De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 5 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 5 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 5 juni 2009

2 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 2 agenda 10u inleiding Lieve Van Leuven instellingen & lerenden Peter Van Poucke / Wim De Pelsemaeker externe communicatie Jan Dejonghe 11u15pauze 11u30nieuwigheden personeel Jeroen Depoortere 13ulunch

3 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 3 inleiding Lieve Van Leuven, afdelingshoofd ICT AgODi

4 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 4 inleiding -Uitvoeren beslissingen lopende legislatuur en voorbereiden nieuwe legislatuur -ICT : vorige jaren : start en analyse van projecten -ICT : nu en komend schooljaar: vooral interne uitvoering van projecten, minder impact naar data vergaring… -Een terugblik over lopende projecten -Maar… -Nieuwe zending voltijds engagement -Aanpassing zending aanwending -Wijzigingen VWO -Nieuwigheden voor elektronisch personeelsdossier -Info over uitrol webEDISON

5 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 5 inleiding Enkele belangrijke projecten in uitvoering Personeel –Uitrol van het EPD EPD in 2007 uitgerold naar CLB, hogescholen en 1/3 CVO EPD in 2008 uitgerold in rest CVO en overige sectoren (inspectie) –Inzage personeelsdossier Loopbaanoverzichten elektronisch ter beschikking stellen via webedison, rol softwareleveranciers – VEPD ( scanning) December 2009 in productie Alle binnenkomende documenten worden gescand, voorzien van metadata en gekoppeld aan EPD – Elektronisch loonbriefje Vanaf juni 2009 zullen de salarisbrieven op vrijwillige basis elektronisch geraadpleegd kunnen worden via thuisbankieren –Workflow werkstations Juni 2009 in productie Uitbreiding elektronische agenda –Automatisering dienstonderbrekingen Vanaf mei 2009 Automatische controle van de voorwaarden

6 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 6 inleiding Enkele belangrijke interne projecten in uitvoering Personeel –WEETULEX WEB Najaar 2009 Intern documentatiesysteem hernieuwen en extern ter beschikking stellen –Automatisering vaste benoemingen Januari 2009 Voorwaarden geautomatiseerd (voor 90 % van de dossiers) –SEPA voor EPD en wedden –Audit weddesysteem en vernieuwbouw weddesysteem –CAO aanpassingen Automatische berekening vakantiegeld eindejaarstoelagen

7 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 7 Instellingen en lerenden –Nieuw financieringssysteem hoger onderwijs Bouw van databank hoger onderwijs Gebruik van webservices Berekening financiering –Nieuw financieringssysteem leerplicht en internaten Automatisering berekening toelagen –Hoger beroepsonderwijs HBO in hoger onderwijs: –Nieuwe opleidingen: aanvraagprocedure –Opleidingen kunnen ten vroegste starten in 2010-2011 HBO in volwassenenonderwijs: –HBO opleidingen bestaan: in werking decreet 1/9/2009 –Specifieke lerarenopleidingen behoren niet tot HBO HBO in secundair onderwijs –Vierde graad verpleegkunde –Omkadering secundair onderwijs, DKO en BUSO en VWO Van PC toepassing naar bedrijfstoepassing –Decreet volwassenenonderwijs Integratie van de wijzigingen van het decreet inleiding Enkele belangrijke interne projecten in uitvoering

8 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 8 inleiding Enkele belangrijke interne projecten in uitvoering Instellingen en lerenden –Schooltoelagen en studietoelagen Uitbreiding van schooltoelagen voor het basisonderwijs Digitaal aanvraagformulier Vervanging van “woningendatabank” door interne databank –SEPA voor toelagen –CREON: CLB : terugzendingen van leerlingentellingen aan CLB –Gegevensregistratie voor voltijds engagement : zie nieuwe zending

9 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 9 instellingen en lerenden Peter Van Poucke, domeinbeheerder I&L

10 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 10 instellingen en lerenden nieuwigheden –basis en secundair –secundair –volwassenenonderwijs Project hoger onderwijs

