De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip L. Reijnders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip L. Reijnders."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip L. Reijnders

2 Intellectuele traditie (I) ‘stationary economy’ volgens J. Stuart Mill (1842) ‘stationary economy’ volgens J. Stuart Mill (1842) ‘justice between the generations’ ‘justice between the generations’ ‘internaliseren van afgewentelde kosten’ (Pigou, Kapp e.a.; sinds ~ 1920) ‘internaliseren van afgewentelde kosten’ (Pigou, Kapp e.a.; sinds ~ 1920)

3 Intellectuele traditie (II) ‘Steady state economy’ (H. Daly, 1973) ‘Steady state economy’ (H. Daly, 1973) Sustainability (IUCN, 1980) Sustainability (IUCN, 1980) Sustainable development (Our Common Future, 1986); toevoeging: een rechtvaardiger relatie tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’ Sustainable development (Our Common Future, 1986); toevoeging: een rechtvaardiger relatie tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’

4 Sinds 1986: Meer dan 100 operationaliseringen duurzame ontwikkeling Meer dan 100 operationaliseringen duurzame ontwikkeling ‘Sterke’ en ‘zwakke’ duurzaamheid op basis van aannamen t.a.v. substitutie diverse soorten ‘kapitaal’ ‘Sterke’ en ‘zwakke’ duurzaamheid op basis van aannamen t.a.v. substitutie diverse soorten ‘kapitaal’ Relatief populair: 3P (people, planet, profit) Relatief populair: 3P (people, planet, profit)

5 Operationalisering duurzaamheid met oog op milieu (‘sterke duurzaamheid’) Aansluitend bij stationary of steady state economy Aansluitend bij stationary of steady state economy  Conservering hulpbronnen op zelfde niveau  Geen export schadelijke vervuiling naar volgende generaties  Behoud ecosysteemdiensten N.B. gericht op de mens > kritiek vanuit standpunt dat levende natuur rechten heeft

6 3P bij bedrijven (I) Diverse namen Diverse namen  MVO (Maarschappelijk Verantwoord Ondernemen)  ‘Responsible care’ (chemische industrie)  ‘Duurzaam ondernemen’  ‘License to produce’

7 3 P bij bedrijven (II) Grote variëteit van praktijken op milieu & sociaal gebied Grote variëteit van praktijken op milieu & sociaal gebied Indicatoren zoals Dow Jones Sustainability Index sterk procedureel georiënteerd; zeggen weinig over inhoudelijke prestaties Indicatoren zoals Dow Jones Sustainability Index sterk procedureel georiënteerd; zeggen weinig over inhoudelijke prestaties

8 3P bedrijven i.p.v. staatsinterventie? Invloed ‘race to the bottom ‘ Invloed ‘race to the bottom ‘ Geen grote stappen vooruit zonder gedwongen ‘internalisering’ van nu afgewentelde kosten Geen grote stappen vooruit zonder gedwongen ‘internalisering’ van nu afgewentelde kosten

9 Index voor Duurzame Samenleving (IDS) 22 indicatoren, die worden geaggregeerd 22 indicatoren, die worden geaggregeerd 6 voor persoonlijke ontwikkeling (o.m. gelijke kansen, voldoende scholing, veilige sanitatie, genoeg te eten) 6 voor persoonlijke ontwikkeling (o.m. gelijke kansen, voldoende scholing, veilige sanitatie, genoeg te eten) 6 voor stabiele samenleving (o.m. werkeloosheid, inkomensverdeling, schuldenlast) 6 voor stabiele samenleving (o.m. werkeloosheid, inkomensverdeling, schuldenlast) (uit Index voor Duurzame Samenleving 2006)

10 3P; IDS? Eenstemmigheid dat voor bereiken duurzame relatie met milieu sociale & economische aspecten belangrijk zijn. Eenstemmigheid dat voor bereiken duurzame relatie met milieu sociale & economische aspecten belangrijk zijn. Onenigheid over vraag of economische en sociale aspecten onlosmakelijk onderdeel zijn van begrip duurzaamheid & over begrippen als ‘duurzame samenleving’. Onenigheid over vraag of economische en sociale aspecten onlosmakelijk onderdeel zijn van begrip duurzaamheid & over begrippen als ‘duurzame samenleving’.

