De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Relationele databases en SQL hoofdstuk 1 t/m 10. © Mattic b.v., Almere Alle rechten voorbehouden. Het is docenten toegestaan deze diaserie te gebruiken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Relationele databases en SQL hoofdstuk 1 t/m 10. © Mattic b.v., Almere Alle rechten voorbehouden. Het is docenten toegestaan deze diaserie te gebruiken."— Transcript van de presentatie:

1 Relationele databases en SQL hoofdstuk 1 t/m 10

2 © Mattic b.v., Almere Alle rechten voorbehouden. Het is docenten toegestaan deze diaserie te gebruiken in combinatie met het cursusboek. Hierbij mogen ook handouts worden verspreid. Het ppt-bestand bevat voor de SQL-code een niet-standaardlettertype (Letter Gothic). Wanneer u dit niet op uw computer hebt staan, moet u de bestanden openen met het kenmerk alleen-lezen. Anders wordt het lettertype verwijderd, wat ten koste gaat van de opmaak. Zie ook: Informatie over codelettertype voor Windows- en Mac-gebruikers.doc.

3 Cursusmateriaal cursusboek: Relationele databases en SQL downloaden van www.relsql.nl: –installatiefile voor de software: Firebird: databasemanagementsysteem Boekverkenner: interactieve versie van het boek IQU (Interactive Query Utility): SQL-tool –uitwerkingen van opgaven (pdf) –errata 3 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Installatie van de software: executeer de installatiefile, accepteer alle defaults

4 Inhoud boek (1) 1 Relationele databases: structuur 2 Relationele databases: regels 3 Communiceren met een relationele database 4 Nulls 5 Normalisatie Deel A: Relationele databases relationele model en normalisatie, practisch... … en theoretisch ‘applicatie’ praat via SQL met database 4 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

5 Inhoud boek (2) 6 Informatie uit één tabel 7 Informatie uit meerdere tabellen: joins 8 Statistische informatie 9 Subselects en views 10 Wijzigen van een database-inhoud Deel B: Relationele databases bevragen en wijzigen subtaal SQL-DML (Data Manipulation Language) 5 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

6 Inhoud boek (3) 11 Definitie van gegevensstructuren 12 Autorisatie 13 Query-optimalisatie Deel C: Relationele databases beheren rechten voor gebruikers 14 Aanpak van queryproblemen 15 Transacties en concurrency 16 Triggers en stored procedures 17 De datadictionary Deel D: Verdieping programmeren van regels meer gebruikers het hart van een relationeel systeem SQL-DDL bij grote databases methodisch problemen oplossen 6 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

7 Hoofdstuk 1: Relationele databases: structuur

8 In dit hoofdstuk …. Een applicatie die gebruikmaakt van een relationele database Structuren: van gegevens in de applicatie en van gegevens in de database Je moet ongewenste databasestructuren kunnen herkennen en tranformeren: –herhalende groepen –redundantie (overtolligheid van gegevens) Standaardisatie In deze cursus: nog geen databases ontwerpen! 8 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

9 Applicatie: Toetjesboek (applicatie bij Firebird-database) 9 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

10 Toetjesboek (applicatie) Functionaliteit = wat ‘doet’ de applicatie? Functionaliteit van Toetjesboek: –‘onderhoud’ van gerechten, hun ingrediënten, producten en eenheden invoegen (insert) verwijderen (delete) wijzigen (update) zoeken en bladeren 10 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

11 Receptwindow in applicatie (schematisch) 11 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

12 Hoe de gegevens opslaan in database? (1) Bezwaren: ‘redundantie’ structuur is (onnodig) complex: de vijfde kolom heeft een samengestelde structuur (subtabel in elke rij) Alle gegevens van alle gerechten in één tabel? 12 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

13 Redundantie (1) Redundantie = reconstrueerbaarheid van gegeven(s) uit de context Ofwel: ‘uit kunnen gummen’ en weer terug kunnen vinden! 13 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. NB. Je moet wel weten dat er per product maar één eenheid is: beschouw dit als gegeven.

14 Redundantie (2) Redundantie kan tot inconsistentie leiden: Inconsistentie = tegenstrijdigheid van gegeven(s) Beter op één plek verkeerd dan half goed, half fout ! 14 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

15 Herhalende groep Bezwaren: ingewikkelder databasebeheer gebrek aan symmetrie in behandeling van ‘soorten van dingen’ Opslagstructuur hoort ‘neutraal’ te zijn (i.t.t. een applicatie, die taakgericht is) 15 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

16 ‘Omkering’ van herhalende groep ‘gerechten’ als herhalende groep bij producten! 16 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

17 17 Elimineren herhalende groep bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

18 Elimineren redundantie: ‘SPOD’ Single Point Of Definition: alle informatie op één plaats gedefinieerd elk ‘soort van ding’ zijn eigen tabel 18 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

19 Standaardisatie Ook eenheden zijn dingen van zelfstandig belang: standaardisatie gewenst ! 19 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

20 relationele database = database bestaande uit tabellen Genormaliseerde relationele database ‘volledig genormaliseerd’: - geen herhalende groepen - geen redundantie normalisatie garandeert niet altijd standaardisatie ! tabel Eenheid ! 20 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. relatie = ‘tabel’

21 Databasestructuur: strokendiagram 21 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

22 ‘Tabel’ versus ‘relatie’ ‘tabel’ in de zin van ‘relatie’: volgorde rijen en van kolommen niet van belang er zijn géén gelijke rijen, ook al noteer je ze meervoudig 22 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

23 Informatie als verwoording van gegevens vier ‘informatie- atomen’: Atomaire informatie 23 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

24 Hoofdstuk 2: Relationele databases: regels

25 In dit hoofdstuk …. Optionele kolommen Uniciteitsregels Sleutels De referentiële integriteitsregel Refererende actieregels Transacties Recursieve verwijzingen 25 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

26 Optionele kolommen (1) Een null: speciaal soort waarde (indicator dat geen gewone waarde is ingevuld) Optionele kolom mag nulls bevatten. nulls 26 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

27 Optionele kolommen (2) Optionele kolom in strokendiagram: o afleidbare kolom 27 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

28 Uniciteitsregels (1) Onder uniciteitspijl is meervoudig voorkomende waarden (waardencombinatie) niet toegestaan. Coupe Kiwano...... …...... Coupe Kiwano ijs............ overtredingen van uniciteits- regel 28 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

29 Uniciteitsregels (2) Een uniciteitspijl kan nooit ‘binnen’ een bredere uniciteitspijl zitten: alleen de meest strenge regel wordt genoteerd. 29 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

30 Illustratieve populatie Een illustratieve populatie voldoet aan alle regels, maar illustreert ook wat is toegestaan. De populatie hierboven illustreert bv. dat voor de afzonderlijke kolommen gerecht en product géén uniciteitsregel geldt. 30 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

31 Sleutels primaire sleutel = kolom of kolomcombinatie waarvoor geldt: 1. verplicht; 2. met (meest strenge) uniciteitsregel; 3. aangewezen als logisch adres van een rij voor verwijzingen naar die rij verwijssleutel = kolom (of kolomcombinatie) waarvan waarden (of waardencombinaties) verwijzen naar andere rijen (via de primaire sleutel daarvan) 31 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

32 Primaire ‘sloten’ ? 32 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

33 Referentiële integriteitsregel Referentiële integriteitsregel: Elke waarde van een verwijzende sleutel moet voorkomen als waarde van de bijbehorende primaire sleutel. Dus: Als in kindtabel een verwijzende waarde is ingevuld, moet die waarde voorkomen in de oudertabel (als waarde van de primaire sleutel). 33 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

34 Cardinaliteitsregels Je leest de cardinaliteit aan de andere kant van het lijntje ! 34 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

35 (Groot)ouder-(klein)kind 35 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

36 Ouder-kind: relatief t.o.v. verwijzing Tekenconventie: ouder boven, kind onder, indien mogelijk 36 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

