERGEN:  Heeft een tweejarige brugperiode  Is een brug tussen basisschool en vervolgstudie  Leren in een aangepaste omgeving  Kleinschalig onderwijs dicht bij huis  Sportaccentschool  Projecten

5 PCC – BERGEN:  Kindgerichte begeleiding  Aangepast aan de leeftijdsgroep  Goede communicatie met ouders (o.a. 3- gesprek, tevredenheidsonderzoek)  Rookvrije school  De gezonde school(kantine)  Uitstekende doorstroomcijfers

6

7 Afstemming binnen de sector FHB (onderbouw)  Hetzelfde lesmateriaal  Hetzelfde aantal toetsen en overhoringen  Dezelfde toetsen per vak per vestiging  Dezelfde vorm van leerlingenhulp en begeleiding  Afstemming van de projecten bij de vakken  Toetsdagen in leerjaar 2  Projectweek in leerjaar 2

8

9 “Dakpanklassen”  Gedurende de tweejarige brugperiode  Les op beide niveaus  Cijfers op beide niveaus  Promotie onderzoek van Roel van Elk: “Dakpanklassen vergroten het aantal hoger opgeleiden”, zie verhaal op de website.

10 Begeleiding thuis:  Eigen werkplek  Vaste huiswerktijden en – planning  Studiewijzers/Magister  Regelmaat in de studie  Interesse tonen  Hulp aanbieden

11 Begeleiding op school:  Mentor  Mentorles  Teamleider  Decaan  Studiehulp op dinsdag het 6 e uur  Huiswerkbegeleiding (extern)

12

13 Magister  Bijhouden absentie, boeken vergeten, te laat etc.  Communicatiemiddel met ouders  Opgegeven huiswerk in de studiewijzer van Magister  Overhoringen en proefwerken in de agenda van Magister  Vermelding van de clinics

14

15

16 Na de tweejarige brugperiode:  bb klas 3PCC Oosterhout  kbklas 3PCC Oosterhout  mavo klas 3PCC Fabritius  havo klas 3PCC Het Lyceum  vwo klas 3PCC Het Lyceum

17

18 Extra’s op PCC Bergen  De sportklas met sportclinics en extra uren  ZW-uren  Huiswerkbegeleiding* (extern)  Kunst / Theaterklas*  Anglia (Engels) *  Starten met bèta  Schoolband School’s out*  Plantenkas  Dinsdag het 6 e uur

19 Roostervrije dagen  Donderdag 8 oktober 2015 en  Dinsdag 29 maart 2016

20 Lezen  Leesboek/tijdschrift/stripverhaal in de tas  20 minuten lezen per dag vergroot je woordenschat met 2000 woorden in één jaar  Drie boeken lezen voor Nederlands  Lezen na een proefwerk, tijdens zw-uren en tussenuren.

21 Communicatie  Nieuwsbrieven (5)  Brieven via Magister  Website PCC Bergen  Ouderraad  Klankbordgroep sportklassen  Website van de school  Twitter: ksgPCC_KKoning

22 Verantwoording afwezigheid en andere regels  Groene kaart  Regels voor bijzonder verlof  Regels voor de melding van de afwezigheid van leerlingen voor de school: bij 16 uur verzuim in 4 weken melding aan leerplichtambtenaar consult schoolverpleegkundige, melding aan ouders bij 100 uur ziekteverzuim melding aan leerplichtambtenaar. Verder uitleg volgt in Nieuwsbrief-1

23 Sportklassen  Informatie over de sportklassen, de clinics en ski-reis naar Oostenrijk in de aula  Coördinator: Caroline de Vries

24 Vacatures:  Ouders voor de ouderraad  Ouders voor de klankbordgroep van de sportklas  Helpen in de mediatheek

25 Huiswerkbegeleiding: Persoonlijke begeleiding ‘Leren’ leren Structuur aanbrengen Leer strategieën aanpassen

26 Tot ziens  Vragen?  Foto’s van de introductieweek  Mentor voorstellen

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


Download ppt "Ouderavond 8 september 2015 Welkom op PCC-BERGEN Schoolleiding: Kees Koning en Wilbert Jansen."

Verwante presentaties


Ads door Google