De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BUE Middenkader 2004 Een eerste verkenning van de resultaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BUE Middenkader 2004 Een eerste verkenning van de resultaten."— Transcript van de presentatie:

1 1 BUE Middenkader 2004 Een eerste verkenning van de resultaten

2 2 Een overzicht 1. Algemene situering 2. Totale responsgraad 3. Betrouwbaarheden van de competenties 4. Evaluatie per competentie 5. Evaluatie per indicator 6. Competenties volgens positie 7. Competentie volgens geslacht 8. Evaluatie over de BUE-bevraging 9. Open commentaren

3 3 1. Algemene situering Wie heeft welke vragenlijst ingevuld ? Aantal ingevulde vragenlijsten Vragenlijst AVragenlijst B Afdelingshoofd 17690 Operationeel leidinggevende 0387 A1-Diensthoofd 88147

4 4 1. Algemene situering -Twee vragenlijsten (A & B) geven analoge resultaten -Om met vorige BUE’s te kunnen vergelijken: verdere bespreking van vragenlijst A Vragenlijst AVragenlijst B Resultaatgerichtheid 3,653,75 Teamleiderschap 3,66 Communicatie 3,433,44 Overtuigingskracht 3,683,79 Samenwerking buiten team 3,57/ Richting geven 3,723,66

5 5 2. Totale responsgraad

6 6

7 7 Andere vaststellingen: –Entiteiten met veel buitendiensten hebben laagste respons –Kleinere entiteiten hebben hoogste respons (uitz.: OND) –Verband tussen responsgraad feedbackgevers en competentiescores/evaluatievragen: niet aan te tonen 2. Totale responsgraad

8 8 3. Betrouwbaarheden van competenties Vragenlijsten A & B hebben dezelfde kwaliteit

9 9 4. Evaluatie per competentie

10 10 4. Evaluatie per competentie -Antwoordprofiel per competentie: * Ongeveer 50 % van de feedbackgevers en de leidinggevenden geven hun chef/zichzelf een gemiddelde score tussen 3 en 4 *Ongeveer 35 % geven hun chef/zichzelf een gemiddelde score hoger dan 4 * Ongeveer 15 % geeft hun chef/zichzelf een gemiddelde score lager dan 3 * Een verwaarloosbaar kleine groep antwoordde ‘weet niet’

11 11 4. Evaluatie per competentie

12 12 Afdelingshoofden in MVG en VOI worden ongeveer even hoog door hun feedbackgevers geëvalueerd 90 % van afdelingshoofden van MVG en alle afdelingshoofden in VOI met gemiddelde evaluatiescore boven 3 10 % van afdelingshoofden in MVG met gemiddelde evaluatiescore onder 3 4. Evaluatie per competentie

13 13 4. Evaluatie per competentie

14 14 5. Evaluatie per indicator - Antwoordprofiel per indicator: * De grote meerderheid van leidinggevenden en feedbackgevers geven score van 3 of 4 * Kleinere groep geeft score 1, 2 of 5 * Zeer kleine groep feedbackgevers ‘weet niet’ - Twee indicatoren wijken af van dit profiel:

15 15 5. Evaluatie per indicator

16 16 5. Evaluatie per indicator

17 17 6. Competenties volgens positie - Vergelijking: Afdelingshoofden schatten zichzelf hoger in voor communicatie dan feedbackgevers Feedbackgevers schatten de afdelings- hoofden hoger in voor overtuigingskracht dan het afdelingshoofd zelf

18 18 6. Competenties volgens positie

19 19 6. Competenties volgens positie

20 20 7. Competenties volgens geslacht -Volgens geslacht van afdelingshoofd: Vrouwelijke afdelingshoofden worden door hun feedbackgevers hoger gescoord voor ‘samenwerking buiten mijn team’ dan mannelijke afdelingshoofden (zoals vorig jaar). - Volgens geslacht van feedbackgevers: Mannelijke feedbackgevers schrijven meer teamleiderschap, communicatie en richting geven aan afdelingshoofden toe dan vrouwelijke feedbackgevers.

21 21 7. Competenties volgens geslacht

22 22 8. Evaluatie over de BUE-bevraging Afdelingshoofden vinden de BUE-bevraging meer zinvol dan de feedbackgevers Afdelingshoofden zijn meer geneigd om BUE tweejaarlijks te organiseren, feedbackgevers eerder niet tweejaarlijks.

23 23 8. Evaluatie over de BUE-bevraging

24 24 8. Evaluatie over de BUE-bevraging

25 25 8. Evaluatie over de BUE-bevraging 0

26 26 8. Evaluatie over de BUE-bevraging Geen verband aan te tonen met responsgraad

27 27 90 % van afdelings hoofden: ok  Opvolging volstaat 10 % van afdelingshoofden: problematisch  Verdere begeleiding nodig Conclusie


Download ppt "1 BUE Middenkader 2004 Een eerste verkenning van de resultaten."

Verwante presentaties


Ads door Google