De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright, 2007 © IRIS International 1 IrisVision Het programma voor analyse en presentatie van gegevens op geografische ondergronden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright, 2007 © IRIS International 1 IrisVision Het programma voor analyse en presentatie van gegevens op geografische ondergronden."— Transcript van de presentatie:

1 Copyright, 2007 © IRIS International 1 IrisVision Het programma voor analyse en presentatie van gegevens op geografische ondergronden

2 Copyright, 2007 © IRIS International 2 IrisVision Het programma voor analyse en presentatie van gegevens op geografische ondergronden

3 Copyright, 2007 © IRIS International 3 IrisVision IrisVision plaatst uw gegevens in een geografisch perspectief door een automatische koppeling met de kaart: Postcodekaarten Gemeente- en provinciekaart Uw eigen rayonkaart Overige kaarten, regionale gebiedsindelingen Buitenlandse kaarten, bv Duitse postcodekaart

4 Copyright, 2007 © IRIS International 4 IrisVision Deze dia-presentatie van IrisVision bestaat uit drie onderdelen: Opzet IrisVision en thematische kaarten De rayonindeling, aanmaak en bijhouding De thematische kaartvervaardiging

5 Copyright, 2007 © IRIS International 5 IrisVision Het bedrijf WBG verkoopt wit- en bruingoed. Uit de bedrijfsadministratie komt informatie over de aantallen verkopen, aantal orders per 4-cijferig postcodegebied. IrisVision doet in één stap: ● leest de Excel file in, ● verwerkt de 6-cijferige postcode, ● markeert de ongeldige postcodes en voegt, ● voegt de numerieke data van de records per gebied samen tot totalen per gebied, ● maakt een thematische kaart: alle gebieden met data worden blauw gekleurd. De opzet van IrisVision

6 Copyright, 2007 © IRIS International 6 IrisVision De geaggregeerde gegevens, aantal orders per postcodegebied en de relatie met de kaart. De eerste vier regels bevatten foutieve gegevens, welke zijn te verwijderen. De verwerking van de 6-cijferige tot geldige 4-cijferige postcodes.

7 Copyright, 2007 © IRIS International 7 IrisVision Voor de gearceerde kaart wordt het aantal orders (RecordCounts) in 5 groepen onderverdeeld. De eerste vier groepen krijgen een gradiënt kleur van geel tot blauw en de laatste groep wordt rood gemaakt voor het contrast. De laatste twee kolommen geven de aantallen per groep.

8 Copyright, 2007 © IRIS International 8 IrisVision De kaart laat alle gebieden met aantallen orders zien. De standaard proportionele groepsindeling is aan te passen, zoals hier, want er zijn veel gebieden met weinig orders.

9 Copyright, 2007 © IRIS International 9 IrisVision Er is ingezoomd. Met annotaties zijn de nummers van de niet lege postcodegebieden toegevoegd.

10 Copyright, 2007 © IRIS International 10 IrisVision Tezamen met de rayonindeling is ook de omzet van beide productgroepen weer te geven en gezamen- lijk te evalueren.

11 Copyright, 2007 © IRIS International 11 IrisVision De rayonindeling is ook apart te gebruiken en de omzetdata zijn daarbij in te lezen: het aantal orders per rayon.

12 Copyright, 2007 © IRIS International 12 IrisVision IrisVision kent ook histogrammen: - het aantal orders in kleur per rayon. - de omzet van beide productgroepen per rayon

13 Copyright, 2007 © IRIS International 13 IrisVision IrisVision kent ook het gebruik van cirkeldiagrammen met de radius volgens de grootte van de variabelen.

14 Copyright, 2007 © IRIS International 14 IrisVision Voor monitoring van de winstgevendheid van het bedrijf wordt nu de omzet van het bedrijf per rayon voor de eerste periode weergegeven. De verdeling laat zien waar goed en minder goed is gescoord.

15 Copyright, 2007 © IRIS International 15 IrisVision Het gegevensbestand van de tweede periode is ingelezen: de omzet per rayon. De verdeling laat zien waar goed en minder goed is gescoord.

16 Copyright, 2007 © IRIS International 16 IrisVision De omzetgegevens zijn met elkaar vergeleken. De kleuren van de rayons geven aan of er sprake is van een: gestegen omzet gelijkgebleven omzet gedaalde omzet De ontwikkeling kan worden omgezet in een beleidsadvies.

