De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtvaardigheid, conflict en emancipatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtvaardigheid, conflict en emancipatie"— Transcript van de presentatie:

1 Rechtvaardigheid, conflict en emancipatie
Hoofdstuk 10 Rechtvaardigheid, conflict en emancipatie

2 Emancipatie Sociale beweging
Groepering die op grond van gemeenschappelijke waarden en overtuigingen probeert door middel van collectieve actie maatschappelijke ontwikkeling te beïnvloeden Machtsvorming

3 Emancipatie Emancipatiebeweging
(deel van) Sociale beweging op weg naar rechtvaardiger situatie Vanuit onrechtvaardiger omgeving Van minder naar meer macht

4 Rechtvaardigheid: verdelingsvraagstuk rechten en plichten
Grieken Talenten en plichten Feodale tijd: standenmaatschappij ‘Dat wat is, is rechtvaardig’ Erfrecht als feodale institutie Revolutie Frans, Russisch, Chinees Vrijheid, gelijkheid, broederschap: tegen privileges

5 Rechtvaardigheid: verdelingsvraagstuk rechten en plichten
Liberalisme Dubbel rechtvaardigheidsbegrip: iedereen formeel gelijk, beloning naar verdiensten op de markt Socialisme Tegen ongelijke startposities Behoeftecriterium

6 Rechtvaardigheid nu. Welke criteria?
Nu stapeling rechtvaardigheidsbegrippen Verworven rechten Formele gelijkheid Verdienste Behoefte Capaciteitscriterium (verantwoordelijkheid)

7 Rechtvaardigheid nu. Welke criteria?
Spanning verworven rechten en behoefte tegenover formele gelijkheid, verdienste en capaciteit Van verzorgingsstaat naar zorgzame samenleving Meer capaciteit Van rechtmatigheid naar meer doelmatigheid Individualisering

8 Achterstelling: structureel in het nadeel
Per criterium Verworven rechten, voordeel bezit (huis bijv.) Formeel gelijk, tegen discriminatie Verdienste, voordeel opleiding Behoefte, voorzieningen nodig Capaciteit of vermogen, gebrek aan reden voorziening

9 Achterstelling: structureel in het nadeel
Minoriteit en dominant Minoriteit heeft weinig invloed, weinig geïnstitutionaliseerde machtsuitoefening Minoriteit en minderheid tegenover dominant en meerderheid Doel emancipatiebeweging is maatschappelijke gelijkberechtiging minoriteit

10 Ontwikkeling emancipatiebeweging
Minoriteit Gesocialiseerd in heersende ideologie en referentiekader Gebruik zaakwaarnemers

11 Ontwikkeling emancipatiebeweging
1e fase: bewustwording en afhankelijkheid Bewustwording onrechtvaardigheid Streven gelijkberechtiging: eigen referentiekader nodig Hoe? Door overtuigen van de dominant, spontane acties Resultaat: acceptatie, assimilatie of open conflict

12 Ontwikkeling emancipatiebeweging
2e fase: conflict en eigen identiteit Verzet en distantie, gehele sociale orde onrechtvaardig Doel van gelijkberechtiging naar bevrijding Versterken eigen identiteit, zelfstandig referentiekader, verwerping orde, revolutionair, contracultuur

13 Ontwikkeling emancipatiebeweging
Beïnvloeding door geweld, verbreding met charismatische leiders, organisatie Probleem: niet te radicaal voor eigen achterban Reactie dominant: Acceptatie of… Tegengaan door: belachelijk maken, benadrukken algemeen belang, beperken publiciteit, criminalisering, repressieve tolerantie, fysieke repressie

14 Ontwikkeling emancipatiebeweging
3e fase: mars door de instituties Acceptabel alternatief geworden Eigen kracht ervaren, legitieme machtsvorming Verwerft maatschappelijke positie en bevoegdheden voor geïnstitutionaliseerde machtsuitoefening Hervormingsbeweging

15 Ontwikkeling emancipatiebeweging
Reactie dominant Minoriteit faalt posities te verwerven Inkapselen van minoriteit Verplaatsen macht

16 Ontwikkeling emancipatiebeweging
Fasen en fracties Gematigden tegenover radicalen Niet vanuit Verelendungstheorie verzet Emancipatieparadox: niet strijd vanuit brede beweging maar voorhoedeorganisaties die je dwingen ‘vrij te worden’ ‘Zieligheidssyndroom’


Download ppt "Rechtvaardigheid, conflict en emancipatie"

Verwante presentaties


Ads door Google