De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Republiek in een tijd van vorstenInleiding 3 2 1 Geestelijkheid Adel Burgers Boeren Koning Rond 1500 was Europa een standenmaatschappij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Republiek in een tijd van vorstenInleiding 3 2 1 Geestelijkheid Adel Burgers Boeren Koning Rond 1500 was Europa een standenmaatschappij."— Transcript van de presentatie:

1 De Republiek in een tijd van vorstenInleiding 3 2 1 Geestelijkheid Adel Burgers Boeren Koning Rond 1500 was Europa een standenmaatschappij

2 De Republiek in een tijd van vorstenInleiding Steden waren door hun stadsrechten zelfstandige bestuurseenheden

3 De Republiek in een tijd van vorstenInleiding Door de ontdekkingsreizen was er wereldwijde handel ontstaan

4 De Republiek in een tijd van vorstenInleiding Koningen waren begonnen met centralisatiepolitiek.

5 De Republiek in een tijd van vorsten1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk Aan het eind van de middeleeuwen kwam er in Engeland en Frankrijk een eind aan een periode van oorlogen en opstanden In Engeland kwam Hendrik VII aan de macht voor een kwart eeuw Met een politiek van centralisatie verstevigde hij zijn positie ten opzichte van de adel en de steden. Het Engelse parlement bleef een sterk tegenwicht voor de vorstelijke macht

6 De Republiek in een tijd van vorsten1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk In Frankrijk kwam in 1461 een einde aan een lange periode van oorlog en onrust door de kroning van Lodewijk XI Ook hij voerde een politiek van centralisatie alleen had Lodewijk XI minder last van de volksvertegenwoordiging

7 De Republiek in een tijd van vorsten1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk In de 16 de eeuw kregen de koningen van Frankrijk en Engeland te maken de reformatie Koningen willen maar één geloof in hun land omdat ze menen dat geloofs- verdeeldheid zou leiden tot chaos en burgeroorlog

8 De Republiek in een tijd van vorsten1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk Frans I van Frankrijk is aanvankelijk verdraagzaam tegen de protestanten Maar na l’affaire des placards in 1534 geeft hij opdracht ketters op te sporen en op de brandstapel ter dood te brengen Zijn zoon Hendrik II intensiveerde de vervolging van de protestanten

9 De Republiek in een tijd van vorsten1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk Hendrik VIII van Engeland was aanvankelijk een trouwe volgeling van de paus Zijn vrouw Catharina van Aragon kreeg echter geen zoons waarom Hendrik wilde scheiden Paus Clemens VIII geeft daar echter geen toestemming voor Komt niets van in! Hendrik zette in zijn strijd tegen de paus het parlement onder druk dat hem in 1534 uitriep tot hoofd van de Anglicaanse kerk

10 De Republiek in een tijd van vorsten1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en Habsburgers De Nederlanden waren in de middeleeuwen aparte staatjes De hoogste machthebber was in ieder gewest de eigen hertog of graaf Deze heer regeerde samen met de Staten Een vergadering waarin steden, adel en geestelijkheid van het gewest vertegenwoordigd waren De meeste Nederlandse gewesten gingen in de 15 de eeuw horen bij het Bourgondische Rijk

11 De Republiek in een tijd van vorsten1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en Habsburgers In 1477 sneuvelde Karel de Stoute de laatste Bourgondische vorst op het slagveld Hij wordt opgevolgd door zijn dochter Maria van Bourgondië die trouwt met Maiximiliaan van Habsburg Hij liet zijn zoon Filips de Schone trouwen met Johanna de Waanzinnige de dochter van de Spaanse koningin Hun zoon Karel V erfde op 15- jarige leeftijd alle Habsburgse bezittingen Wow!

12 De Republiek in een tijd van vorsten1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en Habsburgers En aan het zilver dat binnenkomt uit Zuid-Amerika In 1516 wordt hij koning van Spanje In 1519 wordt hij keizer van Duitsland en aartsherog van Oostenrijk Zijn macht dankt hij vooral aan de rijkdommen uit het Oosten die in Italië binnenkomen… In 1515 wordt hij uitgeroepen tot heer der Nederlanden

13 De Republiek in een tijd van vorsten1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en Habsburgers Karel V voerde een centralisatiepolitiek in de Nederlanden De gewesten hielden hun privileges zoals zelfstandig bestuur en eigen rechtsregels Wel vormde hij drie nieuwe centrale bestuursinstellingen De Raad van State -Adviescollege van belangrijke edelen De Geheime Raad -maakte wetten -hield toezicht op de gewesten De Raad van Financiën -deed de boekhouding -rekende uit hoeveel geld er nodig was -zorgde dat de staten belasting inden

14 De Republiek in een tijd van vorsten1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en Habsburgers www.geschiedeniswerkplaats.noordhoff.nl -De Republiek in een tijd van vorsten -Hulpvragen Havo -Hoofdstuk 1


Download ppt "De Republiek in een tijd van vorstenInleiding 3 2 1 Geestelijkheid Adel Burgers Boeren Koning Rond 1500 was Europa een standenmaatschappij."

Verwante presentaties


Ads door Google