De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Introductie 2012

2 Masters SEC en LVHOM Minor Leren Lesgeven  SEC track SE: Eerstegraads lesbevoegdheid, na (10), sk (6), wi (13+ 2) en inf (2)  SEC track SC: Wetenschapscommunicatie (2): communicatie over wetenschap en techniek in een maatschappelijke context  LVHOM: Eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (7)  Minor Leren Lesgeven: Oriëntatie op de onderwijspraktijk (20 EC), tweedegraads bevoegdheid (30 EC), na (19), wi (18), inf (2), mij (10) en economie (3)

3 Aandachtspunten voor ELAN studenten  Inschrijving  Rooster  UT-Onderwijssystemen  Boeken  Schoolpracticum  Studiegids  Studiebegeleiding  Nieuws & data  Groepsindeling presentatievaardigheden  Opleidingscommissie

4 Inschrijving!  Minorstudenten moeten zijn aangemeld en moeten voldoen aan algemene toelatingseis (80 EC)  Masterstudenten moeten zijn toegelaten door de toelatingscommissie en ingeschreven zijn aan de UT http://www.utwente.nl/so/studentservices/ http://www.utwente.nl/so/studentservices/  Geen reguliere student: dan inschrijving als contractant  Studentnummer, studenten e-mailadres, ICT-account  Toegang tot UT-onderwijssystemen

5 Rooster Masters SEC en LVHOM Blok 1:  Dinsdag 6 e + 7 e uur: Presentatievaardigheden SEC (36-40)  Dinsdag 8 e + 9 e uur: Inleiding vakdidactiek SEC-SE  Dinsdag 6 e + 7 e uur: Inleiding vakdidactiek LVHOM  Donderdag 6 e + 7 e uur: Presentatievaardigheden LVHOM  Donderdag 6 e + 7 e uur: Wetenschapscommunicatie SEC  Donderdag 8 e + 9 e uur: Onderwijskunde 1 SEC/LVHOM  SEC SE presentatievaardigheden: maandag 6 e + 7 e uur of geïntegreerd  SEC SC: premaster vakken CS, zie rooster CS  Vakinhoudelijke vakken, zie rooster opleidingen  Roosters UT: http://www.utwente.nl/so/student/onderwijs/roosters/http://www.utwente.nl/so/student/onderwijs/roosters/

6 Rooster Minor Leren Lesgeven Blok 1:  Dinsdag of donderdag 6 e + 7 e uur (wk 36-40) presentatievaardigheden eco, inf, na, sk, wi  Dinsdag 8 e + 9 e uur: Inleiding vakdidactiek  Dinsdag 6 e + 7 e uur: Inleiding vakdidactiek Mijleer  Donderdag 6 e + 7 e uur: Presentatievaardigheden Mijleer  Donderdag 8 e + 9 e uur: Inleiding Kennisuitwisseling N.B. Per kwartiel maximaal 1 vak erbij

7 UT-Onderwijssystemen  Inschrijven voor vakken en tentamens via OSIRIS!  OSIRIS: Studentengegevens en –resultaten; cursusinformatie  Blackboard: Elektronische leeromgeving  UT-onderwijssystemen: http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/  Studentenportal: http://my.utwente.nlhttp://my.utwente.nl  ICT introductie: Donderdag 6 sept.12.30-13.15 uur Cu 205D (eventueel aansluitend rondleiding)

8 Blackboard en OSIRIS ondersteuning  Vragen over Blackboard en OSIRIS: BOZ-GW contactpersoon: Huub Engbers H.T.Engbers@utwente.nlH.T.Engbers@utwente.nl aanwezig ma, di, do, vr van 9 tot 15 uur  Voorlopig gastaccount Blackboard: SEC: bb_sec_tempstudent,Zie67afg LVHOM: bb_vhomij_tempstudent, Tjo44inz

9 Boeken  Handleidingen en ander studiemateriaal worden uitgedeeld en/of in Blackboard gezet  Vakinhoudelijke dictaten zijn te koop bij de Unionshop.  Boeken zelf bestellen (eventueel via studieverenigingen)  Boek Onderwijskunde 1 / Inleiding kennisuitwisseling + VD: Effectief Leren, Ebbens & Ettekoven, Noordhoff, 2 e druk

10 Schoolpracticum (lerarenopleiding)  Afspraken over het schoolpracticum maak je met de vakdidacticus (mentor)

11 Studiegids en OER Studiegids voor ELAN master- en minorstudenten  Beschrijving van de opleidingen  Praktische informatie Lees ook de Onderwijs- en Examenregeling!  Algemeen deel en opleidingsspecifiek deel op de website van GW: http://www.utwente.nl/gw/onderwijs/reglementen/ http://www.utwente.nl/gw/onderwijs/reglementen/

12 Studiebegeleiding  Vakinhoudelijk: docenten  Studieprogramma masterstudenten: mentoren  Studievoortgang: OSIRIS  Oriëntatie op de studie, studieproblemen: studieadviseur  Bijzondere regelingen, psychologische ondersteuning: UT-studentenbegeleiding http://www.utwente.nl/so/studentenbegeleiding/ http://www.utwente.nl/so/studentenbegeleiding/

13 Studiebegeleiding@ELAN Mentoren (vakdidactici):  Scheikunde:Fer Coenders en Wil Gradussen  Informatica:Nico van Diepen  Wiskunde: Nellie Verhoef en Gerard Jeurnink  Natuurkunde:Henk Pol en Jan van der Veen  Maatschappijleer: Margarita Jeliazkova  Economie: Menno Rol  Wetenschapscommunicatie: Anne Dijkstra Studieadviseur: Gerdy ten Bruggencate

14 Nieuws & data  Derde donderdag van de maand: ELAN colloquium (lunch)  Workshops: Theatervaardigheden, stemgebruik  Januari 2013: Twents Meesterschap, Studiedag over Lerarenopleiding, Wetenschaps- en techniekcommunicatie & Onderwijspraktijk

15 Groepsindeling presentatievaardigheden  Maandag 6 e en 7 e uur: Anne Dijkstra/Erwin Rijswoud HB2C  Dinsdag 6 e en 7 e uur: Menno Rol HB2A, Nico van Diepen Cubicus B103, Wil Gradussen HB2C, Henk Pol HB2E, Nellie Verhoef HB2D;  Donderdag 6 e en 7 e uur: Margarita Jeliazkova CU B101, Jan van der Veen CU C236, Fer Coenders HB2C, Gerard Jeurnink HB2D, Nico Alink HB2E  Samuel Mok (m-SEC sk): groep Wil Gradussen  Tim van Katwijk (minor natuurkunde): groep Henk Pol  Sander Wenderich (m-SEC na): groep Henk Pol  Roy Daggenvoorde (minor natuurkunde): groep Jan van der Veen  Lianne de Wolf ((minor natuurkunde): Groep Nico Alink

16 Opleidingscommissie  Gevraagd en ongevraagd advies over de opleiding, bijv.: - de opbouw van het curriculum - de kwaliteit van het onderwijs (vakevaluaties) - de studiebegeleiding  Studentleden: Kaj Schadenberg, Eveline Dijkdrenth, Henk Groot Roessink  Stafleden: Nellie Verhoef (vz.), Fer Coenders, Hedwig te Molder

17 VRAGEN?


Download ppt "Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven."

Verwante presentaties


Ads door Google