De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3D modellen van de Nederlandse Ondergrond

Verwante presentaties


Presentatie over: "3D modellen van de Nederlandse Ondergrond"— Transcript van de presentatie:

1 3D modellen van de Nederlandse Ondergrond
J.D. van Wees, R. Versseput, E. Simmelink,

2 Inhoud Missie NITG Achtergrond regionale kartering diepe ondergrond
sleutel componenten internet distributie en visualisatie Demonstratie Toekomstige ontwikkelingen

3 TNO-NITG: Toegepast geowetenschappelijk onderzoek t. b. v
TNO-NITG: Toegepast geowetenschappelijk onderzoek t.b.v. het management van data, informatie en kennis voor het duurzaam beheer en gebruik van de ondergrond en de daarin voorkomende natuurlijke bestaansbronnen, beheer van data en informatieverstrekking

4 Randvoorwaarden Informatiefunctie TNO-NITG
geowetenschappelijke data en informatie zonder enige beperking beschikbaar stellen… … verdisconteert bij de kosten die in rekening worden gebracht bij de verstrekking … niet de kosten van inzameling, verwerving en kwaliteitsborging en …geen winstopslag...

5 Kartering diepe ondergrond (1:250
Kartering diepe ondergrond (1: ): sleutel horizons (8, Ma), breuken

6 Kaarten zijn gebaseerd op regionale interpretatie van: seismische profielen

7 Seismische interpretatie in Noord Nederland

8 Constructie van diepte horizons en breuken

9 3D alleen voor NITG experts, 2D gepubliceerde kaarten missen:
3D inzicht: 3D structure, profielen toegang: anytime, anywhere Geografische focus: sub/super areas Thematische focus: highlight particular features Dynamische update van data Combinatie met andere data

10 Thematic focus: Geo-Hazards
Earthquakes in Roer valley Graben and relation with deep structure

11 Oplossing Centrale digitale opslag en internet distributie
3D visualisatie

12 DINO is de Internet-implementatie van het concept van de one-stop-shop voor Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Dit concept heeft het Instituut als opdracht bij zijn oprichting in 1998 meegekregen. DINO is de database waarin alle gegevens waarvoor het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO verantwoordelijk is gearchiveerd worden, waarin kwaliteitsborging van de gegevens plaats vindt en waaruit ze verstrekt worden aan eenieder die erom vraagt. DINO bestaat in de praktijk uit een databasemanagement systeem dat via een applicatie server over het Intranet en Internet aangesproken kan worden om de gegevens in te voeren, te onderhouden, te raadplegen en uit te voeren. Bij het invoeren en onderhouden worden de gegevens aan allerlei kwaliteitsregels getoetst.

13 Situatie 3D Digitale Atlas (2003)
TNO-NITG Dissemination DINO DINOloket (www) ArcIMS 3D Atlas Zipfile Spatial Query API 3D Atlas data PUBLIC 3DVIEWER 3D experts 3D Atlas data Construction Mapping,Zycor-ArcInfo, Gocad etc.

14 DINOLOKET: GIS based internet browsers

15

16 Java 3D viewer project (-2001)
Project of the departments of Geo-Information Systems and Geo-Energy. The viewer is used to disseminate the 3D map of the Netherlands’ deep subsurface

17 Point set: seismic interpretation of horizons

18 Point set and grid: Base Tertiary and well picks

19 Faultlines and grid: Base Triassic and all faultlines

20 Layer model construction

21 Layer Model: bitmap with topographic information

22 Layer model: Tertiary subcrop + section
Salt Diapirs faults Pre Tertiary Folding

23 Bitmap draped on grid: Base Triassic and reservoirs

24 Layer model:

25 Layer model: Tertiary subcrop + section

26 Shallow subsurface by TNO-NITG 3-D Viewer

27 Ebro-delta (1)

28 Ebro-delta (1)

29 Nieuwe data types, inclusief grote volume data (1)
Seismische data Log data van putten

30 objects in ArcGIS: draped as Bitmap

31 conclusie Tekortkomingen 2D publicatie opgelost
Voor iedereen beschikbaar (dinoloket.nitg.tno.nl) Generiek opgezet, toepasbaar voor andere gelaagde modellen Makkelijk uitbreidbaar, o.a. koppeling met web-GIS


Download ppt "3D modellen van de Nederlandse Ondergrond"

Verwante presentaties


Ads door Google