De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 maart 2010 Amsterdam dr. Albert Benschop Universiteit van Amsterdam www.sociosite.net AntiSemitisme Online – Internet als middel en arena– www.sociosite.net/lezingen/antisemitisme.ppt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 maart 2010 Amsterdam dr. Albert Benschop Universiteit van Amsterdam www.sociosite.net AntiSemitisme Online – Internet als middel en arena– www.sociosite.net/lezingen/antisemitisme.ppt."— Transcript van de presentatie:

1

2 3 maart 2010 Amsterdam dr. Albert Benschop Universiteit van Amsterdam www.sociosite.net AntiSemitisme Online – Internet als middel en arena– www.sociosite.net/lezingen/antisemitisme.ppt

3 DagMenu 1.Eigenaardigheden van cyberspace 2.Anonimiteit en cultuur van de grote bekken 3.Internet als medium en inzet van strijd 4.Online antisemitisme 5.Structuur en dynamiek van online antisemitisme 6.Wat te doen? Thomas Theorema “If men define things as real, they are real in their consequences.”

4 Wie ik ben en wat ik doe nSocioloog UVA –Theoretische sociologie –Sociale ongelijkheden –Arbeid en organisatie nNetSociologie –Nieuwe discipline –Internet als wetenschappelijk en pornografisch instrument? –Bericht van god: het dak van de wereld in Tibet –SocioSite sociaalwetenschappelijk informatiesysteem –Internet als instrument én object van onderzoek [www.sociosite.net]www.sociosite.net “Internet, dat is toch allemaal pornografie…”

5 Eigenaardigheden van Cyberspace Mogelijkheden en risico’s nInternet penetreert diep in ons alledaagse publieke en persoonlijke leven. nSamenleving steeds sterker afhankelijk van informationele infrastructuur. nRisico van ontregeling van die infrastructuur: massadisruptie. Internet might hurt your brains

6 Voordelen van anonimiteit Internet biedt vrijheid door anonimiteit ↓ 1.Vrijheid om zich ongeremd te uiten 2.Emotionele projectie 3.Online relaties met laag risico Geen directe repercussies voor lokale leven Wie ben ik wanneer wij op internet zijn? Wie weet dat ík repelsteeltje heet?

7 Risico’s van Anonimiteit Meest genoemde risico’s ■Je weet niet met wie je praat. ■Je kunt makkelijk belazerd worden. ■Dekmantel voor onzedelijk & crimineel gedrag. ■Boerka voor jihadistisch terroristen en kapuchon voor neonationalistische extremisten. Internet  1.Grootste bron van zelfradicalisering onder jongeren 2.Ideaal rekruteringsveld voor neo- nationalisten en jihadisten 3.Helpt inspirerende leiders hun boodschap wijd te verspreiden.

8 Nog meer risico’s Risico’s  Internetverslaving: parttime passie  fulltime obsessie  Cybercrimes: fraude, diefstal, oplichting  Cyberstalking: belaagd op het internet  Online pedofilie: sporen van een misdaad  Ontregeling van infrastructuur: massadisruptie  Huwelijk van big brother en soft sister - databody

9 Cartoon van Peter Steiner, in The New Yorker, 5 juli 1993 Op het internet weet niemand dat je een hufter bent

10  Netsletten overdreven flirten mensen belagen met ongewenste aandacht: cyberstalking  Nethufteren zwaar beledigen: ‘flaming’ georkestreerd: ‘flame wars’ straat- en kroegtaal: betekenisverandering Stop Cyberbullying Anonimiteit en Sociaal Gedrag Anonieme conversatie  Wegvallen van lokale sociale controle  Laag risico van justitiële vervolging Premie op extreme vormen van sociaal gedrag Cultuur van de Grote Bekken

11 Ondergrondse gevaren Onderbuikgevoelens

12 DoelBekladding Hakenkruis kladden op synagoge, openbaar toilet, webforum. Veruiterlijking van sentiment, van onderbuikgevoelens, van het hart, maar ook van het ressentiment.

13 Web van vooroordeel, haat, en bedreiging — virtueel antisemitisme— a. Internet als medium –Publiciteit en propaganda –Interne communicatie, socialisatie, disciplinering –Psychologische oorlogsvoering –Inlichtingen: informatie over doelwitten –Fondsenwerving –Rekrutering –Virtueel trainingskamp –Mobilisatie en actiecoördinatie b. Internet als strijdterrein: cyberterrorisme –Aanslagen op vitale infrastructuren –Massadisruptie door cyberterreur –Virtuele Hollandse staat Ontmoetingsplaats en medium Slagveld en inzet van strijd.

