De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociologie voor de praktijk 1 van 16 Hoofdstuk 10 Rechtvaardigheid, conflict en emancipatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociologie voor de praktijk 1 van 16 Hoofdstuk 10 Rechtvaardigheid, conflict en emancipatie."— Transcript van de presentatie:

1 Sociologie voor de praktijk 1 van 16 Hoofdstuk 10 Rechtvaardigheid, conflict en emancipatie

2 Sociologie voor de praktijk 2 van 16 Emancipatie Sociale beweging –Groepering die op grond van gemeenschappelijke waarden en overtuigingen probeert door middel van collectieve actie maatschappelijke ontwikkeling te beïnvloeden –Machtsvorming

3 Sociologie voor de praktijk 3 van 16 Emancipatie Emancipatiebeweging –(deel van) Sociale beweging op weg naar rechtvaardiger situatie –Vanuit onrechtvaardiger omgeving –Van minder naar meer macht

4 Sociologie voor de praktijk 4 van 16 Rechtvaardigheid: verdelingsvraagstuk rechten en plichten Grieken –Talenten en plichten Feodale tijd: standenmaatschappij –‘Dat wat is, is rechtvaardig’ –Erfrecht als feodale institutie Revolutie Frans, Russisch, Chinees –Vrijheid, gelijkheid, broederschap: tegen privileges

5 Sociologie voor de praktijk 5 van 16 Liberalisme –Dubbel rechtvaardigheidsbegrip: iedereen formeel gelijk, beloning naar verdiensten op de markt Socialisme –Tegen ongelijke startposities –Behoeftecriterium Rechtvaardigheid: verdelingsvraagstuk rechten en plichten

6 Sociologie voor de praktijk 6 van 16 Rechtvaardigheid nu. Welke criteria? Nu stapeling rechtvaardigheidsbegrippen 1.Verworven rechten 2.Formele gelijkheid 3.Verdienste 4.Behoefte 5.Capaciteitscriterium (verantwoordelijkheid)

7 Sociologie voor de praktijk 7 van 16 Rechtvaardigheid nu. Welke criteria? Spanning –verworven rechten en behoefte –tegenover formele gelijkheid, verdienste en capaciteit Van verzorgingsstaat naar zorgzame samenleving –Meer capaciteit –Van rechtmatigheid naar meer doelmatigheid –Individualisering

8 Sociologie voor de praktijk 8 van 16 Achterstelling: structureel in het nadeel Per criterium 1.Verworven rechten, voordeel bezit (huis bijv.) 2.Formeel gelijk, tegen discriminatie 3.Verdienste, voordeel opleiding 4.Behoefte, voorzieningen nodig 5.Capaciteit of vermogen, gebrek aan reden voorziening

9 Sociologie voor de praktijk 9 van 16 Achterstelling: structureel in het nadeel Minoriteit en dominant –Minoriteit heeft weinig invloed, weinig geïnstitutionaliseerde machtsuitoefening –Minoriteit en minderheid tegenover dominant en meerderheid –Doel emancipatiebeweging is maatschappelijke gelijkberechtiging minoriteit

10 Sociologie voor de praktijk 10 van 16 Ontwikkeling emancipatiebeweging Minoriteit –Gesocialiseerd in heersende ideologie en referentiekader –Gebruik zaakwaarnemers

11 Sociologie voor de praktijk 11 van 16 Ontwikkeling emancipatiebeweging 1 e fase: bewustwording en afhankelijkheid –Bewustwording onrechtvaardigheid –Streven gelijkberechtiging: eigen referentiekader nodig –Hoe? Door overtuigen van de dominant, spontane acties –Resultaat: acceptatie, assimilatie of open conflict

12 Sociologie voor de praktijk 12 van 16 2 e fase: conflict en eigen identiteit –Verzet en distantie, gehele sociale orde onrechtvaardig –Doel van gelijkberechtiging naar bevrijding –Versterken eigen identiteit, zelfstandig referentiekader, verwerping orde, revolutionair, contracultuur Ontwikkeling emancipatiebeweging

13 Sociologie voor de praktijk 13 van 16 Ontwikkeling emancipatiebeweging –Beïnvloeding door geweld, verbreding met charismatische leiders, organisatie –Probleem: niet te radicaal voor eigen achterban –Reactie dominant: Acceptatie of… Tegengaan door: belachelijk maken, benadrukken algemeen belang, beperken publiciteit, criminalisering, repressieve tolerantie, fysieke repressie

14 Sociologie voor de praktijk 14 van 16 Ontwikkeling emancipatiebeweging 3 e fase: mars door de instituties –Acceptabel alternatief geworden –Eigen kracht ervaren, legitieme machtsvorming –Verwerft maatschappelijke positie en bevoegdheden voor geïnstitutionaliseerde machtsuitoefening –Hervormingsbeweging

15 Sociologie voor de praktijk 15 van 16 Ontwikkeling emancipatiebeweging –Reactie dominant Minoriteit faalt posities te verwerven Inkapselen van minoriteit Verplaatsen macht

16 Sociologie voor de praktijk 16 van 16 Fasen en fracties –Gematigden tegenover radicalen –Niet vanuit Verelendungstheorie verzet –Emancipatieparadox: niet strijd vanuit brede beweging maar voorhoedeorganisaties die je dwingen ‘vrij te worden’ –‘Zieligheidssyndroom’ Ontwikkeling emancipatiebeweging


Download ppt "Sociologie voor de praktijk 1 van 16 Hoofdstuk 10 Rechtvaardigheid, conflict en emancipatie."

Verwante presentaties


Ads door Google