De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“De wind eronder” Willem van der Linden – VOF De Bethune

Verwante presentaties


Presentatie over: "“De wind eronder” Willem van der Linden – VOF De Bethune"— Transcript van de presentatie:

1 “De wind eronder” Willem van der Linden – VOF De Bethune
Harm Wientjes – DLV Rundvee Advies BV

2

3 VOF De Bethune Begonnen als vleesveehouder
Natuurbeheer belangrijke rol In 2009 begonnen met melken

4 “De wind eronder” Demonstratieproject
Creëeren van een energieneutraal bedrijf Kleine windturbines plaatsen op daken van stallen en andere bedrijfsgebouwen Techniek heeft zich bewezen Grote onbekendheid bij de grote massa

5 Gemiddelde jaarlijkse windsnelheid

6 Windrichting en windkracht
In de windroos zijn de windrichtingen in klassen van 30 graden verdeeld. Voor iedere klasse is in drie Beaufortklassen aangegeven in hoeveel procent van de gevallen deze voorkwam (relatieve frequente). De windroos heeft betrekking op het KNMI-station De Bilt

7 Voordelen windenergie (t.o.v. zonne-energie)
Productie jaarrond gelijk Productie per dag gelijkmatig Kleinere aansluiting nodig per kWh Goede uitstraling Schoonste vorm van energie

8 Nadelen windenergie Turbines hebben een relatief hoog eigen verbruik
Drempelwaarde Bomen etc. verlagen rendement Turbines staan altijd in het zicht Begin van ontwikkeling, daardoor relatief duur Rendement neemt toe met de maat Hoe groter hoe beter

9 Windsnelheid Gegevens uit Tienhoven

10 Windsnelheid v.s. productie
Gemiddelde windsnelheid van betreffende windrichting met bijbehorende gemiddelde productie

11 Windsnelheid en turbulentie
Bij de meest voorkomende rechthoekige gebouwen ontstaat boven het dak een gebied met lage gemiddelde windsnelheid en een hoge turbelentiegraad. Op de afbeelding waarbij een blauwe kleur het gebied met een lage windsnelheid weergeeft. De hogere windsnelheden zijn te vinden in het gebied met de rood oranje kleur. Het verdient daarom de aanbeveling om windturbines op daken boven het gebied met de lage windsnelheid te plaatsen. De afbeelding geeft echter de situatie aan in 1 windrichting. In Nederland komt de wind in redelijke mate uit alle windrichtingen. Hier moet bij de plaatsing dan ook rekening mee gehouden worden. De berekening van de minimaal benodigde hoogte boven het dak moet dus het resultaat zijn van een beschouwing waarin alle windrichtingen betrokken zijn. Om de hoogte van de mast en daardoor de windturbine te bepalen kan indicatief bijgaande Excel file (link file) gehanteerd worden. De meest voorkomende windrichting in Nederland is Zuid West (ZW). Het verdient voorkeur dat zich aan die kant van de turbine geen obstakels bevinden die de wind kunnen belemmeren. Voor alle windrichtingen kan de volgende vuistregel worden toegepast: de afstand tot een object hoger dan het dak waar een windturbine op geplaatst wordt, moet minstens zes keer de hoogte van dat object bedragen. Bijvoorbeeld, als de boom 10 m zou zijn, moet de afstand minstens 60m zijn. Dezelfde vuistregel kan gebruikt worden bij de plaatsing van turbines op de grond: de afstand tot objecten die de wind kunnen belemmeren dient minstens zes keer de hoogte van die objecten te zijn.

12 Wind rond gebouwen Bovenaanzicht Zijaanzicht

13 Rendement

14 Afstand tussen windmolens  min. 6 m Nok richting …. Is meest ideaal
Praktische tips Afstand tussen windmolens  min. 6 m Nok richting …. Is meest ideaal

15

16


Download ppt "“De wind eronder” Willem van der Linden – VOF De Bethune"

Verwante presentaties


Ads door Google