De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vanuit Veldhuizen en Harmelen naar Utrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vanuit Veldhuizen en Harmelen naar Utrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Vanuit Veldhuizen en Harmelen naar Utrecht
Fietsroute De Meern Vanuit Veldhuizen en Harmelen naar Utrecht

2 Fietsroute door Veldhuizen naar de brug bij de Europalaan

3 Ontbrekende verbinding
In het zuiden van Veldhuizen is in het bestemmingplan een brug over de A12 opgenomen. Wanneer ligt die korte en vlotte route naar Montfoort/ Gouda er?

4 De aansluiting naar Vleuten
Ontbreekt!

5 Overbodig stoplicht in route vanaf de Zandweg
De bus heeft een stoplicht om voorrang te krijgen. Dat staat op rood t.g.v. kruisend verkeer Ook fietsers moeten wachten op niks In Parkwijk kan het wel zonder fietsstoplicht

6 Onoverzichtelijke aansluitingen
De aansluiting van het fietspad vanaf de Zandweg loopt door de auto heen. Is dit een zebrapad? Waarom heeft de fiets dan geen voorrang?

7 Stallingsprobleem bij winkelcentrum

8 Afval en parkeren is belangrijker?

9 Waar is de stoep? Mensen laten honden uit of doen lopend hun boodschappen. Langs de hele weg loopt geen stoep, aan de overkant v.d. sloot is alleen een schelpenpaadje.

10 Geen asfalt Bij de inrit is de doorgaande asfaltverharding onderbroken.

11 Samenvatting Veldhuizen
Fietsbrug over A12 nu aanleggen Overbodige stoplichten er uit Aansluitingen op de hoofdroute verbeteren Asfalt volledig doortrekken Ontbrekende voetpaden toevoegen Voldoende stallingen maken

12 Zandweg ten westen van De Meernbrug

13 Naar Harmelen Stukgereden bermen door teveel (vracht)verkeer
Het gemotoriseerd verkeer moet hier van af worden geleid via bijvoorbeeld de Heldammerweg

14 Welkom fietsers! Er is hier eenrichtings- verkeer uit de tegenrichting
Wiens snelheid wordt hier geremd, van de auto of van de fiets?

15 Gevaarlijke snelheidsremmer
De fietser moet om de stoep heen en loopt daarbij het risico door achteropkomend verkeer te worden gesneden of geschept

16 Afsluiten Rijksstraatweg
Na het afsluiten van de RSW gaat er veel (eenrichtings)verkeer over de Zandweg In haar plan belooft de gemeente dat als er onaanvaardbare situaties optreden zij er naar zal kijken! Het is de schoolroute voor honderden kinderen. Zij staan erbij en kijken ernaar? Hoog tijd voor actie, vóór de afsluiting wordt aangebracht

17 Rotte bermen Wegkanten die niet strak zijn, dus:
onverwachts uitwijkende fietsers automobilisten die fietsers de kant in drukken om ze in te halen

18 Slecht wegdek Onverwachte manoeuvres door fietsers om de ergste kuilen en bulten te ontwijken Met name de aansluiting drempel- klinkers is erg gemeen

19 Kritisch profiel Bij een geparkeerde auto kan een fietser die de auto voorbijrijdt niet goed worden ingehaald Achteropkomend verkeer wringt zich tussen de fietser en de auto door

20 Advies Zandweg Onderzoek van Bureau Haskoning: - Afsluiten bij Koedam!
- Leg een fietsstraat aan! Goed plan! Doen! En in rood asfalt vóórdat de Rijksstraatweg wordt afgesloten!

21 Advies Zandweg Voor de trajecten buiten het dorp moeten de bermen strak afgewerkt zijn, het fietsgedeelte goed geasfalteerd en auto's geweerd. Voorkom nare inhaalmanoeuvres: absoluut geen kritisch profiel, dus alleen parkeren op parkeerplaatsen.

22 Bruggen over de Leidsche Rijn
Volgens het masterplan Leidsche Rijn is er elke 500 meter een fietsroute. Dus elke 500 meter een brug. Over 5 km zijn dat 9 bruggen. U ziet ze van oost naar west.

