De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klas … Naam mentor:……… Welkom! Presentatie OUDERAVOND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klas … Naam mentor:……… Welkom! Presentatie OUDERAVOND."— Transcript van de presentatie:

1 Klas … Naam mentor:……… Welkom! Presentatie OUDERAVOND

2  Nieuwe periode  Vakken / invulling mentoruren  Programma van toetsing (PT)  Rapportage  Magister  Verzuim en te laat  Ondersteuningsteam Programma

3 Nieuwe periode  Functie mentor  Keuzeproces  Qompas  informatieavond profielkeuze dinsdag 5 januari 2016  wo 30 maart 2016 oudergesprekken  inleveren voorlopige keuze do 4 februari  inleveren definitieve keuze do 21 april

4 Vakken 35 lesuren: 15 vakken en 2 mentoruren rekenen Project klas 3 (week 3) Vaardigheden Hulp bij keuze profiel Oriëntatie op de bovenbouw Filosofie, KUBV, Economie, Informatica

5 PeriodeActiviteiten T/m herfstvakantie Kennismakingsgesprekjes Herfst- t/m kerstvakantie Qompas profielkeuzebegeleiding en individuele gesprekjes Kerst- t/m voorjaarsvakantie Uitloop profielkeuzebegeleiding en individuele gesprekjes Voorjaars- t/m meivakantie Voorbereiding Trierreis en gesprekjes definitieve profielkeuze Mei- t/m zomervakantieIndividuele gesprekjes Globale invulling mentoruur Presentatie

6 Programma van toetsing (PT) Binnenkort online Per vak en periode toetsen met valentie 2 of hoger Maximaal aantal toetsen per vak met valentie 2 of hoger ligt vast Inzicht in berekening rapportcijfer per vak Wijzigingen zijn mogelijk Inhalen gemiste toetsen – schoolgids p. 43

7 Voorbeeld PT

8 Rapportage Drie rapporten 11 december (ouderavond 15 en 16 december) 23 maart (ouderavond 11 en 12 april ) 22 juli Tussentijds Magister - actuele stand van cijfers Ouderavond woensdag 9 maart op uitnodiging

9 Ouders kunnen agenda, cijfers,”kruisjes” en aanwezigheid bekijken Leerlingen kunnen agenda, cijfers en ELO (elektronische leeromgeving) bekijken De agenda in magister vervangt het klassenboek, maar niet de agenda van de leerlingen. Leerlingen in klas 1 t/m 3 noteren nog steeds het huiswerk e.d. in hun agenda. Magister

10 Ziek en beter melden Absent melden i.v.m. artsbezoek e.d. Schoolgids – bijlage 8 Protocol ziekteverzuim Verzoeken om verlof – schoolgids p. 23 Verzuim en te laat

11 Het niet tijdig wegwerken van OW en TL kan leiden tot een interne schorsing Bij 7x TL (zonder geldige reden) en/of 3x OW wordt een leerling gemeld bij de leerplicht voor een gesprek met de leerplichtambtenaar 1 e gesprek: waarschuwend 2 e gesprek: melding DUO (gesprek op stadskantoor) OW en TL

12 Verder …. Trierreis: do 21 en vr 22 april 2016 (voor de meivakantie!) Atlas project Huiswerkklas Kantine dienst/stewards Weekeindje

13 Ondersteuningsteam  Zorgcoördinator: mevr. A. Kalevski  Interne begeleiders: mevr. R. de Jong, mevr. Korgerová, mevr. T. Thelen  Ambulant ondersteuner: mevr. M. van den Borne  SMW: mevr. C. Friessen(tijdelijk)  Jeugdarts: mevr. S. de Poot  Leerplichtambtenaar  Jaarlaagcoördinatoren

14 …. vragen?

15 Coördinator  Telefonisch bereikbaar:  dinsdag 11.00 – 13.00 u  donderdag 8.30 – 11.00 u  Mail: ka@sgdb.nl@sgdb.nl  Maandag afwezig

16 Decaan  Dhr. E. Hegge  Telefonisch bereikbaar:  woensdag 9.00 en 13.00 u  donderdag 13.00 en 16.00 u  Mail: hg@sgdb.nl of decaan@sgdb.nlhg@sgdb.nl decaan@sgdb.nl Presentatie

17  3A: dhr. Hulsmanlokaal 113  3B: mevr. Minlokaal 116  3C: mevr. Ockenburglokaal 102  3D: mevr. Nugterenlokaal 115  3E: dhr. van den Hurklokaal 114 Mentoren


Download ppt "Klas … Naam mentor:……… Welkom! Presentatie OUDERAVOND."

Verwante presentaties


Ads door Google