De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoorcollege 3 Game assets, Invoer verwerken. Tutorlunch GroepTutorStutorZaal UPaul BergervoetBob BestBBG 001 VMarries van de HoefSander VerkuilBBG 731.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoorcollege 3 Game assets, Invoer verwerken. Tutorlunch GroepTutorStutorZaal UPaul BergervoetBob BestBBG 001 VMarries van de HoefSander VerkuilBBG 731."— Transcript van de presentatie:

1 Hoorcollege 3 Game assets, Invoer verwerken

2 Tutorlunch GroepTutorStutorZaal UPaul BergervoetBob BestBBG 001 VMarries van de HoefSander VerkuilBBG 731 WMaarten LoefflerMatthijs de RijkBBG 756 XHans PhilippiWouter RemijnBBG 061 YJeroen FokkerOlaf SchalkBBG 056 ZWolfgang HuerstKatinka KalkmanBBG 056 AlphaRonald PoppeSiemen KraaienbinkBBG 061 BetaRoland GeraertsMerle DelenBBG 656

3 Klasse-definitie class BasicXNAGame : Game { Color background; BasicXNAGame() { background = Color.White;... }... Update(...) { int red = gameTime…/…; background = new Color(red, 0,0); }... Draw(...) { GraphicsDevice.Clear(background); } } Opsomming van methoden ieder bestaand uit opdrachten Beschrijving van objecten door declaraties van variabelen bewerken

4

5 Programma en geheugen opdrachten methoden klasse variabelen objecten klasse zijn gegroepeerd in hebben als type veranderen bewerken

6 Het ‘this’ object Variabelen zijn gegroepeerd in objecten class BasicXNAGame : Game { GraphicsDeviceManager graphics; Color background; … protected override void Update(GameTime gameTime) { int red = gameTime.TotalGameTime.Milliseconds; background = new Color(red, 0, 0); } Maar bij welk object hoort ‘background’ dan?

7 Het ‘this’ object Het ‘this’ object is het object dat we nu aan het bewerken zijn in de methode class BasicXNAGame : Game { GraphicsDeviceManager graphics; Color background; … protected override void Update(GameTime gameTime) { int red = gameTime.TotalGameTime.Milliseconds; this.background = new Color(red, 0, 0); } Je mag dus ‘this.’ schrijven voor elke member

8 Waar maken we dat object? class BasicXNAGame : Game { GraphicsDeviceManager graphics; Color background; static void Main() { BasicXNAGame game = new BasicXNAGame(); game.Run(); } public BasicXNAGame() { graphics = new GraphicsDeviceManager(this); } …

9 Expressies

10 Game assets Externe informatie die nodig is om een game uit te voeren Voornamelijk: – Sprites – Geluiden Hiervoor gebruiken we een uitgebreide versie van de game loop

11 De game loop (uitgebreid) LoadContent – Assets laden – Wordt eenmalig uitgevoerd Niet alle acties in de game loop hoeven ingevuld te worden! UPDATE DRAW LOADCONTENT

12 Sprites tekenen De SpriteBatch klasse Begin End DrawString – Voor het tekenen van tekst op het scherm Draw – Voor het tekenen van sprites (plaatjes) op het scherm

13 Sprites tekenen using Microsoft.Xna.Framework; using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; class SpriteDrawing : Game { GraphicsDeviceManager graphics; SpriteBatch spriteBatch; Texture2D balloon; static void Main() { SpriteDrawing game = new SpriteDrawing(); game.Run(); } SpriteBatch object Variabele om de sprite in te bewaren

14 Sprites tekenen … public SpriteDrawing() { Content.RootDirectory = "Content"; graphics = new GraphicsDeviceManager(this); } protected override void LoadContent() { spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); balloon = Content.Load ("spr_lives"); } Maak een SpriteBatch object Ballon sprite laden Stel de locatie van de sprites in Constructormethode

