De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het hoe en waarom van internationale sancties. DCSG Informatiesessie exportcontrole en internationale sancties Antwerpen - 21 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het hoe en waarom van internationale sancties. DCSG Informatiesessie exportcontrole en internationale sancties Antwerpen - 21 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1

2 Het hoe en waarom van internationale sancties. DCSG Informatiesessie exportcontrole en internationale sancties Antwerpen - 21 april 2015

3 http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/meas ures_en.pdf Actieve EU-sancties

4 Waarom beperkende maatregelen? Specifieke doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) – artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie – Bescherming van de gemeenschappelijke waarden, mensenrechten en fundamentele vrijheden – Garanderen van internationale veiligheid en respecteren van internationale spelregels – Handhaving van vrede en democratie

5 Beperkende maatregelen Naar aanleiding van potentieel proliferatierisico Naar aanleiding van binnenlandse repressie Naar aanleiding van een conflict met internationale weerslag Naar aanleiding van een terroristische aanslag

6 Beslissing tot een sanctie →Raadsdocument 10198/1/04: Fundamentele beginselen voor het gebruik van restrictieve maatregelen bindende resolutie van de VR of VN autonome beslissing van de EU

7 Grondslag van de EU-sancties Unaniem gemeenschappelijk standpunt Beslissing van de Raad  Verordening / Uitvoeringsbeslissing  Uitvoerwetgeving van de LS

8 Hoe komt een sanctiebesluit tot stand? Voorzitterschap of LS→ voorstel van gemeenschappelijk standpunt Overleg relevante raadsgroepen COREPER → voorstel aan Raad Publicatieblad van de Europese Unie

9 Welke maatregelen? Diplomatieke sancties Opschorting van de samenwerking met een derde land Boycots van culturele en sportevenementen Vliegverbod Inreisbeperkingen. Handelssanctie Financiële sanctie

10 Wapenembargo Via een GBVB-besluit Bindend voor de EU28 Ook financiering en technische bijstand Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen Materiaal voor binnenlandse repressie Uitzonderingen

11 Handelssanctie Uitvoerverbod voor bepaalde goederen Verbod op specifieke diensten Verbod voor specifiek eindgebruik Verbod voor specifieke eindgebruikers Transport

12 Handelssanctie Op basis van een raadsbeslissing Uitgewerkt via een Verordening Bindend voor de EU 28

13 Handhaving en controle EU-sanctierichtsnoeren en Beste Praktijken Bevoegde autoriteiten van de LS – Repercussies vast te stellen in geval van niet- naleving – Vrijstellingen te verlenen – Schrappingsverzoeken

14 Wie is bevoegd in België/Vlaanderen? dCSG →indien proliferatie Fod Economie → indien “andere”, louter economische sanctie MAAR: dCSG treedt op als eerste lijnloket Thesaurie → financiële sanctie Douane → handhaving Sanctiewerkgroep → owned and controlled entities

15 Wat met niet vergunningsplichtige goederen? Artikel 4. 2 van de Verordening 428/2009: Voor goederen die niet in bijlage 1 voorkomen Is een vergunning vereist Indien: – Wapenembargo op land van eindbestemming – Opgelegd door de Raad of gemeenschappelijk standpunt, OVSE, Resolutie VR of VN – Producten zijn geheel of gedeeltelijk bestemd of kunnen bestemd zijn – Voor militair eindgebruik

16 Wat met niet vergunningsplichtige goederen? Militair eindgebruik – De verwerking in militaire producten die voorkomen op de militaire lijsten van de lidstaten – Het gebruik van productie-, test of onderzoeksapparatuur en onderdelen daarvan, voor de ontwikkeling, de productie of het onderhoud van militaire producten die op de militaire lijsten van de lidstaten voorkomen – Het gebruik van onafgewerkte producten in een fabriek voor de fabricage van militaire producten die op de militaire lijsten van de lidstaten voorkomen

17


Download ppt "Het hoe en waarom van internationale sancties. DCSG Informatiesessie exportcontrole en internationale sancties Antwerpen - 21 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google