14 Palestijns-Israëlische hackersoorlog: 1999-2002 a.Cyberjihad van Unity (verwant aan Hezbollah) in vier fases: 1.Ontregelen van officiële sites van de Israëlische overheid; 2.Bank van Israël 3.Israëlische informationele infrastructuur en de providers 4.Alle commerciële websites in Israël en alle “Zionistische en pro- Zionistische e-commerce sites”. b.Israëlische groepen zoals a.israforce.com, SmallMistake en Hizballa: 1.Onthoofding van diverse belangrijke Palestijnse sites (inclusief site van de Palestijnse Nationale Autoriteit) 2.Coalitie van anonieme online activisten en veiligheidsexperts die werken in diverse Israëlische technologiebedrijven. 3.De ‘Israeli Internet Underground’ (IUI) werd in 1996 opgericht door Ehud Tenenbaum [16 jaar].

15 Voordelen van CyberDiscriminatie nGoedkoper dan traditionele methoden. nActie kan erg moeilijk worden achterhaald. nDaders kunnen zichzelf en hun locaties verbergen. nGeen fysieke barrières of controleposten die gepasseerd moeten worden. nOp afstand aanvallen vanuit elke plek in de wereld. nMeerdere doelen tegelijkertijd: zwermstrategie. nEffect op grote aantallen mensen.

16 Digitaal Spoorzoeken 1.Digitale sporen wissen Anonimiteit: Identiteit verbergen Encryptie: Communicatie verheimelijken of versleutelen 2.Digitale sporen archiveren: handmatig &automatisch Vluchtigheid van IN  dataverdamping Gebruik van internetarchieven (m.b.v. crawler) Digitale kopieën maken Digitale notaris: third party bevestigt betrouwbaarheid van gevonden en opgeslagen informatie.

17 Cultuur van HaatGemeenschappen nGemarginaliseerde en verwarde jongeren in Europa krijgen via internet een virtuele gemeenschap waarin zij zich meer thuis voelen dan in het land waar zij zijn geboren of opgegroeid.  autobio van Samir A.  autobio van kaalkopjes nWie zich niet kan aanpassen aan de heersende waarden en gedragsnormen, leefstijlen en regelgevingen krijgt op internet een meelevend oor. nVia internet ontstaat het idee van de geïmagineerde volksgemeenschap: de gemythologiseerde nationale ‘Germaanse’ gemeenschap of de virtuele ummah. nInternet maakt dit gemeenschapideaal vitaal: –Men kan ermee interacteren. –Geïmagineerde nationale volksgemeenschap is vergelijkbaar met romantische idealen van de christelijke natie. –Idealen die mensen inspireren om van hun land te houden of er voor te sterven.

18 Kwaadaardige Mythes Internet speelt sleutelrol in constructie van inspirerende maar potentieel levensgevaarlijke mythes. nBelofte van internet  afbreken van grenzen tussen geloofsgemeenschappen, en tussen gelovigen en ongelovigen. nGetergde jongeren verspreiden op wereldschaal archaïsch-volks dogma dat tot absolute universele norm wordt verheven. nStreven naar wereldomvattend systeem gebaseerd  op VolksGerichten & Zuiverheid: gezonde onderbuikgevoelens.  op Sharia's en Fatwa's: religieuze geboden en verboden v/d zuivere islam.

19 ■Individualisering ■Hybride identiteit ■Generatiekloof Radicalisering Versterking van de nationale identiteit Gebrek aan erkenning en binding ■ Politiek-ideologisch ■ Religieus ■ Sociaal-cultureel Paden van radicalisering {  onrecht  religieuze identiteit  binding Radicalisering voltrekt zich buiten kaders van institutionele politiek

20 Radicalisme ≠ Terrorisme Mechanische opvatting van radicalisering nRadicalisering als zichzelf versterkend proces. nLogisch eindpunt  terrorisme. nOverheid stelt zich gespierd op tégen radicalisering. Terrorisme geen resultaat van radicalisering nNeo-nationalisme als gevolg van gefnuikt radicaliseringsproces. nGrote maatschappelijke onrechtvaardigheden vereisen radicale kritiek en maatregelen. De kunst nDemocratische bewegingsvorm voor radicale sentimenten.

21 Islamitisch radicalisme / terrorisme Fundamentalisme / Radicalisme nEigen volk of religie is onfeilbaar en superieur. nNationale identiteit wordt bedreigd. nPoitieke elites berusten in hun marginalisering. nGrondslagen van nationale eer (‘trots’) moeten in ere worden hersteld in het politieke en sociale leven. nEchte Nederlanders moet hierin een actieve rol spelen. nGeen bloedvergieten. Extremisme / Terrorisme nRegressieve utopie: vluchten uit de realiteit – in zuivere NL. nBenadrukken van eigen uitverkorenheid en demoniseren van vreemdelingen: ‘ander volk’ en ‘andersgelovigen’. nLegitimeren van eigen strijd en van instrumenten die daarbij worden gebruikt, inclusief geweld.

