De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuw geloof: het christendom PARAGRAAF 6. Het geloof in meer goden en geloof in één god  De Grieken en Romeinen geloofden in meerdere goden. Dit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuw geloof: het christendom PARAGRAAF 6. Het geloof in meer goden en geloof in één god  De Grieken en Romeinen geloofden in meerdere goden. Dit."— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuw geloof: het christendom PARAGRAAF 6

2 Het geloof in meer goden en geloof in één god  De Grieken en Romeinen geloofden in meerdere goden. Dit noemen we polytheïsme.  In de Romeinse provincie Judea leefde een volk, de Joden, die in één god geloofde. Dit heet monotheïsme.  Als de Romeinen een volk veroverden mochten ze hun eigen tradities behouden.  Dit betekende dat de Joden de Romeinse keizer niet als een god vereerde.

3 Judea

4 Het Jodendom De Joden hadden een heilig boek: de Tenach In de Tenach staan: het scheppingsverhaal, de tien geboden en de geschiedenis van het Joodse volk De Joden geloofden dat God hun land had beloofd: Israël. De Joden geloofden dat een verlosser hun kwam bevrijden

5 Christus Rond 30 n C. trok een man rond die veel aanhang verwierf in met zijn boodschap Verdraagzaamheid, naastenliefde en vergiffenis Wees aardig voor elkaar! Hij beloofde mensen een leven na de dood.

6 Joodse priesters vonden Jezus een onruststoker en klaagden bij de Romeins gouverneur Pontius Pilatus Hij liet Jezus arresteren en kruisigen Dát is toch geen koning!

7

8 Christendom  In 33 n.C werd Jezus gekruisigd  De eerste christenen schreven het leven en sterven van Jezus op. Dit vormt het nieuwe testament. Samen met het oude testament vormt dit de Bijbel.  Het christendom verspreidde zich na de dood van Jezus door het Romeinse Rijk.  Omdat het Christendom uitzicht biedt op een beter leven na de dood sprak het veel slaven en armen aan.  Ook omdat iedereen voor God gelijk is.  Christenen weigerden de keizers te vereren. Dit was voor keizers, waaronder Nero reden om Christenen te vervolgen

9

10 2e eeuw: christelijke kerk steeds beter georganiseerd 3e eeuw ook mensen uit de hogere klassen christelijk → meer geld→ ingezet voor christelijke naastenliefde

11 3e eeuw; opnieuw vervolgingen:  Toenemende druk op grenzen Romeinse Rijk→invallen van vijandige volken  Hoge belastingen om grensverdediging te kunnen betalen  Economische crisis Christenen krijgen de schuld Rampen gevolg van verwaarlozing traditionele goden Leidt waarschijnlijk juist tot groei geloof

12 312 Keizer Constantijn gaat over tot christendom en heft het verbod op het christelijk geloof op Ommekeer 391 keizer Theodosius maakt christendom staatsgodsdienst

13 Leeropdrachten  Maak een schema waarbij je het Jodendom, Christendom, en de Islam vergelijkt. Gebruik internet en je boek als bron voor de opdracht.  Maak een schema waarbij je de Romeinen, Grieken en Germanen vergelijkt op het gebied van: politiek, sociaal, godsdienst  Maak een tijdbalk van 750 v.C tot 476 nC.


Download ppt "Een nieuw geloof: het christendom PARAGRAAF 6. Het geloof in meer goden en geloof in één god  De Grieken en Romeinen geloofden in meerdere goden. Dit."

Verwante presentaties


Ads door Google