De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volleybal Wat is volleybal? Ontstaan van volleybal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volleybal Wat is volleybal? Ontstaan van volleybal."— Transcript van de presentatie:

1 Volleybal Wat is volleybal? Ontstaan van volleybal. Wie heeft volleybal uitgevonden? Uit welk land komt volleybal? De belangrijkste regels. Soorten volleybal.

2 Wat is volleybal? Volleybal is een balsport waarbij het speelveld is verdeeld in twee gelijke helften gescheiden door een net. De beide teams bevinden zich ieder op hun eigen helft en proberen door het slaan of tikken tegen de bal deze op het tegenoverliggende deel van het speelveld binnen de lijnen de grond te doen raken. Wie het eerst een afgesproken aantal punten (meestal 25) heeft behaald wint de set. Wie het eerst een afgesproken aantal sets (meestal 3) heeft gewonnen wint de wedstrijd.

3 Onstaan volleybal Uit tekeningen blijkt dat al in de 16e eeuw aan het Engelse hof van koningin Elizabeth een spel werd gespeeld dat veel op volleybal leek. Maar officieel geldt de Amerikaan William G. Morgan als de bedenker van het volleybal. William G. Morgan was sportleider bij de Young Men Christian Association (YMCA) in Massachusetts. Hij gaf onder meer les aan een groep al wat oudere zakenlieden. Het toen al bekende basketbal vond hij iets te hard voor deze groep en hij bedacht in 1895 een ander spel.

4 Wie heeft volleybal uitgevonden
Toch moet de Amerikaan William G Morgan worden gezien als de uitvinder van het volleybal. Meneer William G Morgan, heeft in 1895 in Amerika het spel volleybal bedacht. Hij heeft de spelregels van tennis, basketbal en basebal bij elkaar gedaan en zo ontstond volleybal. In 1925 kwam het spel naar Nederland. Na de oorlog in 1945 werd het een echte schoolsport. Toen werd ook de Nederlandse Volleybal Bond opgericht. Afgekort Nevobo. De Nevobo heeft ongeveer leden.

5 De belangrijkste regels
Het balcontact moet kort zijn(te beoordelen door de scheidsrechter) en de bal mag met ieder deel van het lichaam worden gespeeld. Een speler mag de bal niet naar zichzelf spelen, behalve bij het blokkeren. Behalve bij de eerste bal, waar het is toegestaan de bal twee keer achtereen te raken, als dit gebeurt binnen één en dezelfde handeling. Elk team mag maximaal drie keer balcontact achter elkaar hebben, waarbij de blokkering niet als een balcontact telt. Het net en de antenne mogen niet worden aangeraakt. Het net mag worden geraakt bij de service, het spel gaat dat gewoon door. Een lichaamsdeel van een speler mag het speelveld van de tegenstander niet raken. De middenlijn hoort bij beide speelvelden. Voor de voeten en handen geldt dat ze volledig over de lijn moeten zijn om als fout beoordeeld te kunnen worden. 6. Een team scoort een punt door de bal het veld van de tegenstander te doen raken (binnen de lijnen) of doordat een tegenstander een fout maakt. Zodra een team een punt scoort krijgt dat team in de volgende rally het recht van opslaan (ook wel serveren genoemd)

6 vervolg regels 8. Het team dat de opslag naar zich toe haalt, roteert voor de opslag kloksgewijs één plaats. 9. Voor aanvang van een nieuwe rally mag een speler worden gewisseld. Ieder team heeft per set recht op maximaal zes wissels. Een speler die is uitgewisseld mag voor diezelfde speler weer worden ingewisseld maar mag daarna niet weer worden gewisseld. In totaal zijn dit dan dus twee wissels van de maximaal toegestane zes. Een uitzondering is dat de libero vrij gewisseld mag worden voor een willekeurige speler in het achterveld, zij het dat de libero niet mag serveren. 10. Ieder team heeft in elke set recht op twee time-outs van dertig seconden. 11. Tussen twee sets is een pauze toegestaan van maximaal 3 minuten. 12. Op het hoogste niveau zijn er zogenaamde technische time-outs van één minuut op het moment dat het eerste team het 8e en 16e punt scoort. 13. Een achterspeler mag een bal gesprongen overspelen, maar enkel indien hij afstoot achter de 3meterlijn. Hij mag wel voor de lijn landen. Maar als de hand waarmee de bal wordt overgespeeld niet boven het net komt, geldt deze regel niet. 14. De libero slaat nooit op en is altijd achterspeler. Hij mag de bal nooit gesprongen overspelen.

