De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IrisVision Het programma voor analyse en presentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "IrisVision Het programma voor analyse en presentatie"— Transcript van de presentatie:

1 IrisVision Het programma voor analyse en presentatie
van gegevens op geografische ondergronden

2 IrisVision Het programma voor analyse en presentatie
van gegevens op geografische ondergronden

3 IrisVision IrisVision plaatst uw gegevens
in een geografisch perspectief door een automatische koppeling met de kaart: Postcodekaarten Gemeente- en provinciekaart Uw eigen rayonkaart Overige kaarten, regionale gebiedsindelingen Buitenlandse kaarten, bv Duitse postcodekaart

4 IrisVision Deze dia-presentatie van IrisVision bestaat
uit drie onderdelen: Opzet IrisVision en thematische kaarten De rayonindeling, aanmaak en bijhouding De thematische kaartvervaardiging

5 IrisVision De opzet van IrisVision
Het bedrijf WBG verkoopt wit- en bruingoed. Uit de bedrijfsadministratie komt informatie over de aantallen verkopen, aantal orders per 4-cijferig postcodegebied. IrisVision doet in één stap: ● leest de Excel file in, ● verwerkt de 6-cijferige postcode, ● markeert de ongeldige postcodes en voegt, ● voegt de numerieke data van de records per gebied samen tot totalen per gebied, ● maakt een thematische kaart: alle gebieden met data worden blauw gekleurd.

6 IrisVision De geaggregeerde gegevens, aantal orders per postcodegebied
en de relatie met de kaart. De eerste vier regels bevatten foutieve gegevens, welke zijn te verwijderen. De verwerking van de 6-cijferige tot geldige 4-cijferige postcodes.

7 IrisVision Voor de gearceerde kaart wordt het aantal orders
(RecordCounts) in 5 groepen onderverdeeld. De eerste vier groepen krijgen een gradiënt kleur van geel tot blauw en de laatste groep wordt rood gemaakt voor het contrast. De laatste twee kolommen geven de aantallen per groep.

8 IrisVision De kaart laat alle gebieden met aantallen orders zien.
De standaard proportionele groepsindeling is aan te passen, zoals hier, want er zijn veel gebieden met weinig orders.

9 IrisVision Er is ingezoomd. Met annotaties zijn de nummers van de niet
lege postcodegebieden toegevoegd.

10 IrisVision Tezamen met de rayonindeling is ook de omzet van beide
productgroepen weer te geven en gezamen- lijk te evalueren.

11 IrisVision De rayonindeling is ook apart te gebruiken
en de omzetdata zijn daarbij in te lezen: het aantal orders per rayon.

12 IrisVision IrisVision kent ook histogrammen:
het aantal orders in kleur per rayon. de omzet van beide productgroepen per rayon

13 IrisVision IrisVision kent ook het gebruik van cirkeldiagrammen
met de radius volgens de grootte van de variabelen.

14 IrisVision Voor monitoring van de winstgevendheid
van het bedrijf wordt nu de omzet van het bedrijf per rayon voor de eerste periode weergegeven. De verdeling laat zien waar goed en minder goed is gescoord.

15 IrisVision Het gegevensbestand van de tweede periode
is ingelezen: de omzet per rayon. De verdeling laat zien waar goed en minder goed is gescoord.

16 IrisVision De omzetgegevens zijn met elkaar vergeleken.
De kleuren van de rayons geven aan of er sprake is van een: gestegen omzet gelijkgebleven omzet gedaalde omzet De ontwikkeling kan worden omgezet in een beleidsadvies.

17 IrisVision Het aantal records, orders, van beide perioden.
De kleuren van de rayons geven aan of er sprake is van een gestegen aantal gelijk gebleven aantal gedaald aantal De ontwikkeling kan worden omgezet in een beleidsadvies.

18 IrisVision De rayonindeling De rayonindeling kan op verschillende
manieren worden aangemaakt en bijgehouden: middels een relatietabel in Excel of Access, door het selecteren van gebieden op een kaart.

19 IrisVision Rayongebied Postcodegebied
Als u gebruik maakt van een relatietabel, dan selecteert u uit de NAW gegevens de postcode van de klant en het bijbehorend “rayonnummer” en/of de “rayonnaam”. Rayongebied Postcodegebied

20 IrisVision Het programma kent twee werkruimten: De kaartruimte met de
4-cijferige postcodekaart De gegevensruimte met de relatietabel

21 IrisVision De postcodegebieden worden blauw gekleurd
wanneer er data in de tabel staat. Er zijn enkele gebieden wit en die ontbreken derhalve in de tabel. De gegevensruimte laat geen foutieve records zien. Dubbele records zijn geëlimineerd.

22 IrisVision Automatic Rezoning De parameters voor de rayonnering worden
gekozen uit de tabel. De parameters zijn ook te selecteren uit een externe in te lezen tabel (New data source).

23 IrisVision Automatic Rezoning De parameters voor de rayonnering worden
gekozen uit de tabel. De parameters zijn ook te selecteren uit een externe in te lezen tabel.

24 IrisVision Automatic Rezoning De parameters voor de rayonnering worden
gekozen uit de tabel. De parameters zijn ook te selecteren uit een externe in te lezen tabel. Behalve het nummer van de postcodegebieden dient of het nummer of de naam van het rayongebied bekend te zijn. Dan: de rayonnering

25 IrisVision De relatietabel wordt gesorteerd, ongeldige
postcodes verwijderd en per rayonnummer wordt een nieuw gebied gevormd. Het resultaat komt in het derde venster.