22 Ónze Cultuur is de beste Ónze God is de beste Óns Volk is het beste

23 Macht van internet nHoge omloopsnelheid + schaal van verspreiding leiden tot samenklonteren van individuele uitingen van woede en haat tot een giftig mengsel. nGrens tussen verbale beledigingen en bedreigingen en daadwerkelijk fysiek geweld smelt weg. nAan fysieke agressie tegen moskeeën én kerken gingen massieve verbale agressies vooraf. nMoord op Theo van Gogh werd voorafgegaan door langdurig en wijdvertakt proces van verbale agressie en symbolische bedreiging. Betekenisverandering van straat- en kroegtaal Kroniek van een aangekondige politieke moord www.sociosite.org/jihad_nl.php

24 Een aangekondigde moord April 2004 www.mocros.nl

25 Eigen schuld, dikke bult! Laat dit een wijze les zijn voor de vijanden van de islam. Alle lof voor de broeder die dit zwijntje eens flink heeft gewassen. Een uitgevoerde politieke moord Bron: Cyberjihad.blogspot Geplaatst door Ertan Kiliç

26 Agressie op internet nInternet als uitlaatklep –Positieve functie: uitlaatklep voor haatgevoelens & opgekropte agressie nHuis-tuin-en-keukentheorie –Agressie als hoeveelheid energie in snelkookpan. –‘ Vat aan agressie ’ explodeert niet wan- neer af en toe ventiel wordt opengezet: kans om uiting te geven aan heftige haat- en wraakgevoelens. –Reductie van keteldruk verkleint kans op ontploffing. nOndeugdelijk beeld –Mensen die zich regelmatig agressief uiten, zijn meer geneigd tot heftig agressief gedrag. –Agressief gedrag meestal voorafgegaan door verbale agressie.

27 Gemediatiseerde TunnelVisie Ontbreken van controle, eindredactie of bronkritisch vermogen  Feiten en fictie raken gemakkelijk vermengd.  Scheidslijn tussen lokaal-fysieke & virtuele werkelijkheid vervaagt.  Ruimte voor woekering van vage geruchten, onbetrouwbare of onjuiste berichtgeving, radicale ideeën en complottheorieën (9/11).  Risico van ideologische gettovorming: gelijkgestemden komen slechts in contact met elkaar en blijven ronddraaien in hetzelfde kleine ideologische kringetje.  tunnelvisie  Bepalend voor toonzetting in veel nieuws- en discussiegroepen is niet vrije open discussie, maar de (luide) bevestiging van de juistheid van de eigen opvattingen en het ongelijk van de ander.  grotebekkencultuur.  Belangrijkste motivatie om te participeren in webdiscussies is behoefte aan aandacht en zelfbevestiging. ‘ Ik chat, dus ik besta ’.  Via internet creëert men een schijnwereld die volledig geënt is op de ideologie van de gewelddadige jihad.

28 Patronen van online neonationalisme nNeonationalistische en antisemitische InternetLocaties  Statische MateriaalSites  Interactieve DiscussieFora: weblogs  Propaganda op Second Life, Facebook, Twitter, ChatRoulette  Penetratie in grote, pluriforme internetlocaties: zieltjes winnen op andere webfora  Materiaalverspreiding via digitale dropzones: magaupload.com & sendspace.com. nCultuur van online neonationalisme  Overdaad aan onverdraagzaamheid  Kleingeestige kult van geleerdheid  Meningsverschillen  toegespitst op nationale of volkse rechtvaardiging van haat, geweld & terreur

29 Trends in online neonationalisme nBijzondere dynamiek  Reageren op actuele politieke thema ’ s van nationale en internationale aard  Gebruik van nieuwe technologieën voor propaganda en distributie.  Anticiperen op mogelijke repressies door oplettende overheden. n(Vóór)rekrutering - Ronselen  Gedeeltelijk in openbaarheid van webfora.  Uitnodigingen voor speciale bijeenkomsten –voor online conversaties: Paltalk, Instant Messaging, Twitter, Second Life –voor bijwonen van lezingen –Voor bezoek van een picknick  Vloeiende overgang tussen lokale en online netwerkvorming.  Meetrekken van bezoekers van webfora naar eigen sites.

