De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evolutie of Schepping ? Wat geloof jij ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evolutie of Schepping ? Wat geloof jij ?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Evolutie of Schepping ? Wat geloof jij ?
Waarom geloof je dat ?

3 Wie heeft er gelijk ?

4 Denk na !

5 Nadenken over: Zien en kijken – (zie je wat je ziet ?)
Soorten wetenschap Wat gaat vanzelf ? Feit en interpretatie Fouten in schoolboeken Kloppen alle beweringen ?

6 ● Ziet iedereen hetzelfde ?

7 Wat is dit ?

8 Het zijn sporen van een everzwijn

9 Waaraan denk je bij het zien van:

10 Het zijn sporen van een konijn

11 Waaraan denk je bij het zien van:

12 Een boswachter denkt aan een uil:
Want het is een braakbal van een uil

13 Ziet iedereen hetzelfde ?

14 Ziet iedereen hetzelfde ?
We zien alleen iets wat we herkennen !

15 Onze gedachten bepalen wat we zien !

16 En onbewust soms ook: we zien wat we willen zien !
Belangrijk! Onze gedachten zijn een bril waardoor we naar iets kijken. Om iets te zien moeten we er iets van weten. We zien soms alleen wat willen we zien. Hoe willen we kijken?

17 ● Er zijn soorten wetenschap

18 Technische wetenschappen

19 Menswetenschappen Bijvoorbeeld Economie
(Luister eens naar de reclame op de radio) Resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst technische wetenschappen: Resultaten behaald in het verleden zijn herhaalbaar in het heden en in de toekomst.

20 Geschiedenis (historische wetenschap)
Wat zijn Noormannen? Jaar

21 Nederlands geschiedenisboek
Noormannen waren verschrikkelijke moordenaars/plunderaars

22 Historische wetenschap
Een zelfde gebeurtenis in een geschiedenisboek: In Zweden: Vikingen (dappere ontdekkings-reizigers) In Nederland: Noormannen (moordenaars / plunderaars )

23 Geschiedenis Wordt geschreven met een doel !
Wordt geschreven vanuit een bepaald standpunt !

24 Wetenschap van fossielen (paleontologie)

25 Wetenschap van fossielen (paleontologie)
Is dit een technische wetenschap ? of Is dit een historische wetenschap ?

26 ● Wat gaat vanzelf ? Wordt je kamer vanzelf netjes ?

27 Wat gaat vanzelf ? of

28 Wat vanzelf gaat Een natuurlijke wetmatigheid:
Iets wat aan zichzelf overgelaten wordt vervalt tot grotere wanorde ! (dit is de 2e wet van de Thermodynamica)

29 Iets gaat niet ‘vanzelf’
Een grote knal een mooi huis

30 Wat is er nodig ?

31 Nodig is: Een ontwerpplan Materiaal, energie, organisatie, enz.
Onderhoud

32 Gaat dit vanzelf ?

33 ● Feit en interpretatie
Wat is een feit en wat een interpretatie ?

34 Feit fossielen

35 Feit aardlagen

36 De ‘geologische kolom’ wordt nergens compleet gevonden in de natuur.
NB: De ‘geologische kolom’ wordt nergens compleet gevonden in de natuur. Dit is een model.

37 Bovenste lagen: jonger grotere dieren Onderste lagen: - oudste (?) eenvoudige organismen

38 Eén verklaring

39 Een andere verklaring

40 Welke verklaring vind je het eenvoudigst ?

41 Demonstratie sedimentatie
Zandcement een mengsel: zand en cement

42 Demonstratie sedimentatie
een paar scheppen in een fles met water

43 Demonstratie sedimentatie
goed schudden daarna even stil houden

44 Demonstratie sedimentatie
- zand en cement bezinken met verschillende snelheid - er ontstaan verschillende lagen: sedimentlagen

45 Een feit: polystraten (fossielen die door meerdere lagen heen steken)

46 Denk na ! Hoe kunnen versteende bomen door lagen heen steken die honderden miljoenen jaren in leeftijd zouden verschillen? Zouden de lagen in één keer ontstaan kunnen zijn?

47 Let op ! Een verklaring is geen natuurwetenschappelijk bewijs
Natuurwetenschappelijk bewijs = resultaat verkregen door herhaalbare experimenten in het heden Noch schepping, noch evolutie kunnen natuurwetenschappelijk bewezen worden

48 ● Fouten in schoolboeken

49

50 Waarom tekende Haeckel zo ?
Waarom zou Haeckel de embryoo’s zo getekend hebben?

51 ● Kloppen alle beweringen ?
Bewering in een schoolboek: “De rivier de Colorado begon zich pas 65 miljoen jaar geleden in te snijden in de gesteenten. Dat kwam doordat het gebied langzaam omhoog werd gestuwd. De stroomsnelheid nam toe en de erosie werd sterker. Zo werd de Grand Canyon uit de oudere gesteenten geschuurd.”