26 IrisVision De nieuwe rayonindeling is klaar, maar achteraf
blijkt dat de relatietabel een aantal fouten bevat: Sommige postcodes zijn aan een verkeerd rayon gekoppeld, helemaal niet aan een rayon gekoppeld; 0 waarde (zie Limburg). ongeldige nummers, de gaten in de kaart. Met IrisVision kunt u die snel en makkelijk oplossen.

27 IrisVision Met kleuren en nummers zijn de rayons goed van
elkaar te onderscheiden. Ook de missers zijn dan goed te zien: verkeerde coderingen gaten

28 IrisVision Met IrisVision kunt u dit } snel en makkelijk oplossen.
Met de muis wordt het rechter bovengebied van het rayon gekozen. Duidelijk zijn de vier verkeerd gecodeerde gebieden te zien. Met IrisVision kunt u dit snel en makkelijk oplossen. }

29 IrisVision Door in te zoomen het rayon te selecteren
de optie voor het tonen van de onderliggende postcodes te kiezen en de betrokken gebieden te selecteren zijn de gebieden samen te voegen !

30 IrisVision Met de optie samenvoegen wordt het rode deel links
en rechts samengevoegd tot een nieuw rayon.

31 IrisVision Op overeenkomstige wijze worden gaten
opgespoord en opgevuld. Eenvoudig en doeltreffend.

32 IrisVision Een groot deel van de provincie Zuid Limburg
ontbreekt; waarde in de relatietabel was nul. Door ruim te selecteren in de basiskaart, kan dit zichtbaar gemaakt worden.

33 IrisVision Met de optie ‘nog niet geselecteerde gebieden’
blijven alleen de nog niet gebruikte postcode- gebieden over.

34 IrisVision Met de optie ‘nieuw gebied in rayonkaart’ wordt met de
geselecteerde gebieden een nieuw rayon gevormd.

35 IrisVision Met de optie ‘edit centroids’ worden de zwaartepunten
zichtbaar gemaakt en zijn op elke plaats te zetten. Met ‘annotaties’ zijn de gebiedsnummers toegevoegd.

36 IrisVision Met ‘Automaytic rezoning’ en ‘View relationship’
wordt de automatisch aangepaste relatietabel getoond. Er blijken nog twee Postcodegebieden vergeten. Deze zijn nog toe te voegen en de relatietabel kan worden opgeborgen voor eventueel later gebruik.

37 IrisVision Het resultaat van de nieuwe rayonindeling
met toepassing van data, het aantal orders in een bepaalde periode.

38 IrisVision De rayonkaart kan nu worden gebruikt voor
het maken van thematische kaarten. Daarvoor kunt u gebruik maken van het nieuwe programma van IrisVision, de opvolger van PolyView. Alle updates zijn binnen het onderhoudscontract gratis. Nu volgen enkele voorbeelden van thematische kaarten.

39 IrisVision Waar zitten de klanten? De aanwezigheid van
een of meerdere klanten per 4-cijferig postcodegebied en de witte vlekken.

40 IrisVision Hoeveel klanten? Het aantal klanten per
4-cijferig postcodegebied, verdeeld over 5 groepen. De goede en de slechte scores.

41 IrisVision De penetratiegraad: Het aantal klanten ten opzichte van het
potentieel aantal klanten

42 IrisVision De spreiding van de penetratiegraad van de
afgelopen periode: - Achtergebleven gebieden - Gelijkgebleven gebieden - Een kleine vooruitgang - Een grote vooruitgang

43 IrisVision Het gebruik van ‘dubbele’ kaarten. De postcodegebieden met
de bevolkingsomvang en de rayons met verdikte grenzen en histogrammen. De ontwikkeling kan worden omgezet in een beleidsadvies.

44 IrisVision Presenteren van puntcoördinaten: Een combinatie van een
Gearceerde kaart en de (postcode) zwaartepunten. Voorbeelden: willekeurige punten postcode zwaartepunten Presentatie dmv blokjes, rondjes, iconen en bitmapjes; allen te kleuren en te voorzien van histogrammen en annotaties.

45 IrisVision Presenteren van puntcoördinaten: Een combinatie van een
gearceerde rayonkaart met het aantal orders en de winkels met hun omzet in kleur en met histogrammen.

46 IrisVision De ondergronden: de kaarten.
Na in 1997/1998 in opdracht van PTT Nederland een nieuwe postcodekaart volledig opnieuw te hebben gedigitaliseerd, hebben wij in 1999/2000 weer een nieuwe postcodekaart ontwikkeld. In samenwerking met de Rijkswaterstaat is deze postcodekaart gematched met het wegennet (NWB) en de gemeentegrenzen van Rijkswaterstaat. Het resultaat is een unieke postcodekaart met een schaal variërend van 1: tot 1: Van 2000 tot en met 2007 zijn updates vervaardigd.

47 IrisVision Prijsinformatie: Het pakket IrisVision bestaat uit:
de programma IrisVision de vier postcodekaarten de gemeentekaart de provinciekaart De cebuco- en andere gebiedskaarten inwoners per postcodegebied De prijs bedraagt slechts Euro excl. BTW

48 IrisVision Wilt u meer informatie over IrisVision,
het (internationaal) kaartmateriaal en de leveringsvoorwaarden, neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers: IRIS International Groen van Prinstererlaan 20 2271 EN VOORBURG Tel: Fax: Site:


Download ppt "IrisVision Het programma voor analyse en presentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google