37 37 Kunstmatige sleutels - meestal numeriek (daarmee kun je snel zoeken en sorteren) - vaak alleen in database, niet zichtbaar in eindgebruikersapplicatie. bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Kunstmatige sleutels:

38 Alternatieve sleutels primaire sleutel alternatieve sleutel 38 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

39 Kandidaatsleutels en supersleutel kandidaatsleutel = kolom of kolomcombinatie waarvoor geldt: 1. verplicht 2. met (zo zuinig mogelijke) uniciteitsregel. Als er meerdere kandidaatsleutels zijn wordt één ervan gekozen als primaire sleutel. De andere is (of zijn) dan per definitie een alternatieve sleutel. supersleutel = kandidaatsleutel of omvattende kolomcombinatie 39 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

40 Refererende actieregels De refererende actieregels moeten zorgen dat de referentiële integriteitsregel blijft gelden wanneer je een rij verwijdert, of wanneer je een primaire-sleutelwaarde wijzigt: Voor een verwijzing geldt altijd één van de delete-regels: – restricted delete – cascading delete – nullifying delete … en één van de update-regels: – restricted update – cascading update – nullifying update 40 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

41 Restricted delete 41 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

42 Transacties Commit: opdracht om opdrachten definitief uit te voeren. Rollback: opdracht om opdrachten ongedaan te maken. Transactie: reeks opdrachten die als geheel worden uitgevoerd (of in hun geheel ongedaan worden gemaakt). Na een succesvolle transactie is aan alle databaseregels voldaan! Ofwel: de database is dan integer. vindt vaak automatisch plaats 42 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

43 Cascading delete 43 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

44 Cascading update 44 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

45 Update- en deleteregels in Toetjesboek-database 45 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

46 Samengestelde sleutel 46 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

47 Recursieve verwijzing 47 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

48 Veel-veel associatie van tabel met zichzelf veel-veel associatie tussen tabel Cursus en zichzelf: “cursus … eist als voorkennis cursus …” 48 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

49 Veel-veel associatie van tabel met andere tabel veel-veel associatie tussen tabellen Docent en Cursus: “docent … is begeleider van cursus …” 49 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

50 Niet-sleutelverwijzing 50 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

51 De OpenSchool-database 51 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

52 Hoofdstuk 3: Communiceren met een relationele databases

53 In dit hoofdstuk …. applicatie en database: Toetjesboek SQL select-query’s select-query’s op meer dan één tabel: joins tabelinhouden wijzigen: insert-, delete- en update- query’s demonstratie Boekverkenner, SQL-tool en applicatie 53 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

54 Nogmaals: Toetjesboek (eindgebruikersapplicatie) 54 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

55 Toetjesboek: vragen Welke gegevens zijn berekenbaar uit andere gegevens? Welke gegevens moeten worden opgeslagen? –Zijn daar ook gegevens bij die niet zichtbaar zijn in het Gerechten-venster? Zijn er gegevens die zeker niet worden opgeslagen? Voor welke gegevens is keuze mogelijk? –Wat zijn de consequenties van die keuze? 55 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

56 56 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

57 Een SQL-select query 57 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. select naam, energiePP -- 3 from Gerecht -- 1 where bereidingstijd < 30 -- 2 order by energiePP -- 4 1. Ga uit van tabel Gerecht: alle rijen 2. Verwijder de rijen die niet aan de conditie voldoen 3. Geef voor elke rij die nog over is: gerechtnaam en energiePP 4. Orden de rijen op volgorde van energiePP

58 Selectquery op meer dan één tabel: join join van Ingredient en Product: verbreding van Ingredient met de niet-sleutelkolommen van Product, via de verwijssleutel 58 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

59 De join in SQL Joinquery in SQL: select Ingredient.gerecht, Ingredient.product, Ingredient.hoeveelheidPP, Ingredient.volgnr, Product.eenheid, Product.energiePE from Ingredient join Product on Ingredient.product = Product.naam alle rijen van Ingredient gecombineerd met alle bijbehorende rijen van Product, via de verwijssleutel alle kolommen van de combinatie, behalve de primaire sleutel van Product Korter, met ‘tabelaliassen’: select I.gerecht, I.product, I.hoeveelheidPP, I.volgnr, P.eenheid, P.energiePE from Ingredient I join Product P on I.product = P.naam 59 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

60 Tabelinhouden wijzigen Wijzigen van een tabelinhoud: –toevoegen van een rij (insert) –verwijderen van een rij (delete) –wijzigen van een bestaande rij (update) 60 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

61 Insert Voorbeeld: voeg het product ‘goudrenetten’ toe, gemeten in pond en met een energiewaarde van 330 kcal per pond. Oplossing: insert into Eenheid values ('pond'); insert into Product values ('goudrenetten', 'pond', 330) Ga na: zonder de eerste opdracht krijg je een foutmelding (overtreding van de referentiële integriteitsregel) 61 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

62 Delete Voorbeeld: verwijder het gerecht ‘banaan’. Oplossing: delete -- 3 from Product -- 1 where naam = ‘banaan’ -- 2 62 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Opgaven Voorspel wat er gebeurt bij een poging het product ‘mango’ te verwijderen. Voorspel wat er gebeurt bij een poging het gerecht ‘Mango Plus Plus’ te verwijderen. Zie ook de populatie, in boek of de Voorbeeldverkenner

63 Update Voorbeeld: wijzig de energie per eenheid van goudrenetten in 550. Oplossing: update Product -- 1 set energiePE = 550 -- 3 where naam = 'goudrenetten' -- 2 toekenning test op gelijkheid (resultaat ‘waar’ of ‘onwaar’) Opgave Voorspel wat er gebeurt bij een poging om in tabel Gerecht de naam ‘Coupe Kiwano’ te wijzigen in ‘Coupe Reijnders’. 63 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

64 Triggers en scripts Waarden van Gerecht.energiePP worden automatisch berekend via triggers. Triggers zijn kleine programma’s die kunnen worden gekoppeld aan een insert, delete of update (of een poging daartoe) Opgaven Raadpleeg het create-script van Toetjesboek en zoek de create trigger- opdrachten. Probeer het script globaal te begrijpen. Raadpleeg het insert-script van Toetjesboek en probeer dit globaal te begrijpen. Inserts, deletes en updates worden in detail behandeld in hoofdstuk 10. Triggers worden behandeld in hoofdstuk 16. 64 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

65 65 Demonstratie Boekverkenner, SQL-tool en applicatie bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Toetjesboek-applicatie –doet het niet zonder geïnstalleerde Toetjesboek-database! –Toetjesboek-database installeren via Boekverkenner –Toetjesboek-applicatie verkennen –let op SQL-verkeer van en naar de SQL-server! Interactive Query Utility (IQU) –SQL-query vanuit IQU Boekverkenner –dababases installeren en de-installeren –inloggen op database –navigeren door de boektekst –SQL-query uitvoeren vanuit de boektekst –de Voorbeeldnavigator

66 Hoofdstuk 4: Nulls

67 In dit hoofdstuk …. de aard van nulls nulls en de lege string Codd-relationaliteit logische algebra: twee- en driewaardige logica 67 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

68 De OpenSchool-database 68 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

69 De aard van nulls Null: speciale waarde –indicator voor niet-ingevulde ‘echte’ waarde 69 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

70 Rekenen met null Optellen met null-operand select cijfer + 1 from Inschrijving Resultaat: ADD ============ == 8 6 9 6 70 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

71 Null en de lege string (1) lege string (= string van lengte 0) : is dat een null? –blijkt afhankelijk van de database (bv. Oracle of Firebird) 71 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

72 Null en de lege string (2) een lege string in Firebird is géén null! vergelijk gedrag bij concatenatie: 72 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

73 Selecteren op null Inschrijvingen waarvoor geen cijfer is ingevuld: select * from Inschrijving where cijfer is null Inschrijvingen waarvoor wel een cijfer is ingevuld: select * from Inschrijving where cijfer is not null 73 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. of: not(cijfer is null)

