De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. Dr. L. DE BROE Vrijdag 22 mei 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. Dr. L. DE BROE Vrijdag 22 mei 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Prof. Dr. L. DE BROE Vrijdag 22 mei 2015
Master in de Fiscaliteit Overgangsmaatregelen vanaf Prof. Dr. L. DE BROE Vrijdag 22 mei 2015

2 1. WAT BIEDT DE NIEUWE MANAMA?
“State of the art” en “market leading” programma met oog voor: de breedheid van het fiscale domein (Taxation of international transactions, Loon en employee benefits, Bijzondere vraagstukken I.B.) en voor de allernieuwste ontwikkelingen en vereisten gesteld aan de fiscale praktijk beoefenaar (Fiscaal handhavingsrecht en fiscale ethiek, National and international tax policy) Met uniek samengesteld docententeam (academisch, top practici, policy makers nationaal, EU en internationaal)

3 2. OUD PROGRAMMA OUD PROGRAMMA MASTER IN DE FISCALITEIT (60 stp.)
VERPLICHTE OPO'S (22 stp.) VERPLICHTE KEUZE-OPO's (12 stp.) NIET-FISCALE AANVULLENDE OPO's (10 stp.) Personenbelasting - 6 stp. Vennootschapsbelasting - 6 stp. International Business Law - 6 stp. Regionale en lokale belastingen - 4 stp. Belasting over de Toegevoegde Waarde - 6 stp. Bank- en effectenrecht - 6 stp. Fiscaal vermogensbeheer m.i.v. reg. en succ. r. - 4 stp. International Taxation - 6 stp. Verzekeringsrecht - 6 stp. Fiscaal procesrecht - 4 stp. European Taxation - 6 stp. Consolidatie en financ. bedrijfsdoorlichting - 6 stp. Boekhoudrecht - 4 stp. Public International Law - 6 stp. Deontologie van accountancy & revisoraat - 6 stp. Aanvullende sociale verzekeringen - 4 stp. Verbintenissenrecht, basisOPO (4 stp.) European company Law - 4 stp. Economisch, fiscaal en sociaal strafrecht (4 stp.) Loon en employee benefits (6 stp.) Enz. MASTERPROEF (16 stp.)

4 3. NIEUW PROGRAMMA vanaf 2015-2016
NIEUW PROGRAMMA MASTER IN DE FISCALITEIT (60 stp.) VERPLICHTE OPO'S (27 stp.) KEUZE-OPO's - Keuzegroep 1: min. 14 stp. KEUZE-OPO's - Keuzegroep 2: min. 4 stp. Personenbelasting - 3 stp. Tax accountancy en boekhoudrecht - 6 stp. Fiscaal procesrecht - 4 stp. Vennootschapsbelasting - 6 stp. Taxation of international transactions - 4 stp. Economisch, fiscaal en sociaal strafrecht - 4 stp. Belasting over de Toegevoegde Waarde - 6 stp. Fiscaal handhavingsrecht en fiscale ethiek - 4 stp. Loon en employee benefits - 6 stp. International Taxation - 6 stp. National and international tax policy - 4 stp. Fiscaal vermogensbeheer m.i.v. reg. en succ. r. - 4 stp. European Taxation - 6 stp. Regionale en lokale belastingen - 4 stp. Deontologie van accountancy & revisoraat - 6 stp. Bijzondere vraagstukken van de IB - 4 stp. MASTERPROEF m.i.v. geïntegreerde praktijkoef (15 stp.)

5 4. SUMMER COURSE – Vooropleiding (1/2)
Summer course met toelatingstoets Summer course: vóór begin academiejaar Toelatingstoets (met eenmalige herkansing) Slagen voor toelatingstoets is enige toelatingsvoorwaarde voor inschrijving in Master in de Fiscaliteit Vooropleiding voor economen en juristen Geen vooropleiding, noch toelatingstoets voor ERB studenten Afschaffing huidige voorbereidingsprogramma’s

6 4. SUMMER COURSE – Vooropleiding (2/2)
Vooropleiding voor economen Vooropleiding voor juristen A. Publiek recht a) Belgische staatsstructuur en -hervormingen + Bijz.Fin.W. b) GW beginselen + ABBB c) Hiërarchie der normen B. Burgerlijk recht a) Huwelijksvermogensrechtelijke afrekening en erfenisregeling b) Zakelijke rechten vs. persoonlijke rechten C. Vennootschapsrecht a) Verschillende vennootschapsvormen b) Oprichting, organisatie & werking, en financiering van vennootschappen c) Corporate transacties en reorganisatievormen van vennootschappen d) Vereffening van vennootschappen D. Sociale zekerheid a) Bijdrageplicht en rechten van tewerkgestelden en zelfstandigen b) Sociale zekerheid van crossborder activiteiten E. Europees recht a) Overzicht van wetgevende instrumenten en Europese instellingen b) Verhouding nationaal recht vs EU recht (incl. directe werking) c) Belang rechtspraak HvJ EU (m.b.t. EU vrijheden) + inbreukprocedures EC d) Staatssteun A. Studie van het jaarrekeningenrecht (balans, resultatenrekening, toelichting) B. Basistechnieken van accountancy C. Balanslezen en ratio-berekening (transactional net margin method, berry ratio en TP-regels)