11 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 11 nieuwigheden instellingen en lerenden BASIS EN SECUNDAIR: Geïntegreerd onderwijs Zending GON: soort gebeurtenis 10027 De hoofdstructuur van de leerling in het gewoon onderwijs is enkel –111 gewoon kleuteronderwijs –211 gewoon lager onderwijs –311 gewoon voltijds secundair onderwijs –312 deeltijds beroepssecundair onderwijs –411 hoger onderwijs De andere HS zijn niet toegelaten

12 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 12 nieuwigheden instellingen en lerenden SEC: nieuwe zending voltijds engagement Zending voltijds engagement: soort gebeurtenis 10060 Enkel van toepassing in HS 312 (deeltijds beroepssecundair onderwijs) TB is gepubliceerd op hooizolder (24.03) Deze zending –Vindt 3 keer per schooljaar plaats –Bevat de totalen M- en K-codes van elke jongere die ingeschreven is op het registratiemoment en gerekend vanaf het begin van het schooljaar tot op 3 tijdstippen Ook steeds te zenden bij een uitschrijving! –Hierdoor kan men het aantal M- en K-codes monitoren per centrum –Zending ten laatste 15 dagen na de uitschrijving

13 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 13 nieuwigheden instellingen en lerenden SEC, DKO en VWO: aanpassing zending aanwending Zending aanwending : soort gebeurtenis 10028 Van toepassing voor SO maar ook voor BUSO, DBSO, DKO en VWO De school meldt met deze zending –Het aantal ingerichte ambten –Het aantal ingerichte uren –De overdrachten van een soort uren naar een ander soort uren –Van uren naar het volgende schooljaar –Van uren naar een andere instelling, enzovoort Tabel met soorten middelen die kunnen gezonden worden: op de hooizolder (wordt elk schooljaar aangepast)

14 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 14 nieuwigheden instellingen en lerenden VWO: versoepeling controles cursusgegevens Versoepeling van de controles zendingen cursusgegevens Melding cursusplanning (10031) Melding cursisten op het registratiemoment (10033) Melding schrapping cursus (10032) De cursus wordt uniek bepaald door instellingsnummer en cursuscode. Voor de melding schrapping van een cursus wordt er een minder strenge controle toegepast. Gegevens worden wijzigbaar: –Niet wijzigbaar worden referteperiode instellingsnummer hoofdstructuur Administratieve groep module cursuscode –Alle overige velden zijn wijzigbaar (registratiedatum moet binnen de referteperiode blijven)

15 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 15 nieuwigheden instellingen en lerenden VWO: aanpassing ODXIX In datarecord identificatie van de cursus: –0140-16 Organisatievorm: waarde 04 valt weg. Enkel nog toegelaten 01 volledig contactonderwijs 02 volledig afstandsonderwijs 03 gecombineerd onderwijs

16 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 16 Webservices binnen Onderwijs en Vorming Wim De Pelsemaeker, afdeling hoger onderwijs project instellingen en lerenden

17 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 17 Inleiding: O&V?

18 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 18 Inleiding: AHOVOS?

19 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 19 Inleiding: Hoger Onderwijs? Personeel Hogescholen (12): –13.000 betalingen per maand Financiering Hoger Onderwijs (4): –€1,5 miljard per jaar Gegevensbeheer Hoger Onderwijs (8): –200.000 studenten per jaar Gelijkwaardigheid diploma’s (11): –300 aanvragen per maand

20 1. De business case

21 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 21 Tot academiejaar 2007-2008 DB2 databank: DTO: inschrijvings- en resultaatsgegevens per academiejaar Registratie op vaste tijdstippen in bulk –Inschrijvingen: 01/02 –Resultaten: 30/09 Communicatie via “Edison”

22 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 22 Edison Web Site Infolijn Werkstations Onderwijs & Vorming Mainframe Web Server (Web)EDISON : As-Is Burger (Student, ouder, leerling, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) interne t O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) Anderen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) interne t Instellingen (Directeur, medewerker, …) Federale Overheid 1 2 3 4 5 6 7

23 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 23 Voordelen Dekte alle business noden: –Werkingsmiddelen berekenen –Statistische publicaties Stabiele en vergelijkbare sets aan data per academiejaar Procedure laat controle en verificatie toe Bewezen technologie

24 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 24 Nadelen Administratieve procedure los van operationele procedures binnen de instelling Bulk zendingen maakten foutdetectie soms moeilijk Weinig flexibel: vergissingen achteraf rechtzetten = complex en arbeidsintensief

25 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 25 Balans Met de nadelen kon iedereen leven: Degelijke ondersteuning door een toegewezen service desk Update: Webedison Standaard binnen O&V Waarom veranderen?

