De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rond 1500 was Europa een standenmaatschappij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rond 1500 was Europa een standenmaatschappij"— Transcript van de presentatie:

1 Rond 1500 was Europa een standenmaatschappij
Koning 1 Geestelijkheid Adel 2 Burgers 3 Boeren Rond 1500 was Europa een standenmaatschappij De Republiek in een tijd van vorsten Inleiding

2 Steden waren door hun stadsrechten zelfstandige bestuurseenheden
De Republiek in een tijd van vorsten Inleiding

3 Door de ontdekkingsreizen was er wereldwijde handel ontstaan
De Republiek in een tijd van vorsten Inleiding

4 Koningen waren begonnen met centralisatiepolitiek.
De Republiek in een tijd van vorsten Inleiding

5 In Engeland kwam Hendrik VII aan de macht voor een kwart eeuw
Aan het eind van de middeleeuwen kwam er in Engeland en Frankrijk een eind aan een periode van oorlogen en opstanden Met een politiek van centralisatie verstevigde hij zijn positie ten opzichte van de adel en de steden. Het Engelse parlement bleef een sterk tegenwicht voor de vorstelijke macht De Republiek in een tijd van vorsten 1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk

6 In Frankrijk kwam in 1461 een einde aan een lange periode van oorlog en onrust door de kroning van Lodewijk XI Ook hij voerde een politiek van centralisatie alleen had Lodewijk XI minder last van de volksvertegenwoordiging De Republiek in een tijd van vorsten 1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk

7 In de 16de eeuw kregen de koningen van Frankrijk en Engeland te maken de reformatie
Koningen willen maar één geloof in hun land omdat ze menen dat geloofs-verdeeldheid zou leiden tot chaos en burgeroorlog De Republiek in een tijd van vorsten 1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk

8 Zijn zoon Hendrik II intensiveerde de vervolging van de protestanten
Frans I van Frankrijk is aanvankelijk verdraagzaam tegen de protestanten Maar na l’affaire des placards in 1534 geeft hij opdracht ketters op te sporen en op de brandstapel ter dood te brengen Zijn zoon Hendrik II intensiveerde de vervolging van de protestanten De Republiek in een tijd van vorsten 1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk

9 Paus Clemens VIII geeft daar echter geen toestemming voor
Komt niets van in! Hendrik VIII van Engeland was aanvankelijk een trouwe volgeling van de paus Zijn vrouw Catharina van Aragon kreeg echter geen zoons waarom Hendrik wilde scheiden Paus Clemens VIII geeft daar echter geen toestemming voor Hendrik zette in zijn strijd tegen de paus het parlement onder druk dat hem in 1534 uitriep tot hoofd van de Anglicaanse kerk De Republiek in een tijd van vorsten 1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk

10 De Nederlanden waren in de middeleeuwen aparte staatjes
De hoogste machthebber was in ieder gewest de eigen hertog of graaf Deze heer regeerde samen met de Staten Een vergadering waarin steden, adel en geestelijkheid van het gewest vertegenwoordigd waren De meeste Nederlandse gewesten gingen in de 15de eeuw horen bij het Bourgondische Rijk De Republiek in een tijd van vorsten 1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en Habsburgers

11 In 1477 sneuvelde Karel de Stoute de laatste Bourgondische vorst op het slagveld
Wow! Hij wordt opgevolgd door zijn dochter Maria van Bourgondië die trouwt met Maiximiliaan van Habsburg Hij liet zijn zoon Filips de Schone trouwen met Johanna de Waanzinnige de dochter van de Spaanse koningin Hun zoon Karel V erfde op 15-jarige leeftijd alle Habsburgse bezittingen De Republiek in een tijd van vorsten 1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en Habsburgers

12 In 1519 wordt hij keizer van Duitsland en aartsherog van Oostenrijk
In 1515 wordt hij uitgeroepen tot heer der Nederlanden En aan het zilver dat binnenkomt uit Zuid-Amerika Zijn macht dankt hij vooral aan de rijkdommen uit het Oosten die in Italië binnenkomen… In 1516 wordt hij koning van Spanje De Republiek in een tijd van vorsten 1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en Habsburgers

13 Karel V voerde een centralisatiepolitiek in de Nederlanden
De Raad van State -Adviescollege van belangrijke edelen De Geheime Raad -maakte wetten -hield toezicht op de gewesten De gewesten hielden hun privileges zoals zelfstandig bestuur en eigen rechtsregels De Raad van Financiën -deed de boekhouding -rekende uit hoeveel geld er nodig was -zorgde dat de staten belasting inden Wel vormde hij drie nieuwe centrale bestuursinstellingen De Republiek in een tijd van vorsten 1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en Habsburgers

14 -De Republiek in een tijd van vorsten -Hulpvragen Havo -Hoofdstuk 1
-De Republiek in een tijd van vorsten -Hulpvragen Havo -Hoofdstuk 1 De Republiek in een tijd van vorsten 1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en Habsburgers


Download ppt "Rond 1500 was Europa een standenmaatschappij"

Verwante presentaties


Ads door Google