De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door."— Transcript van de presentatie:

1

2 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Mattheus 28

3

4 Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Lukas 6:40

5 13 En Hij klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe. 14 En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, 15 en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven. Marcus 3

6 De kern van Jezus’ boodschap 9494 (60) keer genoemd SamenvattingSamenvatting van de boodschap –Marc –Marc 1:14-15 vgl. Matt 4:23//Luc 4:43 –Matt –Matt 10:7; 24:14 StructuurStructuur van de beschrijving KoninkrijkKoninkrijk van God = Koninkrijk der hemelen

7 verkondigde genas Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Matt 4:23 gaf onderricht genas Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Matt 9:35 Matt 5-7Woorden: de Bergrede Matt 8-9Wonderen

8 verkondigde genas Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Matt 9:35 Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (…) ‘Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijkvan de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit.’ Matt 10:1,5,7v

9 Gods Koningschap in het OT KoninkrijkKoninkrijk van God: nergens in OT IsraëlsIsraëls verlosser: “De HEER regeert” Ex 15:18 Sinaï:Sinaï: een koninklijk verbond Deut Schepper:Schepper: Gods beeld en gelijkenis Gen 1:26-28

10 Hooggespannen verwachtingen Gods koninkrijk breekt onweerstaanbaar baan kosmische wonderen en tekenen Joël 2 nationalistisch heil –Davidisch koningschap hersteld in Sion –vernietiging van Israëls vijanden & zondaren –het heil voor de volken is vergeten rechtvaardige (wetsgetrouwe Joodse) doden zullen opstaan De “dagen van de Messias” aanbreken van de “toekomende eeuw”

11 Wanneer brengt God het koninkrijk? –Kruitvat Judea “Het aangename jaar des Heren..” –Een raadselachtige koning

12 GeenGeen pessimisme, maar een feest oordeel, oordeel, maar barmhartigheid GeenGeen vernietiging, maar hoeren en heidenen welkom aan zijn maaltijd maaltijd Matt 9:10-13; 11:18-19 VlammendeVlammende woorden woorden voor Israël Luc 13:22-30// 13:22-30// Matt 8:10- 12; Luc 14:15-24 GeenGeen dramatische entrée, maar een ongemerkt begin zwaard, maar een offer Matt 26:52 EenEen lijdende en stervende Messias

13 Jezus’ verrassende verkondiging koninkrijk “al wel/nog niet” Matt 12:28; 6:10 –werking/belofte van de Geest Hebr 6:5 –opwekking van doden –koninklijke woorden en daden –verwarrende gelijkenissen Hij i.p.v. tempel centrum van nieuw volk

14

15

16 Het koninkrijk van Christus Alles wordt aan Christus onderworpen –Efez 1:10 (straks); 1:20-22 (nu al) –1 Kor 15:24 Tenslotte onderwerpt de Zoon zich aan de Vader –1 Kor 15:24v

17 Koninkrijk “al wel” en “nog niet” toekomende eeuw is aangebroken, maar de volheid komt nog Rom 8:18; Efez 1:21; 1 Kor 2:6v Jezus’ opstanding is de eersteling van de grote oogst 1 Kor 15:20v Geest onderpand van nieuwe schepping Rom 8:11, 15v, 23; 2 Kor 1:22; 5:5; Efez 1:13-14

18

19 Paulus, Adam en Christus Christus als laatste Adam wint terug wat de eerste verloor –Rom 5:12-21 –1 Kor 15:22; 45-49 –Fil 2:5-11 Hele schepping verlost en vernieuwd –Rom 8:17-21 Heb 2:8-9; Open 21-22

20 Zout en licht Getuigen in woord en daadGetuigen in woord en daad Broederliefde: eenheidBroederliefde: eenheid Liefde voor allen 2 Petrus 1:7Liefde voor allen 2 Petrus 1:7 –Barmhartigheid –Gerechtigheid Gods schepping beherenGods schepping beheren

21

22 Het Nieuwe Jeruzalem

23

24

25


Download ppt "18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door."

Verwante presentaties


Ads door Google