De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemaakt door: Rosa Starremans, Bente Janssen & Lauren Bertaux

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemaakt door: Rosa Starremans, Bente Janssen & Lauren Bertaux"— Transcript van de presentatie:

1 Gemaakt door: Rosa Starremans, Bente Janssen & Lauren Bertaux
ANW: Module 2 biosfeer Gemaakt door: Rosa Starremans, Bente Janssen & Lauren Bertaux

2 Introductie Wij hebben de afgelopen periode gewerkt aan de module biosfeer. Hierbij zijn we ons gaan verdiepen in het deelonderwerp: Klimaatverandering, in het bijzonder de stijging van de zeespiegel.

3 Het deelthema Als deelthema hebben we gekozen klimaatveranderingen. Wij hebben dit gekozen, omdat dit ons het interessantste onderwerp leek en we hier steeds meer mee te maken krijgen op aarde. Dat zie je terug in de media en de nieuwsberichten. Hierdoor waren wij nieuwsgierig geworden en wilden we het beter bestuderen. Daarna hebben we ons gespecialiseerd in de stijging van de zeespiegel en wat de negatieve effecten zijn voor Nederland. We kwamen op het onderwerp Deltaplan 2. Dit vonden we een geschikt onderwerp die bij ons deelthema paste. Hier hebben we dan ook onze onderzoeksvraag en hypothese op gebaseerd.

4 De artikelen Artikel 1 ‘Olie- en gasreserves ‘: Dit artikel gaat over Oman, Oman ligt in het meest olierijke gebied ter wereld. Maar met hun huidige productieniveau van olie en gas zijn de olie- en gasvelden over ongeveer 20 en 40 jaar uitgeput. Artikel 2’ De klimaatbestendige stad’(geografie februari 2014) : Dit artikel gaat over hoe klimaatbestendig sommige steden zijn, want de aanpassingen aan een veranderd klimaat spelen een steeds grotere rol voor steden. Artikel 3 ‘Missie naar de mantel’ ( nwtmagazine september 2012): Dit artikel gaat over dat we erg weinig weten van de aardmantel en geologen hier nu verandering in willen brengen. Artikel 4’De lange arm van La Niña’: geografie: Honger in de Hoorn van Afrika nummer 9 jaargang ’: In het artikel wordt uitgelegd wat de El Niño/Southern Oscillation (ENSO) precies is. Wat de La Niña is, wat de gevolgen zijn voor Afrika, de voorspellingen en de verklaringen. Artikel 5’ Overstromingen Groot-Brittannië gevolg van opwarming door de aarde IPS’ :In het artikel wordt eerst het probleem beschreven namelijk: of de overstromingen in Groot-Brittannië gevolgen zijn van klimaatverandering. Artikel 6’ De voorspelbaarheid van El Niño en La Niña‘: In het artikel wordt eerst uitgelegd dat een EL Niño en een La Niña zo graag mogelijk willen voorkomen. En hoe deze klimaatverschijnselen kunnen worden voorspellen. Artikel 7’ EL Niño in een veranderend klimaat‘ : In het artikel wordt uitgelegd dat een EL Niño degelijk klimaatschommelingen treft. Als conclusie dat alle veranderingne schijnen elkaar tegen te werken. Artikel 8 ‘La Niña ontwikkelt zich: mogelijk meer orkanen‘ : Het klimaatfenomeen dat bekend staat als La Niña lijkt zich te gaan ontwikkelen. Wanneer La Niña voorkomt, zijn er meer orkanen dan normaal. Welke ontwikkeling zich er plaatsvind is nog niet bekend.