23 Stadsdambrug Bar slecht wegdek en vreselijk veel verkeer

24 Strijkviertel De brug is te smal
Je eindigt zonder bescherming op de Rijksstraatweg De lantaarnpaal is defect sinds november 2008, en na 4 meldingen in april 2009 gemaakt

25 Bij de stroomweg

26 Bij de Meentweg

27 Meernbrug Een deel van de fietsers moet wachten op het volgende groene licht. Dus: Kortere verlenging voor autoverkeer Langer en vaker groen voor de fiets

28 De veel te steile Regenboogbrug

29 De Zandwegkant is niet voor iedereen befietsbaar

30 De brug bij het Kloosterpark dan maar?

31 Voor fietsers een pak rammel bij de Europaweg-Loobrug

32 Bij Mobilion kan het overigens wel: een vlakke noodbrug

33 Bruggen over de Leidse Rijn
Alle inwoners van Leidsche Rijn willen op een goede manier naar Utrecht toe kunnen fietsen. Bij gebrek aan voldoende goede bruggen is aan beide zijden van het water een goede fietsroute nodig .

34 Van Meernbrug tot Park Voorn
Rijksstraatweg Van Meernbrug tot Park Voorn

35 Altijd stoppen bij de Meernbrug

36 Kan het zonder paaltjes?
Er is geen stoeprand, auto's kunnen als ze willen langs de paal. Ergo: hij staat hier alleen maar in de weg.

37 Kruispunt Meentweg Fietsroute langs RSW is ten onrechte uit de voorrang gehaald Stoplicht is overbodig. In april- mei stond het uit en liep het verkeer veel soepeler.

38 Kuilen en plassen en los grind

39 Kruising Strijkviertel
De fietsers wijken uit voor de stoep die de fietsstrook versmalt, terwijl het afslaande verkeer de bocht al indraait

40 Het drukke stuk tussen Strijkviertel en Stadsdam
Het strookje wordt ineens veel smaller bij de knotbomen. Achteropkomend verkeer houdt daar geen rekening mee.

41 's zomers geen doorgang In de berm staat Japanse Duizend- knoop, die 's zomers deze fiets doorgang dichtgroeit. Deze invasieve exoot moet worden bestreden

42 Ontbrekende stoep in verblijfsruimte
Verkeer naar De Meern is nu sterk beperkt. De weginrichting doet geen recht aan het gebruik door voetgangers en fietser. De wegindeling moet worden veranderd ten gunste van fietsers en voetgangers

43 Door prut te smal Deze doorgangen worden nooit geveegd of gepe- keld. Ook het schot van de lindes wordt onvoldoende verwij- derd. Daardoor is de doorgang te smal voor 2 fietsers

44 Onverwacht uitwijkende fietsers

45 Smal door reflectiebultjes
Kort voor de wegversmalling maken een paar glazen bultjes in het wegdek (op de witte lijn) de strook de facto nog smaller dan bij de echte wegversmalling Ingetekend is de plek waarvoorbij je niet wilt fietsen

46 Rijwielhulpkisten? Kilometers lopen naar de dichtstbijzijnde fietsenmaker. Geen bus in de buurt. Een rijwielhulpkist bij Den Hommel, Mobilion of Nedal, en UWV is meer dan welkom.

47 Samenvatting Rijksstraatweg
Strak afwerken van de bermen Fietsstroken overal breed genoeg maken voor 2 fietsers Katteogen er uit In De Meern: voorrang op de Meentweg en paaltjes er uit Rijwielhulpkist Wegindeling verbeteren

48 Zandweg tussen Meernbrug en Stadsdam

49 Bij parkeren een kritisch profiel, over de volle lengte van de weg

50 In het dorp en bij Stadsdam oncomfortabele klinkers

51 Levensgevaarlijke paaltjes

52 Slecht wegdek, gevaarlijke berm

53 De aansluiting naar Langerak
Niet bewegwijzerd Niet ingeleid laag paaltje Smalle haakse bocht (de jongens namen gelukkig de stoep)‏

54 Doodlopend? Hoe gaat de route nu verder naar Langerak? In de verte kun je de Langerakbaan al zien liggen!

55 Bij zijwegen een spiegel
Dan zie je goed of er verkeer van rechts komt Een punaise helpt om de aandacht op de kruising te vestigen

56 Pas op! fietsers Wat is er ineens zo gevaarlijk aan fietsers?

57 Hier komen die gevaarlijke fietsers vandaan
Hier komen die gevaarlijke fietsers vandaan. Of mag je hier koppeltje duikelen? De fietsers hebben ook nog voorrang op verkeer van links!