74 Codd-relationaliteit In een Codd-relationele database is elke kolom van een primaire sleutel verplicht. Voorbeeld niet-Codd-relationele tabel: 74 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

75 Logische algebra logische algebra: ‘rekenen’ met logische waarden logische waarden: –in tweewaardige logica: true en false –in tweewaardige logica: true, false en unknown voorbeelden van logische expressies: – 1+1 = 2levert true – 1+1 = 1levert false – 1+null = 1levert unknown NB. where unknown heeft hetzelfde effect als where false! 75 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

76 Opgave Voorspel het effect van: a) b) c) select * from Inschrijving where cijfer = null select * from Inschrijving where null = null select * from Inschrijving where cijfer is null 76 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

77 Tweewaardige logica operatoren: not, and en or rekenregels: NB: or = ‘en/of’ 77 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

78 Prioriteit operatoren 1. not 2. and 3. or Vergelijk: en: select student, cursus, cijfer, vrijstelling from Inschrijving where not(vrijstelling = 'J' or cijfer > 5) select student, cursus, cijfer, vrijstelling from Inschrijving where not vrijstelling = 'J' or cijfer > 5 78 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

79 Regels van De Morgan Voorbeeld 1 e regel: is equivalent met: Vraag: welke haakjes mogen weg? select student, cursus, cijfer, vrijstelling from Inschrijving where not(vrijstelling = 'J' or cijfer > 5) select student, cursus, cijfer, vrijstelling from Inschrijving where not(vrijstelling) = 'J‘) and not(cijfer > 5) 79 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

80 Driewaardige logica rekenregels: waarom? –zijn deze regels aannemelijk te maken? 80 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

81 Voorbeeld Select-query: geeft als resultaat alle inschrijvingen met vrijstelling = ‘J’ (ongeacht het cijfer en of dat is ingevuld) en alle inschrijvingen met cijfer > 5 (ongeacht de waarde van vrijstelling en of die is ingevuld) select student, cursus, cijfer, vrijstelling from Inschrijving where vrijstelling = 'J' or not cijfer <= 5 81 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

82 Hoofdstuk 5: Normalisatie

83 In dit hoofdstuk …. normaalvormen herhalende groepen en de eerste normaalvorm (1NV) functionele afhankelijkheid en de tweede en derde normaalvormen (2NV en 3NV) de Boyce-Codd-normaalvorm nabeschouwing: wat is normaliseren en wat is het niet? voor liefhebbers: 4NV en 5NV op relsql.nl 83 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

84 Normaalvormen Een normaalvorm is een bepaalde gewenste tabelstructuur, waarin een (door die normaalvorm verboden) situatie niet optreedt. eerste normaalvorm (1NV) –verbod op herhalende groepen tweede en derde normaalvorm (2NV en 3NV) –verbod op bepaalde vormen van redundantie (overtolligheid van gegevens) Boyce-Codd-normaalvorm –verbiedt nog net wat meer dan 3NV (maar is wat problematisch …) Deze normaalvormen worden steeds strenger: er wordt steeds wat meer verboden 84 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

85 Niet-genormaliseerde tabel een tabel met drie kolommen: derde kolom is gestructureerd (herhalende groep) de herhalende groep heeft in elke cel een (deel)tabel 1NV verbiedt herhalende groepen (niet-relationeel!) niet-genormaliseerd = niet-1NV ! 85 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. (R=regulier; T= tentamenstudent)

86 Van niet-genormaliseerd naar 1NV (1) ‘afsplitsen’ herhalende groep 86 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

87 Functionele afhankelijkheid (FA) als je de cursus weet, weet je het aantal studiepunten: Synoniemen: cursus determineert studiepunten studiepunten wordt gedetermineerd door cursus studiepunten is functioneel afhankelijk van cursus 87 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

88 Nog een FA tarief is functioneel afhankelijk van inschrijvingstype Dit spreekt niet vanzelf: je moet hiervoor weten dat het tarief niet óók afhankelijk is van de cursus! Dit moet dus gegeven zijn, een voorbeeldpopulatie is niet voldoende (waarom niet?) 88 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

89 Triviale FA’s (1) Alle kolommen zijn functioneel afhankelijk van de primaire sleutel! Waarom? 89 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

90 Triviale FA’s (2) Elke kolom(combinatie) is functioneel afhankelijk van zichzelf Elke combinatie is functioneel afhankelijk van een combinatie waar hij deel van uitmaakt Triviale functionele afhankelijkheden zijn niet interessant! 90 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

91 Niet de FA’s zijn de boosdoener (die zijn ze zoals ze zijn), maar de structuur. We transformeren de structuur, zó dat de FA’s triviaal worden. Redundantie door niet-triviale FA’s 91 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

92 Overtredingen van 2NV en 3NV 92 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

93 Transformatie: van niet-2NV naar 2NV 93 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. situatie verboden door 2NV (uitgaande van 1NV) : transformatie naar 2NV: ‘afsplitsen van FA’ NB. De FA is er nog steeds, maar nu als triviale FA in de (nieuwe) oudertabel. Je zou kunnen zeggen: ‘de FA heeft een eigen tabel gekregen’. A, B, C, …: kolommen of kolomcombinaties

94 Toegepast op voorbeeld 94 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. 1NV / niet-2NV na afsplitsen FA: 2NV

95 Transformatie: van 2NV/niet-3NV naar 3NV 95 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

96 Toegepast op voorbeeld 96 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. 2NV / niet-3NV na afsplitsen FA: 3NV geen redundantie meer!

97 Wat wordt verboden door BCNV ? Verboden situatie (uitgaande van 1NV): De Boyce-Codd normaalvorm verbiedt alle niet-triviale functionele afhankelijkheden met niet-unieke determinant. Dit is een generalisatie van de verboden situaties van 2NV en 3NV (en net iets krachtiger: er wordt nog net iets meer verboden). (niet uniek) 97 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

98 Voorbeeld Nu extra aanname: elke docent geeft maar één cursus. Dit geeft een nieuw type FA: Ga na: voorbeeldpopulatie is in strijd met nieuwe regel! 98 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

99 FA impliceert extra uniciteitsregel Ga na dat dit voorbeeld 1.voldoet aan 3NV 2.niet voldoet aan BCNV Dus: kritisch voorbeeld voor BCNV! 99 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

100 Van 3NV/niet-BCNV naar BCNV Toepassen ‘recept’ afsplitsen ongewenste FA: Merk op: de FA is in de nieuwe structuur triviaal uniciteitsregel 1 is verdwenen! 100 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

101 Waar is uniciteitsregel 1 gebleven? Vraag: hoe (on)bevre- digend is dit? Weer toevoegen uniciteitsregel 1 als ‘join-uniciteitsregel’: 101 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

102 De vierde en de vijfde normaalvorm Er zijn nog een vierde (4NV) en een vijfde normaalvorm (5NV) –voor de praktijk minder belangrijk –zie voor een artikel hierover: de boekwebsite relsql.nl 102 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

103 Voorbeeld met geneste herhalende groep Gegeven: elke student heeft uniek nummer elke cursus heeft unieke code en naam cijfer inschrijving is (evt. voorlopig) eindcijfer, berekend uit tentamencijfers 103 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

104 Afsplitsen ‘buitenste’ herhalende groep NB1: sleutels zijn in het boek alleen gedefinieerd voor relationele structuur; géén bezwaar ze ook al toe te passen in een structuur met herhalende groep. NB2: kolom student is verwijssleutel en bevat studentnummers. NB3: (student, cursusnaam) is een alternatieve sleutel. Waarom? 104 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

105 Afsplitsen ‘binnenste’ herhalende groep 1NV ! 105 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

106 Test 2NV: zijn er FA’s met determinant die deel is van een sleutel? niet 2NV! 106 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. NB: aanpassing kolomnamen aan conventies afsplitsen FA’s: 2NV

107 Test 3NV: zijn er transitieve FA’s? 107 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Nee, die zijn er niet: structuur staat dus ook in 3NV !