15 Type Vector2 Het Vector2 type wordt gebruikt om vectoren in 2D te bewaren. Bijvoorbeeld: Vector2 positie = new Vector2(150.0f, 300.0f); positie = Vector2.Zero; positie = positie + new Vector2(300.0f, 300.0f); float x_waarde = positie.X; positie.Y = 350.0f;

16 Sprites tekenen … protected override void Draw(GameTime gameTime) { GraphicsDevice.Clear(Color.White); spriteBatch.Begin(); spriteBatch.Draw(balloon, Vector2.Zero, Color.White); spriteBatch.End(); } Ballon tekenen LET OP: Tekenopdrachten altijd tussen een `Begin’ en een `End’ aanroep!

17 Sprites tekenen Positie (0,0)

18 Sprites tekenen De oorsprong van de sprite is de linkerbovenhoek!

19 Meerdere sprites using Microsoft.Xna.Framework; using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; class FlyingSprites : Game { static void Main() { FlyingSprites spel = new FlyingSprites(); spel.Run(); } Texture2D balloon, background; Vector2 balloonPosition; … Membervariabelen voor de sprites Membervariabele voor de ballonpositie

20 Meerdere sprites protected override void LoadContent() { spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); background= Content.Load ("spr_background"); balloon= Content.Load ("spr_lives"); } … De LoadContent actie Laden van sprites

21 Meerdere sprites … protected override void Update(GameTime gameTime) { int yposition = 480 - gameTime.TotalGameTime.Milliseconds / 2; balloonPosition = new Vector2(300, yposition); }... Pas de ‘gamewereld’ aan

22 Meerdere sprites … protected override void Draw(GameTime gameTime) { spriteBatch.Begin(); spriteBatch.Draw(background, Vector2.Zero, Color.White); spriteBatch.Draw(balloon, balloonPosition, Color.White); spriteBatch.End(); } Tekenen van sprites Let op: de volgorde waarin je de sprites tekent is belangrijk!!

23 Meerdere sprites balloonPosition

24 Geluid en muziek Gebruik de volgende `using’ voor achtergrondmuziek: Nu kunnen we muziek afspelen door de volgende opdrachten aan te roepen: Of korter: using Microsoft.Xna.Framework.Media; Song music = Content.Load ("snd_music"); MediaPlayer.Play(music); MediaPlayer.Play(Content.Load ("Music"));

25 Geluidseffecten Gebruik de volgende `using’ voor geluidseffecten: Geluidseffect laden: Geluidseffect afspelen: using Microsoft.Xna.Framework.Sound; SoundEffect mySnd = Content.Load ("snd_scream"); mySnd.Play();

26 Commentaar Tekst voor de menselijke lezer, genegeerd door de compiler Twee vormen: – van /* tot */ – van // tot einde regel

27 // Set the background color to olive green. GraphicsDevice.Clear(Color.Olive); Commentaar // Pass the value Color.Olive to the Clear method of the graphics device. GraphicsDevice.Clear(Color.Olive); Commentaar hoort de code te verduidelijken. Bijvoorbeeld: …en niet:

28 Uitbreiding van het vorige voorbeeld: een ballon die de muis volgt. Alleen nog 1 extra using nodig: … protected override void Update(GameTime gameTime) { MouseState mousePos = Mouse.GetState(); balloonPosition = new Vector2(mousePos.X, mousePos.Y); }... Ophalen van de muis ‘toestand’ Muisinvoer verwerken using Microsoft.Xna.Framework.Input;

29 Zodat de ballon aan de muispointer hangt – 1 membervariabele toevoegen: – LoadContent uitbreiden om oorsprong te berekenen: protected override void LoadContent() { spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); balloon = Content.Load ("spr_lives"); background = Content.Load ("spr_background"); balloonOrigin = new Vector2(balloon.Width / 2, balloon.Height); } Andere oorsprong gebruiken Vector2 balloonOrigin, balloonPosition;