58 Hier geen hekje De ingang van dít fietspad op de (westelijke) Zandweg heeft alleen veel te haakse bochten. Zo'n hekje kan dus echt niet, ook niet buiten een hoofdfietsroute

59 Drukte bij de Stadsdambrug
Fietsers zijn hier, mede door de geparkeerde auto's, remmend vlees. Knip de aansluiting door voor auto's tussen de Burg. Verderlaan en de Zandweg richting Stadsdambrug v.v.

60 Voorrang De Zandweg is hoofd- fietsroute en verdient voorrang op de Burg. Verderlaan De doorsteekjes zijn te smal Deze weg is veel drukker dan hij aankan, dus afsluiten voor autoverkeer richting Stadsdambrug/ Strijkviertel

61 Sluiproute Het scheelt inderdaad een paar meter autorijden.
De route is alleen korter voor auto's die uit Utrecht komen; dat verkeer kan eventueel ook op de fiets. De Strijkviertelweg, de Stadsdambrug en de fietsroute langs de Zandweg kunnen deze berg verkeer niet veilig verwerken. Verbreek de aansluiting van/naar de Stadsdambrug.

62 En een stoep? Het karakter van de Zandweg is de laatste jaren flink gewijzigd en verdient een stoep in plaats van parkeerplaatsen

63 Samenvatting Zandweg Oost
Fietsstraat maken op het drukke deel Hele route asfalteren (rood)‏ Aansluiting B. Verderlaan van/naar Stadsdambrug verbreken Parkeren reguleren zodat fietsers óf niet óf ruim worden ingehaald Paaltjes en hekjes weghalen Strak afwerken van de bermen Rijwielhulpkist (bij een manège?)‏ Stoep (of wegbelijning aanpassen)‏

64 Waar staat de potloodventer?
Er zijn er in de afgelopen jaren hier heel wat opgepakt. Groen is leuk, maar moet op ruime afstand van deze hoofdfietsroute blijven.

65 De bocht is te krap, svp afsnijden

66 Hoofdfietsroute heeft geen voorrang
De kruisende route wordt nauwelijks gebruikt Fietsers die van de brug afkomen hebben hier een noodvaart (Heerlijk!) en willen niet remmen ‏

67 Hier kan de vlakke aansluiting van Kanaleneiland naar de Leidseweg komen (Alleen een hekje weghalen)‏

68 Dat is duidelijk een tweerichtingsfietspad – Het kan prima zonder paaltjes!

69 The devil is in the details – dit is een onverwacht venijnige bult overdwars

70 Groen snoeien doet fietsroutes bloeien
Het groen naast het fietspad is eindelijk weer gesnoeid Het drukke fietspad heeft 25% meer bruikbare breedte gekregen

71 Samenvatting Brug Amsterdam-Rijnkanaal
Zorg dat na alle werkzaamheden van de A2 er een goede fietsroute ligt tusen Park Voorn en Den Hommel Maak een vlakke aansluiting naar Kanaleneiland Snoei het groen voor sociale veiligheid en voldoende wegbreedte Snij de bocht af t.o. den Hommel Geef de hoofdfietsroute voorrang op het kruisende fietspad

72 Te lang wachten in slechte lucht met te weinig opstelruimte
Vaker groen voor fietsers (zéker na aanleg van de Spoorbaan, maar ook nu al bij alle drukte)‏ De breedte van de twee doorsteekjes is te smal om de aantallen overste- kende fietsers goed te verwerken

73 Leidseweg – Mooie route

74 Belangrijke route

75 Met fietsers in de voorrang

76 En een vreselijk wegdek

77 Aansluitend en vlak gestraat
Het kán beter Zowel met kleine klinkers in de fietsstrook Als met brede klinkers, hier op de veilinghavenkade fietst het beter

78 Maar het vraagt aandacht bij aanleg en heeft veel onderhoud nodig
Maar het vraagt aandacht bij aanleg en heeft veel onderhoud nodig. Bovendien blijft het veel minder plezierig dan asfalt. Asfalt geeft een ongeveer 10% lagere rolweerstand en daardoor hogere fietsnelheden.

