De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De sancties t.a.v. IR/SY/R in een notendop

Verwante presentaties


Presentatie over: "De sancties t.a.v. IR/SY/R in een notendop"— Transcript van de presentatie:

1

2 De sancties t.a.v. IR/SY/R in een notendop
DCSG Informatiesessie exportcontrole en internationale sancties Antwerpen - 21 april 2015 Lotte Bruynen - DCSG - 05/03/2015

3 Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014
Overzicht Sancties t.a.v. Iran Sancties t.a.v. Syrië Sancties t.a.v. Rusland Export naar IR/R: praktisch Contactgegevens bevoegde autoriteiten Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

4 Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014
1. Sancties t.a.v. Iran Rapportage IAEA > non-compliance Iran met NPT Juni 2010: Resolutie 1929 (2010) VN Veiligheidsraad Besluit van de Europese Raad EU Raadsbesluit van 23 maart 2012: Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen t.a.v. Iran Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

5 Inhoud sanctieregelgeving Iran
Embargo op: - wapens en militair materiaal (EU militaire lijst) - goederen voor tweeërlei gebruik (dual use) - handel met opgelijste entiteiten en personen Handelsbeperkingen tav: - olie- en gassector - petrochemische producten - metalen en diamanten Financiële sancties > EU verordening 267/2012 Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

6 Huidige onderhandelingen Iran (1)
IR/US/EU/FR/GE/UK/CN/R Akkoord nucleair programma Iran: eind nov. 2013 Bevriezing deel nucleair programma Iran Toegang IR tot 3mia buitenlandse tegoeden Versoepelingen ivm handel in goud, petrochemicaliën, auto’s en toegang humanitaire hulp VS ‘Test’-periode van 6 maanden Ter voorbereiding van overeenkomst op lange termijn Doorbraak: 30 maart 2015 Uitgestelde deadline: 30 juni 2015 Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

7 Huidige onderhandelingen Iran (2)
Akkoord nucleair programma Iran: 30 maart 2015 Afbouw aantal centrifuges af tot 6000 Limiet urianiumverrijking op 3,67% Afbouw voorraad verrijkt uranium tot 300kg Opschorting sancties na controle IAEA Gebruiksbepalingen nucleaire sites Limiet plutoniumverrijking Inspecties IAEA Aantal centrifuges van naar 6000: dit betekent een onvermijdelijke daling van de activiteiten in het nucleair programma van Iran. Met centrufuges kan je uranium verrijken tot nucleaire brandstof die bruikbaar is voor het aanmaken van een nucleaire bom. In de deal zit vervat dat IR 5000 centrifuges in Natanz en 1000 in Fordow mag behouden. Dit zijn de oudere en tragere centrifuges, van minder hoogstaande kwaliteit en bruikbaarheid voor het nucleair verrijkingsproces. Limiet Uraniumverrijking op 3,67%: dit betekent dat IR enkel nog uranium mag verrijken tot op een niveau dat bruikbaar is voor een kernenergiecentrale, maar veel lager ligt dan het verrijkingspercentage dat nodig is voor het aanmaken van een nucleaire bom (ca. 90%) Afbouw voorraad verrijkt uranium van 10000kg tot 300kg. De vraag hierbij is echter hoe het van het grootste deel van haar voorraad af zal geraken. Wie zal hiervoor instaan? Wie zal deze vernietigen? Opschorting sancties: de sancties zullen opgeheven worden nadat de controles van het IAEA hebben aangetoond dat IR zijn deel van het akkoord is nagekomen. Het is echter niet duidelijk of dit dat meteen een volledige afschaffing zal beteken of een graduele vermindering in de loop van de tijd. Gebruiksbepalingen: Iran mag enkel nog de nucleaire site in Natanz gebruiken voor verrijkingsactiviteiten. Die in Fordow enkel voor onderzoeksdoeleinden Limiet plutoniumverrijking: De plutoniumverrijkingssite in Arak mag niet langer gebruikt worden voor de aanmaak van kernwapen-plutonium, maar enkel voor de aanmaak van plutonium voor kernenergiecentrales Inspecties IAEA: het IAEA verkrijgt toegang tot alle nucleaire sites (inclusief uraniummijnen, toeleveranciers van de nucleaire sites. Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

8 Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014
2. Sancties t.a.v. Syrië Maart 2011: protesten tegen Assad en Ba’ath-partij Escalatie conflict Raadsbesluit van 18 januari 2012: Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

9 Inhoud sanctieregelgeving Syrië
Embargo op: - handel met opgelijste entiteiten en personen - telecommunicatie sturings- en interceptiemateriaal - machines voor het vervaardigen van goederen voor interne repressie Handelsbeperkingen tav: - olie- en gassector - bepaalde chemische producten Financiële sancties > EU verordening 36/2012 Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

10 Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014
3. Sancties t.a.v. Rusland Revolutie Oekraïne Escalatie conflict met pro-Russische rebellen Vermeende Russische militaire steun en inmenging EU Raadsbesluit 31 juli 2014 >> verordening 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

11 Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

12 Inhoud sanctiemaatregelen Rusland
Embargo op: - wapens en militair materiaal (EU militaire lijst) - handel met opgelijste entiteiten en personen Handelsbeperkingen tav: - goederen voor tweeërlei gebruik - specifiek opgelijste goederen voor bepaalde toepassingen olie- en gassector (bijlage II) Financiële sancties > EU verordening 833/2014 Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

13 4. Export naar IR/SY/R: praktisch
Intern controlesysteem exporteurs Bedrijfsverantwoordelijkheid a priori controle Europese wetgeving: verordeningen 428/2009, 267/2012, 36/2012 en 833/2014 Aandacht voor uitzonderlijke/vreemde vragen 2. Administratieve volledigheid exportdossier Record keeping 3. Technische expertise betrokken douanier Verhoogde controle Ad hoc blokkering export 4. Vrijgavebrief DCSG Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

14 Aanvraag vrijgavebrief
Aanvraagdocumenten Administratieve controle Technische analyse Geopolitieke en algemene analyse Vrijgavebrief Catch-all & vergunningsplicht Administratieve beslissing Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

15 5. Contactgegevens FRONT OFFICE: Dienst Controle Strategische Goederen
of > directe samenwerking met douane, FOD Buitenlandse Zaken, FIT, FOD economie Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

16 Bevoegde autoriteiten
Vragen ivm financiële sancties: FOD Financiën, Thesaurie Vragen ivm goederen olie- en gassector: FOD Economie Vragen ivm sanctieregelgeving (alg.): FOD Buitenlandse Zaken Vragen ivm douaneformaliteiten: Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

17 Bedankt voor uw aandacht!
Dienst Controle Strategische Goederen Departement internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 80 | 1000 Brussel Tel. +32 (0) | Fax +32 (0) Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014

18 Lotte Bruynen - DCSG - 11/12/2014


Download ppt "De sancties t.a.v. IR/SY/R in een notendop"

Verwante presentaties


Ads door Google