30 Draw-methode aanpassen – Manier 1: protected override void Draw(GameTime gameTime) { GraphicsDevice.Clear(Color.White); spriteBatch.Begin(); spriteBatch.Draw(background, Vector2.Zero, Color.White); spriteBatch.Draw(balloon, balloonPosition - balloonOrigin, Color.White); spriteBatch.End(); } Andere oorsprong gebruiken

31 – Manier 2: protected override void Draw(GameTime gameTime) { GraphicsDevice.Clear(Color.White); spriteBatch.Begin(); spriteBatch.Draw(background, Vector2.Zero, Color.White); spriteBatch.Draw(balloon, balloonPosition, null, Color.White, 0.0f, balloonOrigin, 1.0f, SpriteEffects.None, 0); spriteBatch.End(); } Andere oorsprong gebruiken Rotatie Oorsprong Schaal Spiegelen

32 De Painter game Screenshot: Heeft een kannon dat de muispointer volgt

33 Membervariabelen in de Painter klasse: GraphicsDeviceManager graphics; SpriteBatch spriteBatch; Texture2D background, cannonBarrel; Vector2 barrelPosition, barrelOrigin; float angle; Roterend kannon

34 LoadContent methode protected override void LoadContent() { spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); background = Content.Load ("spr_background"); cannonBarrel = Content.Load ("spr_cannon_barrel"); barrelPosition = new Vector2(72, 405); barrelOrigin = new Vector2(cannonBarrel.Height, cannonBarrel.Height) / 2; } Roterend kannon Height

35 Hoek uitrekenen in de Update methode: protected override void Update(GameTime gameTime) { MouseState mouse = Mouse.GetState(); double opposite = mouse.Y - barrelPosition.Y; double adjacent = mouse.X - barrelPosition.X; angle = (float)Math.Atan2(opposite, adjacent); } Roterend kannon

36 Alles tekenen protected override void Draw(GameTime gameTime) { GraphicsDevice.Clear(Color.White); spriteBatch.Begin(); spriteBatch.Draw(background, Vector2.Zero, Color.White); spriteBatch.Draw(cannonBarrel, barrelPosition, null, Color.White, angle, barrelOrigin, 1.0f, SpriteEffects.None, 0); spriteBatch.End(); } Roterend kannon De hoek geven we mee als parameter.

37 Roterend kannon Stel we willen het kannon alleen draaien als de speler de ‘K’ toets ingedrukt houdt protected override void Update(GameTime gameTime) { KeyboardState k = Keyboard.GetState();... double opposite = mouse.Y - barrelPosition.Y; double adjacent = mouse.X - barrelPosition.X; angle = (float)Math.Atan2(opposite, adjacent); } De huidige toetsenbordstatus Dit stuk moet alleen soms uitgevoerd worden!

38 Keuzeopdracht We gebruiken ‘if’ (=als) om een opdracht conditioneel uit te voeren ‘if’ krijgt een conditie mee tussen haakjes Ander voorbeeld: if (k.IsKeyDown(Keys.K)) // doe iets if (aantalPunten > 1000) Console.WriteLine("Jij bent wel heel erg goed bezig!"); Methode van KeyboardState

39 Toetsenbordinvoer verwerken protected override void Update(GameTime gameTime) { KeyboardState k = Keyboard.GetState(); if (k.isKeyDown(Keys.K)) { double opposite = mouse.Y - barrelPosition.Y; double adjacent = mouse.X - barrelPosition.X; angle = (float)Math.Atan2(opposite, adjacent); } Wordt alleen uitgevoerd als de K-toets ingedrukt is!