30 Antisemitisme 2.0 nSociaal antisemitisme gebruik van online sociale netwerken nInteractief antisemitisme  Delen van demonisering  de vuile/minderwaardige joden  Samenzweringstheorieën  de machtige/rijke joden  Holocaust ontkenning  de schuldige/leugenachtige joden nKlassieke antisemitische motieven  Cijfers over Antisemitisme vertonen dalende tendens

31 Facebook: “Israel is not a state” nFacebook: grootste sociale netwerk : 400 milj. gebruikers nDemonisering van Israel als apartheidsstaat + ontkenning van bestaansrecht van Israel. nMet leden zoals Gabriel Lopez nAngainst Zionism [>4.000]:

32 AntiSemitisme op Facebook NaamLeden Against Zionism4.195 Zionism Terminator2.876 Anti Zionism760 Fuck Zionism624 Abolish Zionism594 Maar gelukkig ook  Against Anti-Semitism6.304

33 Stormfront Ideologie nVolksNationalisme: “Een discussieplatform voor blanken met rechtse idealen, (volks-)nationalisten, racialisten en ja zelfs nationaal-socialisten.” nSamen voor een groot Europa. Tegen migratiestroom. nJoden zijn hier slechts te gast  Joden zijn pro multiculti en als zij zich anti-Nederlands gedragen, mogen wij anti-joods zijn. n“Alles voor Dietsland, Dietsland Houzee!”

34 Stormfront Avatars SchermNamen ARIERforever AryanMaster De-botte-bijl Dietslander hollandisvol Louter Germaans MetalwijfieSS Paul Kruger SS-Obersturmführer Vlaamse SS Ariër Werhwolf_VL Witboord witte_trots Wotanskrieger

35 Iconografie Uit: groep “Anti Zionism” van Facebook

36 Volksvreemde elementen

37 Koketteren met fascisme

38 Maar / Dus ook….

39 Zin in een cartoonrel?

40 Moslims nu, Joden later n“Wilders is er op uit om ons Blanke - Germanen op te zetten tegen moslims. De spanningen zullen dus op den duur mogelijk zo hoog oplopen dat er een burgeroorlog ontstaat ? Dat lijkt me een ultieme mogelijkheid voor ons Germanen om orde op zaken te stellen” [Angerfist]. n“Eens men aan de macht is kan men de Jood nog altijd vergassen” [cicero].

41 NeoNazi’s in de ChatRoulette

42 En wat dan? nSleutelrol internet: risico’s én kansen nDaar zijn waar de massa is nIsoleren van discriminerende neonationalisten –Zuurstof afsnijden (direct) –Voedingsbodems beperken (indirect) nReguleren van internet door –Particulieren: ik, jij, wij, etc. en mondiaal –Overheid: weerbare democratische rechtsstaat Eigen Stoep Eerst

43 TegenStrategie: Wat te doen? nZelfregulatie –Online socialisatie –Versterken van beheer van online gemeenschappen –Meldpunten: MDA, ADB’s en CIDI nKennisverwerving en verspreiding –Onderzoek: racisme monitor –Voorlichting: Museum of Tolerance van SWC nBurgerparticipatie –De moed tot tegenspraak –Intrede politiek nWetgeving en regelhandhaving: externe regulatie –Aanpassen wetgeving: Europees en Nederlands –Politionele opsporing –Justitiële vervolging

44 Virtuele Socialisatie — Zelfregulatie versus Cultuur van de Grote Bekken—  Online sociale controle  Gemeenschappelijke normen & waarden  Interne gedragsregels: nettiquette  In- en uitsluitingsregels: moderatoren, poortwachters  Resistentie tegen interne en externe balansverstoringen  Bevorderen deskundigheid van moderatoren Netwerken zijn stabiel wanneer zij bestand zijn tegen interne balans- verstoringen en kwaadaardige aanvallen van buitenaf.

45 Voorlichting nSimon Wiesenthal Center [CWS] www.wiesenthal.com www.wiesenthal.com nAnne Frank Huis www.annefrankhuis.nl www.annefrankhuis.nl

46 Educatie  bronkritisch vermogen nInternet verandert zekerheid over gezag –Functies van bibliotheken verschuiven naar zoekmachines. –Zoekresultaten bieden geen garantie op juistheid of waarheid. –Verantwoordelijkheid voor bepalen van kwaliteit van informatie verschuift van uitgever naar lezer. –Leren kritische vragen stellen, zoals …. nComputeralfabetisme –Kritisch denken stelt gezag ter discussie. –Leerproces voltrekt zich buiten de traditionele instituties (gezin en school)  via WWW, SMS-berichten, MySpace of Hyves pagina ’ s, postings op blogs of discussiefora, podcasts, en videoblogs. nEducatief –wijzen op de noodzaak van kritisch denken –aanmoedigen de eigen kennis te gebruiken om morele keuzes te maken.

47

48 Na gedane arbeid….


Download ppt "3 maart 2010 Amsterdam dr. Albert Benschop Universiteit van Amsterdam www.sociosite.net AntiSemitisme Online – Internet als middel en arena– www.sociosite.net/lezingen/antisemitisme.ppt."

Verwante presentaties


Ads door Google