De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eerste lied: Gezang 101 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Johannes 14: 6 - 21, Lucas 24:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eerste lied: Gezang 101 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Johannes 14: 6 - 21, Lucas 24:"— Transcript van de presentatie:

1 Het eerste lied: Gezang 101 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Johannes 14: 6 - 21, Lucas 24: 44 - 53 De preek gaat over: Johannes 14: 18a Jezus ging naar de hemel. Hoe is Hij toch dichtbij? Voorlezer: Jan Dees

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 101....

3 ... Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5

4 ...

5 ...

6 ...

7 ...

8 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 101 Zingen:Opwekking 369 Gebed Lezen: Johannes 14: 6 - 21, Lucas 24: 44 - 53 Zingen:Gezang 100: 1, 2 (beurtzang) Preek over Johannes 14: 18a Zingen:LvdK 234

9 ... Opwekking 369: a, b, c, d

10 ...

11 ...

12 ...

13 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 101 Zingen:Opwekking 369 Gebed Lezen: Johannes 14: 6 - 21, Lucas 24: 44 - 53 Zingen:Gezang 100: 1, 2 (beurtzang) Preek over Johannes 14: 18a Zingen:LvdK 234

14 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 101 Zingen:Opwekking 369 Gebed Lezen: Johannes 14: 6 - 21, Lucas 24: 44 - 53 Zingen:Gezang 100: 1, 2 (beurtzang) Preek over Johannes 14: 18a Zingen:LvdK 234

15 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 101 Zingen:Opwekking 369 Gebed Lezen: Johannes 14: 6 - 21, Lucas 24: 44 - 53 Zingen:Gezang 100: 1, 2 in beurtzang Preek over Johannes 14: 18a Zingen:LvdK 234

16 .... Gezang 100: 1, 2 in beurtzang Mannen: De dag der kroning is gekomen. Vrouwen: O, al gij vorsten, kust de Zoon. Allen: Hij heeft de helburcht ingenomen, Allen: de triumfeerder stijgt ten troon. Mannen: Aard'en hemel galmen. Vrouwen: Sion, van uw psalmen Allen: davert het heelal. Vrouwen: God is opgevaren, Mannen: met gejuich der scharen, Allen: met bazuingeschal.

17 .... Gezang 100: 1, 2 in beurtzang Mannen: G'ontsloot u voor de Vorst der ere, Vrouwen: o poorten der gerechtigheid. Allen: G'ontvingt der legerscharen Here Allen: in zijne midd'laarsmajesteit. Mannen: Jezus daalde neder, Vrouwen: Jezus keerde weder Allen: in zijn heerlijkheid, Vrouwen: waar Hij voor de zijnen, Mannen: tot Hij zal verschijnen, Allen: bidt, en plaats bereidt.

18 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 101 Zingen:Opwekking 369 Gebed Lezen: Johannes 14: 6 - 21, Lucas 24: 44 - 53 Zingen:Gezang 100: 1, 2 (beurtzang) Preek over Johannes 14: 18a Zingen:LvdK 234

19 .... Tekst: Johannes 14: 18a Jezus ging terug naar de hemel ……. Help! leerlingen wij

20 .... Tekst: Johannes 14: 18a Niet verweesd want: 1. Iemand om van te houden

21 .... Tekst: Johannes 14: 18a Niet verweesd want: 2. Geboden om je aan te houden

22 .... Tekst: Johannes 14: 18a Niet verweesd want: 3. Een andere Helper

23 .... Tekst: Johannes 14: 18a Niet verweesd want: 4. De Geest van de waarheid

24 .... Zingen:LvdK 234 Gebed Collecte Zingen:Wij blijven geloven zegen Zingen:LB 289

25 ... LvdK 234: 1, 2

26 ...

27 .... Zingen:LvdK 234 Gebed Collecte Zingen:Wij blijven geloven zegen Zingen:LB 289

28 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor St. Broederschap Spanje En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Wij blijven geloven Zegen Zingen:LB 289

29 .... COLLECTE Zondag Is de 1ste collecte voor de diaconie t.b.v. de Zoa, speciaal voor noodhulp in Nepal En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Wij blijven geloven Zegen Zingen:LB 289

30 .... Wij blijven geloven: 1, 2, 3 Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft.

31 .... Wij blijven geloven: 1, 2, 3 En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven ook nu in een wereld van steen en metaal om buiten onszelf voor de ander te leven ons kleine begin van zijn groot ideaal.

32 .... Wij blijven geloven: 1, 2, 3 Dat werk’lijkheid wordt als het oog van de volken zich niet meer vergeefs naar de horizon richt, en ‘t morgenrood rijst dat zijn komst met de wolken verkondigt in duizenden kleuren van licht.

33 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c).... Na de zegen zingen we: LB 289

34 ... LB 289: 1, refr, 2, refr, 3, refr

35 ...

36 ...

37 ...

38 ...

39 ...

40 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 17 mei, om 9.30 uur. Van harte welkom.....

41 Op de tafel, bij de keuken, staat een wensboom. Erin hangen kaartjes van ons met een wens. Een wens om iets te doen met een vrijwilliger, want alleen lukt dat niet goed. Hebt u belangstelling ? Zoek er iets uit wat bij u past en neem contact op door een kaart mee te nemen en te bellen met de Westerhof. We kijken naar u uit ! Bedankt alvast, cliënten Westerhof.

42 De Trein Vrijdag 12 juni 20:00 uur GKV Middelburg - Kruiskerk Musical Meer info in de uitnodiging in het postvak!


Download ppt "Het eerste lied: Gezang 101 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Johannes 14: 6 - 21, Lucas 24:"

Verwante presentaties


Ads door Google