11 Nu: Hernieuwde belandstelling voor duurzaamheid vooral vanwege: Hernieuwde belandstelling voor duurzaamheid vooral vanwege:  Klimaatverandering  Deze eeuw: ‘Hubbert pieken’ in wereldwijde conventionele gas- en olieproductie

12 Meer belangrijke milieuproblemen Met oog op duurzaamheid vooral: Met oog op duurzaamheid vooral:  Vermindering voorraden geochemisch schaarse nauwelijks vernieuwbare ertsen  Aftakeling vernieuwbare hulpbronnen (o.m. water, vis)  Oplading oceanen & bodems met vuil  Verminderde ecosysteem dienstverlening

13 Klimaatverandering (I) Wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging sinds begin industriële revolutie: 0.6-0.8 o C Wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging sinds begin industriële revolutie: 0.6-0.8 o C Daarvan verklaarbaar door natuurlijke oorzaak (verandering zonnestraling, vulkanisme etc. ): < 0.2 o C Daarvan verklaarbaar door natuurlijke oorzaak (verandering zonnestraling, vulkanisme etc. ): < 0.2 o C C.M. Annan et al. PNAS 104 (2007) 3713-3718

14 Klimaatverandering (II) Geen verdere stijging van temperatuur: emissies broeikasgassen met > 80% omlaag Geen verdere stijging van temperatuur: emissies broeikasgassen met > 80% omlaag Netto-resultaat Kyoto protocol: temperatuurstijging gaat in iets sneller tempo door Netto-resultaat Kyoto protocol: temperatuurstijging gaat in iets sneller tempo door

15 Hubbert peak in de USA

16 Aardolie en aardgas Fossiele koolstofverbinding Verbruik anno 2005 in jaren vorming tijdens geologische piekproductie Aardolie (conventioneel) 1 miljoen Aardgas (conventioneel) 3 miljoen Steenkolen60.000

17 Wat te doen (1): verbetering energie- efficiency (J/euro BNP) Nederland 1980-1985: verbetering met ~ 2.5%/jaar Nederland 1980-1985: verbetering met ~ 2.5%/jaar Nederland nu: verbetering < 0.5%/jaar Nederland nu: verbetering < 0.5%/jaar Europese Commissie: Europa naar 2% per jaar Europese Commissie: Europa naar 2% per jaar Technisch mogelijk in Nederland: verbetering met factor 3-4 (veronderstelling: dezelfde energiediensten) Technisch mogelijk in Nederland: verbetering met factor 3-4 (veronderstelling: dezelfde energiediensten)

18 Wat te doen (2): toepassing stromingsenergie Zonne-energie: 121300x 10 12 Watt Zonne-energie: 121300x 10 12 Watt Wind energie: 600x 10 12 Watt Wind energie: 600x 10 12 Watt Aardwarmte: 30x 10 12 Watt Aardwarmte: 30x 10 12 Watt (Totale voorraad fossiele brandstoffen + uraan < 1 maand zonne-energie) (Totale voorraad fossiele brandstoffen + uraan < 1 maand zonne-energie) menselijk energieverbruik: menselijk energieverbruik: ~14x 10 12 Watt ~14x 10 12 Watt

19 Moraal: Genoeg stromingsenergie; probleem is de prijs daarvan Genoeg stromingsenergie; probleem is de prijs daarvan Veel mogelijkheden voor verbetering van energie efficiency; echter: sociale dilemma’s en prijs kunnen een probleem zijn Veel mogelijkheden voor verbetering van energie efficiency; echter: sociale dilemma’s en prijs kunnen een probleem zijn Zonder ingrijpende overheidsinterventie oplossing niet in zicht Zonder ingrijpende overheidsinterventie oplossing niet in zicht


Download ppt "Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip L. Reijnders."

Verwante presentaties


Ads door Google