17 Copyright, 2007 © IRIS International 17 IrisVision Het aantal records, orders, van beide perioden. De kleuren van de rayons geven aan of er sprake is van een gestegen aantal gelijk gebleven aantal gedaald aantal De ontwikkeling kan worden omgezet in een beleidsadvies.

18 Copyright, 2007 © IRIS International 18 IrisVision De rayonindeling kan op verschillende manieren worden aangemaakt en bijgehouden: middels een relatietabel in Excel of Access, door het selecteren van gebieden op een kaart. De rayonindeling

19 Copyright, 2007 © IRIS International 19 IrisVision Als u gebruik maakt van een relatietabel, dan selecteert u uit de NAW gegevens de postcode van de klant en het bijbehorend “rayonnummer” en/of de “rayonnaam”. Rayongebied Postcodegebied

20 Copyright, 2007 © IRIS International 20 IrisVision Het programma kent twee werkruimten: De kaartruimte met de 4-cijferige postcodekaart De gegevensruimte met de relatietabel

21 Copyright, 2007 © IRIS International 21 IrisVision De postcodegebieden worden blauw gekleurd wanneer er data in de tabel staat. Er zijn enkele gebieden wit en die ontbreken derhalve in de tabel. De gegevensruimte laat geen foutieve records zien. Dubbele records zijn geëlimineerd.

22 Copyright, 2007 © IRIS International 22 IrisVision Automatic Rezoning De parameters voor de rayonnering worden gekozen uit de tabel. De parameters zijn ook te selecteren uit een externe in te lezen tabel (New data source).

23 Copyright, 2007 © IRIS International 23 IrisVision Automatic Rezoning De parameters voor de rayonnering worden gekozen uit de tabel. De parameters zijn ook te selecteren uit een externe in te lezen tabel.

24 Copyright, 2007 © IRIS International 24 IrisVision Automatic Rezoning De parameters voor de rayonnering worden gekozen uit de tabel. De parameters zijn ook te selecteren uit een externe in te lezen tabel. Behalve het nummer van de postcodegebieden dient of het nummer of de naam van het rayongebied bekend te zijn. Dan: de rayonnering

25 Copyright, 2007 © IRIS International 25 IrisVision De relatietabel wordt gesorteerd, ongeldige postcodes verwijderd en per rayonnummer wordt een nieuw gebied gevormd. Het resultaat komt in het derde venster.

26 Copyright, 2007 © IRIS International 26 IrisVision De nieuwe rayonindeling is klaar, maar achteraf blijkt dat de relatietabel een aantal fouten bevat: Sommige postcodes zijn aan een verkeerd rayon gekoppeld, helemaal niet aan een rayon gekoppeld; 0 waarde (zie Limburg). ongeldige nummers, de gaten in de kaart. Met IrisVision kunt u die snel en makkelijk oplossen.

27 Copyright, 2007 © IRIS International 27 IrisVision Met kleuren en nummers zijn de rayons goed van elkaar te onderscheiden. Ook de missers zijn dan goed te zien: verkeerde coderingen gaten

28 Copyright, 2007 © IRIS International 28 IrisVision Met de muis wordt het rechter bovengebied van het rayon gekozen. Duidelijk zijn de vier verkeerd gecodeerde gebieden te zien. Met IrisVision kunt u dit snel en makkelijk oplossen. }

29 Copyright, 2007 © IRIS International 29 IrisVision Door in te zoomen het rayon te selecteren de optie voor het tonen van de onderliggende postcodes te kiezen en de betrokken gebieden te selecteren zijn de gebieden samen te voegen !

30 Copyright, 2007 © IRIS International 30 IrisVision Met de optie samenvoegen wordt het rode deel links en rechts samengevoegd tot een nieuw rayon.

31 Copyright, 2007 © IRIS International 31 IrisVision Op overeenkomstige wijze worden gaten opgespoord en opgevuld. Eenvoudig en doeltreffend.

32 Copyright, 2007 © IRIS International 32 IrisVision Een groot deel van de provincie Zuid Limburg ontbreekt; waarde in de relatietabel was nul. Door ruim te selecteren in de basiskaart, kan dit zichtbaar gemaakt worden.

33 Copyright, 2007 © IRIS International 33 IrisVision Met de optie ‘nog niet geselecteerde gebieden’ blijven alleen de nog niet gebruikte postcode- gebieden over.

34 Copyright, 2007 © IRIS International 34 IrisVision Met de optie ‘nieuw gebied in rayonkaart’ wordt met de geselecteerde gebieden een nieuw rayon gevormd.

