De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Margriet Toornstra Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: 2 Samuel 18: : 5 De overdenking gaat over: 2 Samuel 19: 1 Het eerste lied: Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang . .

3 Mannen: Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN,
. . Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Mannen: Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, Vrouwen: rechtvaardigen, brengt God uw dank. Allen: Het past oprechten Hem te eren Allen: met een nieuw lied en citerklank. Mannen: Laten stem en snaren Vrouwen: tot die lof zich paren. Allen: Looft Hem, prijst de HEER. Mannen: Psalmzing, jubelt allen, Vrouwen: laat bazuinen schallen, Allen: juichend tot Gods eer. . .

4 Mannen: De grote schepper aller dingen
. . Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Mannen: De grote schepper aller dingen Vrouwen: beziet vanuit het hemels licht Allen: de gang van alle stervelingen, Allen: niets is bedekt voor zijn gezicht. Mannen: Hij vorm alle harten, Vrouwen: kent hun vreugd en smarten, Allen: weet hoe mensen zijn. Mannen: Hij doorgrondt hun daden, Vrouwen: weet wat zij beraden, Allen: kent hen, groot en klein. . .

5 Mannen: Laat ons des HEREN lof ontvouwen.
Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Mannen: Laat ons des HEREN lof ontvouwen. Vrouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Allen: omdat wij op zijn naam vertrouwen, Allen: die naam, zo heilig, groot en goed. Mannen: Zend o grote Koning, Vrouwen: uit uw hemelwoning Allen: uw genade neer. Mannen: Wij, die U belijden, Vrouwen: ons in U verblijden, Allen: hopen op U, HEER. . .

6 Zingen: Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Wet Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Wet Gebed Lezen: 2 Samuel 18: : 5 Overdenking over 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer . .

7 Zingen: Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Wet Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Wet Gebed Lezen: 2 Samuel 18: : 5 Overdenking over 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer . .

8 gaan nu naar Kinderkerk “Lev”
Kinderen van groep 1 en 2  gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6  naar Kinderkerk “Tov”

9 Zingen: Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Wet Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Wet Gebed Lezen: 2 Samuel 18: : 5 Overdenking over 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer . .

10 Zingen: Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Wet Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Wet Gebed Lezen: 2 Samuel 18: : 5 Overdenking over 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer . .

11 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij
. . Zingen: Psalm 105: 3, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij Viering: Psalm 105: 1, 2, 19, 21 Cantorij (luisterlied): ‘Ik ben’ LvdK 481 Opwekking 602 Aansluitend aan viering: Gezang 181d Gebed Collecte Zingen: Gezang 69 Zegen . .

12 . Psalm 105: 3, 5 . .

13 . Psalm 105: 3, 5 . .

14 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij
. . Zingen: Psalm 105: 3, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij Viering: Psalm 105: 1, 2, 19, 21 Cantorij (luisterlied): ‘Ik ben’ LvdK 481 Opwekking 602 Aansluitend aan viering: Gezang 181d Gebed Collecte Zingen: Gezang 69 Zegen . .

15 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij
. . Zingen: Psalm 105: 3, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij Viering: Psalm 105: 1, 2, 19, 21 Cantorij (luisterlied): ‘Ik ben’ LvdK 481 Opwekking 602 Aansluitend aan viering: Gezang 181d Gebed Collecte Zingen: Gezang 69 Zegen . .

16 . gemeente en cantorij Gezang 127: 1, 2, 3, 4, 5 . .

17 . cantorij Gezang 127: 1, 2, 3, 4, 5 . .

18 . gemeente Gezang 127: 1, 2, 3, 4, 5 . .

19 . cantorij Gezang 127: 1, 2, 3, 4, 5 . .

20 . gemeente en cantorij Gezang 127: 1, 2, 3, 4, 5 . .

21 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij
. . Zingen: Psalm 105: 3, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij Viering: Psalm 105: 1, 2, 19, 21 Cantorij (luisterlied): ‘Ik ben’ LvdK 481 Opwekking 602 Aansluitend aan viering: Gezang 181d Gebed Collecte Zingen: Gezang 69 Zegen . .

22 . Psalm 105: 1, 2, 19, 21 . .

23 . Psalm 105: 1, 2, 19, 21 . .

24 . Psalm 105: 1, 2, 19, 21 . .

25 . Psalm 105: 1, 2, 19, 21 . .

26 Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i
. Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i . .

27 Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i
. Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i . .

28 Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i
. Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i . .

29 Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i
. Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i . .

30 Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i
. Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i . .

31 Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i
. Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i . .

32 Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i
. Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i . .

33 Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i
. Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i . .

34 Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i
. Cantorij (luisterlied) ‘Ik ben’: a, b, c, d, e, f, g, h, i 2x . .

35 LvdK 481: 1, 2, 3, 4

36 LvdK 481: 1, 2, 3, 4

37 LvdK 481: 1, 2, 3, 4

38 LvdK 481: 1, 2, 3, 4

39 . Opwekking 602: 1, 2, 3, 4 . .

40 . Opwekking 602: 1, 2, 3, 4 . .

41 . Opwekking 602: 1, 2, 3, 4 . .

42 . Opwekking 602: 1, 2, 3, 4 . .

43 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij
. . Zingen: Psalm 105: 3, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij Viering: Psalm 105: 1, 2, 19, 21 Cantorij (luisterlied): ‘Ik ben’ LvdK 481 Opwekking 602 Aansluitend aan viering: Gezang 181d Gebed Collecte Zingen: Gezang 69 Zegen . .

44 Gezang 181d a, b

45 Gezang 181d a, b

46 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij
. . Zingen: Psalm 105: 3, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Zingen: Gezang 127 met de Cantorij Viering: Psalm 105: 1, 2, 19, 21 Cantorij (luisterlied): ‘Ik ben’ LvdK 481 Opwekking 602 Aansluitend aan viering: Gezang 181d Gebed Collecte Zingen: Gezang 69 Zegen . .

47 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Hemelvaartsdag
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Hemelvaartsdag Is de 1ste collecte voor St. Broederschap Spanje En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 69 . .

48 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Ook is er een extra collecte voor de diaconie t.b.v. de Zoa, speciaal voor noodhulp in Nepal. Noodhulp aardbeving Nepal Na de collecte zingen we: Gezang 69 . .

49 . Gezang 69: a, b . .

50 . Gezang 69: a, b dus . .

51 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

52 Op de tafel, bij de keuken, staat een wensboom. 
Erin hangen kaartjes van ons met een wens. Een wens om iets te doen met een vrijwilliger, want alleen lukt dat niet goed. Hebt u belangstelling ? Zoek er iets uit wat bij u past en neem contact op door een kaart mee te nemen en te bellen met de Westerhof. We kijken naar u uit ! Bedankt alvast, cliënten Westerhof.

53 20:00 uur GKV Middelburg - Kruiskerk
Musical De Trein Vrijdag 12 juni 20:00 uur GKV Middelburg - Kruiskerk Meer info in de uitnodiging in het postvak!

54 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google