108 Standaardisatie docent-acroniemen Examinator-acroniemen zijn in deze structuur niet-gestandaardiseerd Standaardisatie: via aparte tabel met één kolom, die we niet Examinator, maar Docent noemen. NB. ‘examinator’ is een rol die een docent speelt binnen een cursus. Tabel Docent staat los van die context. NB. We zijn nu aan het modelleren, dit is geen normaliseren meer. 108 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

109 Normalisatie: reikwijdte en beperkingen Normalisatie is een controlemiddel op gegeven structuren Normalisatie leidt doorgaans tot een betere structuur –maar: structuur in 3NV / niet-BCNV (kritisch voorbeeld, in de praktijk overigens zeldzaam) kan beter zijn dan doorgenormaliseerd voorbeeld in BCNV Kennis van normalisatie leidt tot goed inzicht in afhankelijkheden tussen gegevens en begrippen als ‘redundantie’ en ‘inconsistentie’ Normalisatie hoeft niet tot standaardisatie te leiden van bepaalde ‘soorten van dingen’, terwijl dat wel gewenst is Normalisatie kijkt alleen naar afzonderlijke tabellen, niet naar de structuur als geheel De beginstructuur is allesbepalend; normalisatie kijkt niet naar alternatieven 109 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

110 Wat is normalisatie niet? Normalisatie is geen volwaardige databaseontwerp- methode: –je kunt pas gaan normaliseren vanuit een gegeven structuur, maar hoe die te vinden is een vak apart –normalisatie stopt zodra (bepaalde typen) redundante structuren zijn geëlimineerd –normalisatie leidt veelal niet tot standaardisatietabellen voor bepaalde ‘soorten dingen’ Voor databaseontwerp bestaan andere (en betere) methoden 110 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

111 Hoofdstuk 6: Informatie uit één tabel

112 In dit hoofdstuk … nogmaals: werken met Boekverkenner en IQU projecties datatypen operatoren functies selecties ordening verzamelingsoperatoren 112 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

113 OpenSchool 113 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

114 Projecties: select … from Bij projectie (‘ select ’) wordt tabel rij voor rij afgelopen Voorbeeld: 114 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. select naam as cursus, uren, credits * 28 as ECTS_uren from Cursus Resultaat: CURSUS UREN ECTS_UREN ===================== ========= ================= Inleiding informatica 80 84.0 Discrete wiskunde 120 112.0 Databases 120 112.0 Informatiemodelleren 150 140.0 Semantic web 120 112.0 = (kolom)alias as mag je weglaten!

115 Projecties: distinct Vergelijk: select uren, credits from Cursus Resultaat: UREN CREDITS ========= ======= 80 3.0 120 4.0 150 5.0 120 4.0 select distinct uren, credits from Cursus Resultaat: UREN CREDITS ========= ======= 80 3.0 120 4.0 150 5.0 Resultaattabel is niet zuiver relationeel! Een tabel in de zin van relatie is immers een verzameling, dus alle rijen verschillend! Distinct maakt er een verzameling van. 115 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

116 Datatypen Gegevens hebben een datatype (vastgelegd in tabeldefinitie) 116 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. datatype integer gehele getallen numeric(n,m ) numeric(n) decimale getallen char(n) tekst vaste lengte varchar(n) tekst variabele lengte date time timestamp datum tijd datum + tijd blob binary large object (bv. plaatje, geluid)

117 Operatoren operator: ‘token’ voor een bewerking voorbeelden: –numerieke operatoren: + - * / –alfanumerieke operator: | | –datum/tijd-operatoren: - –datum/tijd met numeriek: + - 117 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. aantal dagen optellen bij datum/tijd datums van elkaar aftrekken stringconcatenatie

118 Functies Functie: voorschrift met een naam om een waarde te berekenen uit andere waarden, de argumenten Format is meestal: f(x, y, …) –f is de functienaam –x, y, … zijn de argumenten soms wordt de komma vervangen door een ‘betekenisvol’ woord –vb. rekenkundige functie: power (x,y) (x tot de macht y) –vb. stringfunctie: substring(x from startpos for length) Er kunnen nul argumenten zijn –vb.: pi() voor π 118 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

119 Speciale functies (1): case 119 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. select student, cursus, case when cijfer >= 6 then ‘voldoende’ when cijfer < 6 then ‘onvoldoende’ else ‘ingeschreven’ end from Tentamen Resultaat: STUDENT CURSUS CASE ======= ====== ============ 1 II voldoende 1 DW onvoldoende 1 DB onvoldoende 1 DB voldoende 2 IM onvoldoende 4 DB ingeschreven

120 Speciale functies (2): iff select nr, naam, iif(mentor is null, ‘heeft geen mentor’, ‘heeft mentor’) from Student Resultaat: NR NAAM CASE ========= ====== ================= 1 Berk heeft mentor 2 Tack heeft mentor 3 Bos heeft mentor 4 Eik heeft geen mentor 120 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

121 Selecties: where 121 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. select code, naam, credits -- 3: projectie from Cursus -- 1: brontabel where examinator = ‘DAT’ -- 2: selectie Let op: kan verwarrend zijn

122 Ordening: order by 122 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Alle inschrijvingen vanaf 15 jan 2012: select * from Inschrijving order by cijfer asc Resultaat: STUDENT CURSUS DATUM CIJFER VRIJSTELLING ========= ====== =========== ====== ============ 4 II 20-jan-2012 J 4 DB 29-feb-2012 N 1 IM 20-jun-2012 N 3 II 16-jan-2012 1 DW 19-jan-2012 5 N 2 IM 26-jan-2012 5 N 1 II 12-jan-2012 7 N 1 DB 18-mrt-2012 8 N asc (klimmend ordenen) mag worden weggelaten. nulls voorop! (databasespecifiek) dalend ordenen: desc

123 Verzamelingsoperatoren Wiskundige verzamelingsfuncties op twee (rij)verzamelingen A en B: 123 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

124 Verzamelingsfuncties in SQL: de union 124 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. select student, cursus, volgnr, cijfer from Tentamen where volgnr >= 2 union select student, cursus, volgnr, cijfer from Tentamen where cijfer <= 5 Resultaat: STUDENT CURSUS VOLGNR CIJFER ======= ====== ====== ====== 1 DB 1 5 1 DB 2 8 1 DW 1 5 2 IM 1 4 2 IM 2 5 Vraag: hoe kan dit veel simpeler? rijverzameling A A rijverzameling B B A union B (‘vereniging’)

125 Zinvol voorbeeld union -- eerste pogingen select student, cursus, datum, ‘eerste poging’ poging from Tentamen where volgnr = 1 union -- herkansingen select student, cursus, datum, ‘herkansing’ from Tentamen where volgnr >= 2 Tentamens met voldoende en tekst ‘eerste poging’ of ‘herkansing’: Resultaat: STUDENT CURSUS DATUM POGING ======= ====== =========== ============= 1 DB 19-apr-2012 eerste poging 1 DB 26-jun-2012 herkansing 1 DW 17-apr-2012 eerste poging 1 II 17-apr-2012 eerste poging 2 IM 06-apr-2012 eerste poging 2 IM 11-jun-2012 herkansing 4 DB 26-jun-2012 eerste poging 125 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

126 Nogmaals: demonstratie Boekverkenner / IQU Voorbeelddatabase: OpenSchool –databasediagrammen –scripts Installatie van voorbeelddatabase / in- en uitloggen Uitvoeren van query’s vanuit de tekst Werken met de Interactive Query Utility 126 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

127 Hoofdstuk 7: Informatie uit meerdere tabellen: joins

128 In dit hoofdstuk … Inner joins Outer joins Joinoperatoren Joins over een brede sleutel Samengestelde joins Joins van tabel met zichzelf (autojoins) Joins over niet-sleutelverwijzing Navigatiepaden 128 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

129 OpenSchool 129 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

130 Inner join van Student en Docent 130 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. join = verbrede tabel (via verwijzing)