5 Artikel 9’Nog meer orkanen door klimaatverandering’ ( wetenschap24
Artikel 9’Nog meer orkanen door klimaatverandering’ ( wetenschap24.nl) : Dit artikel gaat over dat er door de klimaatverandering steeds meer en hevigere orkanen komen. Artikel 10’ Effecten van Klimaatverandering in Nederland’: Dit artikel gaat over welke invloeden klimaatveranderingen hebben op Nederland. Artikel 11 ‘Hoe kan smog ontstaan? Invloed op natuur en gezondheid’: Dit artikel gaat over de oorzaken en gevolgen van smog op de natuur en gezondheid en wat we hieraan kunnen doen. Artikel 12 ‘Luchtvervuiling veroorzaakt meer dan 2 miljoen doden per jaar’ : Dit artikel gaat over wat de precieze oorzaken zijn van luchtvervuiling. Artikel 13’ Smelten van ijskappen op Antarctica niet te stoppen’ : Dit artikel gaat over de gevolgen van het smelten van de ijskappen. Het ijs op Antarctica smelt veel sneller dan gedacht was. Dit concluderen het Britse Centrum voor Poolobservaties en Modelling na drie jaar van observaties. Artikel 14’ Nieuwe aanpak waterkering in Nederland: Deltaplan 2’ (www.mens-en-samenleving.info.nu) : Dit artikel gaat over dat er een nieuw Deltaplan moet komen, want voor nu is Nederland niet meer goed genoeg beschermt tegen water. Artikel 15 ‘Een nieuw Deltaplan' : Dit artikel gaat over welke technieken Nederland het beste kan toepassen wat betreft de preventie van overstromingen. En of er een nieuw deltaplan nodig is om Nederland te beschermen.

6 Structuur artikelen Artikel 7 Artikel 1 Artikel 4 Artikel 6
Artikel 7 Artikel Artikel Artikel 6 Artikel Artikel Artikel Artikel 10 Artikel Artikel 5 Artikel Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15

7 Onderzoeksvraag en hypothese
Wat moet de nieuwe deltacommissie doen, naast het verbeteren van bestaande veiligheidsmaatregelen, om Nederland voldoende te beschermen tegen de stijgende zeespiegel? Om de watersnoodramp van 1953 te voorkomen komt het deltacommissie met een nieuw Deltaplan. Namelijk deltaplan 2. In deltaplan 2 gaat zand een belangrijke rol spelen. Het deltaplan gaat zich richten op 4 specifieke (vernieuwde) punten. Deze punten zijn (kort samengevat): De Noordzeekust wordt honderden meters breed. Het Rivierengebied: dijkverzwaring en verruiming van het stroombed. Het IJsselmeergebied wordt zoetwaterreservoir voor het noorden en westen van ons land. Hoge gronden: zuinig doen met drinkwater. Naast alle deze nieuwe punten verbetert dus het Deltaplan 2 ook de dijkverzwaring, verruiming van stroombedden, ophoging van de Noordzeekust, en aanleg van waterreservoirs. De kosten van het plan bedraagt tussen 2010 en 2050 jaarlijks €1,3 tot €1,9 miljard. Het wordt betaald uit het Deltafonds, dat door opbrengsten van aardgas en staatsleningen wordt gevuld.

8 Onderzoeker: Pavel Kabat
Pavel is geboren in Praag, Hij was in Nederland onder meer lid van de Deltacommissie en wetenschappelijk directeur van het nationale onderzoeksprogramma: ‘Klimaat voor Ruimte.’ Bij Wageningen UR gaf hij voor kort leiding aan de Earth Science and Climate Change Group en aan Wageningen Climate Centre. Professor op de universiteit van Wageningen en hydroloog en klimatoloog. En zelfs nog directeur op het ISSA. Hij leidt een grote groep onderzoekers die zowel onderzoek doen naar basale (laag niveau) aspecten van het klimaatsysteem. Van het functioneren van de atmosfeer en de interactie met land en landgebruik tot aan de techniek van aanpassing van klimaatverandering. Kabat is sinds 1 februari 2012 directeur bij de International Institute for Applied Systems Analysis (IISA). Daarnaast blijft hij professor op de universiteit van Wageningen en behoudt hij zijn positie als bestuursvoorzitter van de Waddenacademie

9 Einde We hopen dat jullie het interessant vonden!


Download ppt "Gemaakt door: Rosa Starremans, Bente Janssen & Lauren Bertaux"

Verwante presentaties


Ads door Google