26 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 26 Nieuw bekostigingsmechanisme Inschrijvingen Geen onderscheid tussen studenten Studievoortgang op basis van studiejaren Input/output op basis van traject van de individuele student (1 ste 60 input) Incentives: beurs-, werk- en functiebeperkte student Studievoortgang op basis van individueel leerkrediet

27 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 27 Impact Gewijzigde parameters = nieuw datamodel en interfaces Nood aan een totaalbeeld via een overkoepelend platform Leerkrediet: stand kan dagelijks wijzigen aangezien studenten zich flexibel over het Vlaamse Hoger Onderwijs inschrijven

28 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 28 Conclusie Grondige herziening van het oude datamodel binnen O&V binnen bestaande mainframe Nood aan nieuwe manier om met hogescholen en universiteiten te communiceren nieuwe nood

29 2. Naar een nieuwe architectuur

30 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 30 Stap 1: consultatie stakeholders Breed samengestelde werkgroep bepaalde strategische doelstellingen –Kabinetschef –Administratie (departement & agentschap) –Hogescholen & Universiteiten –IT (in casu: EDS)

31 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 31 Stap 1: consultatie stakeholders Strategisch krijtlijnen (15/03/2007): –Student centraal: inschrijvingen faciliteren –Autonome locale systemen (geïntegreerd met planning, finance, HR, …) –Unieke bron (attestering: kinderbijslag, studietoelagen, …) Service Oriented Architecture

32 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 32 Stap 2: een architectuur ontwikkelen Gekende constraints: –Productieve databanken binnen O&V: mainframe en coolgen –Generieke beveiligingscomponent voor de ganse Vlaamse Overheid –Decreet nog in evolutie –Krappe timing: inschrijvingen academiejaar 2008-2009 = juni 2008

33 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 33 Stap 3: aanpak Parallelle trajecten: –POC architectuur –Ontwikkelen webservices (WSDL’s) –Analyseren (ontwerp van) decreet –Communiceren Fasering: –Golf 1: inschrijven (deadline: juni 2008) –Golf 2: resultaten (deadline: februari 2009)

34 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 34 Stap 4: resultaten Biedt Webservice aan Roept Webservice op InstellingenOnderwijs & Vorming Unix Mainframe Q WS internet SSL Certificaat voor digitale handtekening Cert PEP Cert SSL client certificaat Web service Consumer SSL server certificaat External Web service Provider met WS Security Internal Web service Consumer Internal Web service Provider HTTPS SOAP 3270 Java Proxy Web Service Implementatie Toepassing Two-factor authentication

35 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 35 Stap 4 resultaten POC werkt: december 2007 WSDL’s: januari 2008 Decreet goedgekeurd: 14 maart 2008 Eerste inschrijvingen in productie: juni 2008 Eerste resultaten in productie: februari 2009

36 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 36 3. Werking Soorten Webservices: –Beheren: Schrijf in Schrijf uit Registreer resultaten Wijzig Annuleer –Consulteren: Leerkrediet Studiehistoriek

37 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 37 Raadpleeg Webservice interne t Onderwijs & Vorming O&V Portaal Burger (Student, ouder, leerling, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) Mainframe Anderen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) Instellingen (Directeur, medewerker, …) Federale Overheid Biedt WS-module aan Gebruikt WS-module Q WS PEP 1

38 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 38 Aanmaak, Wijzig, Verwijder Webservice interne t Onderwijs & Vorming O&V Portaal Burger (Student, ouder, leerling, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) Mainframe Anderen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) Instellingen (Directeur, medewerker, …) Federale Overheid Biedt WS-module aan Gebruikt WS-module Q WS PEP 1 2

