De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

{ De schakelklas Een prachtige kans voor uw kinderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "{ De schakelklas Een prachtige kans voor uw kinderen."— Transcript van de presentatie:

1 { De schakelklas Een prachtige kans voor uw kinderen

2 Vooroordelen  Bedoeld voor zwakke kinderen: bijspijkercursus  Bedoeld voor kinderen die nog niet kunnen lezen  Mijn kind krijgt nu een stempel waar hij niet meer van af komt  Er zitten geen slimme kinderen in de schakelklas

3  Waarom?  Wat gebeurt er in de schakelklas?  Taal, Begrijpend lezen en woordenschat  De rol van de ouders  Voor wie – criteria  Het succes van de schakelklas  Vragen De schakelklas

4  Gemeente Amsterdam investeert  Opbrengsten – leerlingresultaten omhoog  Taalachterstand in de stad is een feit  €40.000 van ons, €40.000 van de gemeente Waarom

5  Kleine klas (16 leerlingen): meer aandacht voor elke kind  Volgen het gewone programma….. PLUS….  Taalrijke omgeving: bijv. thematafel bij Taalverhaal: spullen meenemen van huis veel woordenschat  Meer mondelinge taalvaardigheid  Aandacht voor taal- en leesbegrip  Begeleiding van de leerkrachten Wat gebeurt er?

6 Uit de aanvraag

7  Technisch en begrijpend lezen en woordenschat vormen het succes van een schoolloopbaan maar alleen als dit verbinding heeft met ‘de wereld’ om ons heen.  Stevig basis leggen voor de bovenbouw  De hele school doet mee aan verbetertraject. Bij de schakelklas is het nog intensiever  Nieuwe methode Taalverhaal met veel aandacht voor schrijven van teksten  Technisch lezen en schrijven van teksten intensief doortrekken  Nieuwe methode begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL: teksten die aansluiten bij de actualiteit en belevingswereld waardoor meer leesbegrip ontstaat. Niet twee maar vijf keer per week  Elke week 25 nieuwe woorden aanleren Taal = meer dan Technisch lezen, Begrijpend lezen en woordenschat

8  Zonder uw hulp geen succes!  Wat wordt er van u verwacht? 1. Heel veel lezen met uw kinderen en uw kinderen laten schrijven (kaartjes, boodschappenlijstjes, kattebelletjes, schrijven bij tekeningen) 2. Belangstelling voor opdrachten van Taalverhaal. 3. Drie keer per jaar extra bijeenkomst (gezamenlijk of individueel) 4. Actief werken met Nieuwsbegrip ( na een half jaar: u krijgt een inlog) 5. Met uw kinderen kijken naar jeugdjournaal. 6. Helpen met huiswerk (woordenschat/spelling) 7. Met uw kinderen regelmatig naar de bibliotheek en uw kind stimuleren om te lezen. Ook voorlezen is nog steeds leuk! 8. Onderteken voor deelname (bevestiging) 9. Onderteken oudercontract De rol van de ouders

9  Het gaat om kinderen van wie verwacht mag worden dat zij in een schooljaar zodanige vorderingen maken op taalgebied dat zij daarna in staat zijn met succes het reguliere onderwijs (op hun eigen niveau) te vervolgen.  We willen kinderen een kans geven om er echt uit te halen wat er volgens ons inzit.  Criteria: gebaseerd op leerlingresultaten van de Cito- M-toetsen:  Rekenen of technische lezen (1 van deze mag maar laag zijn: score V)  Begrijpend lezen: niveau III of lager maar dit is eind groep 3 nog moeilijk te bepalen (slechts 1 toets)  Dus soms leest een kind goed technisch maar begrijpt het (nog) niet alles. Of soms leest een kind technisch onder niveau en begrijpt het ook niet zo goed maar is wel op voldoende niveau met rekenen. Voor beide type kinderen zijn er goede voorwaarden om grote vorderingen te maken.  Voor deze schakelklas in groep 4 lezen de meeste kinderen al goed! Taalontwikkeling is echter veel meer dan alleen technisch lezen. Voor wie is de schakelklas?

10  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de schakelklas een groot succes is: (onderzoek van Mulder 2011)  kinderen boeken meer leerwinst dan vergelijkbare kinderen! Succes van de schakelklas

11 leerlingen totaal 14 BL streefdoel behaald DMT streefdoel gehaald Leestempo streefdoel gehaald Woordenschat streefdoel gehaald Rekenen streefdoel gehaald 6 leerlingenJa 4 leerlingenWel groei 4 leerlingengedaald 4 leerlingenJa 7 leerlingenNormale groei 3 leerlingenMinimale groei 14leerlingenja 11 leerlingen Ja 3 leerlingenNormale groei 6 leerlingenJa 5 leerlingen Normale groei 2 leerlingenTe weinig groei Succes van onze eigen schakelklas 2012-2013 Opmerkelijk is dat 3 van de leerlingen die hun streefdoel bij begrijpend lezen niet gehaald hebben (wel groei) hun streefdoel bij rekenen, leestempo en woordenschat wel hebben gehaald. Zij hebben dus veel profijt van de schakelklas gehad. In totaal hebben dus 9 leerlingen van de 14 leerlingen veel resultaat geboekt. 4 leerlingen minder op het gebied van begrijpend lezen. Van de 4 leerlingen die gedaald zijn bij begrijpend lezen is het technisch lezen is orde. DMT en leestempo is bij iedereen goed gegroeid. Bij drie kinderen is ook het rekenen en de woordenschat normaal vooruitgegaan. Dit is dus moeilijk te verklaren. Voor twee van deze kinderen wordt nu onderzoek aangevraagd.

12

13  Het oudercontract is er en wordt ondertekend aan het begin van het nieuwe schooljaar.  www.schakel-klassen.nl is veel info te vinden over schakelklassen in Nederland www.schakel-klassen.nl Vragen?


Download ppt "{ De schakelklas Een prachtige kans voor uw kinderen."

Verwante presentaties


Ads door Google