De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

e-Procurement voor Openbare Aankopers

Verwante presentaties


Presentatie over: "e-Procurement voor Openbare Aankopers"— Transcript van de presentatie:

1 e-Procurement voor Openbare Aankopers
Infosessie e-Procurement voor Openbare Aankopers Federale dienst e-Procurement Versie:

2 De e-Procurement modules Huidig landschap
Programma Programma Wat is e-Procurement? Definitie en begrippen Waarom e-Procurement? Wettelijk kader De voordelen De e-Procurement modules Huidig landschap

3 e-Notification Programma (2) Definitie De functies Juridisch kader
Free Market Best Practice

4 e-Tendering Waar vind ik meer info? Demo en vragen Programma (3)
Definitie De functies Juridisch kader De voordelen Veranderingen in werkmethode Best practice Waar vind ik meer info? Demo en vragen

5 Wat is e-Procurement? Definitie en begrippen
Elektronisch verloop van processen en transacties bij overheidsopdrachten Via internet Begrippen zie begrippenlijst

6 Wat is e-Procurement? Waarom e-Procurement?
Overheidsopdrachten in Europa = ong. 15 à 20 % vh BBP (ong. €1500 à €2000 miljard!) Rechtvaardigt de investering om het aankoopproces te verbeteren

7 Wat is e-Procurement? Wettelijk kader
België > Overheidsopdrachten > Regelgeving Opgesteld op basis van Europese richtlijnen

8 Toelating om overheidsopdrachten via het internet af te handelen
Wat is e-Procurement? Wettelijk kader (2) Bevat oa: Toelating om overheidsopdrachten via het internet af te handelen

9 Wat is e-Procurement? Wettelijk kader (3)
Europa – nieuwe richtlijn Stemming Opdrachtdocumenten online Verplichte elektronische offertes voor opdrachtencentrales Verplicht elektronische offertes (alle procedures) Februari 2014 Februari 2016 Februari 2017 Augustus 2018

10 Grotere doeltreffendheid van de aankoopprocedures
Wat is e-Procurement? De voordelen Efficiëntie Grotere doeltreffendheid van de aankoopprocedures Een betere mededinging Administratieve vereenvoudiging Transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten

11 Voor openbare aankopers Voor ondernemingen
Wat is e-Procurement? De voordelen (2) Kostenbeperking Voor openbare aankopers Voor ondernemingen Onderzoek door een extern bedrijf : als papieren offerte € 100 kost – dan kost dezelfde elektronische offerte € 20

12 De e-Procurement modules
Publish tender notice e-Notification Search tender notice Public officer Supplier

13 De e-Procurement modules
Publish tender notice e-Notification Search tender notice Submit tender Open tenders e-Tendering Public officer Supplier

14 De e-Procurement modules
Publish tender notice e-Notification Search tender notice Submit tender Open tenders e-Tendering Configure auction Participate in auction e-Auction Public officer Supplier

15 De e-Procurement modules
Publish tender notice e-Notification Define evaluation Evaluate tenders e-Awarding Search tender notice Submit tender Open tenders e-Tendering Configure auction Participate in auction e-Auction Public officer Supplier

16 De e-Procurement modules
Publish tender notice e-Notification Define evaluation Evaluate tenders e-Awarding Search tender notice Submit tender Open tenders e-Tendering Configure auction Participate in auction e-Auction Public officer Supplier

17 De e-Procurement modules
Publish tender notice e-Notification Define evaluation Evaluate tenders e-Awarding Approve catalogue Prepare catalogue e-Catalogue Search tender notice Submit tender Open tenders e-Tendering Configure auction Participate in auction e-Auction Public officer Supplier

18 De e-Procurement modules
Publish tender notice e-Notification Define evaluation Evaluate tenders e-Awarding Approve catalogue Prepare catalogue e-Catalogue Search tender notice Submit tender Open tenders e-Tendering Configure auction Participate in auction e-Auction Prepare order Deliver products e-Ordering Public officer Supplier

19 Publicatielandschap in België

20 Het publiceren van overheidsopdrachten
e-Notification Definitie Het publiceren van overheidsopdrachten Alle nationale publicatieformulieren Alle Europese publicatieformulieren Verzending naar PBEU Onmiddellijke of uitgestelde publicatie Het publiceren van opdrachtdocumenten Free Market

21 e-Notification De functies
Verschillende rollen Superuser Uitgever Editor Dossierbeheer Vooraankondiging, aankondiging, gunning, erratum in 1 dossier Goedkeuringsgroepen Forum

22 e-Notification De functies (2)
Beheer beperkt dossier Statistieken Bibliotheek opdrachtdocumenten

23 e-Notification Juridisch kader
Bulletin der Aanbestedingen => enig platform met juridische waarde

24 e-Notification Free Market
Aankoop < publicatiedrempel Verkoop Beheer beperkt dossier Opzoeken Businesscard Zelfde beheersmogelijkheden als in de Kopersomgeving Forum

25 e-Notification Best practice
Registratie en inloggen met eID PIN code (http://www.ibz.rrn.fgov.be ) Dossiernummer Besteknummer in dossiernummer verwerken Beknopt dossiernummer

26 e-Notification Best practice (2)
De aankondiging Korte duidelijke titel ( niet enkel referentienummer) Gebruik sleutelwoorden in titel Verwijs naar het bestek in de aankondiging + laad het bestek op op e-Notification