131 Joinen als denormaliseren Jointabel bevat functionele afhankelijkheden met niet-unieke determinant: voldoet dus niet aan 3NV. (In database zou dat redundantie geven.) 131 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

132 Join-navigatiepad Navigatiepad loopt (in dit geval!) vanaf Student (startpunt) via de verwijzende sleutel naar Docent. 132 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

133 De inner join in SQL Stap 1 : producttabel 133 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. select * from Student, Docent Resultaat: NR NAAM MENTOR ACR NAAM VERVANGER VAKGROEP ========= ====== ====== ====== ========= ========= ======== 1 Berk DAT DAT C.Date COD IS 2 Tack DAT DAT C.Date COD IS 3 Bos COD DAT C.Date COD IS 4 Eik DAT C.Date COD IS 1 Berk DAT COD E.Codd IS 2 Tack DAT COD E.Codd IS 3 Bos COD COD E.Codd IS 4 Eik COD E.Codd IS 1 Berk DAT BAC C.Bachman DAT ST 2 Tack DAT BAC C.Bachman DAT ST 3 Bos COD BAC C.Bachman DAT ST 4 Eik BAC C.Bachman DAT ST producttabel: alle rijen van Student gecombineerd met alle rijen van Docent incl. zinloze combinaties!

134 134 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. select * from Student S, Docent D producttabel Stap 2 : selectie van producttabel NR NAAM MENTOR ACR NAAM VERVANGER VAKGROEP ========= ====== ====== ====== ========= ========= ======== 1 Berk DAT DAT C.Date COD IS 2 Tack DAT DAT C.Date COD IS 3 Bos COD DAT C.Date COD IS 4 Eik DAT C.Date COD IS 1 Berk DAT COD E.Codd IS 2 Tack DAT COD E.Codd IS 3 Bos COD COD E.Codd IS 4 Eik COD E.Codd IS 1 Berk DAT BAC C.Bachman DAT ST 2 Tack DAT BAC C.Bachman DAT ST 3 Bos COD BAC C.Bachman DAT ST 4 Eik BAC C.Bachman DAT ST where S.mentor = D.acr selectie: alleen de zinvolle rijen uit Student uit Docent Resultaattabel

135 135 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. select S.nr, S.naam, S.mentor, D.naam, D.vervanger, D.vakgroep from Student S, Docent D where S.mentor = D.acr Resultaat: NR NAAM MENTOR NAAM VERVANGER VAKGROEP ========= ====== ====== ====== ========= ======== 1 Berk DAT C.Date COD IS 2 Tack DAT C.Date COD IS 3 Bos COD E.Codd IS inner join! Stap 3 : projectie (schrap primaire sleutel van oudertabel

136 Inner join met extra conditie Geef van elke cursus die een examinator heeft en die 4 of minder credits hebben, de cursusnaam en het acroniem en de naam van de examinator. select C.naam, C.examinator, D.naam from Cursus C, Docent D where C.examinator = D.acr and C.credits <= 4 joinconditie aanvullende conditie Zet de joinconditie voorop: kwestie van goede programmeerstijl 136 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

137 Inner join-operator 137 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. select C.naam, C.examinator, D.naam from Cursus C, Docent D where C.examinator = D.acr and C.credits <= 4 Equivalent, met inner join-operator: select C.naam, C.examinator, D.naam from Cursus C inner join Docent D on C.examinator = D.acr where C.credits <= 4 kortweg: join

138 Left outer join van Student en Docent 138 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. tabelverbreding op de outer join-manier: elke rij wordt verbreed

139 De left outer join in SQL 139 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Gewenst resultaat: NR NAAM MENTOR NAAM VERVANGER VAKGROEP ========= ====== ====== ====== ========= ======== 1 Berk DAT C.Date COD IS 2 Tack DAT C.Date COD IS 3 Bos COD E.Codd IS 4 Eik We maken deze ‘left outer join’ als een inner join met een union: select S.nr, S.naam, S.mentor, D.naam, D.vervanger, D.vakgroep from Student S, Docent D where S.mentor = D.acr union select nr, naam, mentor, null, null, null from Student where mentor is null de extra rij (student zonder mentor) ‘left’: van linker tabel komen alle rijen in het resultaat

140 De left outer join-operator Left outer join, via union: select S.nr, S.naam, S.mentor, D.naam, D.vervanger, D.vakgroep from Student S, Docent D where S.mentor = D.acr union select nr, naam, mentor, null, null, null from Student where mentor is null Equivalent en simpeler, met de left outer join-operator: select S.nr, S.naam, S.mentor, D.naam, D.vervanger, D.vakgroep from Student S left outer join Docent D on S.mentor = D.acr left: linker tabeloperand wordt verbreed 140 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

141 Left outer join met oudertabel voorop (1) Geef alle docenten, met hun acroniem en naam en, voor zover ze er zijn, het nummer en de naam van de studenten waarvan zij mentor zijn. Kan niet in SQL! Merk op: overzicht met herhalende groep gevraagd! Namelijk: 141 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. ACR NAAM ---STUDENTEN--- (NR NAAM ) ------ --------- -------- ------ DAT C.Date 1 Berk 2 Tack COD E.Codd 3 Bos BAC C.Bachman

142 Left outer join met oudertabel voorop (2) Meest in de buurt komt de volgende oplossing: select D.acr, D.naam, S.nr, S.naam from Docent D left outer join Student S on D.acr = S.mentor Resultaattabel: ACR NAAM NR NAAM ====== ========= ========= ====== DAT C.Date 1 Berk DAT C.Date 2 Tack COD E.Codd 3 Bos BAC C.Bachman genormaliseerde versie van gevraagd overzicht 142 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. ACR NAAM ---STUDENTEN--- (NR NAAM ) ------ --------- -------- ------ DAT C.Date 1 Berk 2 Tack COD E.Codd 3 Bos BAC C.Bachman

143 De right en full outer join De left outer join volstaat! Aanname daarbij: a)alleen ‘homogene’ overzichten, d.w.z. van één soort van ding, bepaald door één starttabel b)navigatie starten in de juiste (start)tabel c)volgorden in SQL-statement aanpassen aan het navigatiepad (zie voorbeelden in cursusboek) 143 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

144 Joins over een brede sleutel Gevraagd: voor elk tentamen het aantal dagen dat is verstreken sinds de cursusinschrijving. De benodigde tabellen zijn weergegeven in figuur 7.7 SQL: stap voor stap (zie Boek / Boekverkenner). Uiteindelijk: select T.student, T.cursus, T.volgnr, T.datum - I.datum aantal_dagen_na_inschrijving from Tentamen T join Inschrijving I on T.student = I.student and T.cursus = I.cursus 144 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

145 Samengestelde joins (1) Geef een overzicht van alle herkansingstentamens, waarbij naast het studentnummer de naam van de student wordt vermeld. Verder moet in plaats van de cursuscode de naam van de cursus worden vermeld. Deze vinden we terug in de SQL-oplossing! De starttabel en het navigatiepad volgen uit de vraagstelling: 145 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

146 Samengestelde joins (2) SQL: select T.student, C.naam, T.volgnr, T.datum, T.cijfer from Tentamen T join Inschrijving I on T.student = I.student and T.cursus = I.cursus join Student S on I.student = S.nr join Cursus C on I.cursus = C.code where T.volgnr >= 2 146 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

147 Gemengd gebruik van inner en outer joins Geef van elke inschrijving waarvoor een vrijstelling is verleend het studentnummer, de cursuscode, de datum en – voor zover van toepassing – de naam van de examinator. Starttabel en navigatiepad: SQL: select I.student, I.cursus, I.datum, D.naam examinator from Inschrijving I join Cursus C on I.cursus = C.code left outer join Docent D on C.examinator = D.acr where I.vrijstelling = 'J' NB. Verwijzing van Inschrijving naar Cursus is verplicht, dus geen verschil inner en outer join. 147 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

148 Autojoins 148 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Vraagstelling: Geef van alle docenten die een vervanger hebben, het acroniem en de naam en ook het acroniem en de naam van de vervanger. Aanpak: Tabel Docent (starttabel) doorlopen en via de verwijzing in dezelfde tabel de vervanger opzoeken. Truc: ga - conceptueel - uit van twee exemplaren van Docent, één in de rol van docenten waarvoor het overzicht gemaakt wordt, en één in de rol van mogelijke vervangers.

