De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vers 1 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, rechtvaardigen, brengt God uw dank. Het past oprechten Hem te eren met een nieuw lied en citerklank. Laten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vers 1 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, rechtvaardigen, brengt God uw dank. Het past oprechten Hem te eren met een nieuw lied en citerklank. Laten."— Transcript van de presentatie:

1 Vers 1 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, rechtvaardigen, brengt God uw dank. Het past oprechten Hem te eren met een nieuw lied en citerklank. Laten stem en snaren tot die lof zich paren. Looft Hem, prijst de HEER. Psalmzing, jubelt allen, laat bazuinen schallen, juichend tot Gods eer. Psalm 33

2 Vers 2 Het woord des HEREN is waarachtig. God is getrouw in wat Hij doet. Zijn recht is rein, zijn oordeel krachtig. Hij eist oprechtheid van gemoed. Ieder moet Hem eren, want de gunst des HEREN is alom verspreid. Overal aanschouwen zij die op Hem bouwen, zijn goedgunstigheid. Psalm 33

3 Vers 3 God sprak en op zijn woord ontstonden de hemelen en al hun heer. Hij heeft de watervloed gebonden, legt die in voorraadkamers neer. Wie op aarde leven moeten voor Hem beven. Hij spreekt, zie, het staat. Hij gebiedt en 't is er. Niets is er gewisser dan des HEREN raad. Psalm 33

4 Vers 4 Al wat de volken ook bedenken, de HEER verbreekt hun aller raad. Maar niemand kan Gods raad ooit krenken, die over alle tijden gaat. Zalig wie Hem eren, 't volk voor wie de HERE God der goden is; 't volk dat Hij tevoren voor Zich heeft verkoren als zijn erfenis. Psalm 33

5 Vers 5 De grote schepper aller dingen beziet vanuit het hemels licht de gang van alle stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Hij vorm alle harten, kent hun vreugd en smarten, weet hoe mensen zijn. Hij doorgrondt hun daden, weet wat zij beraden, kent hen, groot en klein. Psalm 33

6 Vers 6 Geen koning kan zichzelf bevrijden door legermacht of door geweld. Geen paard, hoe sterk ook bij het strijden, geeft overwinning aan een held. Maar het oog des HEREN ziet hen die Hem eren, 't volk dat Hem verwacht. Allen die Hem vrezen, zal Hij altijd wezen tot een steun en kracht. Psalm 33

7 Vers 7 Zijn sterke arm beschermt de vromen, God redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer om doen komen, zelfs niet in tijd van hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten In de HEER gerust. 'k zal Hem nooit vergeten, Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Psalm 33

8 Vers 8 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER. Psalm 33

9 Picto’s die gebruikt kunnen worden.


Download ppt "Vers 1 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, rechtvaardigen, brengt God uw dank. Het past oprechten Hem te eren met een nieuw lied en citerklank. Laten."

Verwante presentaties


Ads door Google