39 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 39 4. Evaluatie - winst Student –Kan eigen traject en leerkrediet onmiddellijk raadplegen –Veel minder attesten e.d. vereist. Informatie wordt op het ogenblik van de inschrijving rechtstreeks aangeleverd door de VO. –Studiehistoriek faciliteert mobiliteit Instellingen –Informatie uitwisseling met overheid wordt rijker –Het beeld van de student bij de VO is in overeenstemming met het eigen administratieve systeem –Registratie van dit beeld kan eenvoudiger dankzij automatische gegevensverrijking (tweerichting verkeer tussen VO en instelling). Overheid –Centrale informatie gebeurtenis-gestuurd: tellingen worden overbodig –Eens de nieuwe architectuur er is, is deze eenvoudig te hergebruiken. –Een architectuur op basis van Web services is een generieke architectuur die gebruik maakt van wereldwijde standaarden

40 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 40 4. Evaluatie - struikelblokken Timing Capaciteit van de klanten/gebruikers (vnl. in combinatie met de timing) Scope: technologische en functionele big bang Security: 3 fasen: testen op IP, productief met digitale handtekening, voorjaar 2009: SSL

41 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 41 4. Evaluatie - resultaten 200.000 inschrijvingen geregistreerd 2.000.000 opleidingsonderdelen geregistreerd Piek belasting 11 transactie per seconde Alle instellingen zijn mee “Alle” historische data consulteerbaar door de hogescholen en universiteiten

42 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 42 5. Toekomst Sinds kort: nieuw gebruik PEP Verfijnen en uitbreiden bestaande webservices (vb: dashboard WS) Hergebruik bestaande functionaliteit (vb: laatste inschrijving/diploma SO) Structurele architectuur voor nieuwe vragen (vb.: jeugdzorg)

43 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 43

44 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 44 externe communicatie Jan Dejonghe

45 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 45 externe communicatie uitrol webEDISON technische informatiedoorstroming

46 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 46 externe communicatie uitrol webEDISON (1/4) evolutie –mei-juni 08 : pilootfase met 55 instellingen –1 juni 2009 : 3182 instellingen actief in webEDISON

47 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 47 externe communicatie uitrol webEDISON (2/4) vaststellingen bij overstap –elektronische identiteitskaart (eID) en federaal token zijn minder ingeburgerd dan verwacht pin-code eID vergeten / federaal token is niet gekend helpdeskvragen : meer dan 50% ivm eID/fed.token gebruikers beseffen niet altijd gevaar bij doorgeven van pincode/paswoord –gebruikersbeheer verwarring tussen website voor gebruikersbeheer en website voor versturen van zendingen zelf aanduiden gebruikers door EDISON-beheerders is niet vanzelfsprekend

48 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 48 externe communicatie uitrol webEDISON (3/4) vaststellingen gebruikers –eenvoudig en gebruiksvriendelijk –soms problemen met koppeling softwarepakket indien de standaardmappen niet gebruikt worden –helpdesk moeilijk bereikbaar

49 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 49 externe communicatie uitrol webEDISON (4/4) oorspronkelijke planning –alle instellingen actief op 30 juni 2009 –kan niet meer gehaald worden stand van zaken op 1 juni 2009 –actief in webEDISON3128 –bezig met overstap 669 –uitstel gevraagd 128 –stappen niet over 416 –overstap gepland in okt-nov 2009 411 planning –nieuwe release webEDISON(1.08) in juli 2009 : oplossen bugs –einde 2009 : stopzetten EDISON –begin 2010 : nieuwe versie gebruikersbeheer

50 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 50 externe communicatie technische informatiedoorstroming (1/2) doorgeven van technische informatie : –niet op uniforme of gestructureerde wijze –verschillende formaten (excel, word, access, tekst,…) –via verschillende wegen (mail, hooizolder, bijvoegsel aan omzendbrief, …) –verschillende aanpak personeel - I&L nood aan –voortdurend actueel gehouden informatie –zoveel mogelijk automatisch verwerkbaar in softwarepakket –snellere aanpassing en verspreiding mogelijk maken –vraag van verschillende softwareleveranciers

