De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevolgen van TTIP voor klimaat, voedselvoorziening en een alternatief Wageningen, 15 april 2015 Guus Geurts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevolgen van TTIP voor klimaat, voedselvoorziening en een alternatief Wageningen, 15 april 2015 Guus Geurts."— Transcript van de presentatie:

1 Gevolgen van TTIP voor klimaat, voedselvoorziening en een alternatief Wageningen, 15 april 2015 Guus Geurts

2 Inhoud Relatie tussen voedselvoorziening en klimaat Relatie tussen voedselvoorziening en klimaat Gevolgen TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership Gevolgen TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership Alternatieven – o.a. Alternative Trade Mandate Alternatieven – o.a. Alternative Trade Mandate Voordelen Voordelen Strategieën: kansen Strategieën: kansen Meer informatie Meer informatie

3 Relatie tussen voedselvoorziening en klimaat Peak oil in relatie tot hoge afhankelijkheid van olie; westerse geïndustrialiseerde en geglobaliseerde voedselvoorziening: Peak oil in relatie tot hoge afhankelijkheid van olie; westerse geïndustrialiseerde en geglobaliseerde voedselvoorziening: 10 calorie input energie : 1 calorie voedselenergie Jagers-verzamelaars 1 : 10 – Chinese rijstteelt 1 : 53 Jagers-verzamelaars 1 : 10 – Chinese rijstteelt 1 : 53 Klimaatverandering – uitstoot GHG gerelateerd aan voedselvoorziening 44-57%: Klimaatverandering – uitstoot GHG gerelateerd aan voedselvoorziening 44-57%: natuurvernietiging met name voor exportgewassen (18%) natuurvernietiging met name voor exportgewassen (18%) onduurzame landbouwmethoden (15%) onduurzame landbouwmethoden (15%) verwerking, verpakking en transport (20%) verwerking, verpakking en transport (20%) afbraak organische stof (4%) afbraak organische stof (4%) maar vooral ook negatieve gevolgen voor de landbouw: maar vooral ook negatieve gevolgen voor de landbouw: te hoge temperatuur, droogte, overstromingen, oprakend gletsjerwater, verzilting te hoge temperatuur, droogte, overstromingen, oprakend gletsjerwater, verzilting

4 Gevolgen TTIP (1) EU nu nog hogere sociale- (arbeids), voedselveiligheids-, milieu- en dierenwelzijnsstandaarden dan de VS Gemiddelde boerderij VS: 150 hectare, EU: 12 hectare Importtarieven verlaagd of afgeschaft WTO en TTIP erkennen alleen voedselveiligheid als legitiem Mutual recognition of standards; US kan producten exporteren die aan hun normen voldoen, maar niet aan de EU-normen, wat leidt tot oneerlijke concurrentie en een race to the bottom. Zie b.v. legbatterij-eieren uit Oekraïne op EU-markt Desastreus voor Europese boeren en het MKB vooral, de duurzaam producerende bedrijven  niet meegenomen in onderzoek want uitgangspunt is volledige werkgelegenheid Capaldo (ILO – Tufft University): 600.000 banen verloren, BBP daalt en lagere lonen

5 Gevolgen TTIP (2) Regulatory coherence ‘harmonisering van standaarden tussen de EU en US door een Regulatory Cooperation Body. Toekomstige verbeteringen worden onmogelijk gemaakt door deze ondemocratische structuren. Investor to State Dispute Settlement (ISDS); uit angst voor claims treedt regulatory chill op: voedselveiligheids-, milieu-, dierenwelzijns- en sociale normen  Peroxyazijnzuur-kip Onmogelijk om strenger klimaatbeleid op te leggen, zoals ecotaksen in plaats van ineffectief Emissie Handelssysteem Bedrijven zullen lobbyen vanwege oneerlijke concurrentie met producten uit China, VS en Brazilië Doel Golden Standard: industrieel geglobaliseerde economie Conclusie: Met TTIP is een effectief klimaatakkoord onmogelijk.

6 Alternatieven (1) Alternative Trade Mandate (www.alternativetrademandate.org): Alternative Trade Mandate (www.alternativetrademandate.org): Stop nieuwe vrijhandelsverdragen zoals TTIP, EPA’s Stop nieuwe vrijhandelsverdragen zoals TTIP, EPA’s Meer regionale zelfvoorziening in voedsel, veevoer, energie, hout, textiel door een drastische hervorming van FTA’s Meer regionale zelfvoorziening in voedsel, veevoer, energie, hout, textiel door een drastische hervorming van FTA’s Hervorming van het Europese handels- en landbouwbeleid: Hervorming van het Europese handels- en landbouwbeleid: Verhogen van importheffingen en productiebeheersing Verhogen van importheffingen en productiebeheersing Verhogen van voorraden om onstabiele prijzen te voorkomen Verhogen van voorraden om onstabiele prijzen te voorkomen Gegarandeerde stabiele prijzen aan boer in plaats van gesubsidieerde export en inkoop onder de kostprijs door handel en industrie Gegarandeerde stabiele prijzen aan boer in plaats van gesubsidieerde export en inkoop onder de kostprijs door handel en industrie Betalen voor groene diensten, beheer van natuur en landschap, ecologische voedselproductie, verhogen organische stofgehalte o.a. voor CO2-opslag Betalen voor groene diensten, beheer van natuur en landschap, ecologische voedselproductie, verhogen organische stofgehalte o.a. voor CO2-opslag