27 e-Notification Best practice (3)
Bestanden Aantal documenten beperken Kleine en weinig bestanden opladen Aandacht type bestand (invulformulier in Word ipv PDF)

28 e-Notification BDA zoeken op het internet
Zoekresultaten op Google / Bing / … Privé-initiatieven Het ‘oude’ Bulletin der Aanbestedingen (eJustice)

29 e-Tendering Definitie
Ontvangen aanvraag tot deelneming/ offerte Openen PV van opening opstellen en ter beschikking stellen voor: iedereen de inschrijvers intern gebruik binnen de overheidsdienst => niet zichtbaar

30 e-Tendering De functies
Alle collega’s van een org. standaard aan dossier geassocieerd (User Management) Externe aankoper associëren (e-Tendering) Instructies geven aan ondernemers Offertes downloaden Hashcode van documenten controleren

31 e-Tendering Juridisch kader (1) Verplicht indienen?
Art 52 § 2 KB 15 juli 2011 indienen via elektronische middelen verbieden, toestaan of verplichten Toestaan of verplichten vermeld in opdrachtdocumenten doc moeilijk of niet elektronisch aan te maken ? => op papier

32 e-Tendering Juridisch kader (2) Macro’s en virussen
Art 6 § 2 KB 15 juli 2011 AO beslist over het aanvaarden of niet maar dient al het mogelijke te doen om het document toch te openen Nog geen dergelijke incidenten voorgevallen

33 e-Tendering Het gebruik in België
Vlaamse overheid: verplicht sinds 1/1/2012 Federale overheid: verplicht toestaan sinds 1/1/2013 (zie omzendbrief 30/11/12) BHG en Waals gewest: intentie om het toe te staan sinds resp. 1/12/2011 en 1/1/2012 Andere bestuursniveau’s en derden : vrije keuze

34 e-Tendering De voordelen
1 exemplaar van de offerte in elektronisch formaat (ipv in drievoud) Geen papieren kopies meer maken Elk elektronisch document is een origineel exemplaar Niet meer paraferen De offerte is elektronisch ondertekend

35 e-Tendering De voordelen (2)
Elektronische exploitatie van gegevens Delen van de offerte mailen naar de leden van de evaluatiecommissie Sneller berekeningen maken door rechtstreeks de gegevens in excel te vragen Kopiëren/plakken rechtstreeks naar andere documenten

36 e-Tendering De voordelen (3)
PV moet niet meer aangeleverd worden. Minder plaats voor stockage nodig Niet-weerlegbaarheid per ingediend document

37 e-Tendering Veranderingen in werkmethode
Publicatie en bestek vermelden en verduidelijken het gebruik van e-Tendering. Actualiseer bestek (verwijder alinea over paraferen, …) Het gebruik van de e-ID (inloggen en tekenen) Configuratie van het dossier testen

38 e-Tendering Veranderingen in werkmethode (2)
De openingszitting Minimaal : 2 personen aanwezig met e-ID kaart en PIN code Internetverbinding 2 PC’s online Extra : Beamer

39 e-Tendering Veranderingen in werkmethode (3)
Elektronische documenten zonder zichtbare handtekening vormen een officiële offerte Het bewaren van de offertes: bij archiveringsdatum worden alle documenten op onze server gewist, behalve het PV.

40 e-Tendering Best practice
Activeer het dossier op e-Tendering (ook voor beperkte dossiers) Controleer de link naar e-Tendering vanuit e-Notification Een week op voorhand opening voorbereiden Als bijzitter: controleer tijdig of je het dossier ziet. Zoniet: geen rol voor e-Tendering, niet aan het dossier geassocieerd Regelmatig software updaten (java, eID, browser)

41 e-Tendering Best practice (2)
e-Tendering niet beschikbaar? Ondertekenen niet mogelijk? Volg de scenario’s Geplande onderbrekingen: zie systeeminfo

42 e-Tendering Best practice (3)
Zie checklist en handleiding op ‘Is het gebruik van e-Tendering verplicht?’ op

43 https://my.publicprocurement.be https://mydemo.publicprocurement.be
Hoe registreren? https://my.publicprocurement.be 1 registratie voor alle applicaties 1X aanmelden voor alle sites https://mydemo.publicprocurement.be oefenplatform

44 www.publicprocurement.be Waar vind ik meer info?
Info over overheidsopdrachten Handleiding overheidsopdrachten Handleiding applicaties

45 Waar vind ik meer info? (2)
E-Notification De op de site (e-Not) Bij de helpdesk

46 Waar vind ik meer info? (3)
Opleidingen Federaal ambtenaar: OFO Vlaams ambtenaar: Geaccrediteerde opleiding

47 Waar vind ik meer info? (4)
Productie e-Notification: https://enot.publicprocurement.be e-Tendering: https://eten.publicprocurement.be e-Catalogue: https://ecat.publicprocurement.be e-Awarding en e-Auctions: https://eaward.publicprocurement.be

48 Waar vind ik meer info? (5)
Demo (oefenwebsites) e-Notification: https://enotdemo.publicprocurement.be e-Tendering: https://etendemo.publicprocurement.be Registreer je ook op dit oefenplatform!

49 Waar vind ik meer info? (7)
02/ (NL+FR) Elke werkdag 08:30-12:00 en 13:15-16:30

50 Bedankt voor uw aandacht
Demo en vragen Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "e-Procurement voor Openbare Aankopers"

Verwante presentaties


Ads door Google