40 Keuzeopdracht Bij een enkele opdracht mag je de accolades weglaten: Met een alternatief: if (score > 1000) Console.WriteLine("Je bent goed bezig!"); else Console.WriteLine("Waardeloos…"); if (score > 1000) Console.WriteLine("Geweldig, je krijgt 100 bonuspunten!");

41 Keuzeopdracht Meer dan 1 alternatief if (score > 1000) Console.WriteLine("Je bent goed bezig!"); else if (score > 500) Console.WriteLine("Heel netjes."); else if (score > 100) Console.WriteLine("Tsja, dat kan beter!"); else Console.WriteLine("Dat is vrij waardeloos…");

42 Keuzeopdracht Mag je ook zo schrijven (bij uitzondering) if (score > 1000) Console.WriteLine("Je bent goed bezig!"); else if (score > 500) Console.WriteLine("Heel netjes."); else if (score > 100) Console.WriteLine("Tsja, dat kan beter!"); else Console.WriteLine("Dat is vrij waardeloos…");

43 Vergelijk-operatoren groter dan >=groter dan of gelijk aan ==gelijk aan !=ongelijk aan x=5 x wordt 5 ! x==5 is x gelijk aan 5 ?

44 Expressies Expressie met een getal als waarde Expressie met een tekst als waarde Expressie met een waarheid als waarde 2 * (lengte + breedte) "Hallo " + persoon aantalLevens > 0 type int type bool type string value- object- value-

45 Bool expressies Vergelijken van waarden Combineren van andere bool-expressies met logische operatoren &&and ||or !not x <= y x 0 ! (x==0 && y==0)x!=0 || y!=0 George Boole (1815-1864)

46 Hoek kannon alleen aanpassen nadat je geklikt hebt protected override void Update(GameTime gameTime) { MouseState mouse = Mouse.GetState(); if (mouse.LeftButton == ButtonState.Pressed) { double opposite = mouse.Y - barrelPosition.Y; double adjacent = mouse.X - barrelPosition.X; angle = (float)Math.Atan2(opposite, adjacent); }

47 Enumerated type Wordt gebruikt om een verzameling verschillende toestanden aan te duiden Bijvoorbeeld: En voor ButtonState (Pressed/Released): enum CharacterClan { Warrior, Wizard, Elf, Spy }; CharacterClan myClan = CharacterClan.Warrior; ButtonState someState = ButtonState.Released;

48 Enumerated type Nog een voorbeeld: enum MonthType { January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December }; enum DayType { Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday }; MonthType currentMonth = MonthType.February; DayType today = DayType.Tuesday;

49 Toggling/wisselen Actie eenmalig uitvoeren als de speler op een knop drukt Wanneer drukt de speler op een knop? – 1: als de speler de vorige keer de knop nog niet had ingedrukt – 2: als de speler nu de knop wel ingedrukt heeft

50 Vorige + huidige status Twee MouseState membervariabelen: In de Update-methode: MouseState current, previous; protected override void Update(GameTime gameTime) { previous = current; current = Mouse.GetState(); // doe iets… }

51 Vorige + huidige status Muisklik afhandelen: protected override void Update(GameTime gameTime) { previous = current; current = Mouse.GetState(); if (current.LeftButton == ButtonState.Pressed && previous.LeftButton == ButtonState.Released) { double opposite = current.Y - barrelPosition.Y; double adjacent = current.X - barrelPosition.X; angle = (float)Math.Atan2(opposite, adjacent); }

52 De volgende keer… …gaan we verder met Painter Hoofdstukken 7 & 8 uit het boek – Zelf methoden en klassen toevoegen

53 Tutorlunch GroepTutorStutorZaal UPaul BergervoetBob BestBBG 001 VMarries van de HoefSander VerkuilBBG 731 WMaarten LoefflerMatthijs de RijkBBG 756 XHans PhilippiWouter RemijnBBG 061 YJeroen FokkerOlaf SchalkBBG 056 ZWolfgang HuerstKatinka KalkmanBBG 056 AlphaRonald PoppeSiemen KraaienbinkBBG 061 BetaRoland GeraertsMerle DelenBBG 656


Download ppt "Hoorcollege 3 Game assets, Invoer verwerken. Tutorlunch GroepTutorStutorZaal UPaul BergervoetBob BestBBG 001 VMarries van de HoefSander VerkuilBBG 731."

Verwante presentaties


Ads door Google