De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychologie t.b.v. Ondernemingsgerechtelijke geschillenoplossing George Smits

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychologie t.b.v. Ondernemingsgerechtelijke geschillenoplossing George Smits"— Transcript van de presentatie:

1 Psychologie t.b.v. Ondernemingsgerechtelijke geschillenoplossing George Smits george@resetpartner.nl

2 Stromingen bovenstroom Management Feiten Wetten en regelgeving Financiën Afspraken Emotie Management Emoties Relatie onderstroom

3 Emotieleer (Nico Frijda) Dit is Nico Ex van

4 Functie van emoties Overleven in welbevinden

5 Emotieleer Denken SituatieEmotie GedragDoel in welbevinden

6 (neo) Cortex Denken

7 Limbisch systeem

8 Emotieregulatie, Geautomatiseerd handelen op basis van stimuli uit het verleden.

9 De Emotie Thermometer Limbisch Cortex Emotie Regulerend Probleem Oplossend Feiten Emoties 10 5 0 Onderstroom Bovenstroom

10 psychologie (samenwerkings-) relatie These Anti These Synthese Fases van de relatie Au !!

11 Wetmatigheid van systemen Iedereen heeft de impliciete opdracht desintegratie van het systeem tegen te gaan!

12 De scheidingsmelding Is de melding waarbij de partner/compagnon vertelt dat deze de samenwerking wil beëindigen !

13 De scheidingsmelding Exploreren: -Wie kwam met het voorstel? -Zijn partijen emotioneel even ver? -Een of meer partijen limbisch? -Is er sprake van een Anti These en kan er nog naar Synthese overgaan worden? -Wat zeggen de partijen als ze op Cortex niveau zijn?

14 Naar de feiten Is naar de cortex

15 Leertheoretische wet Een geuite emotie is een zakkende emotie

16 Interventie naar feiten Functionele stilte met empathie Even oefenen !

17 Attitude van de advocaat Goldberg en Shaw (2007) The Secrets of Succesful Mediators/Advocates -Vertouwen -Goede procesvaardigheid -Kennis en evaluatie eigenschappen

18 L.I.V.E attitude 1.Luisteren 2.Inzicht 3.Verbinding 4.Energie

19 Luisteren -Aandacht (non) verbaal -Empathie -Geen (ver)oordeel, wel hypotheses -Neutraliteit

20 Inzicht - Analyses, hypotheses maken -Bovenstroom onderstoom onderzoek -Vragen stellen -Kennis gebruiken

21 Verbinding -Vertrouwen -Integriteit -Compassie -Willen helpen

22 Energie -Er voor gaan -Optreden -Doorzettingsvermogen -Geloofwaardig

23 Boosheid en Angst boos Angst

24 Uit de boosheid boos Angst zorgen

25 Stress sympatisch para sympatisch buikademhaling 1. droge mond 2. hoofdpijn 3.thoracaal ademen 4. transpireren 5. Motorisch onrust 6. diarree 7. ++ mictie

26 Onderneming als hiërarchisch systeem Onderneming (gezin) is een verzameling van niet gelijkwaardige individuen Sommigen hebben meer verantwoordelijkheid (directie) dan anderen (medewerkers)

27 Onderneming als systeem (Hellinger) Systeem heeft een orde De orde heeft een waarheid De waarheid is niet objectief Wel een grote wetmatigheid, die kan veranderen Stroming van Liefde verstikkend? oplossend?

28 Acties om systeem te behouden 1.Blokkeren van verandering 2.Nieuwe systemen niet aanvaarden 3.Niet meedenken over veranderingen 4.Niet opgeven van controle op de ander 5.Anderen binnen het systeem inzetten als chantage middel 6.Te grote autonomie 7.Somatiseren

29 Weerstand Ingeborg Bosch

30 Weerstand nu = volwassen realiteit angst kleiner dan 5 boosheid ook kleiner dan 5 kinder realiteit (oude pijn)

31 Afweermechanisme Schematisch Angst Ontkenning van de persoonlijke behoeften Ik heb niemand nodig, ik kan het alleen Primaire afweer Ik hoor er niet bij, ik doe het niet goed, ik deug niet Valse Hoop Te aardig zijn, vriendelijk, geen neen zeggen Valse Macht Woede, boosheid, arrogantie

32 Kinderrealiteit In het hier en nu (volwassenrealiteit) hoeft geen angst of boosheid te zijn. Door het in contact komen met een Symbool vliegen we in de kinderrealiteit met de oude pijn en brengen we ons afweermechanisme in werking.

33 Angst de diepste laag van afweer Voor de volwassene betekent angst o.a.: niet naar feestjes durven het eng vinden in het openbaar te spreken bang zijn dat je een ziekte hebt bang zijn dat je dierbaren iets ergs overkomt

34 Primaire afweer de eerste cognitieve afweer Primaire Afweer maakt je: somber gevoelig voor depressies je hebt gebrek aan energie je ervaart het leven als ‘te zwaar’ het kind denkt dat het niet krijgt wat het nodig heeft omdat er iets mis is met zichzelf als volwassene vind je van jezelf dat je niet deugt en voel je je snel schuldig of slecht

35 Valse Hoop Valse Hoop: maakt je perfectionistisch geeft lichamelijke stressklachten als bv. nek- en schouderklachten, muisarm doet je opbranden het kind hoopt toch te krijgen wat het nodig heeft door maar beter zijn best te doen als volwassene doe je hetzelfde omdat je gelooft alsnog te kunnen krijgen wat in je jeugd ontbrak: liefde, warmte, acceptatie

36 Valse macht het kind legt de schuld bij de ouders; het komt door hen dat het kind niet krijgt wat het nodig heeft als volwassene vind je dat de ander niet deugt of jou benadeelt, je denkt snel dat anderen tegen je zijn Valse Macht kan leiden tot: irritatie woede stressklachten agressieve gedachten/daden superioriteitsgevoelens

37 Ontkenning van de de eigen behoefte het kind overtuigt zichzelf dat het niets nodig heeft als volwassene ben je vaak meester in het relativeren, wegredeneren van je eigen behoeften Ontkenning van Behoeften: je gevoelens wegstoppen en jezelf verdoven door te veel werken, veel te roken/drinken/eten hoofdpijn verslavingen eetstoornissen

38 De Drama Driehoek slachtoffer redderaanklager

39 Basis Communicatie Zorgvuldig op de Relatie Duidelijk op de Inhoud

40 Harvard Onderhandelingsmodel limbisch,exploreren, angstcortexlimbisch, machteloosheidboos

41 macht

42 Positief heretiketteren De mens is niet zijn: Emotie Afweer

43 Wie is de mens dan wel? Nature = natuur, biologie dna Nurture= omgeving cultuur

44 Authenticiteit = Biologie Klopt!!

45 2 wetten van verwarring 1. je bent al wie je bent, anderen vertellen wie je bent. Zo kun je een zelfbeeld ontwikkelen zonder dat het je juiste zelfbeeld is. 2. Waar je op gestraft of gecorrigeerd bent Is je authenticiteit = je Talent


Download ppt "Psychologie t.b.v. Ondernemingsgerechtelijke geschillenoplossing George Smits"

Verwante presentaties


Ads door Google