De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar blijft de tijd?! Sociale media in jouw leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar blijft de tijd?! Sociale media in jouw leven."— Transcript van de presentatie:

1 Waar blijft de tijd?! Sociale media in jouw leven

2 Intro Marijke (14) is een vrolijke en gezellige meid. Ze heeft een grote vriendengroep die ze niet alleen op school ziet maar met wie ze ook thuis veel contact heeft via WhatsApp en Facebook. Haar ouders vinden het leuk dat ze zoveel vrienden heeft, maar zijn er niet gelukkig mee dat ze zoveel tijd achter internet doorbrengt. Haar vader heeft gezegd dat ze per dag een uur achter internet mag (buiten het huiswerk om). Marijke vindt dat echt te weinig, nu mist ze veel van wat haar vriendinnen delen. Ouders begrijpen toch niet helemaal hoe het in deze tijd werkt, denkt ze. Wat maakt het nu uit als ze twee uur lang whatsappt of chat met vriendinnen.  Herken jij bovenstaande situatie? Leg eens uit.

3 Wat kies jij? Wat betekenen sociale media voor jou? Welke afbeelding past daar het beste bij? Ik kan niet zonder Graag meeleven met anderen Het kost me veel tijd Altijd in contact staan Ik gebruik het niet… Ik wil het uitproberen

4 Beantwoord de onderstaande vragen door het juiste antwoord (zoals het bij jou echt is) te omcirkelen en tel het aantal punten bij elkaar op. 1.Hoe vaak log jij in op Facebook? 2.Hoe vaak bekijk jij de profielen van anderen? 3.Hoe vaak plaats je een foto op je profiel? VraagMinder dan 1 keer per maand 1 keer in de maand 1 keer in de week 2 of 3 keer per week Iedere dag 1 keer Meerdere keren per dag 1.123456 2.123456 3.123456 Welk sociaal media-type ben jij?

5 Beantwoord de onderstaande vragen door het juiste antwoord (zoals het bij jou echt is) te omcirkelen en tel het aantal punten bij elkaar op. 4.Hoe vaak spreek je vrienden op Facebook? 5.Hoe vaak spreek je vrienden op Facebook die je in het echt zelden tot nooit ziet? Welk sociaal media-type ben jij? VraagMinder dan 1 keer per maand 1 keer in de maand 1 keer in de week 2 of 3 keer per week Iedere dag 1 keer Meerdere keren per dag 4.123456 5.123456

6 Uitslag: Welk sociaal Media-type ben jij? 5-15 punten Je wilt een beetje op de hoogte blijven van wat er gaande is, maar doet het alleen wanneer je tijd en zin hebt. Je beleeft meer plezier aan contacten in het echte leven. 15 – 20 punten Je bent graag op de hoogte van wat je vrienden doen. Toch bewerk je je eigen profiel niet zo vaak en heb je het na een korte tijd wel weer gezien. Je geeft nog steeds de voorkeur aan real life – ontmoetingen met je vrienden. 20-25 punten Je vindt het belangrijk om bij te houden wat je vrienden doen. Vooral als je gewoon thuis (of even niets te doen hebt ) bent, kun je haast niet zonder. Soms denk je dat je eraan verslaafd bent geraakt. Probeer eens hoe het je bevalt een dag geen sociale media te gebruiken. 25-30 punten Je bent niet alleen erg geïnteresseerd in het leven van andere vrienden; je wilt ook graag dat anderen jou waarderen. Daarom spreek je veel anderen, like je de updates van anderen en post je zelf ook veel foto’s zodat anderen hierop positief zullen reageren. Vraag jezelf eens af of je dat echt nodig hebt, of dat je ook met minder positieve feedback je goed kunt voelen.

7 Bespreek de resultaten met elkaar. Herken je jezelf in de beschrijvingen? Wat is anders?  Wat vind je ervan dat volgens sommigen Twitter en Facebook verslavend is? Waar bestaat die kick dan uit?  Heb jij wel eens het gevoel dat je te veel met sociale media bezig bent? Op welke momenten heb je dat gevoel? Waardoor krijg je dat gevoel? Uitslag: Welk sociaal Media-type ben jij?

8 1.Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 2.En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 3.Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 4.Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging. 5.Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Bijbelstudie Efeze 5:1-17

9 6.Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. 7.Zo zijt dan hun medegenoten niet. 8.Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. 9.(Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 10.Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 11.En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Bijbelstudie Efeze 5:1-17

10 12.Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 13.Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. 14.Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten. 15.Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 16.Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 17.Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. Bijbelstudie Efeze 5:1-17

11 1. Paulus roept de gemeente van Efeze er toe op om de zonden achter zich te laten en een heilig leven te leiden. Hoe noemt hij de gemeenteleden in vers 8? Wat betekent dat? 2a. In dit gedeelte staan allerlei zaken die passen bij de duisternis. Kijk maar in vers 3-7. Kun je ze in een tabel zetten? 2b. In het gedeelte staan ook dingen waartoe Paulus oproept. Schrijf ze in de kolom ernaast. Bijbelstudie Duisternis (vers 3-7)Licht (vers 2, 9-11,15-17)

12 2c. Kom jij sommige van de genoemde dingen tegen op de sociale media? Welke? 3. In vers 16 staat dat we de tijd goed moeten gebruiken. Hoe kun je je tijd goed gebruiken, zoals in vers 16 staat? Kan de tijd die je aan sociale media besteedt ook ‘nuttige tijd’ zijn? Waarom? Wanneer is dat het niet? Stelling: Als je God liefhebt, zul je aan Hem net zoveel tijd besteden als aan sociale media. Bijbelstudie

13 Door middel van een spelvorm willen we verder over de sociale media nadenken. Welk team is het eerst bij de finish? Denk & doe!

14 Wat je op Facebook zet is openbaar. Alles wat je aan foto’s en tekst online zet, wordt bekeken en gelezen door veel mensen. Je vrienden van school, maar ook die van de sportclub, die van de kerk en catechisatie, mensen uit de gemeente, familieleden, ouders, kerkenraadsleden en mensen uit de straat.  Wie mogen jouw foto’s en verhalen zien?  Hoe zorg je daar voor? Wat zet jij erop?

15 Bekijk het volgende filmpje en reageer eens op wat je ziet. Wat zet jij erop?

16

17 Er was een actrice die zo geweldig bezig was met de vraag ‘Wie ben ik eigenlijk?’ dat ze overal zocht naar antwoorden van anderen. Wat mensen van haar vonden, bepaalde haar eigenwaarde.  Zijn de likes op Facebook voor jouw belangrijk?  Hoe vaak verander jij je profielfoto?  Hoe voelt het als mensen reageren op je nieuwe profielfoto’s? Wie ben jij?

18  Ben jij de baas over je mobiel en pc of is je mobiel/pc de baas over jou? Kun je bijvoorbeeld als je beslist op zondag je mobiel uit te laten dat ook een dag volhouden? Wie is de baas? Om werkelijk vrede te kunnen ervaren moet Christus de ‘baas’ zijn in je leven, Koning zijn.  Wat betekent dat voor jouw omgang met sociale media?

19 Wat wil jij veranderen als het over jouw sociale mediagebruik gaat? Wat ik vanaf nu niet meer wil doen, is … Omdat… Wat ik vanaf nu wel wil doen, is … Omdat… Jouw toekomst


Download ppt "Waar blijft de tijd?! Sociale media in jouw leven."

Verwante presentaties


Ads door Google