7 Soorten volleybal Zitvolleybal Beachvolleybal Zaalvolleybal

8 Zitvolleybal Zitvolleybal is een variant van de zaalsport volleybal.
Het wordt gespeeld op een speelveld van 6 bij 10 meter (kleiner dan het speelveld van zaalvolleybal dat 9 bij 18 meter meet), in tweeën gedeeld door een net. Dit net heeft een hoogte van 115 centimeter voor de heren en 105 centimeter bij de dames. De twee teams bestaan ieder uit zes spelers. De spelregels zijn grotendeels gelijk aan zaalvolleybal met een heel belangrijke toevoeging: een speler moet tijdens het spelen van de bal contact hebben met de vloer met het zitvlak of enig deel van de romp. Hierdoor is dit spel bij uitstek geschikt voor mensen met een beperkingaaneen of beide benen. Zitvolleybal mag in Nederland door iedereen gespeeld worden. Zitvolleybal is nationaal ondergebracht bij de NeVoBo en internationaal aangesloten bij de WOVD (World Organisation Volleyball for Disabled). Sinds 1980 is zitvolleybal een officiële sport op de Paralympics.

9 Beachvolleybal Beachvolleybal is een variant van de zaalsport volleybal. Het wordt gespeeld op een ondergrond van zand, meestal op het strand. Het belangrijkste verschil met zaalvolleybal is dat een team minder spelers kent: in internationale wedstrijden twee, maar op lager niveau kan dit ook drie of vier zijn. Belangrijke afwijkende spelregels ten opzichte van zaalvolleybal zijn: De bal is zwaarder en zachter. Het veld meet 8 bij 16 meter. Er is geen middenlijn, er kan dus ook geen lijnfout worden gemaakt door het overschrijden van deze lijn. Belijning wordt gemaakt door het spannen van touwen; een bal is 'in' als de (afdruk van de) bal de lijn raakt. Na iedere zeven gespeelde punten wordt van speelhelft gewisseld Bij het bovenhands spelen van de bal hoeft er geen kort contact te zijn, wel moet de bal loodrecht op de schouderlijn worden gespeeld en mag dus niet zijdelijngs worden weggespeeld. Na het bovenhands spelen mag de bal geen draaiende beweging vertonen, d.w.z. niet meer dan één volledige omwenteling maken. Als een bal naar de overzijde wordt gespeeld moet dit een aanvallende beweging (slag) zijn, het mag dus geen lang conctact zijn. In 1996 is beachvolleybal een olympische sport geworden.

10 Zaalvolleybal Volleybal is een balsport waarbij het speelveld is verdeeld in twee gelijke helften gescheiden door een net. De beide teams bevinden zich ieder op hun eigen helft en proberen door het slaan of tikken tegen de bal deze op het tegenoverliggende deel van het speelveld binnen de lijnen de grond te doen raken. Wie het eerst een afgesproken aantal punten (meestal 25) heeft behaald wint de set. Wie het eerst een afgesproken aantal sets (meestal 3) heeft gewonnen wint de wedstrijd.

11 Hier nog wat plaatjes

12 Willem Wevervragen Wat betekend de afkorting NeVoBo?
De Nederlandse Volleybal Bond Hoeveel mensen beoefenen in Nederland de volleybalsport? er zijn mensen spelend bij ongeveer verenigingen Welke prijzen heeft het Nederland heren volleybalteam al gewonnen? Hoe heet de Comenius volleybalvereniging

13 Gemaakt door: Wesley de Zoete


Download ppt "Volleybal Wat is volleybal? Ontstaan van volleybal."

Verwante presentaties


Ads door Google