51 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 51 externe communicatie technische informatiedoorstroming (2/2) project : –informatieverstrekking zoveel mogelijk stroomlijnen, standaardiseren en uniformiseren –in nauwe samenwerking met softwareleveranciers –oplossing bruikbaar voor alle softwarepakketten –voorbeelden van te onderzoeken pistes : alle nodige informatie uit databanken Onderwijs rechtstreeks en automatisch inleesbaar/inplugbaar/integreerbaar in softwarepakketten softwarepakket haalt zelf informatie uit DB onderwijs … –start : begin 2010 –alle voorstellen welkom

52 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 52 pauze lokaal H21023-K1-VIP

53 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 53 personeel Jeroen Depoortere, domeinbeheerder personeel

54 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 54 personeel nieuwigheden –aanpassing "familiale toestand" (RL-7) –nieuwe ontslagcode (RL-4) –herintreders / werken na pensioen –dienstonderbrekingen –reglementaire korte vervanging –HOGER : persoonlijke vergoeding –SEC : GOK ATO4 in HS 311 / nieuwe vakken / geïntegreerde puntenenveloppe –onderwijsvoorrangsbeleid –GON autisme spectrum stoornis –aanduiding 1B/BVL –HBO –DKO –VWO: mentor niet meer mogelijk in HS 417 projecten –loopbaangegevens –salarisbriefje on line

55 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 55 nieuwigheden personeel aanpassing "familiale toestand" (RL-7) (1/3) uitbreiding familiale toestand met : –aantal ascendenten/zijverwanten 65J of ouder –aantal zwaar gehand.ascendenten/zijverwanten 65J of ouder –aanduiding personeelslid zwaar gehandicapt (J/N) aanpassingen : –ongewijzigd veld : 12 –gewijzigde velden : 13, 14 en 15 –nieuwe velden : 16, 17 en 18

56 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 56 nieuwigheden personeel aanpassing "familiale toestand" (RL-7) (2/3) huidige velden : –12 aantal zwaar-gehandicapte kinderen ten laste –13 aantal zwaar-gehandicapte personen ten laste –14 aantal valide kinderen ten laste –15 aantal valide personen ten laste dit wordt : –12 aantal zwaar-gehandicapte kinderen ten laste –13 aantal zwaar-gehandicapte andere personen ten laste –14 aantal kinderen ten laste (incl. 12) –15 aantal andere personen ten laste (incl. 13) –16 aantal ascendenten/zijverwanten 65j of ouder –17 aantal zw.gehand. ascendenten/zijverwanten 65j of ouder –18 aanduiding personeelslid zwaar gehandicapt (J/N)

57 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 57 nieuwigheden personeel aanpassing "familiale toestand" (RL-7) (3/3) overzicht : Kinderen ten laste : (14) waarvan zw.gehand. : (12) Asc/zijverw 65j ten laste : (16) waarvan zw.gehand. : (17) Andere personen ten laste : (15) waarvan zw.gehand. : (13)

58 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 58 nieuwigheden personeel nieuwe ontslagcode (RL-4) nieuwe ontslagcode in RL-4 "beëindigen opdrachtenpakket" : "08 afzetting" (geen recht op overheidspensioen)

59 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 59 nieuwigheden personeel herintreders nu mogelijk voor alle niveaus en alle ambten (behalve in het hoger onderwijs) –aanduiding 01 “herintreder” in veld 32 van RL-1 –enkel ATO1 en ATO2 –wel controle op pensioendatum

60 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 60 nieuwigheden personeel werken na pensioen nieuwe herwaarderingscode –04 “werken na pensioen” –veld 32 van RL-1 –enkel ATO1 en ATO2 –geen controle op pensioendatum

61 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 61 nieuwigheden personeel dienstonderbrekingen nieuwe DO's : –onbezoldigd ouderschapsverlof (143), ook voor vaders reeds doorgegeven –verlof wegens overmacht (144), reeds doorgegeven –verlofdagen postnatale rust (145), modaliteiten nog mee te delen wijzigingen : –005 valt weg, blijft wel geldig in HS 411 –006 vaderschapsverlof : nu voor tijdelijken EN vastbenoemden

