De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OVERLASTFENOMENEN IN PARKEN EN GROENZONES Over hondenpoep en hangjongeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OVERLASTFENOMENEN IN PARKEN EN GROENZONES Over hondenpoep en hangjongeren."— Transcript van de presentatie:

1 EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OVERLASTFENOMENEN IN PARKEN EN GROENZONES Over hondenpoep en hangjongeren

2 Inleiding Overlast en onrust is van alle tijden  Voorbeelden: 1. Begin van studentenstad in Leuven  verscheidene doden 2. Boek van Weringh Volgens elke generatie  Voor het eerst in de geschiedenis

3 ‘Overlast’ als maatschappelijk debat Ruim begrip  Interactief  Subjectief Sociaal construct  Hangt af van tijd en ruimte De invulling van het begrip hangt nauw samen met de tolerantiedrempel die men hanteert

4 ‘Overlast’ als maatschappelijk debat Risicomaatschappij  Risicobewustzijn  Risicoacceptatie Netwidening  De vraag om niet-strafbaar gedrag in de gemeentewet in te schrijven Voorbeelden  Hondenpoep  Grasmaaiers op zondag

5 ‘Overlast’ als wetenschappelijk onderwerp Gesitueerd in de publieke/ openbare ruimte  Overlast ontstaat vaak waar de grens tussen private en publieke ruimte onder druk staat  Bijvoorbeeld hangjongeren  Annexatie van openbare plaatsen zoals pleinen Sociale overlast  fysieke overlast

6 Opzet van het onderzoek Horizontale analyse  Door ervaringen en professionele actoren inzicht verschaffen in wat overlast is en hoe het geconstrueerd wordt  we houden rekening met  Aard en omvang  Oorzaken en veroorzakers  Ten slotte wordt vanuit deze integrale benadering aanbevelingen voor een gedifferentieerde aanpak gesuggereerd

7 Aard en omvang van de problematiek Fysieke overlast  Zwerfvuil  Sluikstorten  Hondenpoep  + bijna overal vormen van vandalisme Sociale overlast  Voornamelijk hangjongeren  tolerantiegrens is nihil

8 Aard en omvang van de problematiek overlast verschilt van  Aard  Ernst/ intensiteit  Prevalentie 4 ernstcategorieën : 1. Hinderlijke jeugdgroepen 2. Overlastgevende jeugdgroepen 3. Criminele jeugdgroepen 4. jeugdbendes

9 De ‘klagers’ en de ‘daders’ Klagers  Meestal gaat het om oudere buurtbewoners  Wonen dikwijls in de betrokken buurten  Tolerantiedrempel ligt veel lager dan bij jongere personen  ‘generatieconflict’  Drempel ligt veel lager tegen over allochtonen

10 De ‘klagers’ en de ‘daders’ Daders  Sluikstorten: veelal oudere autochtonen  Ook verkeersoverlast of hondenpoep komt meestal op de rekening van ouderen terecht  Hangjongeren: vaak autochtonen uit de onmiddellijke omgeving

11 Aanbevelingen Geen repressieve maatregelen maar werken aan de communicatie, het sociale weefsel tussen de groepen moet versterkt worden Preventiepiramide 1. Algemeen leefkwaliteitsbevorderend klimaat 2. Algemene preventiemaatregelen 3. Specifieke preventiemaatregelen 4. Curatieve maatregelen

12 Besluit Geen eenduidig begrip  Enerzijds om feiten die zich in de prejuridische en prejustitiële sfeer bevinden  Anderzijds over zaken waar wel ingegrepen kan worden door de politie Gesignaleerde sociale en fysieke overlast  Aard en omvang verschilt  Draagt een uitdrukkelijk subjectieve component in zich


Download ppt "EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OVERLASTFENOMENEN IN PARKEN EN GROENZONES Over hondenpoep en hangjongeren."

Verwante presentaties


Ads door Google