35 Copyright, 2007 © IRIS International 35 IrisVision Met de optie ‘edit centroids’ worden de zwaartepunten zichtbaar gemaakt en zijn op elke plaats te zetten. Met ‘annotaties’ zijn de gebiedsnummers toegevoegd.

36 Copyright, 2007 © IRIS International 36 IrisVision Met ‘Automaytic rezoning’ en ‘View relationship’ wordt de automatisch aangepaste relatietabel getoond. Er blijken nog twee Postcodegebieden vergeten. Deze zijn nog toe te voegen en de relatietabel kan worden opgeborgen voor eventueel later gebruik.

37 Copyright, 2007 © IRIS International 37 IrisVision Het resultaat van de nieuwe rayonindeling met toepassing van data, het aantal orders in een bepaalde periode.

38 Copyright, 2007 © IRIS International 38 IrisVision De rayonkaart kan nu worden gebruikt voor het maken van thematische kaarten. Daarvoor kunt u gebruik maken van het nieuwe programma van IrisVision, de opvolger van PolyView. Alle updates zijn binnen het onderhoudscontract gratis. Nu volgen enkele voorbeelden van thematische kaarten.

39 Copyright, 2007 © IRIS International 39 IrisVision Waar zitten de klanten? De aanwezigheid van een of meerdere klanten per 4-cijferig postcodegebied en de witte vlekken.

40 Copyright, 2007 © IRIS International 40 IrisVision Hoeveel klanten? Het aantal klanten per 4-cijferig postcodegebied, verdeeld over 5 groepen. De goede en de slechte scores.

41 Copyright, 2007 © IRIS International 41 IrisVision De penetratiegraad: Het aantal klanten ten opzichte van het potentieel aantal klanten

42 Copyright, 2007 © IRIS International 42 IrisVision De spreiding van de penetratiegraad van de afgelopen periode: - Achtergebleven gebieden - Gelijkgebleven gebieden - Een kleine vooruitgang - Een grote vooruitgang

43 Copyright, 2007 © IRIS International 43 IrisVision Het gebruik van ‘dubbele’ kaarten. De postcodegebieden met de bevolkingsomvang en de rayons met verdikte grenzen en histogrammen. De ontwikkeling kan worden omgezet in een beleidsadvies.

44 Copyright, 2007 © IRIS International 44 IrisVision Presenteren van puntcoördinaten: Een combinatie van een Gearceerde kaart en de (postcode) zwaartepunten. Voorbeelden: willekeurige punten postcode zwaartepunten Presentatie dmv blokjes, rondjes, iconen en bitmapjes; allen te kleuren en te voorzien van histogrammen en annotaties.

45 Copyright, 2007 © IRIS International 45 IrisVision Presenteren van puntcoördinaten: Een combinatie van een gearceerde rayonkaart met het aantal orders en de winkels met hun omzet in kleur en met histogrammen.

46 Copyright, 2007 © IRIS International 46 IrisVision De ondergronden: de kaarten. Na in 1997/1998 in opdracht van PTT Nederland een nieuwe postcodekaart volledig opnieuw te hebben gedigitaliseerd, hebben wij in 1999/2000 weer een nieuwe postcodekaart ontwikkeld. In samenwerking met de Rijkswaterstaat is deze postcodekaart gematched met het wegennet (NWB) en de gemeentegrenzen van Rijkswaterstaat. Het resultaat is een unieke postcodekaart met een schaal variërend van 1:10.000 tot 1:1.000. Van 2000 tot en met 2007 zijn updates vervaardigd.

47 Copyright, 2007 © IRIS International 47 IrisVision Prijsinformatie: Het pakket IrisVision bestaat uit: de programma IrisVision de vier postcodekaarten de gemeentekaart de provinciekaart De cebuco- en andere gebiedskaarten inwoners per postcodegebied De prijs bedraagt slechts Euro 1.795 excl. BTW

48 Copyright, 2007 © IRIS International 48 IrisVision Wilt u meer informatie over IrisVision, het (internationaal) kaartmateriaal en de leveringsvoorwaarden, neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers: IRIS International Groen van Prinstererlaan 20 2271 EN VOORBURG Tel:070-3863891 Fax: 070-3873625 Email:info@iris-int.nlinfo@iris-int.nl Site:www.iris-int.nlwww.iris-int.nl


Download ppt "Copyright, 2007 © IRIS International 1 IrisVision Het programma voor analyse en presentatie van gegevens op geografische ondergronden."

Verwante presentaties


Ads door Google