62 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 62 nieuwigheden personeel Reglementaire korte vervanging uitbreiding RL-1 met nieuw veld “RKV: reglementaire korte vervanging voor afwezigheid <10 werkdagen” codes : –01 “1- of 2-klassige vestigingsplaats” –02 “bevorderingsambt” –03 “omstandigheidsverlof nav geboorte van een kind” (DO 119) enkel voor ATO1 controles : –code 01 enkel bij onderwijzend personeel in 111, 211, 121 en 221 –code 02 enkel voor bevorderingsambten (zie tabel ingerichte ambten) –code 03 enkel met DO 119 bij titularis (veld 23) is identificerend van belang voor subsidieerbaarheid en hoofd-bijambt bepaling

63 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 63 nieuwigheden personeel HOGER : persoonlijke vergoeding doorsturen "persoonlijke vergoeding" –is vast bedrag per maand, elke maand opnieuw sturen –via RL-13 "premie" –met nieuwe code 04 "persoonlijke vergoeding" –enkel in HS 411 –enkel mogelijk met ATO2

64 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 64 nieuwigheden personeel SEC : GOK ATO4 in HS 311 GOK vaste benoeming mogelijk in 2 de, 3 de en 4 de graad voor leraar en godsdienstleraar vanaf 01.01.2009

65 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 65 nieuwigheden personeel SEC nieuwe vakken AV maatschappelijke veiligheid (vakcode 927) –niet in 1 e graad TV/PV veiligheidstechniek (vakcodes 928 / 929) –niet in 1 e graad TV/PV podiumtechniek (vakcodes 930 / 931) –enkel in 3 e graad TSO

66 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 66 nieuwigheden personeel SEC geïntegreerde puntenenveloppe (1/2) er komt één puntenenveloppe op niveau van de school/schoolgemeenschap, met daarin samengenomen : –organieke punten ondersteunend personeel –punten van de forfaitaire enveloppe –punten van taak- en functiedifferentiatie –ambten adjunct directeur, techn.adviseur, techn.adviseur coördinator en coördinator DBSO worden omgezet in punten en aan enveloppe toegevoegd niet in enveloppe : ambt directeur, puntenenveloppe ICT, de 5330 punten van het Gemeenschapsonderwijs ongewijzigd : berekening van de verschillende enveloppes en normen voor toewijzing van ambten onder de vorm van punten scholengemeenschap kan tot 10% voorafnemen, hierin is geen vaste benoeming mogelijk

67 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 67 nieuwigheden personeel SEC geïntegreerde puntenenveloppe (2/2) melden van opdrachten : –vakcode 699 "pedagogische ondersteuning scholengemeenschap" wordt gebruikt voor voorafname van de geïntegreerde puntenenveloppe, ATO4 is niet mogelijk –vakcode 898 "taak- en functiedifferentiatie" blijft behouden –vakcodes 788 "pedagog. onderst. scholengemeenschap (forfaitair)" en 899 "taak- en functiedifferentiatie scholengemeenschap" worden afgesloten –indien geen voorafname : ambten adj.dir, TA, TAC, coördinator DBSO, opvoeder en adm.medewerker opsturen zonder vakcode. Uitzondering : opvoeder en adm.medewerker in centra DBSO (HS 312). –ambten adj.dir, directeur, coördinator DBSO, TA, TAC, opvoeder en adm.medewerker kunnen enkel voltijds of halftijds

68 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 68 nieuwigheden personeel onderwijsvoorrangsbeleid regeling onderwijsvoorrangsbeleid in BUSO en buitengewoon basis wordt vanaf schooljaar 2009-2010 vervangen door geïntegreerd ondersteuningaanbod inzake gelijke onderwijskansen (GOK) vakcode 431 "onderwijsvoorrangsbeleid" krijgt einddatum_registratie 31.08.2009

69 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 69 nieuwigheden personeel GON autisme spectrum stoornis verlengd tot 31.08.2012 vakcode 885 HS 121, 221 en 321

70 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 70 nieuwigheden personeel aanduiding 1B/BVL achtergrond : specifieke groep van bekwaamheidsbewijzen krijgen hogere wedde in 1B/BVL –LSBO + BPB + 6jNE –LSTO + BPB + 6jNE –9jNE + BPB betreft : opdrachten in 1B/BVL –indien vak of gelijkgest.vak is een TV vak dan : in veld 21 van "leerjaar" is " B" mogelijk (niet verplicht) –veld "leerjaar" wordt alfanumerisch –alleen mogelijk in HS 311 of 321 OV4