149 Autojoin: joinen met ander exemplaar van dezelfde tabel Vat een recursieve verwijzing op als een virtuele exemplaren van de ene tabel Docent, met elk een eigen naam (alias), waarvan de één naar de ander verwijst: Recursieve verwijzing: opvatten als gewone verwijzing! Welge- kozen aliassen geven de rollen weer van de tabelexemplaren in het probleem. SQL: select D.acr, D.naam, V.acr, V.naam from Docent D join Docent V on D.vervanger = V.acr Navigatiepad: 149 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

150 Met populatie: Elk virtueel tabelexemplaar is de volledige tabel (gebruikt in een zekere rol) 150 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Virtueel tabelexemplaar is volledige tabel!

151 Een left outer autojoin in SQL select D.acr, D.naam, V.acr, V.naam from Docent D left outer join Docent V on D.vervanger = V.acr Geef van alle docenten het acroniem en de naam en  als ze een vervanger hebben  ook het acroniem en de naam van de vervanger. ACR NAAM ====== ========= ====== ====== DAT C.Date COD E.Codd COD E.Codd BAC C.Bachman DAT C.Date Resultaat: 151 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

152 Ouders zonder kind (1) Probleem: geef alle cursussen (code en naam) waarvoor geen enkele inschrijving bestaat. Algemeen: geef alle ouderrijen waar geen kindrij bij hoort. We lossen dit probleem op met een outer join. Later doen we het eenvoudiger, met een subselect. Maar deze manier is leerzaam en kan ook erg snel zijn (bij grote databases)! Merk op: er wordt precies gevraagd naar de ouderrijen die verdwijnen bij de inner join (en behouden blijven bij de left outer join) van Cursus en Inschrijving. Hoe herkennen we die rijen in de left outer join? 152 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

153 Ouders zonder kind (2) select * from Cursus C left outer join Inschrijving I on C.code = I.cursus zit niet in inner join: ouder zonder kind! CODE NAAM UREN CREDITS EXAMINATOR STUDENT CURSUS DATUM CIJFER VRIJSTELLING ====== ===================== ========= ======= ========== ========= ====== =========== ====== ============ II Inleiding informatica 80 3.0 BAC 1 II 12-jan-2012 7 N II Inleiding informatica 80 3.0 BAC 2 II 12-jan-2012 J II Inleiding informatica 80 3.0 BAC 3 II 16-jan-2012 II Inleiding informatica 80 3.0 BAC 4 II 20-jan-2012 J DW Discrete wiskunde 120 4.0 DAT 1 DW 19-jan-2012 5 N DW Discrete wiskunde 120 4.0 DAT 2 DW 12-jan-2012 J DB Databases 120 4.0 COD 1 DB 18-mrt-2012 8 N DB Databases 120 4.0 COD 4 DB 29-feb-2012 N IM Informatiemodelleren 150 5.0 DAT 1 IM 20-jun-2012 N IM Informatiemodelleren 150 5.0 DAT 2 IM 26-jan-2012 5 N SW Semantic web 120 4.0 Eerst volledige left outer join: (of andere verplichte kolom van kindtabel) select C.code, C.naam from Cursus C left outer join Inschrijving I on C.code = I.cursus where I.student is null Dan conditie toevoegen: 153 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

154 Hoofdstuk 8: Statistische informatie

155 In dit hoofdstuk … Statistische functies Scheve query’s Groeperen Voorwaarden aan groepen: having Groeperen is denormaliseren Statistische joinquery’s Het conceptuele algoritme 155 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

156 OpenSchool 156 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

157 Statistische functies Hoeveel inschrijvingen zijn er voor de cursus met code II? select count(*) aantal -- 3 from Inschrijving -- 1 where cursus = 'II' -- 2 één statistische waarde over hele tabel (één groep) 157 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Resultaat: AANTAL ========= 4

158 ‘Scheve’ query’s select code, count(*) from Cursus één waarde per rij één waarde voor hele tabel Wat deugt hier niet aan? foutieve ´scheve´ query! 158 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

159 Groeperen Aantal inschrijvingen per cursus: select cursus, count(*) aantal -- 3 from Inschrijving -- 1 group by cursus -- 2 tabel Inschrijving wordt opgedeeld in groepen van rijen: - per cursus één groep; - één statistische waarde per groep (= per cursus) Resultaat: CURSUS AANTAL ====== ========= DB 2 DW 2 II 4 IM 2 159 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

160 Verfijnd groeperen Aantallen tentamens per inschrijving (= per combinatie student/cursus) : select student, cursus, count(*) from Tentamen group by student, cursus Resultaat: STUDENT CURSUS COUNT ======= ====== ========= 1 DB 2 1 DW 1 1 II 1 2 IM 2 4 DB 1 Groeperen over twee of meer kolommen geeft een verfijndere groepenindeling. Voorbeeld: 160 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

161 Voorwaarden aan groepen: having Per cursus aantal inschrijvingen zonder vrijstelling. Beperken tot cursussen waar- voor dat aantal tenminste 2 is: select cursus, count(*) aantal -- 5 from Inschrijving -- 1 where vrijstelling = 'N' -- 2 group by cursus -- 3 having count(*) >= 2 -- 4 Resultaat: CURSUS AANTAL ====== ========= DB 2 IM 2 161 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

162 Groeperen als denormaliseren (1) Geef voor elke cursus met vrijstelling = ‘ N’: cursuscode, aantal inschrijvingen en gemiddelde cijfer. Oplossing: select cursus, -- 4 count(*) aantal, -- avg(cijfer) gemiddelde_cijfer -- from Inschrijving -- 1 where vrijstelling = ‘N’ -- 2 group by cursus -- 3 Eindresultaat (na stap 4): CURSUS AANTAL GEMIDDELDE_CIJFER ====== ========= ================= DB 2 8 DW 1 5 II 1 7 IM 2 5 162 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

163 Groeperen als denormaliseren (2) select … from Inschrijving -- 1 where vrijstelling = ‘N’ -- 2 is het tussenresultaat: Na stap 2: STUDENT CURSUS DATUM CIJFER VRIJSTELLING ========= ====== =========== ====== ============ 1 II 12-jan-2012 7 N 1 DW 19-jan-2012 5 N 1 DB 18-mrt-2012 8 N 1 IM 20-jun-2012 N 2 IM 26-jan-2012 5 N 4 DB 29-feb-2012 N In stap 3 gaan we dit groeperen op kolom cursus 163 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

164 Groeperen als denormaliseren (3) Bij stap 3 – het groeperen op cursus – wordt een herhalende groep gemaakt: select … from Inschrijving -- 1 where vrijstelling = ‘N’ -- 2 group by cursus -- 3 Dit is tabel met vier rijen en twee kolommen, waarvan één een herhalende groep! 164 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. STUDENT CURSUS DATUM CIJFER VRIJSTELLING ========= ====== =========== ====== ============ 1 DB 18-mrt-2012 8 N 4 29-feb-2012 N ------------------------------------------------ 1 DW 19-jan-2012 5 N ------------------------------------------------ 1 II 12-jan-2012 7 N ------------------------------------------------ 1 IM 20-jun-2012 N 2 26-jan-2012 5 N

