De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip
L. Reijnders

2 Intellectuele traditie (I)
‘stationary economy’ volgens J. Stuart Mill (1842) ‘justice between the generations’ ‘internaliseren van afgewentelde kosten’ (Pigou, Kapp e.a.; sinds ~ 1920)

3 Intellectuele traditie (II)
‘Steady state economy’ (H. Daly, 1973) Sustainability (IUCN, 1980) Sustainable development (Our Common Future, 1986); toevoeging: een rechtvaardiger relatie tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’

4 Sinds 1986: Meer dan 100 operationaliseringen duurzame ontwikkeling
‘Sterke’ en ‘zwakke’ duurzaamheid op basis van aannamen t.a.v. substitutie diverse soorten ‘kapitaal’ Relatief populair: 3P (people, planet, profit)

5 Operationalisering duurzaamheid met oog op milieu (‘sterke duurzaamheid’)
Aansluitend bij stationary of steady state economy Conservering hulpbronnen op zelfde niveau Geen export schadelijke vervuiling naar volgende generaties Behoud ecosysteemdiensten N.B. gericht op de mens > kritiek vanuit standpunt dat levende natuur rechten heeft

6 3P bij bedrijven (I) Diverse namen
MVO (Maarschappelijk Verantwoord Ondernemen) ‘Responsible care’ (chemische industrie) ‘Duurzaam ondernemen’ ‘License to produce’

7 3 P bij bedrijven (II) Grote variëteit van praktijken op milieu & sociaal gebied Indicatoren zoals Dow Jones Sustainability Index sterk procedureel georiënteerd; zeggen weinig over inhoudelijke prestaties

8 3P bedrijven i.p.v. staatsinterventie?
Invloed ‘race to the bottom ‘ Geen grote stappen vooruit zonder gedwongen ‘internalisering’ van nu afgewentelde kosten

9 Index voor Duurzame Samenleving (IDS)
22 indicatoren, die worden geaggregeerd 6 voor persoonlijke ontwikkeling (o.m. gelijke kansen, voldoende scholing, veilige sanitatie, genoeg te eten) 6 voor stabiele samenleving (o.m. werkeloosheid, inkomensverdeling, schuldenlast) (uit Index voor Duurzame Samenleving 2006)

10 3P; IDS? Eenstemmigheid dat voor bereiken duurzame relatie met milieu sociale & economische aspecten belangrijk zijn. Onenigheid over vraag of economische en sociale aspecten onlosmakelijk onderdeel zijn van begrip duurzaamheid & over begrippen als ‘duurzame samenleving’.

11 Nu: Hernieuwde belandstelling voor duurzaamheid vooral vanwege:
Klimaatverandering Deze eeuw: ‘Hubbert pieken’ in wereldwijde conventionele gas- en olieproductie

12 Meer belangrijke milieuproblemen
Met oog op duurzaamheid vooral: Vermindering voorraden geochemisch schaarse nauwelijks vernieuwbare ertsen Aftakeling vernieuwbare hulpbronnen (o.m. water, vis) Oplading oceanen & bodems met vuil Verminderde ecosysteem dienstverlening

13 Klimaatverandering (I)
Wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging sinds begin industriële revolutie: oC Daarvan verklaarbaar door natuurlijke oorzaak (verandering zonnestraling, vulkanisme etc. ): < 0.2 oC C.M. Annan et al. PNAS 104 (2007)

14 Klimaatverandering (II)
Geen verdere stijging van temperatuur: emissies broeikasgassen met > 80% omlaag Netto-resultaat Kyoto protocol: temperatuurstijging gaat in iets sneller tempo door

15 Hubbert peak in de USA

16 Aardolie en aardgas Fossiele koolstofverbinding
Verbruik anno 2005 in jaren vorming tijdens geologische piekproductie Aardolie (conventioneel) 1 miljoen Aardgas (conventioneel) 3 miljoen Steenkolen 60.000

17 Wat te doen (1): verbetering energie-efficiency (J/euro BNP)
Nederland : verbetering met ~ 2.5%/jaar Nederland nu: verbetering < 0.5%/jaar Europese Commissie: Europa naar 2% per jaar Technisch mogelijk in Nederland: verbetering met factor 3-4 (veronderstelling: dezelfde energiediensten)

18 Wat te doen (2): toepassing stromingsenergie
Zonne-energie: x 1012 Watt Wind energie: x 1012 Watt Aardwarmte: x 1012 Watt (Totale voorraad fossiele brandstoffen + uraan < 1 maand zonne-energie) menselijk energieverbruik: ~14x 1012 Watt

19 Moraal: Genoeg stromingsenergie; probleem is de prijs daarvan
Veel mogelijkheden voor verbetering van energie efficiency; echter: sociale dilemma’s en prijs kunnen een probleem zijn Zonder ingrijpende overheidsinterventie oplossing niet in zicht


Download ppt "Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip"

Verwante presentaties


Ads door Google