71 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 71 nieuwigheden personeel HBO HBO : hoger beroepsonderwijs melden van opdrachten : –in veld graad : H –geen onderwijsvorm –kan alleen in 311 –tabel "ingerichte vakken" wordt aangevuld met de mogelijke combinaties ambt/vak

72 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 72 nieuwigheden personeel DKO (1/3) er komt een nieuwe vakcode voor 'beleidsondersteuning DKO' gewijzigde vakbenaming vanaf 01.09.2009, vakcode blijft (inhoud van vak is niet of nauwelijks gewijzigd)

73 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 73 nieuwigheden personeel DKO (2/3) nieuwe vakken met begindatum 01.09.2009 (vakcodes nog toe te wijzen) : Beeldende Kunst S.A.A. interactieve media – HG en SG S.A.A. kunstexploratie – HG Muziek Ensemble volksmuziek – MG en HG Muziekcultuur volksmuziek - MG Begeleidingspraktijk beiaard – MG en HG Begeleidingspraktijk elektrische gitaar – MG en HG Begeleidingspraktijk basgitaar – MG en HG Begeleidingspraktijk piano/keyboard – MG en HG Begeleidingspraktijk diatonische accordeon – MG en HG Begeleidingspraktijk draailier – MG en HG Begeleidingspraktijk hommel – MG en HG Begeleidingspraktijk akoestische gitaar– MG en HG Begeleidingspraktijk (folk)gitaar – MG en HG Alle studierichtingen Beleidsondersteuning DKO – alle graden (gelijkstelling nodig, geen vaste benoeming)

74 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 74 nieuwigheden personeel DKO (3/3) vakken met einddatum 31.08.2009 :

75 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 75 nieuwigheden personeel VWO: mentor niet meer mogelijk in HS 417 omzendbrief van 9 april 2009 (punt 8.3) de combinatie van vakcode 858 "mentor" met ambtcode 209 "leraar HOSP" is niet meer toegestaan. –een CVO dat zowel secundair volwassenenonderwijs als hoger beroepsonderwijs en Specifieke Lerarenopleiding organiseert, mag geen zending doen met code 858 mentor gelijkgesteld met leraar code 209. Een CVO met uitsluitend HBO/SLO HS 417 helemaal geen. –Wanneer een vast benoemd leraar van HBO of SLO belast wordt met mentoruren, moet dit gebeuren via een verlof TAO en een TAO als leraar code 208 vakcode 858 in een CVO met hoofdstructuur 317 of in een zuivere tijdelijke aanstelling als leraar code 208 vakcode 858.

76 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 76 personeel Project loopbaangegevens (1/3) Waarom? –Uitbreiding dienstverlening aan schoolsecretariaten –Veelgestelde vraag (enquête) –Voor TADD-regeling e.a. –Met respect voor rol werkgever/ministerie

77 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 77 personeel Project loopbaangegevens (2/3) Wat? –Gestructureerde terugzending met loopbaangegevens –Loopbaangegevens (opdrachten en dienstonderbrekingen) Sinds start EPD –Erg gedetailleerde info ; –Grotendeels zoals opgestuurd door scholen + gecontroleerd en aangevuld (wsc, bbr, noemer,..) Voor start EPD –Beperkte info ; ook over opdrachten buiten onderwijs

78 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 78 personeel Project loopbaangegevens (3/3) Hoe? –Op vraag school Voor individuele personeelsleden Voor volledige school Voor volledige scholengemeenschap Beperking : de laatste vijf jaar in dienst –Op initiatief werkstation

79 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 79 personeel Salarisbriefje on line Waarom? –Uitbouwen dienstverlening aan personeelsleden –Besparing op papier en post Hoe? –Via e-bank-account en Zoomit –Vrijwillige basis (opt-in)

80 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 80 personeel Overige projecten Volledig Elektronisch Personeelsdossier Automatisering dienstonderbrekingen met opvraging C-62 formulier Automatisering vaste benoeming Opvragen gegevens uit Rijksregister

81 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 81 de LUNCH wordt u aangeboden in Hotel President W.T.C. Koning Albert II laan 44


Download ppt "WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 5 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google