165 Groeperen als denormaliseren (4) Nog duidelijker wanneer we kolom cursus voorop zetten: Zo ontstaat het eindresultaat: CURSUS AANTAL GEMIDDELDE_CIJFER ====== ========= ================= DB 2 8 DW 1 5 II 1 7 IM 2 5 165 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. CURSUS STUDENT DATUM CIJFER VRIJSTELLING ====== ========= =========== ====== ============ DB 1 18-mrt-2012 8 N 4 29-feb-2012 N ------------------------------------------------ DW 1 19-jan-2012 5 N ------------------------------------------------ II 1 12-jan-2012 7 N ------------------------------------------------ IM 1 20-jun-2012 N 2 26-jan-2012 5 N voor elke groep: count(*), avg(cijfer), …

166 Statistische joinquery’s 166 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Gevraagd: cursussen met hun hun aantallen inschrijvingen Merk op: - tabelverbreding op de inner join manier: we missen cursus SW - starttabel is Cursus: navigatie is ouder richting kind, tegen de richting van de verwijzing in

167 Starttabel en navigatierichting bij statistische query 167 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

168 Statistische joinquery in SQL (Gevraagd: cursussen met hun aantallen inschrijvingen) Poging: select C.code, C.naam, count(*) aantal_inschrijvingen from Cursus C join Inschrijving I on C.code = I.cursus group by C.code Conceptueel is dit goed: we moeten immers groepen hebben met gelijke cursuscode. Die hebben dan vanzelf ook dezelfde cursusnaam (waarom?) 168 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

169 Onverwacht verfijnd groeperen De juiste oplossing: 169 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. verplicht verfijnd groeperen, ondanks de functionele afhankelijkheid select C.code, C.naam, count(*) aantal_inschrijvingen from Cursus C join Inschrijving I on C.code = I.cursus group by C.code, C.naam FA

170 Statistische outer joinquery’s 170 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Gevraagd: alle cursussen met hun aantallen inschrijvingen Merk op: - nu ook cursus SW (aangevuld met null)

171 Statistische outer joinquery in SQL (alle cursussen met hun aantallen inschrijvingen) Poging: select C.code, C.naam, count(*) aantal_inschrijvingen from Cursus C left outer join Inschrijving I on C.code = I.cursus group by C.code, C.naam Resultaat van poging: CODE NAAM AANTAL_INSCHRIJVINGEN ====== ===================== ===================== DB Databases 2 DW Discrete wiskunde 2 II Inleiding informatica 4 IM Informatiemodelleren 2 SW Semantic web 1 Waarom een 1? Hoe op te lossen? Juiste oplossing: count(I.cursus) 171 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

172 Genest groeperen (vb: ‘minimax’-probleem) select count(*) from Inschrijving group by cursus Aantallen inschrijvingen per cursus: Resultaat: COUNT ========= 2 4 2 Resultaat: AVG(COUNT(*)) ------------- 3.6666667 genest groeperen = groeperen van groeperingsresultaat statistische waarde van statistische waarden 172 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. select avg(count(*)) from Inschrijving group by cursus Gemiddeld aantal inschrijvingen per cursus : (in Firebird moet dit anders)

173 Nogmaals een ‘scheve’ query Poging: select cursus, max(count(*)) from Inschrijving group by cursus 173 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Gevraagd: de cursus (of cursussen) met het grootste aantal inschrijvingen Waarom is dit een ‘scheve’ query en dus fout?

174 De conceptuele verwerkingsvolgorde (1) 174 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Gevraagd: overzicht van inschrijvingen die met een voldoende zijn afgesloten en waarvan aantal tentamens 2 is of hoger. Orden op dat aantal, van hoog naar laag. Oplossen: vanuit ‘bekende’ conceptuele verwerkingsvolgorde’: met opzet hier zonder joinoperator! select I.student, I.cursus, count(*) from 5. projectie op I.student, I.cursus, met extra statistische kolom Inschrijving I, Tentamen T 1. brontabel (cartesisch product) where I.student = T.student and I.cursus = T.cursus and I.cijfer >= 6 2. rijselectie van brontabel group by I.student, I.cursus 3. groeperen (geeft één rij per inschrijving, met herhalende groep) having count(*) >= 2 4. rijselectie van gegroepeerde tabel order by count(*) 6. ordening op aantal (count(*))

175 De conceptuele verwerkingsvolgorde (2) De werkelijke volgorde kan anders zijn! 175 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. brontabel where group by having select … from order by

176 Hoofdstuk 9: Subselects en views

177 In dit hoofdstuk … subselects als oplossing van deelproblemen –subselect in: … where-clausule … select-clausule … from-clausule … having-clausule (zie boek) gecorreleerde en niet-gecorreleerde subselects subselects en joins: navigatie via subselect(s) gecorreleerde subselects –… met (not) exists geneste subselects views als oplossing van deelproblemen 177 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

178 OpenSchool 178 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

179 Waar een subselect? 179 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. In principe (conceptueel): overal waar een relationele expressie (tabel) of atomaire waarde betekenisvol is. select... from... where... group by... having... (select......)

180 Subselect in where-clausule Gevraagd: geef de oudste inschrijving (of inschrijvingen). Vermeld studentnummer, cursuscode en datum. 180 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Stapsgewijs oplossen: select student, cursus, datum from Inschrijving where datum = -- de vroegste inschrijvingsdatum stap 1 ( select min(datum) from Inschrijving) stap 2 Deze subselect is niet-gecorreleerd: kan a.h.w. worden uitgeknipt en zelfstandig worden uitgevoerd.

181 Subselect in select-clausule (1) Gevraagd: van elke cursus de cursuscode, de cursusnaam en het aantal inschrijvingen. Stapsgewijs oplossen: select code, naam, -- aantal inschrijvingen from Cursus deelprobleem ( select count(*) from Inschrijving where cursus = C.code) C met oplossing subselect is gecorreleerd: voor elke cursus van de hoofdselect andere subselect 181 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

182 Subselect in select-clausule (2) select code, naam, (-- aantal inschrijvingen select count(*) from Inschrijving where cursus = C.code) from Cursus C De oplossing: kunnen we nog als volgt herschrijven met een kolomalias: select code, naam, (select count(*) from Inschrijving where cursus = C.code) aantal_inschrijvingen from Cursus C De kolomnaam (alias) vervangt nu het commentaar. 182 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

183 Subselect in from-clausule Gevraagd: maximum van de aantallen inschrijvingen per cursus. (minimax-probleem!) (select count(*) aantal_inschrijvingen from Cursus C join Inschrijving I on C.code = I.cursus group by C.code) Stapsgewijs oplossen: select max(aantal_inschrijvingen) from deelprobleem gevraagd: tabel met een kolom aantal_inschrijvingen (per cursus) 183 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

184 Subselectnavigatie en joinnavigatie (gevraagd: van elke cursus: code, naam en aantal inschrijvingen) Bij beide stap je over van Cursus naar Inschrijving: navigatie tegen richting verwijzende sleutel in (‘van één naar veel’). 184 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. met subselectnavigatie: select code, naam, (select count(*) from Inschrijving where cursus = C.code) aantal_inschrijvingen from Cursus C met joinnavigatie: select C.code, C.naam, count(I.cursus) from Cursus C left outer join Inschrijving I on C.code = I.cursus group by C.code, C.naam

185 Subselect met verzamelingenoperator ‘in’ Gevraagd: alle cursussen (code en naam) die cursus DW als voorkennis eisen 185 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. stap 1 select code, naam from Cursus where code in -- verzameling codes van cursussen met voorkennis DW stap 2 ( select cursus from Voorkenniseis where voorkennis = 'DW')

186 Navigatie over brede sleutel Gevraagd: inschrijvingen (studentnummer, cursuscode en datum) waarvoor twee maal of vaker tentamen is gedaan. 186 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. select student, cursus, datum from Inschrijving where (student, cursus) in -- verzameling combinaties (student, cursus) uit Tentamen die daarin minstens twee keer voorkomen stap 1 ( select student, cursus from Tentamen group by student, cursus having count(*) >= 2) stap 2 (kan niet in Firebird: zie boek voor trucje)