52 Denk na ! Inwerking regenwater op een berg los zand
Een feit: Water kan niet gelijktijdig slingeren en hard materiaal doorsnijden. Een rivier slingert, doordat het zachte materiaal wijkt voor de druk van het water. De Grand Canyon is diep ingesneden in de harde gesteentelagen en slingert ook. Waarop zou dat wijzen ? Inwerking regenwater op een berg los zand

53 Dit wijst erop dat deze canyon gevormd werd toen de lagen nog betrekkelijk zacht waren.

54 CONCLUSIE 1.Het is niet technisch (natuurwetenschappelijk) te bewijzen of de mens op aarde gekomen is door schepping of door evolutie, want het is een gebeurtenis in het verleden; dus geschiedenis. 2. Geschiedenis wordt geschreven vanuit een bepaald standpunt, met een bepaald doel. 3. In de schoolboeken voor het voortgezet onderwijs probeert men met fouten de evolutietheorie aannemelijk te maken. 4.Je hebt de keuze: geloven wat de evolutietheorie verteld over de wordingsgeschiedenis van de mens, of geloven wat er in de Bijbel staat.

55 Gevolgen van de keuze Kies je er voor de evolutietheorie te geloven, dan kun je geen antwoord geven op de volgende belangrijke vragen: a) Waar kom je vandaan ? b) Waarom ben je hier? c) Waar ga je heen als je sterft? Als je er voor kiest de Bijbel te geloven, dan heb je wel antwoorden op die belangrijke vragen. Dan mag je weten dat God je uit liefde geschapen heeft en een plan met je leven heeft.

56 Wat moet je nu doen als…. ……je de evolutietheorie moet leren en een proefwerk moet maken? Antwoord: het proefwerk goed leren en gewoon een antwoord geven dat verwacht wordt en er bij zetten: ‘zo staat het in het boek, maar ik geloof wat anders’.

57 Heb respect voor de mening van een ander
Gedraag je daarom netjes als de leraar vertelt over de evolutie. En wees beleefd als je zegt dat je niet in evolutie gelooft. Als je gelooft dat je een bijzondere schepping van God bent, moet je gedrag dat ook tonen. Gedraag je niet als een ‘brutale aap’, wanneer je overtuigd bent dat je een mens bent, die naar Gods beeld geschapen is!

58 Wie wil je zijn ? een aap of een mens

59 Waardoor komt het verschil ?
Geloven Waardoor komt het verschil ?

60 Aan welke geschiedenis uit de Bijbel denk je bij deze plaatjes ?

61 Wat leert de Bijbel ons?

62 Wat leert de Bijbel ons?

63 Evolutie of Schepping; wat geloof jij?
Door welke geest wil jij, je gedachten laten sturen?

64 Wie is God? De kunstenaar weet wel alles van het beeld, maar het beeld weet niets van de kunstenaar en kan hem ook niet begrijpen. Als de mens door een Schepper gemaakt is, dan zal die Schepper op dezelfde wijze verschillen van de mens. Net als de kunstenaar verschilt van het beeld dat hij van zichzelf maakt. God die ons gemaakt heeft, weet alles van ons, maar de mens zal God niet kunnen begrijpen. God is Geest (Joh.4:24)

65

66 Fouten in schoolboeken
In een schoolboek kunnen we lezen: “Behalve fossielen zijn er nog andere argumenten voor de evolutietheorie. Er bestaan veel overeenkomsten tussen verschillende soorten organismen. Je ziet in de figuur dat de beenderen in het skelet grote overeenkomst in bouw vertonen. Deze dieren hebben dan ook waarschijnlijk een gemeenschappelijke voorouder gehad”.

67 Extrapoleren

68 Extrapoleren

69 Extrapoleren

70 Toevallig ontstaan, of geschapen ?

71 Toevallig ontstaan, of geschapen ?

72 Toevallig ontstaan, of geschapen ?

73 Toevallig ontstaan, of geschapen ?

74 Toevallig ontstaan, of geschapen ?

75 Toevallig ontstaan, of geschapen ?

76 Toevallig ontstaan, of geschapen ?

77 Toevallig ontstaan, of geschapen ?

78 Evolutie of Schepping? wat geloof jij?


Download ppt "Evolutie of Schepping ? Wat geloof jij ?"

Verwante presentaties


Ads door Google