De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een prachtige kans voor uw kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een prachtige kans voor uw kinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Een prachtige kans voor uw kinderen
De schakelklas Een prachtige kans voor uw kinderen

2 Vooroordelen Bedoeld voor zwakke kinderen: bijspijkercursus
Bedoeld voor kinderen die nog niet kunnen lezen Mijn kind krijgt nu een stempel waar hij niet meer van af komt Er zitten geen slimme kinderen in de schakelklas Vooroordelen

3 De schakelklas Waarom? Wat gebeurt er in de schakelklas?
Taal, Begrijpend lezen en woordenschat De rol van de ouders Voor wie – criteria Het succes van de schakelklas Vragen De schakelklas

4 Waarom Gemeente Amsterdam investeert
Opbrengsten – leerlingresultaten omhoog Taalachterstand in de stad is een feit € van ons, € van de gemeente Waarom

5 Kleine klas (16 leerlingen): meer aandacht voor elke kind
Volgen het gewone programma….. PLUS…. Taalrijke omgeving: bijv. thematafel bij Taalverhaal: spullen meenemen van huis veel woordenschat Meer mondelinge taalvaardigheid Aandacht voor taal- en leesbegrip Begeleiding van de leerkrachten Wat gebeurt er?

6 Uit de aanvraag

7 Taal = meer dan Technisch lezen, Begrijpend lezen en woordenschat
Technisch en begrijpend lezen en woordenschat vormen het succes van een schoolloopbaan maar alleen als dit verbinding heeft met ‘de wereld’ om ons heen. Stevig basis leggen voor de bovenbouw De hele school doet mee aan verbetertraject. Bij de schakelklas is het nog intensiever Nieuwe methode Taalverhaal met veel aandacht voor schrijven van teksten Technisch lezen en schrijven van teksten intensief doortrekken Nieuwe methode begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL: teksten die aansluiten bij de actualiteit en belevingswereld waardoor meer leesbegrip ontstaat. Niet twee maar vijf keer per week Elke week 25 nieuwe woorden aanleren Taal = meer dan Technisch lezen, Begrijpend lezen en woordenschat

8 De rol van de ouders Zonder uw hulp geen succes!
Wat wordt er van u verwacht? Heel veel lezen met uw kinderen en uw kinderen laten schrijven (kaartjes, boodschappenlijstjes, kattebelletjes, schrijven bij tekeningen) Belangstelling voor opdrachten van Taalverhaal. Drie keer per jaar extra bijeenkomst (gezamenlijk of individueel) Actief werken met Nieuwsbegrip ( na een half jaar: u krijgt een inlog) Met uw kinderen kijken naar jeugdjournaal. Helpen met huiswerk (woordenschat/spelling) Met uw kinderen regelmatig naar de bibliotheek en uw kind stimuleren om te lezen. Ook voorlezen is nog steeds leuk! Onderteken voor deelname (bevestiging) Onderteken oudercontract De rol van de ouders

9 Voor wie is de schakelklas?
Het gaat om kinderen van wie verwacht mag worden dat zij in een schooljaar zodanige vorderingen maken op taalgebied dat zij daarna in staat zijn met succes het reguliere onderwijs (op hun eigen niveau) te vervolgen. We willen kinderen een kans geven om er echt uit te halen wat er volgens ons inzit. Criteria: gebaseerd op leerlingresultaten van de Cito- M-toetsen: Rekenen of technische lezen (1 van deze mag maar laag zijn: score V) Begrijpend lezen: niveau III of lager maar dit is eind groep 3 nog moeilijk te bepalen (slechts 1 toets) Dus soms leest een kind goed technisch maar begrijpt het (nog) niet alles. Of soms leest een kind technisch onder niveau en begrijpt het ook niet zo goed maar is wel op voldoende niveau met rekenen. Voor beide type kinderen zijn er goede voorwaarden om grote vorderingen te maken. Voor deze schakelklas in groep 4 lezen de meeste kinderen al goed! Taalontwikkeling is echter veel meer dan alleen technisch lezen. Voor wie is de schakelklas?

10 Succes van de schakelklas
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de schakelklas een groot succes is: (onderzoek van Mulder 2011) kinderen boeken meer leerwinst dan vergelijkbare kinderen! Succes van de schakelklas

11 Succes van onze eigen schakelklas 2012-2013
leerlingen totaal 14 BL streefdoel behaald DMT streefdoel gehaald Leestempo streefdoel gehaald Woordenschat streefdoel gehaald Rekenen streefdoel gehaald 6 leerlingen Ja 4 leerlingen Wel groei gedaald 7 leerlingen Normale groei 3 leerlingen Minimale groei 14leerlingen ja 11 leerlingen 5 leerlingen 2 leerlingen Te weinig groei Opmerkelijk is dat 3 van de leerlingen die hun streefdoel bij begrijpend lezen niet gehaald hebben (wel groei) hun streefdoel bij rekenen, leestempo en woordenschat wel hebben gehaald. Zij hebben dus veel profijt van de schakelklas gehad. In totaal hebben dus 9 leerlingen van de 14 leerlingen veel resultaat geboekt. 4 leerlingen minder op het gebied van begrijpend lezen. Van de 4 leerlingen die gedaald zijn bij begrijpend lezen is het technisch lezen is orde. DMT en leestempo is bij iedereen goed gegroeid. Bij drie kinderen is ook het rekenen en de woordenschat normaal vooruitgegaan. Dit is dus moeilijk te verklaren. Voor twee van deze kinderen wordt nu onderzoek aangevraagd.

12

13 Het oudercontract is er en wordt ondertekend aan het begin van het nieuwe schooljaar.
is veel info te vinden over schakelklassen in Nederland Vragen?


Download ppt "Een prachtige kans voor uw kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google