187 niet zelfstandig uit te voeren (gecorreleerd) Ongecorreleerde en gecorreleerde subselects 1. Gevraagd: de vroegste inschrijvingen: select student, cursus, datum from Inschrijving where datum = (-- de vroegste inschrijvingsdatum select min(datum) from Inschrijving) 2. Gevraagd: de vroegste inschrijvingen per cursus: select student, cursus, datum from Inschrijving I where datum = (-- de vroegste inschrijvingsdatum bij -- de cursus van ‘deze’ inschrijving select min(datum) from Inschrijving where cursus = I.cursus) twee exemplaren van Inschrijving! 187 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. zelfstandig uit te voeren (ongecorreleerd)

188 Gecorreleerde subselect met exists 188 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. Gevraagd: cursussen waarvoor één of meer vrijstellingen zijn verleend. Oplossing 1: ongecorreleerde subselect met in select code, naam from Cursus where code in (select cursus from Inschrijving where vrijstelling = 'J') Oplossing 2: gecorreleerde subselect met exists select code, naam from Cursus C where exists (select * from Inschrijving where cursus = C.code and vrijstelling = 'J') geeft true als verzameling niet leeg verzameling

189 Nogmaals: ouders zonder kind Probleem: geef alle cursussen (code en naam) waarvoor geen enkele inschrijving bestaat. Subselect met ‘not in’: select code, naam from Cursus where code not in (select cursus from Inschrijving) Subselect met ‘not exists’: select code, naam from Cursus C where not exists (select * from Inschrijving where cursus = C.code) 189 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

190 Geneste subselects Probleem: welke docenten (acroniem) zijn begeleider van de cursus met de meeste inschrijvingen? Navigatiepad volgt al uit de vraagstelling: 1 2 3 190 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

191 Oplossing in stappen volgt navigatiepad select acr, naam from Docent where acr in (-- de verzameling acroniemen van docenten die begeleider zijn -- zijn van de cursus(sen) met de meeste inschrijvingen stap 1 select docent from Begeleider where cursus in (-- verzameling codes van cursussen met de meeste inschrijvingen stap 2 select cursus from Inschrijving group by cursus having count (*) = (-- maximum aantal inschrijvingen per cursus stap 3 select max(aantal_inschrijvingen) from (select count(*) aantal_inschrijvingen from Inschrijving group by cursus)))) stap 4 Navigatiepad omvat zelfs twee exemplaren van Inschrijving! 191 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

192 Views Een view is een ‘ named query’: een select-query die we kunnen bewaren en gebruiken als een databasetabel Een view kan als alternatief dienen voor een subselect Views kunnen we (dus) net als subselects gebruiken om een probleem op te delen in deelproblemen 192 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

193 Voorbeeld van een view (1) Gevraagd: code, naam en aantal inschrijvingen van de cursus(sen) met de meeste inschrijvingen. Oplossing 1: met subselect select C.code, C.naam, count(*) from Cursus C join Inschrijving I on C.code = I.cursus group by C.code, C.naam having count(*) = (--maximum aantal inschrijvingen per cursus select max(aantal_inschrijvingen) from (select count(*) aantal_inschrijvingen from Inschrijving group by cursus)) - complexe hoofdquery met complexe (geneste) subselect - ter vereenvoudiging maken we een view voor het volgende deelprobleem: het aantal inschrijvingen per cursus 193 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

194 Voorbeeld van een view (2) Oplossing 2: met een view en een (simpeler) subselect: - Definitie van de view (genaamd vCursus) create view vCursus (code, naam, aantal_inschrijvingen) as select C.code, C.naam, count(*) from Cursus C join Inschrijving I on C.code = I.cursus group by C.code, C.naam - Oplossing van het volledige probleem is nu eenvoudig: select code, naam, aantal_inschrijvingen from vCursus where aantal_inschrijvingen = (select max(aantal_inschrijvingen) from vCursus) Hiermee is een deelprobleem opgelost. 194 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

195 Hoofdstuk 10: Wijzigen van een database-inhoud

196 In dit hoofdstuk … Transacties Het insert-statement Het delete-statement Het update-statement Integriteitsregels 196 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

197 OpenSchool

198 Transacties transactie = reeks SQL -statements die ofwel in hun geheel, ofwel in het geheel niet worden uitgevoerd. commitmoment = moment waarop de transactie definitief wordt –tevens einde van de transactie –expliciet via commit -statement –impliciet via DDL -statement DDL = subtaal voor structuurverandering, bv. create table rollback: terugdraaien van transactie –statement: rollback 198 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

199 Soorten databases m.b.t. transacties Aard en frequentie van transacties bepalen hoe een database ‘leeft’. Verschillende ‘levenswijzen’: OnLine Transational Processing (OLTP) –database online gestuurd via programmatuur en (frequent) gevuld vanuit automaten of bv. internet Transactionele bedrijfssystemen –bijhouden van dagelijkse veranderingen van de bedrijfswerkelijkheid (klanten, bestellingen, …) Datawarehouses –verzamelen historiegegevens en transformeren tot waardevolle informatie

200 Transactie afsluiten met commit(moment) of rollback transactie afgesloten met commitmoment: transactie afgesloten met rollback: 200 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

201 Transactiemodellen Impliciete transactiemodel: na elk commitmoment of rollback start nieuwe transactie Expliciete transactiemodel: start transactie pas na start transaction -statement; tot die tijd is elk statement een transactie op zichzelf Meer hierover in hoofdstuk 15 ‘Transacties en concurrency’ –… met name over hoe transacties van verschillende gebruikers elkaar in de weg kunnen zitten en oplossingen daarvoor 201 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

202 Het insert-statement: poging tot invoegen Voorbeeld enkelvoudige insert: insert into Student values (5, 'Stam', null) Alternatief met kolommenlijst (en weglating null-waarde): insert into Student (nr, naam) values (5, 'Stam', null) 202 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

203 Meervoudige insert Voorbeeld: nieuwe tabel DWCursus maakt deel uit van datawarehouse met statistische informatie. Kolom begeleidJN moet waarde ‘J’ of ‘N’ krijgen al naar gelang een cursus één of meer begeleiders heeft. insert into DWCursus select code, naam, iif(exists (select * from Begeleider where cursus = C.code), 'J', 'N') from Cursus C 203 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

204 Het delete-statement: poging tot verwijderen Verschil tussen: delete from Cursus where code = ‘II‘ en delete from Cursus where code = ‘SW‘ denk aan: - referentiële integriteitsregel - cascading deletes 204 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

205 Het update-statement: poging tot wijzigen Voorbeeld eenvoudige update: update Cursus -- 1 set uren = 140, credits = 5 -- 3 where code = 'DW' -- 2 Let op de (conceptuele) volgorde! 205 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v. update Cursus set uren = 140, credits = 5 where code = 'DW' toekenning (‘maak gelijk aan’) gelijkheid (‘is gelijk aan’)

206 Update van elke rij Update van elke rij: update Cursus set uren = uren * 1.1 nieuwe waarde van uren oude waarde van uren 206 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

207 Update met subselect Maak elk urenaantal gelijk aan het gemiddelde aantal uren. Poging: update Cursus set uren = (select avg(uren) from Cursus) Inspectie van tabel Cursus geeft: CODE NAAM UREN ====== ===================== ========= II Inleiding informatica 118 DW Discrete wiskunde 125 DB Databases 126 IM Informatiemodelleren 127 SW Semantic web 123 (ongecorreleerde update) verklaring? 207 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.

208 Update met gecorreleerde subselect Extra kolom tabel Cursus: alter table Cursus add aantal_inschrijvingen integer Vullen: update Cursus C set aantal_inschrijvingen = (-- aantal inschrijvingen voor ‘deze’ cursus select count(*) from Inschrijving where cursus = C.code) 208 bij: Relationele databases en SQL ©Mattic b.v.


Download ppt "Relationele databases en SQL hoofdstuk 1 t/m 10. © Mattic b.v., Almere Alle rechten voorbehouden. Het is docenten toegestaan deze diaserie te gebruiken."

Verwante presentaties


Ads door Google