De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 en 2 Klas 2A.  Bespreken hoofdstuk 1 en 2 spelling  Maken van opdrachten  Herhalen hoofdstuk 1 en 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 en 2 Klas 2A.  Bespreken hoofdstuk 1 en 2 spelling  Maken van opdrachten  Herhalen hoofdstuk 1 en 2."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1 en 2 Klas 2A

2  Bespreken hoofdstuk 1 en 2 spelling  Maken van opdrachten  Herhalen hoofdstuk 1 en 2

3 -Welke drie vormen heb je in de tegenwoordige tijd?

4  De stam  Ik loop  Ik vind  Loop jij?  Vind jij?  Vind ik?

5  Stam + t  Hij loopt  Hij vindt  Hij bemoeit  Vindt hij?  Loopt hij?

6  Hele werkwoord (infinitief)  Wij lopen  Wij vinden  Lopen wij?  Vinden wij?

7  Noteer de stam of stam +t of het hele werkwoord.

8  Wij vertellen nooit het echte verhaal aan de mentor.  Hij vindt dat we dat wel zouden moeten doen.  Ik denk daar anders over.  Omdat er veel mensen zijn die eerlijk kunnen zijn.  Mijn mentor zegt dat we eerlijk moeten zijn.  Wat vind jij het leukste om te doen?

9  Waarom antwoordt je vader daar niet op?  Wie bonst daar zo hard op de deur?  Het pluisje zweeft sierlijk door de lucht.  De ober bedient ons supersnel.

10  Sterke werkwoorden – veranderen in de verleden tijd van klank  Voorbeeld:  lopen – loop - liep  Doen – doet – deed  Drinken – drink - dronk

11  Zwakke werkwoorden – in de verleden tijd krijg je stam + de(n) of stam + te(n)  Voorbeeld  Ik wandel – ik wandelde – wij wandelden  Jij antwoordt – jij antwoordde – wij antwoordden

12  ‘t Sexy Fokschaap ◦ Je neemt het hele werkwoord en haalt –en er af.  Voorbeeld:  Wachten.  - en er afhalen.  Krijg je WACHT  Staat de T in ‘t Sexy Fokschaap?  Ja! Dan krijg je –te er achter  WACHTTE

13  ‘t Sexy Fokschaap ◦ Je neem het hele werkwoord en haalt er –en vanaf  Voorbeeld:  Bonzen  -en er afhalen  Krijg je BONZ  Staat de Z in ‘t Sexy Fokschaap?  Nee? Dan krijg je –de erachter  BONSDE

14 Noteer de persoonsvorm in de verleden tijd

15  De kat sloop behoedzaam naar het vogeltje.  Wij wachtten voor de derde keer op jouw zusje.  Werden wij nu voor de vierde keer benadeeld?  Het verliefde paartje keek elkaar smoorverliefd aan.  De sporter zweette als een otter.  De spelers ergerden zich aan de foute beslissing van de scheidsrechter.  De visser roeide naar de andere kant van het meer.  Ik knipte de foto uit de krant.  Het zieke kind hoestte verschrikkelijk.  De koeien graasde in de wei.

16  Tegenwoordige tijd  Zwakke en sterke werkwoorden in de verleden tijd  ‘t Sexy Fokschaap

17  Jullie hebben twee opdrachten gemaakt.  Volgende keer?  Herhaling hoofdstuk 3 tm 6


Download ppt "Hoofdstuk 1 en 2 Klas 2A.  Bespreken hoofdstuk 1 en 2 spelling  Maken van opdrachten  Herhalen hoofdstuk 1 en 2."

Verwante presentaties


Ads door Google