De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peiling Project Algemene Vakken in de derde graad bso Werkseminarie 20 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peiling Project Algemene Vakken in de derde graad bso Werkseminarie 20 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Peiling Project Algemene Vakken in de derde graad bso Werkseminarie 20 november 2014

2 De peiling PAV

3 Einde tweede leerjaar van de derde graad bso Getoetste eindtermen PAV: Functionele taalvaardigheid ET 1De leerlingen kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen. ET 2De leerlingen kunnen over die informatie reflecteren en ze evalueren. Functionele rekenvaardigheid ET 7 De leerlingen kunnen evenredigheden functioneel toepassen met onder andere het principe van de regel van drieën, percentrekenen en schaalgebruik. ET 8 De leerlingen kunnen in praktische situaties de verworven wiskundige denkmethodes uit de tweede graad zelfstandig toepassen (onder andere ordenen, schematiseren, structureren). Functionele informatieverwerving en -verwerking ET 11De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken. ET 12De leerlingen kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken. Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid ET 23De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante formulieren lezen, invullen en controleren.

4 De steekproef 3381 leerlingen 384 klassen 124 vestigingsplaatsen 116 scholen

5 Resultaten per domein

6 Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt

7 86% juist

8 74% juist (p. 45)

9 46% juist

10 Resultaten per leerlingengroep

11

12 Schoolse achterstand

13 Resultaten per leerlingengroep

14 Thuistaal

15 Resultaten per leerlingengroep

16 Resultaten per studiegebied

17

18

19

20 Samenhang met toetsprestaties

21 Overzicht achtergrondkenmerken LeerlingkenmerkenSchoolkenmerken GeslachtSchooltype LeeftijdOnderwijsnet ThuistaalVerstedelijkingsgraad Aantal boeken thuisGOK-concentratiegraad Leermoeilijkheden Sociaal-economische status Studiegebied

22 Lezen Luisteren Rekenen IVV Leerlingkenmerken Jongens + Leeftijd (t.o.v. op leeftijd) één jaar achter op leeftijd - - meer dan één jaar achter --- Beperkingen bij het leren (t.o.v. geen) Dyslexie + Dyscalculie -- Andere leerproblemen-

23 Leerproblemen Totaal: 32% leerproblemen

24 Lezen Luisteren Rekenen IVV Gezinskenmerken Thuistaal (t.o.v. uitsluitend Nederlands) Nederlands met andere taal-- -- uitsluitend andere taal--- Gunstige sociaal-economische status van het gezin + Aantal boeken thuis (t.o.v. 0 tot 10) 11 tot 25 + + 26 tot 100 ++ meer dan 100++ +

25 Schoolloopbaantype

26 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan Schoolloopbaantype secundair onderwijs (t.o.v. 1 ste leerjaar B - beroepsvoorbereidend leerjaar- bso) 1 ste leerjaar A – beroepsvoorbereidend leerjaar – bso+ ++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – bso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – tso/kso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – aso++++ atypische schoolloopbaan - Studiegebied Bouw -

27 Samenvattend Zwakke resultaten voor lezen, luisteren en rekenen. Betere resultaten voor IVV. Sterke samenhang met o thuistaal o dyscalculie voor rekenen en IVV o twee of meer jaar schoolse achterstand (behalve lezen) o schoolloopbaan Bijna geen schoolverschillen meer na controle voor achtergrondkenmerken. Formulieren: basiselementen geen probleem, maar zelf info selecteren moeilijker


Download ppt "Peiling Project Algemene Vakken in de derde graad bso Werkseminarie 20 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google