7 Alternatieven (2) Alternative Trade Mandate vervolg: Mededingingswetgeving: aanpakken marktmacht handel en industrie Europese biobrandstoffenrichtlijn stoppen Afschaffen tariefescalatie bewerkte tropische producten Internalisering alle milieu-, dierenwelzijns- en sociale kosten in consumentenprijs Voorstel hier toe (nog niet in uitgewerkt in ATM): Importheffing, voorkomt oneerlijke concurrentie import Verhoging van Europese milieu- en dierenwelzijnseisen Europese ecotaksen op fossiele brandstoffen en vervuilende stoffen, én verlaging belasting op arbeid 1. Importheffing + 2. hogere normen +3. ecotaks  Internalisering

8 Voordelen Kostendekkende prijzen aan boer, behoud gezinsbedrijven Consument betaald eerlijke prijs, van 15% naar 15,9% EU Gemeensch. Landbouw Beleid: € 25 – 35 miljard bespaard Maar behouden voor het platteland: ecologische landbouw, CO2- opslag (bodem) en duurzame energieopwekking Leefbaarheid platteland en hogere werkgelegenheid MKB Enabling environment voor duurzame bedrijven Ontwikkelingslanden krijgen markten en natuurlijke hulpbronnen terug, voor eigen voedselproductie Energiezekerheid Small farmers can cool the planet (GRAIN): 50 – 75% minder uitstoot en opslag van broeikasgassen, door geregionaliseerde, ecologische landbouw Kringlopen gesloten, i.v.m. fosfaattekort

9 Strategie – Kansen Actualiteit: Actualiteit: TTIP-discussie – handel terug op de agenda TTIP-discussie – handel terug op de agenda December 2015 – VN-Klimaattop in Parijs December 2015 – VN-Klimaattop in Parijs Samenwerkingsverbanden – mogelijke partners ander beleid: Samenwerkingsverbanden – mogelijke partners ander beleid: Boeren: Nl’se Melkveehouders Vakbond, Nl’se Akkerbouw Vakbond, Platform ABC - ook NVV? Boeren: Nl’se Melkveehouders Vakbond, Nl’se Akkerbouw Vakbond, Platform ABC - ook NVV? Milieu-, ontwikkelings-, en consumentenorganisaties, o.a. Milieudefensie, Slowfood Milieu-, ontwikkelings-, en consumentenorganisaties, o.a. Milieudefensie, Slowfood Midden en Klein Bedrijf; eigen stem binnen de SER wegens vaak andere belangen dan VNO-NCW Midden en Klein Bedrijf; eigen stem binnen de SER wegens vaak andere belangen dan VNO-NCW Vakbonden, zoals binnen de TTIP-campagne Vakbonden, zoals binnen de TTIP-campagne Europees platform TTIP + Alternative Trade Mandate Europees platform TTIP + Alternative Trade Mandate Verbinding zoeken met inspirerende voorbeelden in de praktijk Verbinding zoeken met inspirerende voorbeelden in de praktijk Stadslandbouw, Transition Towns Stadslandbouw, Transition Towns

10 Meer informatie ATM: ‘Handel tijd voor een nieuwe visie’ www.alternativetrademandate.org ATM: ‘Handel tijd voor een nieuwe visie’ www.alternativetrademandate.org www.alternativetrademandate.org GRAIN: ‘Small farmers can cool the planet’ GRAIN: ‘Small farmers can cool the planet’ http://www.grain.org/article/entries/4168-small- farmers-can-cool-the-planet-presentation.pdf http://www.grain.org/article/entries/4168-small- farmers-can-cool-the-planet-presentation.pdf Boek ‘Wereldvoedsel – Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening’: www.uitgeverijderepubliek.nl (2011 – 2013 2e druk) Boek ‘Wereldvoedsel – Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening’: www.uitgeverijderepubliek.nl (2011 – 2013 2e druk) www.uitgeverijderepubliek.nl Contact: www.guusgeurts.nl – guusgeurts@yahoo.com Contact: www.guusgeurts.nl – guusgeurts@yahoo.comwww.guusgeurts.nlguusgeurts@yahoo.comwww.guusgeurts.nlguusgeurts@yahoo.com


Download ppt "Gevolgen van TTIP voor klimaat, voedselvoorziening en een alternatief Wageningen, 15 april 2015 Guus Geurts."

Verwante presentaties


Ads door Google