7 5. OVERGANGSMAATREGELEN (1/6)
Algemene regel: onmiddellijke aansluiting bij het nieuwe programma  Afschaffing IAB-traject (MAAR creditcontracten!!) Overgangsmaatregel geldt voor studenten: op voorwaarde dat zij in het academiejaar ingeschreven waren: Ofwel in het voorbereidingsprogramma van Master in de Fiscaliteit; Ofwel in het programma van Master in de Fiscaliteit; voor de duur van én enkel voor het academiejaar

8 5. OVERGANGSMAATREGELEN (2/6)
Basisprincipes: Min. 60 stp. opnemen in ISP om te kunnen afstuderen; Studenten moeten: alle verplichte OPO’s opnemen om te kunnen slagen; voor min. 14 stp. aan “exclusieve OPO’s” (keuzegroep 1) opnemen; voor min. 4 stp. aan “verbredende OPO’s” (keuzegroep 2) opnemen; een Masterproef opgenomen hebben (oude stijl / nieuwe stijl), BEHALVE indien studenten max. 3 OPO’s verwijderd zijn van het diploma.  Oude ISP geldt als basis voor ad hoc programma.

9 5. OVERGANGSMAATREGELEN (3/6)
Quid voorbereidingsprogramma’s? Afschaffing met onmiddellijke ingang Reeds geslaagd in oud programma? Geen toelatingstoets afleggen Niet / niet volledig geslaagd in oud programma? Toelatingstoets afleggen (summer course aangeraden) Studenten ERB: geen toelatingstoets

10 5. OVERGANGSMAATREGELEN (4/6)
Quid niet-fiscale aanvullende OPO’s? Nog 1 / meerdere “niet-fiscale OPO’s” af te leggen? Afstuderen in het oude programma, aan te vullen met: Nog niet gevolgde “verplichte OPO’s” uit nieuw programma; OF (subsidiair, indien alle “verplichte OPO’s” uit het nieuw programma reeds gevolgd werden): 1 of twee “exclusieve fiscale OPO’s” (keuzegroep 1) uit nieuw programma. Uitzonderlijk (mits uitdrukkelijke motivering): Opnieuw opname van het reeds gevolgde (niet-geslaagde) “niet-fiscale aanvullende OPO” Reeds “niet-fiscale aanvullende OPO’s” gevolgd? Valorisatie voor max. 10 stp. in het keuzegedeelte

11 5. OVERGANGSMAATREGELEN (5/6)
Quid overige OPO’s? “Fiscaal procesrecht” én “Fiscaal vermogensbeheer” reeds afgelegd (of gevaloriseerd)? Compensatie van teveel aan stp. in keuzegroep 2 van het nieuwe programma door evenveel stp. minder op te nemen in keuzegroep 1 van het nieuwe programma Credit behaald voor “Boekhoudrecht”? Deelvrijstelling t.b.v. 4 stp. voor “Tax accountancy en boekhoudrecht”

12 5. OVERGANGSMAATREGELEN (6/6)
Quid Masterproef? Nog niet geslaagd voor Masterproef? Nieuwe Masterproef opnemen in ISP Enkel nog de Masterproef afleggen in curriculum? Afstuderen in oud programma Tekort aan 1 stp. wordt opgevangen door: Opname van OPO uit “verplichte keuze” ofwel “niet-fiscale aanvullende OPO’s” uit het oude programma ZONDER de verplichting te moeten respecteren: “op voorwaarde dat er nog geen examen over dat opleidingsonderdeel werd afgelegd in het kader van een ander diploma of getuigschrift”

13 6. INSCHRIJVINGSGELD Inschrijvingsgeld (studiegeld) = € 3.500,00
Onmiddellijk van toepassing Pro rata partis van nog effectief op te nemen stp. NIET: vrijstellingen UITZONDERING: steeds vast recht verschuldigd Examengeld (‘toets’) = € 500,00 (facultair geregeld) Bij inschrijving programma: terugbetaling examengeld

14 7. CONTACT Prof. Dr. L. DE BROE Luc.DeBroe@law.kuleuven.be
Ellen VANDINGENEN Websites Master in de Fiscaliteit Oud programma: Nieuw programma:

15 Vragen?


Download ppt "Prof. Dr. L. DE BROE Vrijdag 22 mei 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google