79 Asfalt én klinkers is al veel beter

80 Rood asfalt (dit is overigens te smal) én klinkers is al veel beter

81 Ook zij willen asfalt

82 Klinkers is toch mooier? In zo'n klassieke wijk?
Asfalt fietst veel lekkerder en sneller en is daarom voor hoofdfietsroutes domweg een noodzaak. Rood asfalt voor een fietsroute is iets anders dan een rustige straat (zwart) asfalteren om er een drukke autoweg te maken. Het idee dat asfalt onaangenaam is komt van de associatie met autoverkeer dat op drukkere wegen zwart asfalt krijgt. Een (rood) geasfalteerde fietsroute is stil en heeft schone lucht. Het is niet het asfalt dat onplezierig is, maar het ermee geassocieerde autoverkeer. Asfalt is op de lange termijn goedkoper Asfalt vraagt veel minder onderhoud Asfalt is direct plezieriger voor fietsers Daarom moeten de hoofdfietsroutes rood geasfalteerd.

83 Zou asfalt echt nodig zijn? Stemmen met de wielen!

84 Is asfalt nu zo erg? Kijk eens naar de prachtige Vondelkade in Zwolle!

85 Terug aan Utrecht: te smalle doorsteekjes

86 En een smalle doorsteek
Twee fietsers in dezelfde richting (ouder met kind) kunnen niet samen door de doorsteekjes heen En er is nagenoeg altijd verkeer uit de tegenrichting op deze drukke route

87 Samenvatting Leidseweg
Rood asfalteren, inrichten als fietsstraat Doorsteekjes voldoende breed maken voor 2 fietsers uit beide richtingen tegelijk, desnoods met 3 paaltjes in de doorsteek (telkens een tussenruimte van 1,75 meter) Het middelste paaltje moet hoger zijn, bijvoorbeeld het bord “fietspad”

88 Westplein

89 Gevaarlijk randje Bij de overgang van Leidseweg naar fietspad

90 Je kunt niet naast elkaar fietsen

91 Hoek Damstraat Misschien wel het meest genegeerde stoplicht van Utrecht. Waarom staat hij op rood terwijl het autoverkeer wel rechtdoor kan rijden en niet af mag slaan?

92 Tegels en veel te smal voor de hoeveelheid fietsers

93 Teveel fietsers moeten te lang wachten

94 Samenvatting Westplein
Fietsroutes rood asfalteren Stoplichten fietsvriendelijker afstellen: 2* groen per cyclus, 3* mag ook. Doorsteekjes voldoende breed maken voor 2 fietsers uit beide richtingen tegelijk Fietsroutes voldoende breed maken voor de massa fietsers, vooral bij de oversteken (iedereen fietst daar tegelijk)‏

95 Alternatieve routes Tussen De Meern en Utrecht zijn geen alternatieven mogelijk. Het is daarom van het grootste belang dat de route goed is. De halve bevolking van Leidsche Rijn en en de inwoners van Kanaleneiland gebruiken deze route naar het centrum.

96 De Sijpesteijntunnel is cruciaal.‏
Aansluitende routes De aansluiting langs het Merwedekanaal naar het zuiden toe (Nelson Mandelabrug) is een belangrijke route naar het zuiden toe. De aansluiting naar het noorden kan verbeterd worden door een onderdoorgang te maken bij de Spinozabrug. Zie de uitleg bij de route naar Vleuten. De vlakke aansluiting van Kanaleneiland op deze fietsroute (zie sheet 67) is belangrijk. De Sijpesteijntunnel is cruciaal.‏


Download ppt "Vanuit Veldhuizen en Harmelen naar Utrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google